OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Roman Kula

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Roman Kula, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Káňová, M., Sklienka, P., Kula, R., Burda, M. a Janoutová, J. Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomedical Papers. 2017, roč. 2017, č. 161, s. 187-196. ISSN 1213-8118.
Frelich, M., Divák, J. a Kula, R. Pooperační nauzea a zvracení u dětí.. Anesteziologie a Intenzivni Medicina. 2016, roč. 27, s. 214-221. ISSN 1214-2158.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock. In: 35th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. Brussels. 2015.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock.. Critical Care. 2015, č. 19, s. 36-36.
Szturz, P., Kula, R. a Ševčík, P. Časná úprava hemodynamických parametrů u pacientů v těžké sepsi / septickém šoku: výsledky 650 pacientů EPOSS databáze. In: XXI. Kongres SSAIM. Piešťany,. 2014.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub