OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jan Krhut

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:urologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 301
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1986 – 1992Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
1982 – 1986Gymnázium Ostrava – Hrabůvka

Kvalifikace

2010Habilitace na Jesseniově lékařské fakultě UK Martin, obhajoba habilitační práce na téma „Dysfunkce dolních cest močových“, udělení vědecko–pedagogické hodnosti docent
2007obhajoba dizertační práce na téma „Využití botulinumtoxinu v terapii neurogenních dysfunkcí dolních cest močových“ na Jesseniově lékařské fakultě UK Martin, udělení titulu PhD.
20002. atestace v oboru urologie Ph.D.
19951. atestace v oboru urologie

Zaměstnání, praxe

2004 – dosudOstravská univerzita Ostrava
1992 – dosudFakultní nemocnice Ostrava

Odborné zaměření

Urologie

Ocenění

2015Držitel Ceny Antonia Puigverta Americké konfederace urologie za nejlepší práci v oblasti urologického výzkumu za rok 2015 (Professor Dr. Antonio Puigvert Award CAU 2015)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen České urologické společnosti (ČUS), člen výboru ČUS, místopředseda Sekce urodynamiky a neurourologie ČUS, člen Urogynekologické společnosti (UGS), člen Paraplegiologického fóra, člen Evropské urologické společnosti (EAU), člen Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS), předseda pracovní skupiny Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS), člen Mezinárodní urogynekologické společnosti (IUGA), člen Mezinárodní společnosti pro onemocnění míchy (ISCoS), člen Mezinárodní Neuro–urologické společnosti (INUS)
Člen výkonné redakční rady časopisu Česká urologie
Předseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor urologie

Působení v zahraničí

1998tříměsíční stipendium Německé urologické společnosti – Urologická klinika Wismar/SRN
1999studijní pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Innsbruck/Rakousko
2001studijní pobyt School of Biomedical Medicine Leeds/Velká Británie
2002stipendium Evropské urologické asociace – roční pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Innsbruck/Rakousko

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapokročilý


Všechny publikace

Gärtner, M., Krhut, J., Hurtík, P., Burda, M., Zvarová, K. a Zvara, P. Evaluation of voiding parameters in healthy women using sound analysis. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms. 2018, č. 10, s. 12-16. ISSN 1757-5664.
Krhut, J., Zachoval, R., Rosier, P. F. W. M., Shelly, B. a Zvara, P. ICS Educational Module: Electromyography in the assessment and therapy of lower urinary tract dysfunction in adults. NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS. 2018, č. 37, s. 27-32. ISSN 0733-2467.
Krhut, J., Tintera, J., Bilkova, K., Holy, P., Zachoval, R., Zvara, P. a Blok, B. Brain Activity on fMRI Associated With Urinary Bladder Filling in Patients with a Complete Spinal Cord Injury. Neurourology and Urodynamics. 2017, č. 36, s. 155-159. ISSN 0733-2467.
Vašek, P., Krhut, J., Szabová, O., Gärtner, M. a Novák, O. Co dokáže prolaps. In: Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. Česká urogynekologie 2017. Praha. 2017.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIA­GNOSTIKU A LÉČBU SYMP­TOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PA­CIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE ?? ?MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. CESK SLOV NEUROL N. 2017, roč. 80/113, s. 233-236. ISSN 1210-7859.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A?LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U?PACIENTŮ S?ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V?ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. Česká urologie. 2017, roč. 21, s. 20-28. ISSN 2336-5692.
Krhut, J. EFFICACY AND SAFETY OF MIRABEGRON IN THE TREATMENT OF NEUROGENIC DETRUSOR OVERACTIVITY ? PROSPECTIVE, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED STUDY. In: International Continence Society 2017. Florencie. 2017.
Krhut, J., Gärtner, M., Mokriš, J., Horčička, L., Švabík, K., Zachoval, R. a Martan, A. Korelace závažnosti inkontinence a kvality života u žen.. In: (63. vyroční konference České urologické společnosti ČLS JEP,. Plzeň. 2017.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Krhut, J. a Zachoval, R. LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. CESKA GYNEKOL. 2017, roč. 82, s. 424-429. ISSN 1210-7832.
Krhut, J. Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis. In: 15th urological association of Asia Congress. Hong Kong. 2017.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R., Luňáček, L. a Krhut, J. ČASNÉ PERIOPERAČNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMII S ORTOTOPNÍ NÁHRADOU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 148-153. ISSN 2336-5692.
Zachoval, R., Krhut, J. a Krhovský, M. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nykturie v České republice. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 285-292. ISSN 1211-8729.
Krhut, J., Martan, A., Zachoval, R., Hanuš, T., Švabík, K. a Zvara, P. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. EUR J OBSTET GYN R B. 2016, roč. 196, s. 64-68. ISSN 0301-2115.
Krhut, J., Hora, M., Petřík, A., Sýkora, R., Zachoval, R., Zachoval, M. a Babjuk, M. Jak připravit abstrakt na výroční konferenci ČUS. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 33-38. ISSN 1211-8729.
Mann-Gow, T. K., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe-Ducheyne, C., Kida, M., M. Dall, O., Krhut, J. a Zvara, P. Novel Bioceramic Urethral Bulking Agents Elicit Improved Host Tissue Responses in a Rat Model. ADVANCES IN UROLOGY. 2016, s. 1-8. ISSN 1687-6369.
Hora, M., Babjuk, M., Broďák, M., Hanuš, T., Jarolím, L., Krhut, J., Petřk, A., Študent, V., Zachoval, R., Jarkovský, J., Klika, P. a Dušek, L. STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 135-140. ISSN 2336-5692.
Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P. a Luňáček, L. Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence: 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015-12-08 Cape Town. IEEE, 2015. s. 1331-1336. ISBN 978-1-4799-7560-0.
Krhut, J., Zvara, P. a Gärtner, M. ?BULKING AGENTS? V LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI - SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ PERSPEKTIVY. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 156-160. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gärtner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Luňáček, L., Zvárová, K. a Zvara, P. Comparison Between Uroflowmetry and Sonouroflowmetry in Recording of Urinary Flow in Healthy Men. INT J UROL. 2015, roč. 2015, č. 22, s. 761-765. ISSN 0919-8172.
Krhut, J., Holaňová, R., Gärtner, M. a Míka, D. FYZIOTERAPIE V LÉČBĚ INKONTINENCE MOČI U ŽEN. Česká urologie. 2015, roč. 19, s. 131-136. ISSN 2336-5692.
Krhut, J. a Gärtner, M. Močová inkontinence indukovaná antidepresivy - kazuistické sdělení. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 65-68. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gartner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Zvarová, K. a Zvara, P. MP71-07 Validation of a new sound-based method for recording voiding parameters using simultaneous uroflowmetry. UROLOGY. 2015, roč. 2015, č. 193, s. 914-914. ISSN 0090-4295.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Hanuš, T. a Krhut, J. PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. Česká gynekologie. 2015, roč. 8, s. 244-248. ISSN 1210-7832.
Mann-Gow, T. K., Blaivas, J. G., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe, C., Lam, M. K., Kida, M., Sikavi, C. S., Plante, M. K., Krhut, J. a Zvara, P. Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents. INT J UROL. 2015, roč. 22, s. 416-420. ISSN 0919-8172.
Krhut, J. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. 2015.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., El-Haddad , R., Hubka, P. a Krhut, J. Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 25-29. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P., Němec, D., Tvrdík, J., Zapletalová, O. a Zvara, P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. ACTA NEUROL SCAND. 2014, roč. 130, s. 193-196. ISSN 0001-6314.
Krhut, J., Mazanec, R., Seeman, P., Mann-Gow, T. a Zvara, P. Lower urinary tract functions in a series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients. ACTA NEUROL SCAND. 2013, č. 129, s. 319-324. ISSN 0001-6314.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R. a Krhut, J. Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů. Česká urologie. 2013, roč. 17, s. 221-226. ISSN 1211-8729.
Gärtner, M., Krhut, J., Petzel, M. a Šimetka, O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s. In: Česká urogynekologie XXII - 2013, Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha. 2013.
Krhut, J., Zachoval, R., Smith, P. P., Rosier, P. F., Valanský, L., Martan, A. a Zvara, P. Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. NEUROUROL URODYNAM. 2013, s. 1-4. ISSN 0733-2467.
Martan, A., Krhut, J., Mašata, J., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L. a Zachoval, R. Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures. LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms. 2013, s. 1-3. ISSN 1757-5664.
Krhut, J. a Zvara, P. Tkáňový box. 2013.
Krhut, J., Martan, A., Gärtner, M., Zachoval, R., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L., Tvrdík, J. a Hanuš, T. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MINIINVAZIVNÍ LÉČBY ŽENSKÉ STRESOVÉ INKONTINENCE METODOU AJUST? A MINIARC?. Česká urologie. 2012, roč. 16, s. 20-28. ISSN 1211-8729.
Van Kerrebroeck, P., Oelke, M., Katona, F., Krhut, J., Liehne, J., Gomberg, V., Santos, J., Garcia-Hernandez, A., Klaver, M. a Van Charldorp, K. EFFECTS OF TAMSULOSIN OCAS (TM) AND SOLIFENACIN ON EFFICACY AND QOL PARAMETERS IN MEN WITH LUTS/BPH IN THE SATURN TRIAL. EUR UROL SUPPL. 2011, roč. 2010, s. 120-120. ISSN 1569-9056.
Krhut, J. a Zvara, P. Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial. INT UROL NEPHROL. 2011, roč. 43, s. 337-343. ISSN 0301-1623.
Fabišovský, M., Fikoczek, H., Dvořáčková, J. a Krhut, J. Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, roč. 7, s. 68-71. ISSN 1336-7579.
Fabišovský, M., Krhut, J., Fikoczek, H. a Dvořáčková, J. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů. Česká urologie. 2011, roč. 15, s. 237-243. ISSN 1211-8729.
Krhut, J., Holy, P., Tintera, J., Zachoval, R., Havránek, O. a Zvara, P. ACTIVATION OF BRAIN STRUCTURES DURING MICTURITION IN WOMEN - A FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE STUDY. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 624-624. ISSN 1569-9056.
Havránek, O., Krhut, J., Němec, D., Feltl, D., Hájek, J., Cvek, J. a Dusek, L. LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS TREATED FOR TESTICULAR CANCER. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 640-640. ISSN 1569-9056.
Krhut, J., Gartner, M., Havránek, O., Němec, D. a Tvrdík, J. Kombinovaná léčba symptomů hyperaktivního měchýře anticholinergiky a alfalytiky u žen - pilotní studie. Česká Gynekologie. 2009, č. 74, s. 416-420. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P. a Zapletalová, O. Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients. ACTA NEUROL SCAND. 2008, č. 118, s. 115-119. ISSN 0001-6314.
Krhut, J. a A Kol., Funkční vyšetření pánevního dna. Rehab. fyz. lék.. 2007, s. 87-90.
Krhut, J. Orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - bed side assessment. Urolog pro praxi. 2007, s. 230-232.
Krhut, J. Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře. Urolog pro praxi. 2007, s. 71-74.
Krhut, J. a A Kol., Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Čes. Gynek.. 2007, s. 360-365.
Hradílek, P., Krhut, J., Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hofer, R. Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin. Multiple Sclerosis. 2007,
Krhut, J. a A Kol., Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Čes. Gynek.. 2007, s. 406-409.
Krhut, J. a A Kol., Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, s. 154-158.
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Krhut, J. a A Kol., Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem. Čes. Gynek.. 2007, s. 402-406.
Krhut, J. a A Kol., Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi. Česká urologie. 2007, s. 143-146.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití. Urolog pro praxi. 2006, s. 278-282.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace. Klin. Farmakol. Farm.. 2006, s. 215-218.
Krhut, J. a A Kol., Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog pro praxi. 2006, s. 286-292.
Krhut, J., Hradílek, P., Mainer, K. a Zapletalová, O. Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006,
Krhut, J. a A Kol., Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006, s. 27-31.
Krhut, J. a A Kol., Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů. Urol. listy. 2006, s. 38-44.
Krhut, J. a A Kol., Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Čes. Gynek.. 2006, s. 24-28.
Krhut, J., Kopecký, J. a Mainer, K. Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Česká gynekologie. 2006, roč. 24,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře. Rehabilitácia. 2005, roč. 133,
Krhut, J. Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu. Urologie pro praxi. 2005, roč. 159,
Krhut, J., Zachoval, R., Ženíšek, J., Hanuš, T. a Zámečník, L. Intermitentní katetrizace - indikace, technika, komplikace. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 674,
Krhut, J., Pilloni, S., Mair, D., Madersbacher, H. a Kessler, T. Intermittent catheterization in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter?. Age and Ageing. 2005, roč. 57,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. "Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Rehabilitačně fyzikální lékařství. 2005, roč. 122,
Krhut, J., Mainer, K. a Holaňová, R. Paruréza - klinický obraz a současná terapie. Urologie pro praxi. 2005, roč. 15,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence. Klinická urologie. 2005, roč. 47,
Hradílek, P., Krhut, J., Woznicová, I., Zapletalová, O., Mainer, K. a Doležil, D. The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis. Multiple sclerisis. 2004, roč. Suppl. 2, č. 10, s. 153-153. ISSN 1352-4585.
Krhut, J. a Mainer, K. Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby. Urologie pro praxi. 2002, roč. 56,
Krhut, J., Mainer, K., Němec, D. a Kopecký, J. Invaze gynekologických malignit do močových cest. Praktická gynekologie. 2002, roč. 26,
Krhut, J. a Mainer, K. Pubovaginální sling - komplikace a jejich řešení. Česká urologie. 2002, roč. 17,
Krhut, J., Zapletalová, O. a Mainer, K. Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 41,
Krhut, J. a Mainer, K. Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění. Česká urologie. 1999, roč. 22,


AutorNázev práceTypRok
Holaňová RomanaSrovnání efektu individuální a skupinové fyzioterapie u pacientek s močovou inkontinencídiplomová 2013 
Kaletová BarboraVliv polohy na aktivaci svalů pánevního dnabakalářská 2010 
Komorášová JanaVyužití elektrostimulace a biofeedbacku v terapii močové inkontinencebakalářská 2006 
Trlicová PavlaFyzioterapeutické ovlivnění inkontinence moči u ženbakalářská 2005 


Výzkum kontinenčního mechanismu moči za použití ex vivo explantového měchýře a močové trubice
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2015
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
facebook
rss
social hub