OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Renáta Zoubková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Renáta Zoubková
místnost, podlaží, budova: ZY 118, budova ZY
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína, algoterapie, ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1505
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zoubková, R. Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté. Florence. 2017, roč. XIII, č. 4/17, ISSN 1801-464X.
Zoubková, R., Kočí, M., Májek, M. a Rybárová, Z. Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?. In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči 2017-02-07 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči. Ostrava: KA RIM FN Ostrava ve spolupráci s LF OU v Ostravě, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-88159-51-3.
Zoubková, R., Zvoníčková, M. a Vylíčilová, A. Aktuální problematika vzdělávání sester v anesteziologii a intenzívní péči ve vztahu k potřebě navyšování jejich kompetencí.. Postgraduální medicína. 2016, roč. 18, č. Nueveden, s. 540-543. ISSN 1212-4184.
Streitová, D. a Zoubková, R. ERAS protokol. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R. a Vavrlová, H. Management akutní léčby bolesti ve FNO. In: Sympozium intenzivní péče: 2015-11-26 . ISBN 978-80-906002-4-9.
Streitová, D. a Zoubková, R. Pacientem kontrolovaná analgesie v pooperační péči. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Zoubková, R. a Streitová, D. PCA u pacientu v pooperační péči. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: Sepse Ostrava, 2015. s. 98-100. ISBN 978-80-905684-7-1.
Zoubková, R. a Chwalková, I. Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů. Florence. 2015, roč. 2015, č. 6, ISSN 1801-464X.
Streitová, D., Zoubková, R., Hašová, K., Vylíčilová, A. a Vavrošová, J. Sepsis preventiv bundle. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. s. 108-109. ISBN 978-80-905684-7-1.
Streitová, D., Zoubková, R., Chwalková, I., Cvernová, K., Vavrošová, J., Glac, T., Vylíčilová, A., Neiser, J. a Issufi, L. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 164 s. ISBN 978-80-247-5215-0.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Streitová, D. a Zoubková, R. 2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Basal Stimulation In ICU. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Zoubková, R. Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči. In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM 2014. s. 64-64. ISBN 978-80-87347-18-8.
Streitová, D. a Zoubková, R. Prevence VAP na pracovištích intenzivní péče. In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM 2014. ISBN 978-80-87347-18-8.
Streitová, D., Zoubková, R. a Vavrošová, J. Sepsis Prevention Bundle. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Zoubková, R., Vavrošová, J., Streitová, D. a Lapčíková, E. Why to study in the Czech Republic ?. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Zoubková, R., Mikesková, M., Folwarczny, P. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu (mnzo) na území moravskoslezského kraje. In: Intenzivní péče - vzdělávání a praxe. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Mikesková, M., Folwarczny, P., Gřegoř, R., Zoubková, R. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje. Urgentní medicína. 2013, roč. 16, s. 20-22. ISSN 1212-1924.
Zemanová, J. a Zoubková, R. Management bolesti v intenzivní péči. 2013.
Zoubková, R., Streitová, D., Blahutová, P., Břegová, B., Cvernová, K., Nytra, I. a Vilímková, A. Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče. 2013.
Zoubková, R. PCA u pacientů v pooperační péči.
Zoubková, R. a Zamastilová, H. Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění.
Zoubková, R. a Streitová, D. Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění.
Zoubková, R. Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital. Ostrava: Lékařská fakulta, 2013. Lékařská fakulta, 2013. s. 60-63. ISBN 978-80-7464-261-6.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Streitová, D., Zoubková, R. a Chwálková, I. . Domácí umělá plícní ventilace. 2012.
Zoubková, R. a Zemanová, J. Certifikační kurz Léčba bolesti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R., Hašová, K. a MARŠÁLKOVÁ, J. Certifikovaný kurz HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. 2012.
Zoubková, R. a Streitová, D. Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Zemanová, J. a Zoubková, R. Vybrané kapitoly z léčby bolesti. 2012.
Zoubková, R. a Vilímková, A. Vzdělávání sester v intenzivní péči. s. 54-55. ISBN 978-80-7464-001-8.
Zoubková, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. 2012.
Zoubková, R. a Klega, L. Febrilie u kriticky nemocných na JIP. Sestra. 2011, č. 9, s. 57-58. ISSN 1210-0404.
Zoubková, R. a Klega, L. FEBRILIE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA PRACOVIŃTÍCH ICU. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011. s. 96-99. ISBN 978-80-89542-01-7.
Streitová, D. a Zoubková, R. Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. s. 31-34. ISBN 978-80-7368-998-8.
Cvernová, K., Nytra, I. a Zoubková, R. Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na anesteziologii: ARIP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve: ARIP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. a Streitová, D. Sympozium intenzivní péče [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zoubková, R. a Streitová, D. Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. s. 10-10. ISBN 978-80-7368-998-8.
Zoubková, R., Vilímková, A. a Streitová, D. Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče. Florence. 2010, č. VI, ISSN 1801-464X.
Zoubková, R. Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. KPR - Guidelines 2008. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. Uplatnění AED v ČR.. ISBN 978-80-254-8473-9.
Zoubková, R. Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče. ISBN 978-80-904020-6-5.
Zoubková, R. Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 42-42. ISBN 978-80-7368-697-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Prevence sepse. Standardní operační postup.: Standardní operační postup.. Nozokomiální nákazy. 2009, roč. 8, ISSN 1336-3859.
Zoubková, R. a Vilímková, A. Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci. ISBN 978-80-7368-664-2.
Vilímková, A. a Zoubková, R. Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích. ISBN 978-80-7368-664-2.
Vilímková, A., Zoubková, R., Lapčíková, P. a Satinský, I. Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.. ISBN 978-80-254-2832-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester.
Vilímková, A., Glac, T. a Zoubková, R. Kardiální selhání po porodu. ISBN 978-80-7368-500-3.
Zoubková, R. a Psennerová, S. Polytrauma ve Slovinsku a ČR. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. ISBN 978-80-7368-500-3.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK. ISBN 978-80-254-2832-0.
Streitová, D., Balcárková, Š., Vilímková, A. a Zoubková, R. Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci.. Časopis Sestra, mimořádná příloha. 2008, roč. 18, s. 15-17. ISSN 1210-0404.
Zoubková, R., Dostálová, J. a Vilímková, A. Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů. 2007.
Streitová, D., Vilímková, A., Zoubková, R. a Balcárková, Š. Projekt prevence sepse na JIP. Časopis Florence. 2007, s. 240-241. ISSN 1801-464X.
Zoubková, R. Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči. In: 5. anesteziologická konference.
Streitová, D., Vilímková, A., Balcárková, Š. a Zoubková, R. Výsledky práce . 2007, ISSN 1336-3859.
Zoubková, R. Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Zoubková, R., Dostálová, J. a Zemanová, J. Externí defibrilace - Guidelines 2000. Diagnóza. 2006, č. 4, ISSN 1801-1349.
Zoubková, R. Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Zoubková, R. a Balcárková, Š. Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče. 2006.
Zoubková, R. a Neiserová, H. UPV v domácí péči. Sestra. 2006, č. 2, ISSN 12?0404.
Zoubková, R. Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči. In: II.konference studentů nelékařských profesí,.
Zoubková, R. Tracheální odsávání u dětí - výzkumné šetření. In: XII. Kongres ČSARIM. ISBN 80-7262-353-2.
Zoubková, R. Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku. In: IV.anesteziologická konference Křivánkovy dny. ISBN 80?86417? 05-0.
Zoubková, R. Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací. In: II.konference studentů nelékařských profesí.
Glac, T. a Zoubková, R. Nekonvenční ventilace u dětí. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny.
Zoubková, R. a Neiserová, H. Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice. In: Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny.
Zoubková, R. Fyzikální terapie plic u nemocných s umělou plícní ventilací. In: Celostátní sjezd České asociace sester.


ZkratkaNázev předmětu
AIRZKAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AIRZZAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AKZK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
AKZZ1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZZ2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
IPIKOdborná praxe individuální
IPZK1Odborná praxe individuální 1
IPZK2Odborná praxe individuální 2
IPZZ1Odborná praxe individuální 1
IPZZ2Odborná praxe individuální 2
MABKSManagement bolesti
MANBOManagement bolesti
MBIKManagement bolesti
MBPHManagement bolesti
MBZKManagement bolesti
MBZZManagement bolesti
MGRIKSeminář k diplomové práci
NTOIKNové trendy v ošetřovatelství
OKOIKOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
OM1IPodborný modul 1
OM2IPodborný modul 2
OM3IPodborný modul 3
OM4IPodborný modul 4
OPIK1Odborná praxe 1
OPIK2Odborná praxe 2
OPIK3Odborná praxe 3
OPIK4Odborná praxe 4
OPZK1Odborná praxe 1
OPZK2Odborná praxe 2
OPZK3Odborná praxe 3
OPZK4Odborná praxe 4
OPZK5Odborná praxe 5
OPZZ1Odborná praxe 1
OPZZ2Odborná praxe 2
OPZZ3Odborná praxe 3
OPZZ4Odborná praxe 4
OPZZ5Odborná praxe 5
OTZK1Postupy v PNP a NP 1
OTZK2Postupy v PNP a NP 2
OTZZ1Postupy v PNP a NP 1
OTZZ2Postupy v PNP a NP 2
PABOPatofyziologie bolesti
POIK1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
POIK2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
POPIKAnesteziologická ošetřovatelská péče
PPRA2První pomoc a ošetřovatelství 2
PPRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
PPRK2První pomoc a ošetřovatelství 2
SZZI1Intenzivní péče - praktická zkouška
SZZI2Intenzivní péče - Obhajoba
SZZI8Ošetřovatelství v intenzivní péči
SZZZ3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
SZZZ5Obhajoba bakalářské práce
UPVIKZáklady umělé plícní ventilace
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
ZMIPzákladní modul
1IMGRSeminář k diplomové práci
1IOP1Odborná praxe 1
1IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
1IUPVZáklady umělé plícní ventilace
1IVLCVnitřní lékařství v intenzivní péči
1ZOT1Postupy v PNP a NP 1
2IIPOdborná praxe individuální
2IKSKazuistický seminář int. péče
2IOP2Odborná praxe 2
2IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
2ZIP1Odborná praxe individuální 1
2ZOP1Odborná praxe 1
2ZOT2Postupy v PNP a NP 2
3ZAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
3ZMBManagement bolesti
3ZOP2Odborná praxe 2
4PIP2Odborná praxe individuální 2
4PMBManagement bolesti
4ZAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
4ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
4ZIP2Odborná praxe individuální 2
4ZOP3Odborná praxe 3
KONHOKonzultační hodiny
2MANBManagement bolesti
2PRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
3PRP2První pomoc a ošetřovatelství 2


AutorNázev práceTypRok
Jatagandzidis DimitrisVýznam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostravadiplomová 2018 
Talacková BarboraManagement monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péčidiplomová 2018 
Václavíková AlžbětaUmírající pacient v intenzivní péči - potřeby jeho blízkýchdiplomová 2018 
Nosková AndreaVýznam termoregulace v perioperační a časné pooperační péčidiplomová 2016 
Vajcíková MonikaHodnocení bolesti v intenzivní péčidiplomová 2016 
Jiříková MartaSpecifika ošetřovatelské péče o pacienty se zajištěným vstupem do dýchacích cest na umělé plicní ventilacidiplomová 2015 
Kočková RenátaBolest u pacientů po kardiochirurgické operacidiplomová 2015 
Oslizloková GabrielaOšetřovatelská péče o pacienta v období weaningudiplomová 2015 
Pospíšilová JanaMediastinitidy - kompliksce po kardiochirurgickém výkonu - ekonomické aspektydiplomová 2015 
Prokelová PavlaNeuromonitoring v ošetřovatelské péči o pacienta s traumatickým poraněním mozkudiplomová 2015 
Průchová DanaOšetřování tracheostomiediplomová 2015 
Strážnická KateřinaDoporučení v rámci ERAS protokolu u pacientů po resekci střevadiplomová 2015 
Štěpánková BarbaraVyužití ergoterapie v intenzivní péčidiplomová 2015 
Vašková JanaPodávání systémové trombolýzy v časovém okně a její vliv na outcome pacientů.diplomová 2014 
Glac TomášVyužití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.diplomová 2013 
Kolářová MiroslavaOutcome pacientů po ischemické CMP v závislosti na managementu poskytované péčediplomová 2013 
Morávková RenátaNeuroprotektivní účinky řízené hypotermiediplomová 2013 
Špoková JanaMaligní hypertermie v práci anesteziologické sestrydiplomová 2013 
Martinková LucieProblematika rodin s dětmi závislými na dlouhodobé umělé plicní ventilacidiplomová 2011 
Sklenovská MiroslavaProblematika péče o děti s domácí umělou plicní ventilacídiplomová 2010 
Truksa AntonínFirst responder z řad pracovníků Integrovaného záchranného systémubakalářská 2018 
John LukášVyužití přístrojů mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v přednemocniční neodkladné péčibakalářská 2015 
Teofil MarekUrgentní stavy ve fotbalovém sportě.bakalářská 2015 
Coufalová JitkaHodnocení kvality života rodinných pečovatelů o dítě se spinální svalovou atrofii I. typubakalářská 2013 
Braun RostislavIntraaortální balonková kontrapulzace v léčbě kardiálního šokubakalářská 2012 
Heczko MichalMechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním příjmubakalářská 2012 
Charuzová IvanaZávažné komplikace diabetu mellitu - role záchranářebakalářská 2011 
Glac TomášTransplantace orgánů - role transplantačního koordinátorabakalářská 2011 
Juráková KateřinaNozokomiální nákazy v intenzivní péčibakalářská 2011 
Klega LukášFebrilie u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní a resuscitační péčebakalářská 2011 
Kolářová MiroslavaPoskytování první pomoci na ZŠbakalářská 2011 
Kříž AdamPCI - Komfort pacienta před zákrokembakalářská 2011 
Sobek LiborPraktické srovnání poskytování první pomoci studentů Střední zdravotnické školy Krnov a Střední zemědělské školy Bruntálbakalářská 2011 
Braun VáclavUmělá plícní ventilace v domácí péčibakalářská 2010 
Duraj JanSpecifické ošetřovatelské intervence o pacienta v bezvědomí - potřeby výživy, metabolismu a vyprazdňováníbakalářská 2010 
Jonáková ŠárkaHyperbarická oxygenoterapie se zaměřením na léčbu otravy oxidem uhelnatýmbakalářská 2010 
Morcinková JarmilaPoskytování první pomoci v nemocničních zařízeníchbakalářská 2010 
Jaššo PetrVysokoenergetická poraněníbakalářská 2009 
Jožák MartinUplatnění ochranných opatření laické veřejnostibakalářská 2009 
Kocián RadimZajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikacebakalářská 2009 
Záhorský MarekAUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR U HORSKÉ SLUŽBYbakalářská 2009 
Zdráhal OndřejPrevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péčebakalářská 2009 
Zeisbergerová IvanaVýznam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péčibakalářská 2009 
Jarolím OndřejKPR na stadardních odděleních - Guidelines 2005bakalářská 2008 
Marek PetrEnterální výživa u pacientů v intenzivní péčibakalářská 2008 
Bárta JaroslavÚroveň poskytování první pomoci žáků základních školbakalářská 2007 
Reichelová HanaÚroveň poskytování první pomoci na středních školáchbakalářská 2007 
Zezulová JanaVyužití automatizovaných externích defibrilátorů pro Moravskoslezský krajbakalářská 2007 


Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zoubková
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Externí defibrilace - Guideliness 200 (kvalita života po KPR)
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zoubková
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub