OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Olga Zapletalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Olga Zapletalová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:neurologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 651
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1982Atestace z neurologie 2 st. – IPVZ Praha
1976Atestace z neurologie 1st. – IPVZ Praha
1965 – 1971Univerzita Palackého v Olomouci – Všeobecné lékařství
1965SVVŠ Lipník n. B.

Kvalifikace

Neurolog, specialista – demyelinisační onemocnění – roztroušená skleróza

Další vzdělávání, kurzy

1992kurz demyelinisačních onemocněním IPVZ Praha
1989kurz nervosvalová onemocnění IPVZ Praha
1982kurz neuroradiologie IPVZ Praha
1976kurz elektromyografie IPVZ Praha

Zaměstnání, praxe

1985 – dosudKÚNZ Ostrava– FN Ostrava – neurologie– zástupce přednosty
2001 – 2006FN Ostrava, přednosta neurologické kliniky
1979 – 1985NsP Orlová – neurologie, lékař zástupce primáře
1971 – 1979NsP Třinec – gyn. Odd. následně neurologie

Odborné zaměření

neurologie – demyelinizační onemocnění

Akademické funkce a členství v orgánech, členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2004 – dosudČlen vědeckého výboru světové organizace pro roztroušenou sklerózu (MS–multiple sclerosis ) – MSIF IMSB
2002 – dosudČlen výboru neuroimunologické a likvorologické sekce ČSN

Působení v zahraničí

ECTRIMS, každý rok 9–10 měsíc schůze výboru: práce pro MSIF–IMSB

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinamaturitní zkouška


Všechny publikace

Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIA­GNOSTIKU A LÉČBU SYMP­TOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PA­CIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE ?? ?MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. CESK SLOV NEUROL N. 2017, roč. 80/113, s. 233-236. ISSN 1210-7859.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A?LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U?PACIENTŮ S?ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V?ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. Česká urologie. 2017, roč. 21, s. 20-28. ISSN 2336-5692.
Zapletalová, O. Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou. Farmakoterapie. 2017, č. 13, s. 889-892. ISSN 1801-1209.
Zapletalová, O. Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách ? dětství a starší populace. Neurologie pro praxi. 2017, č. 18, s. 32-37. ISSN 1213-1814.
Zapletalová, O. Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem - hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 95-99. ISSN 1213-1814.
Zapletalová, O. Reprodukční bezpečnost glatiramer acetátu při léčbě těhotných s roztroušenou sklerózou. Remedia. 2016, roč. 26, s. 264-267. ISSN 0862-8947.
Zapletalová, O. Atrofie mozku u roztroušené sklerózy a možnosti medikamentózního ovlivnění. Remedia. 2013, roč. 23, s. 334-341. ISSN 0862-8947.
Zeman, D., Hradílek, P., Kušnierová, P., Woznicová , I. a Zapletalová, O. Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG. In: 16. JEDLIČKOVY DNY. Praha. 2013.
Matres, J., Ratcliffe, S., Nováková, I., Váchová, M., Zapletalová, O., all., e. a Novotná, A. A randomized, double blind, placebo controlled, paralel- group, enriched -designed study of nabiximols (Sativex), as add-on therapy in subjects with refraktory elasticity cause by multiple sclerosis. EUR J NEUROL. 2011, roč. 18, s. 1122-1131. ISSN 1351-5101.
Zapletalová, O. Fingolimod. -Remedia. 2011, roč. 21, s. 88-92. ISSN 0862-8947.
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Woznicová, I. Demielizace a remyelizace u roztroušené zklerózy. In: 6. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2010.
Zapletalová, O., Hradílek, P., Woznicová, I., Havelka, J. a Machytka, E. Demyelinizace a poruchy myelinu u jiných onemocnění než roztroušená skleróza mozkomíšní. In: 24. český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové. 2010.
Zapletalová, O. Léčba častých stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní. In: Škola sclerosis multiplex - II. ročník. Štrbské Pleso. 2010.
Zapletalová, O., Litvik, R. a Litvik, R. Léčba glatirameracetátem - bezpečnost a nežádoucí reakce - řešení v praxi. In: Škola sclerosis multiplex - II. ročník. Štrbské Pleso. 2010.
Zapletalová, O., Woznicová, I., Hradílek, P. a Havelka, J. poruchy myelinu a demyelinizace vyvolaná systémovýcm onemocněním nebo vedlejšími účinky imunomodulační terapie. In: 6. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2010.
Hradílek, P., Šťourač, P., Bar, M., Zapletalová, O. a Školoudík, D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.. ACTA OPHTHALMOL. 2009, č. 87, s. 65-70. ISSN 1755-375X.
Zapletalová, O. Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní.. Postgraduální medicína. 2009, č. 11, s. 956-961. ISSN 1212-4184.
Zapletalová, O. Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 198-204.
Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M., Zapletalová, O., Zapletal, O., Blatný, J., Langová, K., Šaňák, D., Král, M., Herzig, R. a Kaňovský, P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. CESK SLOV NEUROL N. 2009, č. 72, s. 446-452. ISSN 1210-7859.
Koliba, P., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Roztroušená skleróza u žen a menopauza. Klimakterická medicína. 2009, č. 3,
Krhut, J., Hradílek, P. a Zapletalová, O. Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients. ACTA NEUROL SCAND. 2008, č. 118, s. 115-119. ISSN 0001-6314.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 375-379.
Školoudík, D., Zapletalová, O., Bar, M. a A Kol., .. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Tromb. 2007,
Zapletalová, O., Hradílek, P., Petzel, M., Woznicová, I. a Koliba, P. Ovlivnění průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní oboustrannou ovarectomií. Cek slov Neurol N. 2007,
Školoudík, D., Zapletalová, O., Fadrná, T. a A Kol., .. Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound Med Biol . 2007, s. 1347-1352.
Hradílek, P., Vlček, F., Zapletalová, O. a Školoudík, D. The examination of visual evoked potentials and ultrasound evaluation of orbital hemodynamics in acute unilateral optic neuritis. CESK SLOV NEUROL N. 2007, s. 78-83. ISSN 1210-7859.
Hradílek, P., Krhut, J., Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hofer, R. Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin. Multiple Sclerosis. 2007,
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Fadrná, T. a A Kol., .. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 382-387.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Školoudík, D. a Bar, M. Colour Doppler Imaging evaluation of Blood Flow Parameters in the Ophtalmic Artery in Acute and Chronic Neuritis in Multiple Sclerosis. 2006,
Slonková, J., Bar, M., Školoudík, D. a Zapletalová, O. Depression and epilepsy. In: abstrakt book P355.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study /abstract/. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kolektiv, Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - pilot study.
Krhut, J., Hradílek, P., Mainer, K. a Zapletalová, O. Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006,
Zapletalová, O., Woznicová, I., Hradílek, P., Koliba, P. a Petzel, M. Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum . In: Praktická gynekologie.
Zapletalová, O., Woznicová, I., Vlček, F. a Hofer, R. Problematika spasticity-možnosti ovlivnění. In: abstrakta.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou. NEURO3. 2006, s. 01-A01.
Školoudík, D., Fadrná, T., Sedláková, M., Ressner, P., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. NEURO3. 2006, roč. 1,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Neurológia. 2006, s. 21-24.
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Woznicová, I. Treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with glatiramer-acetate: our 7-year clinical experience Multiple sclerosis. 2006,
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Školoudík, D. Ultrasound evaluation of blood flow parametrs in the ophtalmic artery inm acute and chronic phase of optic neuritis,Neuroophtalmology. 2006,
Hradílek, P., Zapletalová, O., Vlček, F. a Školoudík, D. vyšetření visuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy- význam pro klinickou praxi. Čes. A slov. Neurol.Neurochir.2006. 2006,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Ces a Slov Neurol Neurochir. 2005, roč. 4, s. 212-217.
Zapletalová, O., Doležil, D., Woznicová, I. a Hofer, R. Srovnání průběhu RS s časným začátkem u pacientů lečených DMD podle pohlaví. Čes a Slov neurol.,neurochir.. 2005, s. 424-425. ISSN ISSN 12107859.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Woznicová, I. Add-on therapy with mitoxantron in multiple sclerosis patients inadequately responsive to interferon-ß or glatiramer-acetate treatment: efficacy and tolerability.. Multiple sclerosis. 2004, č. 9, s. 269-269. ISSN 1352-4585.
Doležil, D., Ježková, I., Nováčková, L., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Beta trace jako marker likvorhei-pilotní studie. Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Doležil, D., Mrázková, M., Ježková, I., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Bolesti hlavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Neurologie pro praxi. 2004,
Doležil, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Mrázková, M. a Ježková, I. Headache in Multiple Sclerosis - pilot study. In: Abstract Book 7th EHF Congress. s. 93-93.
Doležil, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Mrázková, M. a Ježková, I. Headache in Multiple Sclerosis-pilot study. In: 7th EHF Congess. Roterdam. 2004.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Školoudík, D. Možnosti sonografie při hodnocení optické neuritidy a atrofie mozku u sclerosis multiplex. Čs. Neurol. a neurochir.. 2004, roč. 5, s. 383-383.
Doležil, D., Zapletalová, O., Lochmanová, A., Hofer, R. a Kovářová, I. Paranoplastická svalová onemocnění . Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Paleček, T. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.. Neurologie pro praxi. 2004,
Hradílek, P., Krhut, J., Woznicová, I., Zapletalová, O., Mainer, K. a Doležil, D. The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis. Multiple sclerisis. 2004, roč. Suppl. 2, č. 10, s. 153-153. ISSN 1352-4585.
Doležil, D., Zapletalová, O., Hofer, R. a Hon, P. Treatment of myasthenia gravis with mycophenolate mofetil: Our experience.. European Journal of Neurology. 2004, roč. Supplement 2, č. 12,
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Školoudík, D. Ultrasonographical evaluation of the blood flow parameters and the structure of the optic nerve in optic neuritis patients.. Neuroophthalmology. 2004, č. 6, s. 92-92.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. NEURO3. 2004,
Doležil, D., Ježková, I., Nováčková, L., Škutová, M., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid. In: Neuro-ski. s. 24-24. ISBN 80-239-0103-6.
Doležil, D., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Možnosti imunomodulační a imunosupresivní terapie u autouimunitních neurologických onemocnění. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 24.10.2003 Ostrava. s. 41-41. ISBN 80-7042-345-5.
Doležil, D., Zapletalová, O., Hofer, R. a Hon, P. Treatment of myastenia gravis with mycophenolate mofetil: our first experience. Lékařský obzor. 2003, roč. 2, s. 24-24. ISSN 0457-4214.
Krhut, J., Zapletalová, O. a Mainer, K. Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 41,
Doležil, D., Čuřík, R., Nováčková, L., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz. Neurologie pro praxi. 2002,
Zapletalová, O., Skotnicová, S., Hromada, J. a Hofer, R. The Anterior Spinal Artery Syndrome: An Unusual Complication of Vertebral Angiography. European Journal of Neurology. 1997, roč. 4, s. 161-170. ISSN 1351-5101.
Hromada, J., Zapletalová, O. a Vlček, F. The critical conditions at myasthenia gravis:diagnosis and treatment. European Journal of Neurology. 1996, roč. 5, s. 199-199. ISSN 1351-5101.
Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hradílek, P. Poruchy paměti a kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy mozkomíšní Supplementum A , Neurologie pro praxi , Solen.


AutorNázev práceTypRok
Mácha JanMožnosti ovlivnění spasticity dolních končetin u hereditární spastické paraparézybakalářská  
Hasoň JiříVyužití fyzioterapie u diabetické polyneuropatiebakalářská 2017 
Kulišťáková NatálieKinezioterapie u ataktické formy roztroušené mozkomíšní sklerózybakalářská 2017 
Vítková MarkétaMožnosti využití posturální terapie u syndromu Charcot - Marie - Toothbakalářská 2017 
Ptaková SilvieErgoterapeutická intervence u spinálních pacientů při řešení partnerských a sexuálních možnostíbakalářská 2016 
Sikorová TerezaFyzioterapie u léze zadních provazců míšníchbakalářská 2016 
Kubica MatějFyzioterapie u potraumatické parézy plexus brachialisbakalářská 2015 
Zivčáková VeronikaMožnosti fyzioterapie při zlepšení chůzového mechanismu u pacienta s myasthenia gravisbakalářská 2015 
Kastelík JakubRehabilitace pánevního dna a břišní stěny u mužů s neurogenní dysfunkcí močového měchýřebakalářská 2014 
Krásný MartinVyužití Pilates Medical u nemocného s roztroušenou sklerózoubakalářská 2014 
Pasterniaková KristýnaFyzioterapie u pacienta s rozsáhlou lézí v oblasti hrudní míchy u neuromyelitis opticabakalářská 2014 
Valášek PetrFyzioterapie u parézy femorálního nervubakalářská 2014 
Jindráková AnnaFyzioterapeutické ovlivnění dysfunkce cervikokraniálního přechodubakalářská 2013 
Šindelová DominikaMožnosti ovlivnění spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšníbakalářská 2013 
Marunová EliškaFyzioterapie u apalického syndromubakalářská 2012 
Cardová MichaelaFyzioterapeutické postupy u poranění typu whiplash.bakalářská 2011 
Papežová AndreaErgoterapie u pacientů s Guillain-Barré syndromembakalářská 2011 
Daňková BarboraNácvik soběstačnosti u pacienta s roztroušenou sklerózou v domácím prostředíbakalářská 2010 
Dittrichová RadkaMožnosti fyzioterapie u pacientů se syndromem Guillain-Barré (se zaměřením na senzomotorické funkce končetin)bakalářská 2010 
Kunčická KateřinaVýznam respirační fyzioterapie v léčbě myastenia gravisbakalářská 2010 
Rychlá HanaSyndrom neurogenní dysfunkce močového měchýře u roztroušené sklerózy - možnosti fyzioterapie.bakalářská 2010 
Steuerová KateřinaVyužití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézibakalářská 2009 
Ulmannová ŠárkaPorucha posturálních funkcí u víceložiskových postižení centrálního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšníbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub