Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Renáta Zoubková


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
místnost, podlaží, budova:
ZY 118, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
intenzivní medicína, algoterapie, ošetřovatelství
telefon, mobil:
553 46 1505
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Kufová Eliška
Kvalita života pacientů po ECMO
diplomová
2022
Lukášová Martina
Post intensive care syndrom
diplomová
2022
Doláková Lenka
Podpora peristaltiky u pacientů po radikální cystektomii v intenzivní péči
diplomová
2021
Povolná Eva
Management péče sester o pacienty s umělou plicní ventilací v domácí péči
diplomová
2019
Jatagandzidis Dimitris
Význam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostrava
diplomová
2018
Talacková Barbora
Management monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péči
diplomová
2018
Václavíková Alžběta
Umírající pacient v intenzivní péči - potřeby jeho blízkých
diplomová
2018
Nosková Andrea
Význam termoregulace v perioperační a časné pooperační péči
diplomová
2016
Vajcíková Monika
Hodnocení bolesti v intenzivní péči
diplomová
2016
Jiříková Marta
Specifika ošetřovatelské péče o pacienty se zajištěným vstupem do dýchacích cest na umělé plicní ventilaci
diplomová
2015
Kočková Renáta
Bolest u pacientů po kardiochirurgické operaci
diplomová
2015
Oslizloková Gabriela
Ošetřovatelská péče o pacienta v období weaningu
diplomová
2015
Pospíšilová Jana
Mediastinitidy - kompliksce po kardiochirurgickém výkonu - ekonomické aspekty
diplomová
2015
Prokelová Pavla
Neuromonitoring v ošetřovatelské péči o pacienta s traumatickým poraněním mozku
diplomová
2015
Průchová Dana
Ošetřování tracheostomie
diplomová
2015
Strážnická Kateřina
Doporučení v rámci ERAS protokolu u pacientů po resekci střeva
diplomová
2015
Štěpánková Barbara
Využití ergoterapie v intenzivní péči
diplomová
2015
Vašková Jana
Podávání systémové trombolýzy v časovém okně a její vliv na outcome pacientů.
diplomová
2014
Glac Tomáš
Využití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.
diplomová
2013
Kolářová Miroslava
Outcome pacientů po ischemické CMP v závislosti na managementu poskytované péče
diplomová
2013
Morávková Renáta
Neuroprotektivní účinky řízené hypotermie
diplomová
2013
Špoková Jana
Maligní hypertermie v práci anesteziologické sestry
diplomová
2013
Martinková Lucie
Problematika rodin s dětmi závislými na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
diplomová
2011
Sklenovská Miroslava
Problematika péče o děti s domácí umělou plicní ventilací
diplomová
2010
Chytilová Lenka
Transplantační program v ČR - kadaverózní dárce orgánů v intenzivní péči
bakalářská
2019
Dopirák Ivo
Význam edukace pacientů o průběhu perioperační péče
bakalářská
2019
Truksa Antonín
First responder z řad pracovníků Integrovaného záchranného systému
bakalářská
2018
John Lukáš
Využití přístrojů mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v přednemocniční neodkladné péči
bakalářská
2015
Teofil Marek
Urgentní stavy ve fotbalovém sportě.
bakalářská
2015
Coufalová Jitka
Hodnocení kvality života rodinných pečovatelů o dítě se spinální svalovou atrofii I. typu
bakalářská
2013
Braun Rostislav
Intraaortální balonková kontrapulzace v léčbě kardiálního šoku
bakalářská
2012
Heczko Michal
Mechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním příjmu
bakalářská
2012
Charuzová Ivana
Závažné komplikace diabetu mellitu - role záchranáře
bakalářská
2011
Glac Tomáš
Transplantace orgánů - role transplantačního koordinátora
bakalářská
2011
Juráková Kateřina
Nozokomiální nákazy v intenzivní péči
bakalářská
2011
Klega Lukáš
Febrilie u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
bakalářská
2011
Kolářová Miroslava
Poskytování první pomoci na ZŠ
bakalářská
2011
Kříž Adam
PCI - Komfort pacienta před zákrokem
bakalářská
2011
Sobek Libor
Praktické srovnání poskytování první pomoci studentů Střední zdravotnické školy Krnov a Střední zemědělské školy Bruntál
bakalářská
2011
Braun Václav
Umělá plícní ventilace v domácí péči
bakalářská
2010
Duraj Jan
Specifické ošetřovatelské intervence o pacienta v bezvědomí - potřeby výživy, metabolismu a vyprazdňování
bakalářská
2010
Jonáková Šárka
Hyperbarická oxygenoterapie se zaměřením na léčbu otravy oxidem uhelnatým
bakalářská
2010
Morcinková Jarmila
Poskytování první pomoci v nemocničních zařízeních
bakalářská
2010
Jaššo Petr
Vysokoenergetická poranění
bakalářská
2009
Jožák Martin
Uplatnění ochranných opatření laické veřejnosti
bakalářská
2009
Kocián Radim
Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikace
bakalářská
2009
Záhorský Marek
AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR U HORSKÉ SLUŽBY
bakalářská
2009
Zdráhal Ondřej
Prevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péče
bakalářská
2009
Zeisbergerová Ivana
Význam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péči
bakalářská
2009
Jarolím Ondřej
KPR na stadardních odděleních - Guidelines 2005
bakalářská
2008
Marek Petr
Enterální výživa u pacientů v intenzivní péči
bakalářská
2008
Bárta Jaroslav
Úroveň poskytování první pomoci žáků základních škol
bakalářská
2007
Reichelová Hana
Úroveň poskytování první pomoci na středních školách
bakalářská
2007
Zezulová Jana
Využití automatizovaných externích defibrilátorů pro Moravskoslezský kraj
bakalářská
2007Hlavní řešitel
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Období
1/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Lékařská fakulta
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub