Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav rehabilitace
Ústav zobrazovacích metod
Ústav morfologických věd
Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Katedra interních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra klinických neurověd
Katedra chirurgických oborů
Gynekologicko-porodnická klinika
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra biomedicínských oborů
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Klinika onkologická
Klinika hematoonkologie

Děkanát Lékařské fakulty

Abecední členění
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
e-mail:
telefon: 553 46 1709
775 761 563
Dostálová Ivana e-mail:
telefon:
Dostálová Vlasta e-mail:
telefon:
Dubajová Eva e-mail:
telefon:
Duda Radim, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4014
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1714
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1704
Glumbíková Hana, Bc.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1798
Grim Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Gumulcová Daniela
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1724
Hajduková Zuzana, Bc., DiS.
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 553 46 1702
553 46 3545
Hanke Hana, Ing.
tisková mluvčí LF OU
e-mail:
telefon: 728 202 698
Hanusová Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 097
Holubová Fatima e-mail:
telefon:
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4012
Chlapková Vlasta e-mail:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1717
604 648 078
Cholevová Ivana e-mail:
telefon:
Chovancová Karolína, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jakšíková Eva e-mail:
telefon:
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Janků Eva e-mail:
telefon: 553 46 1716
Janochová Karolína, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4012
Janošová Veronika
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1720
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Jarošová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaločová Markéta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4013
Kaplanová Lenka, Mgr.
referentka pro lékařské obory.
e-mail:
telefon: 553 46 1719
Kasparková Renáta
finanční manažer projektu Cvičná nemocnice ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 4064
603 401 539
Kaštovská Petra, Bc.
administrátor projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4061
603 560 326
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1721
Korhelík Karol, Ing. Mgr. Bc., Ph.D.
biomedicínský technik projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 597 372 172
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4030
Kryukov Fedor, Ph.D. e-mail:
telefon:
Kryukova Elena, Ph.D. e-mail:
telefon:
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1711
Kupková Dana
vrátná
e-mail:
telefon:
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
děkan LF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1786
553 46 1701
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Martinásek Michal, Mgr.
HAIE - finanční manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4031
Martínková Mirka, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1716
734 648 399
Matuszková Tereza
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1705
737 279 698
Menšíková Kristýna, Bc.
personalistka LF
e-mail:
telefon:
Michalec Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Mikundová Dagmar
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1726
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S.
proděkan pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Mrázková Pavla e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka e-mail:
telefon:
Novák René e-mail:
telefon:
Novobilský Petr, Ing.
biomedicínský technik projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon:
Palátová Božena e-mail:
telefon:
Pavlačková Martina, Ing.
referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1713
Pillich Otakar
vedoucí údržby
e-mail:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Plesníková Kateřina, Ing.
Investiční manažer projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr.
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing.
administrativní pracovník projektu OPVVV
e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing.
finanční manažer projektu ENOCH
e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
proděkan pro strategii a rozvoj
e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Abecední členění
Adamčíková Barbora, Mgr. e-mail:
telefon:
Bobčíková Katka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1607
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Doležel Jakub, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1606
777 101 985
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Porodní asistence
e-mail:
telefon: 553 46 1606
Geržová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Hlávková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Hlubková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1613
Hodan Radomír, MUDr. e-mail:
telefon:
Holíková Tamara, Mgr. e-mail:
telefon:
Hosák Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
e-mail:
telefon: 553 46 1602
Hrubá Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Husovská Bronislava, Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Hypšová Martina, Bc. e-mail:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1602
Janíková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1613
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1605
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant oboru Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Krupová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lančová Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. e-mail:
telefon:
Mazur Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Němec Radim, Mgr. e-mail:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Prusenovská Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. e-mail:
telefon:
Sikorová Lucie, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka e-mail:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Stebelová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1606
Trávníčková Dana, MUDr. e-mail:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1608
774 761 579
Martinásek Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4031
Martínková Mirka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1716
734 648 399
Matuszková Tereza e-mail:
telefon: 553 46 1705
737 279 698
Menšíková Kristýna, Bc. e-mail:
telefon:
Michalec Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Mikundová Dagmar e-mail:
telefon: 553 46 1726
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Mrázková Pavla e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka e-mail:
telefon:
Novák René e-mail:
telefon:
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Palátová Božena e-mail:
telefon:
Pavlačková Martina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1713
Pillich Otakar e-mail:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav rehabilitace

Abecední členění
Bajerová Marika, Mgr. e-mail:
telefon:
Bialý Lubor, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Cemperová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Čentíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant oboru ergoterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 1621
Fiedorová Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Grucmanová Daniela, PhDr. e-mail:
telefon:
Guřan Zdeněk, Mgr. e-mail:
telefon:
Honzíková Lucie, Ing. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Horsáková Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Hrabcová Libuše e-mail:
telefon:
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1617
Chválková Daniela e-mail:
telefon:
Chwalková Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Janoštíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Jesenická Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Jindřichovská Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaleta Eva, Bc. e-mail:
telefon:
Kalman Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Kondziolková Jolana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Kopecká Tereza, Mgr. Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Kovalská Silvie, Bc. e-mail:
telefon:
Krawczyk Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D.
garant oboru fyzioterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1618
Kubinová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kucharčík Petr, RNDr. e-mail:
telefon:
Kvěchová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Libosvárský Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Linzer Michael, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Musilová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav zobrazovacích metod

Abecední členění
Bártek Jaromír e-mail:
telefon:
Bednařík Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Berková Veronika, Bc. e-mail:
telefon:
Czerný Daniel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 119
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Eliáš Pavel, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon:
Glacová Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 420
Haltof Aleš, Bc. e-mail:
telefon:
Hanzlíková Pavla, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Havel Martin, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Chmelová Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 372 175
Karas Rudolf, MUDr. e-mail:
telefon:
Koláček Michal, Ing. e-mail:
telefon: 597 373 432
Korhelík Karol, Ing. Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 172
Kothaj Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc. e-mail:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr., MBA e-mail:
telefon:
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav morfologických věd

Abecední členění
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Bajor Grzegorz, prof. Dr. hab. e-mail:
telefon:
Carbolová Tereza, MVDr. e-mail:
telefon: 553 46 1763
Dorko František, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 734 524 739
Drahošová Slávka e-mail:
telefon:
Hránková Viktória, MUDr. e-mail:
telefon:
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Jeřábek Libor, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1762
Literáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon:
Makovický Peter, Ing., PhD. e-mail:
telefon:
Miklošová Mária, doc. MVDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
703 171 608
Muri Jozef, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Němcová Simona, MUDr. e-mail:
telefon:
Pecháčková Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1765
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
e-mail:
telefon: 553 46 1768
Výborná Eva, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1769
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc. e-mail:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr., MBA e-mail:
telefon:
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Przybylová Alena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky

Abecední členění
Čierna Lucia, MUDr. e-mail:
telefon:
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D., MIAC e-mail:
telefon: 597 372 309
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Horáček Jaroslav, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1760
775 761 560
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Ondruššek Róbert, MUDr. e-mail:
telefon:
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
730 166 238
Směšný Trtková Kateřina, Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 305
Uvírová Magdalena, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 323
Wozniaková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Židlík Vladimír, MUDr. e-mail:
telefon:
Výborná Eva, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1769
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc. e-mail:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr., MBA e-mail:
telefon:
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Przybylová Alena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav fyziologie a patofyziologie

Abecední členění
Augste Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3532
Bakoš Ján, doc. RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Borzenko Nadezhda, Mgr. e-mail:
telefon: 731 420 288
553 46 3525
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2592
553 46 1778
Divák Jan, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 603 858 619
553 46 3530
Jansová Pavla, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Jarkuliš Vojtěch, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1777
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Konvička Jan, Bc. e-mail:
telefon: 731 420 288
Kubátová Ilona
sekretářka – odborná administrativní pracovnice
e-mail:
telefon: 553 46 1771
724 118 087
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Mičaník Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1779
Michalčák Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1775
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1774
Seidlerová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1771
Sklienka Peter, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 3530
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škarková Pavla, Mgr., DiS.
katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1776
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
e-mail:
telefon: 553 46 1777
725 973 174
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3512
Zmijková Drahoslava, Ing. MUDr. e-mail:
telefon:
Przybylová Alena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav klinické farmakologie

Abecední členění
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Halvová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 289
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 391
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 108
597 372 684
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 374 399
Strojil Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 378 821
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Mičaník Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1779
Michalčák Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1775
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1774
Seidlerová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1771
Sklienka Peter, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 3530
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škarková Pavla, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1776
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Švorc Pavol, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1777
725 973 174
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3512
Zmijková Drahoslava, Ing. MUDr. e-mail:
telefon:
Przybylová Alena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Abecední členění
Crha Břetislav, Ing. e-mail:
telefon:
Danihelka Pavel, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Dolanský Hynek, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1787
Hozák Aleš, RNDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1792
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kimáková Tatiana, prof. MVDr., PhD e-mail:
telefon:
Kohutová Renáta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Košta Oto, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1792
Kubíčková Lenka, DiS. e-mail:
telefon:
Letošník Roman, Ing. e-mail:
telefon:
Letošníková Barbora, Mgr. e-mail:
telefon:
Macounová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1793
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
553 46 1701
Malysa Ján, JUDr. e-mail:
telefon:
Manoušek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Remešová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Riedlová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Skotnicová Iveta, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Sněhotová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Stehlíková Marcela, Ing.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1787
730 139 207
Svrčinová Pavla, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
Ščurek Radomír, doc. Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škerková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Škutová Monika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Šrám Radim, MUDr., DrSc. e-mail:
telefon:
Štěrba Radomír, Ing. e-mail:
telefon:
Šuchmová Hana, MVDr. e-mail:
telefon:
Šupina Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 776 888 420
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Vít Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Vojtěch Adam, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Zlotkowska Renata, Dr. hab.  e-mail:
telefon: 553 46 1790
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav medicíny katastrof

Abecední členění
Bialý Lubor, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Bielniková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Czerný Daniel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 119
Demel Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Fenclová Taťána,  Ing. et Ing. e-mail:
telefon:
Frydrýšek Karel, prof. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Jelen Stanislav, MUDr., MBAce e-mail:
telefon: 597 372 442
Jícha Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kohut Jiří, Ing. e-mail:
telefon:
Kopáček Ivo, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 007
Lichorobiec Stanislav, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Litner Roman, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 007
Machalla Vojtěch, Ing. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Měrka Ondřej, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 635
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 002
Plevová Ilona, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Poláková Petra e-mail:
telefon:
Poláková Petra e-mail:
telefon:
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 508
Prusenovský Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 635
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Segarová Pavla, Mgr.
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 002
Stránský Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Szeliga Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 007
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 057
Viskupič Milan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 007
Vlčková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon:
Voves Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Žiak Dušan, MUDr. e-mail:
telefon:
Židlík Vladimír, MUDr. e-mail:
telefon:
Štěrba Radomír, Ing. e-mail:
telefon:
Šuchmová Hana, MVDr. e-mail:
telefon:
Šupina Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 776 888 420
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Vít Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Vojtěch Adam, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Zlotkowska Renata, Dr. hab.  e-mail:
telefon: 553 46 1790
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zahutová Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4065
603 292 494
Pokluda Jiří e-mail:
telefon:
Procházková Silvie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4062
603 224 537
Pyszková Darina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Pytlíková Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1715
553 46 1718
Sedláčková Gabriela e-mail:
telefon: 553 46 1727
Sedlářová Ludmila, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4060
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal e-mail:
telefon:
Svačinová Alena e-mail:
telefon:
Šandová Hana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4066
Šinágl Jaroslav e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona e-mail:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana e-mail:
telefon:
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD. e-mail:
telefon: 597 372 305
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Šmehlíková Naděžda e-mail:
telefon:
Štvrtňa Roman e-mail:
telefon: 553 46 3501
Švecová Jarmila e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1770
Thiemlová Božena e-mail:
telefon:
Tichá Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4011
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Katedra interních oborů

Abecední členění
Augustín Adam, MUDr. e-mail:
telefon:
Baďurová Michaela
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 252
775 761 569
Bartková Daniela, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Bartusek Antonín, MUDr. e-mail:
telefon:
Blaho Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Bojková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 023
Branny Marian, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 193
Čápová Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Černeková Radoslava, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 229
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1721
Evin Lukáš, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 108
Fojtík Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 595 633 205
606 677 953
Gkalpakiotis Spyridon, doc. MUDr., PhD., MBA e-mail:
telefon:
Hadidová Darina, MUDr. e-mail:
telefon:
Homza Miroslav, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Honková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Hozáková Lubomíra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 265
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 660
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 832 172
Jetmar Vladimír, MUDr. e-mail:
telefon:
Kielkowská Iva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 232
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 108
597 372 684
Koliba Miroslav, MUDr., LL.M., MBA e-mail:
telefon:
Kollárová Stanislava, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 513
Krahulíková Katarína, Mgr.
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 202
Králik Roman, MUDr. e-mail:
telefon:
Kufová Eliška, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 651
Kukla Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Kupka Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 019
Kusová Radka
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 374 024
Lačňák Bořek, MUDr. e-mail:
telefon:
Laštůvka Josef, MUDr. e-mail:
telefon:
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1001
Litvik Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 079
Lys Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 023
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 201
Martínek Jan, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 236 052 617
Matoška Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Medřická Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Menšíková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Mrózek Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Musil Dalibor, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nágelová Radka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 017
Němeček Svatopluk, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Neuwirth Radek, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 581 071 518
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 265
Ožanová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Pallová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 671 133
Pelclová Daniela, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 604 193 799
Petejová Nadežda, doc. MUDr., Ph.D., MSc. e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 295
Pipek Barbora, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 205
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 216
Pleva Martin, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Abecední členění
Burčková Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 461
Duda Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Galková Michaela, MUDr. e-mail:
telefon:
Gruszka Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 580
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 515
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Hladíková Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Hlávková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Juráková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon:
Kuhn Tomáš, MUDr., MBAce e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 642
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka kliniky
e-mail:
telefon: 597 373 545
Mikysková Šárka, Mgr. e-mail:
telefon:
Mohylová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 536
Mottl Hubert, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 373 665
Nowaková Markéta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Pavlíček Jan, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí kliniky
e-mail:
telefon: 597 373 521
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 552
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 552
Wiedermannová Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 371 404
Zaoral Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Žídková Iveta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Krahulíková Katarína, Mgr. e-mail:
telefon: 597 375 202
Králik Roman, MUDr. e-mail:
telefon:
Kufová Eliška, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 651
Kukla Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Kupka Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 019
Kusová Radka e-mail:
telefon: 597 374 024
Lačňák Bořek, MUDr. e-mail:
telefon:
Laštůvka Josef, MUDr. e-mail:
telefon:
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1001
Litvik Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 079
Lys Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 023
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 201
Martínek Jan, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 236 052 617
Matoška Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Medřická Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Menšíková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Mrózek Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Musil Dalibor, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nágelová Radka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 017
Němeček Svatopluk, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Neuwirth Radek, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 581 071 518
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 265
Ožanová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Pallová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 671 133
Pelclová Daniela, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 604 193 799
Petejová Nadežda, doc. MUDr., Ph.D., MSc. e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 295
Pipek Barbora, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 205
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 216
Pleva Martin, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra klinických neurověd

Abecední členění
Ambroš Samuel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 148
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 601
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Berkešová Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Černeková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 373 320
Dostálek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 146
Drábková Nina, MUDr. e-mail:
telefon:
Hon Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 656
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 402
Hradílek Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 464
Hýža Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 149
Javůrek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Junkerová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 197
Král Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 249
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 407
597 375 453
Krejčí Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 372 671
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Majáková Katarína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 127
Marcián Václav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 659
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Migaľová Petra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 609
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 409
Novák Vilém, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 622
Ogurková Adéla, Ing. e-mail:
telefon: 597 375 603
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Perničková Denisa, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Reguli Štefan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 676
Roubec Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 748
Sedláček Svatopluk, MUDr. e-mail:
telefon:
Schwarzová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 127
Skřont Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Slonková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 665
Staněk Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 145
Školoudík David, prof. MUDr., Ph.D., FESO, FEAN e-mail:
telefon: 553 46 1706
Štěpánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Václavík Daniel, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 595 633 440
Večeřa Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Volný Ondřej, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 881
Zákopčanová Srovnalová Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Zapletalová Olga, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 651
Neuwirth Radek, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 581 071 518
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 265
Ožanová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Pallová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 671 133
Pelclová Daniela, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 604 193 799
Petejová Nadežda, doc. MUDr., Ph.D., MSc. e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 295
Pipek Barbora, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 205
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 216
Pleva Martin, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra chirurgických oborů

Abecední členění
Bortlíček Marek, MUDr. e-mail:
telefon:
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 101
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 501
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon:
Ferko Alexander, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Foltys Aleš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 754
597 375 708
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 102
Grepl Michal, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 753
Havránek Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 595 633 326
Chaudhary Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Ihnát Peter, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 701
Jalůvka František, MUDr. e-mail:
telefon:
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 375 007
Jelínek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 754
Kala Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 834 863
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Klos Dušan, doc. MUDr. JUDr., Ph.D., LL.M. e-mail:
telefon:
Krhut Jan, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 301
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 752
Kurayová Miriam, MUDr. e-mail:
telefon:
Martínek Lubomír, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 715
Mazur Miloslav, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 757
Míka David, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Mohyla Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 502
Němec David, MUDr. e-mail:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 372 801
Neoral Čestmír, prof. MUDr., CSc.
vedoucí KCG
e-mail:
telefon:
Okantey Okaikor, MUDr. e-mail:
telefon:
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 375 551
Paus Sýkora Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 714
Petráš Ladislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Pilný Jaroslav, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pliska Luděk, MUDr. e-mail:
telefon:
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 152
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 751
Ryšánková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Sieja Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Skugarevská Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Šatník Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka KCG
e-mail:
telefon: 597 373 255
Štětinský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tesař Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Toman Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. et doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 159
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 514
Zámečníková Iva, MUDr. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Gynekologicko-porodnická klinika

Abecední členění
Bajsová Sylva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 820
Doležálková Erika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 814
Gärtner Marcel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 805
Gráf Petar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
597 372 591
Janáčková Lenka, MUDr. e-mail:
telefon:
Jaroš Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 480 290
Kacerovský Marian, prof. MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Klát Jaroslav, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Kümmel Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Matura David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
Michalec Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Nedomová Lenka, MUDr. e-mail:
telefon:
Piegzová Alicja, MUDr. e-mail:
telefon:
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Szabová Olga, MUDr. e-mail:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
e-mail:
telefon: 597 373 255
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 371 801
Špaček Richard, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 852
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 371 801
Vašek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 408
Kurayová Miriam, MUDr. e-mail:
telefon:
Martínek Lubomír, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 715
Mazur Miloslav, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 757
Míka David, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Mohyla Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 502
Němec David, MUDr. e-mail:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 372 801
Neoral Čestmír, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Okantey Okaikor, MUDr. e-mail:
telefon:
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 375 551
Paus Sýkora Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 714
Petráš Ladislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Pilný Jaroslav, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pliska Luděk, MUDr. e-mail:
telefon:
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 152
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 751
Ryšánková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Sieja Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Skugarevská Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Šatník Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
e-mail:
telefon: 597 373 255
Štětinský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tesař Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Toman Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. et doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 159
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 514
Zámečníková Iva, MUDr. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra kraniofaciálních oborů

Abecední členění
Benda František, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 957
Čábalová Lenka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 812
Formánek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 816
Jančatová Debora, MUDr. e-mail:
telefon:
Kántor Peter, MUDr. e-mail:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Kopecký Adam, MUDr., Ph.D., FEBO e-mail:
telefon: 597 375 957
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art e-mail:
telefon:
Kubíčková Jaroslava, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Mašek Petr, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Němčanská Sabina, MUDr. e-mail:
telefon:
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 817
Onderka Arnošt, MDDr. e-mail:
telefon:
Plášek Marek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 816
Res Oldřich, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 814
Staníková Lucia, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Starosta Martin, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 925
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 103
Zacpalová Michaela
sekretářka KKO
e-mail:
telefon: 597 375 805
Zeleník Karol, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 817
Míka David, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Mohyla Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 502
Němec David, MUDr. e-mail:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 372 801
Neoral Čestmír, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Okantey Okaikor, MUDr. e-mail:
telefon:
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 375 551
Paus Sýkora Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 714
Petráš Ladislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Pilný Jaroslav, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pliska Luděk, MUDr. e-mail:
telefon:
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 152
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 751
Ryšánková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Sieja Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Skugarevská Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Šatník Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing. e-mail:
telefon: 597 373 255
Štětinský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tesař Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Toman Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. et doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 159
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 514
Zámečníková Iva, MUDr. e-mail:
telefon:
Polášková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 668
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 230
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Ráchela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stašková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra biomedicínských oborů

Abecední členění
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Andelová Kateřina, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 096
Balcar Alfons, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 236
Balcárková Barbora, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Balner Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Břežná Šárka
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Bystroňová Iveta, Mgr. e-mail:
telefon: 597 374 579
Cibiček Norbert, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Čajánek Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 420
597 373 459
Černá Dita, Mgr. e-mail:
telefon:
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. e-mail:
telefon:
Dobiáš Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Faldynová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Gajdičiarová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Gawlik Radoslaw, prof. e-mail:
telefon:
Grečmalová Dagmar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 106
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hájek Michal, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Hradílek Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 065
Hulínová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon:
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Illéš Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Janochová Karolína, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4012
Kaniová Romana e-mail:
telefon:
Karas Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 167
Kolářová Soňa, Mgr. e-mail:
telefon:
Kořístka Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 437
Kotrlová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:
telefon:
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 144
Kuzma Jozef, MVDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1748
Lichá Karin, Mgr. e-mail:
telefon:
Lochman Ivo, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Náhlíková Zdeňka e-mail:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 104
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 579
Raszková Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 374 167
Recová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Smetanová Martina e-mail:
telefon:
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1746
Srbová Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 031
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 125
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 378 821
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 121
Thon Vojtěch, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393
Vítková Kateřina, RNDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Všianský František, Ing. e-mail:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:
telefon:
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Stromská Janula, MUDr. e-mail:
telefon:
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Škňouřil Libor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Šulc Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Václavík Jan, prof. MUDr., Ph.D., FESC e-mail:
telefon: 597 375 201
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vašura Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 188
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Vávrová Michaela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Abecední členění
Aufart Jan, Ing. e-mail:
telefon:
Augustynek Martin, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Beneš Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Bijok Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Bílek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Blahutová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1502
Borovička Jiří, Ing. Bc. e-mail:
telefon:
Brumarová Lenka, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 603 858 619
553 46 3530
Doležal Karel, Ing. e-mail:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D., MIAC
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 372 309
Fišerová Dagmar, PhDr. e-mail:
telefon:
Flašar Jiří, Bc. e-mail:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. e-mail:
telefon:
Frelich Michal, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. e-mail:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Haluzíková Jana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Havrlant Libor, Bc. e-mail:
telefon:
Honegr Jan, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chlachula Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc., Ph.D., MBA, LL.M. e-mail:
telefon:
Jackanin Jaroslav, MUDr. e-mail:
telefon:
Jaššo Petr, PhDr., MBA e-mail:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kočí Markéta, PhDr. e-mail:
telefon:
Kovalčík Jozef, MUDr. e-mail:
telefon:
Kučerová Zuzana, PhDr. e-mail:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kutěj Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Machovská Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Maloň Friedlová Karolína, PhDr. e-mail:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Maršálková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Matouch Petr, PhDr.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1501
775 941 948
Mišíková Monika
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1503
Neiser Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. e-mail:
telefon:
Nezmarová Hana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1504
Nytra Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Plačková Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Polanská Andrea, PhDr., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1502
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD.
garant oboru Zdravotnické záchranářství, Pedagogický poradce oboru
e-mail:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Reimer Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rosmaníková Petra, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 3530
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strážnická Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Streitová Dana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. e-mail:
telefon:
Šlachta Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Štěpánová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Urbanec René, MUDr. e-mail:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. e-mail:
telefon:
Uvíra Matěj, MUDr. e-mail:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1504
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Walachová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. e-mail:
telefon:
Záthurecká Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1505
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Klinika onkologická

Abecední členění
Blažek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 354
Bravencová Zlatuše, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 136
Cvek Jakub, doc. MUDr. Ing., Ph.D.
vedoucí kliniky
e-mail:
telefon: 597 372 142
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 596 491 724
Chlopčík Adam, Mgr. e-mail:
telefon:
Knybel Lukáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Molenda Lukáš, Ing. e-mail:
telefon:
Otáhal Břetislav, Ing. e-mail:
telefon:
Radhakrishnan Dhwani, Mgr. e-mail:
telefon:
Růčka Josef, MUDr. e-mail:
telefon:
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 135
Tomandlová Iva, Ing.
sekretářka
e-mail:
telefon:
Zděblová Čermáková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 135
Zubíková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 319
Fišerová Dagmar, PhDr. e-mail:
telefon:
Flašar Jiří, Bc. e-mail:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. e-mail:
telefon:
Frelich Michal, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. e-mail:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr., MBA e-mail:
telefon:
Haluzíková Jana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Havrlant Libor, Bc. e-mail:
telefon:
Honegr Jan, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chlachula Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc., Ph.D., MBA, LL.M. e-mail:
telefon:
Jackanin Jaroslav, MUDr. e-mail:
telefon:
Jaššo Petr, PhDr., MBA e-mail:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kočí Markéta, PhDr. e-mail:
telefon:
Kovalčík Jozef, MUDr. e-mail:
telefon:
Kučerová Zuzana, PhDr. e-mail:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kutěj Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Machovská Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Maloň Friedlová Karolína, PhDr. e-mail:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Maršálková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1501
775 941 948
Mišíková Monika e-mail:
telefon: 553 46 1503
Neiser Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. e-mail:
telefon:
Nezmarová Hana e-mail:
telefon: 553 46 1504
Nytra Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Plačková Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Polanská Andrea, PhDr., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1502
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Reimer Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rosmaníková Petra, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 3530
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strážnická Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Streitová Dana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. e-mail:
telefon:
Šlachta Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Štěpánová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Urbanec René, MUDr. e-mail:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. e-mail:
telefon:
Uvíra Matěj, MUDr. e-mail:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1504
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Walachová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. e-mail:
telefon:
Záthurecká Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1505
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272

Klinika hematoonkologie

Abecední členění
Benková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Celichowski Piotr, PhD. e-mail:
telefon:
Černá Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Dorociaková Markéta, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 090
Ďuraš Juraj, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Ďurech Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Garbová Nikola, Bc. e-mail:
telefon:
Gumulec Jaromír, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 296
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
vedoucí kliniky
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Honetschlägerová Zuzana, MVDr. e-mail:
telefon:
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 065
Charvátová Sandra, Mgr. e-mail:
telefon:
Chyra Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jelínek Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 587
Kapustová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaščák Michal, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 093
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 151
Mihályová Jana, MUDr.
zástupce pro výuku
e-mail:
telefon: 597 374 567
Motais Benjamin, MSc. e-mail:
telefon:
Mršťáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 067
Navrátil Milan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Popková Tereza, MUDr. e-mail:
telefon:
Radhakrishnan Dhwani, Mgr. e-mail:
telefon:
Šahinbegović Hana e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Šnaurová Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Turi Marcello e-mail:
telefon:
Vdovin Alexander e-mail:
telefon:
Venglář Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Vrána Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Walek Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Kučerová Zuzana, PhDr. e-mail:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kutěj Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Machovská Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Maloň Friedlová Karolína, PhDr. e-mail:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Maršálková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1501
775 941 948
Mišíková Monika e-mail:
telefon: 553 46 1503
Neiser Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. e-mail:
telefon:
Nezmarová Hana e-mail:
telefon: 553 46 1504
Nytra Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Plačková Aneta, Mgr. e-mail:
telefon:
Polanská Andrea, PhDr., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1502
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Reimer Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rosmaníková Petra, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 3530
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strážnická Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Streitová Dana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. e-mail:
telefon:
Šlachta Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Štěpánová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Urbanec René, MUDr. e-mail:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. e-mail:
telefon:
Uvíra Matěj, MUDr. e-mail:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1504
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Walachová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. e-mail:
telefon:
Záthurecká Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1505
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Vojta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vrkočová Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 108
Vrtal Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 736
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272