OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Michal Bar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:neurologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 601
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1995Atestace druhého stupně v oboru neurologie
1992Atestace prvního stupně v oboru neurologie
1984 – 1989Lékařská fakulta University Palackého
1979 – 1983Gymnásium Opava

Kvalifikace

2012Obhajoba habilitační práce, jmenování docentem, LF MU Brno
2005Absolvent doktorandského studia v oboru neurologie, LF UP Olomouc
2015Držitel funkční odbornosti v elektroencephalografii
1995Držitel oprávnění l. stupně v myoskeletální medicíně
2015Držitel funkční odbornosti v neurosonologii
2012Držitel licence primáře zdravotnického zařízení ČLK

Další vzdělávání, kurzy

>
2010Absolvent Salzburg Weil Cornell Medical Collegue Seminar in Neurology
2006Absolvent postgraduálního kurzu v epileptologii –Expert Workshop (prof. C.E. Engel Vienna)
1999Absolvent postgraduálního kurzu European Stroke Organisation – 3rd European stroke summer school (prof. Charles Warlow – Edinburg)

Zaměstnání, praxe

2006 – dosudpřednosta neurologické kliniky, FN Ostrava
2001 – 2006zástupce přednosty neurologické kliniky pro LP, FN Ostrava
1996 – 2000staniční lékař neurologické kliniky, FN Ostrava
1990 – 1995sekundární lékař, FN Ostrava (Krajská nemocnice Ostrava –Zábřeh)

Odborné zaměření

Neurologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudvedoucí Katedry neurologie a psychiatrie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2012 – dosudškolitel doktorandského studia, LF MU Brno
2018 – dosudškolitel doktorandského studia, obor neurovědy 1.LF KU Praha
2010 – 2012člen Vědecké rady Lékařské Fakulty Ostravské University
2010 – 2013člen Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské University

Ocenění

Laureát Výroční ceny Českého literárního fondu (Literární cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v České republice za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D., Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1–389. ISBN 80–7262–245–5.
Laureát Haškovcovy ceny Nadačního fondu Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru neurologie za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1–389. ISBN 80–7262–245–5.
Laureát Hennerovy ceny za nejlepší odbornou práci v oboru neurologie za rok 2010 za původní práci: Bar M, Mikulik R, SkoloudikD et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897–900. ISSN 0022–3085. (IF 2010 2.739)
Lauerát ceny The best poster presentation za práci Bartová P, Skoloudik D, Bar M, Kraft B Transcranial Sonography and 1231FP–CIT SPECT in Movement Disorders. 5th World Congress on Controversies in Neurology, Bejing 13–16.10.2011.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru České neurologické společnosti – ČNS ČLS JEP
Člen výboru cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Člen širší redakční rady neurologie pro praxi
Člen redakční rady České a slovenské neurologie a neurochirurgie
Fellow Member of European Stroke Organization, FESO
Člen odborného panelu Neuroimaging – European Federation of Neurological Societes
Člen The Neurosonology Research Group of The World Federation of Neurology
Členem akreditačního výboru ministerstva zdravotnictví (neurologie)
Členem akreditačního výboru ministerstva školství

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Bužgová, R., Kozáková, R., Bar, M., Škutová, M., Ressner, P. a Bártová, P. Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol. In: 20th International Conference on Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Praha. 2018.
Bar, M., Král, J., Jonszta, T., Marcian, V., Kuliha, M. a Mikulik, R. Interrater variability for CT angiography evaluation between neurologists and neuroradiologist in acute stroke patients. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. 2017, č. 90, ISSN 0007-1285.
Kašičková, L., Ressner, P. a Bar, M. Lakunární ischemický iktus. Neurologie pro praxi. 2017, č. 18, s. 424-424. ISSN 1213-1814.
Bar, M. Pacient s hemiplegií má být vezen přímo do KCC. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 392-395. ISSN 1210-7859.
Slonkova, J., Bar, M., Nilius, P., Berankova, D., Salounova, D. a Sonka, K. Spontaneous improvement in both obstructive sleep apnea and cognitive impairment after stroke. SLEEP MED. 2017, roč. 32, s. 137-142. ISSN 1389-9457.
Volný, O., Bar, M., Krajina, A., Cimflová, P., Kašičková, L., Herzig, R., Šaňák, D., Škoda, O., Tomek, A., Školoudík, D., Václavík, D., Neumann, J., Köcher, M., Roček, M., Pádr, R., Cihlář, F. a Mikulík, R. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 445-450. ISSN 1210-7859.
Šaňák, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M., Roček, M., Krajina, A., Köcher, M., Charvát, F., Pádr, R. a Cihlář, F. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. CESK SLOV NEUROL N. 2016, č. 79, s. 231-234. ISSN 1210-7859.
Škoda, O., Herzig, R., Mikulík, R., Neumann, J., Václavík, D., Bar, M., Šaňák, D., Tomek, A. a Školoudík, D. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou ? verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 351-363. ISSN 1210-7859.
Volný, O., Krajina, A., Bar, M., Herzig, R., Šaňák, D., Tomek, A., Školoudík, D., Charvát, F., Václavík, D., Neumann, J., Škoda, O. a Mikulík, R. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 100-110. ISSN 1210-7859.
Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Neumann, J., Šaňák, D., Mikulík, R., Václavík, D., Herzig, R. a Bar, M. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 5, s. 608-611. ISSN 1210-7859.
Beránková, D., Krulová, P., Mračková, M., Eliášová, I., Košťálová, M., Janoušová, E., Stehnová, I., Bar, M., Ressner, P., Nilius, P., Tomagová, M. a Rektorová, I. Addenbrookský kognitivní test - orientační normy pro českou populaci. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 300-305. ISSN 1210-7859.
Beránková, D., Krulová, P., Mračková, M., Eliášová, I., Košťálová, M., Janoušová, E., Stehnová, I., Nilius, P., Ressner, P., Bar, M., Zákopčanová Srovnalová, H., Rektorová, K. a Coufalová, K. ADDENBROOKE?S COGNITIVE EXAMINATION: NORMATIVE STUDY FOR CZECH POPULATION. In: Book of Abstract.
Král, J., Procházka, V., Kuliha, M. a Bar, M. Cerebrální žilní trombóza- případová studie. In: Neurovaskulární kongres. Mikulov. 2014.
Král, J., Procházka, V., Kuliha, M. a Bar, M. Cerebrální žilní trombóza- případová studie. CESK SLOV NEUROL N. 2014, ISSN 1210-7859.
Ressner, P., Nilius, P., Beránková, D., Zákopčanová Srovnalová, H., Bártová, P., Krulová, P. a Bar, M. Computer asisted cognitive rehabilitation in stroke and Alzheimer´s disease - pilot study. In: 8th World Congress on Neurorehabilitation. Istanbul. 2014.
Neumann, J., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M. a Šaňák, D. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 381-385. ISSN 1210-7859.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Weiss, V., Kadlecová, P., Mikulík, R. a Bar, M. Faktory ovlivňujících door-to-needle-time u pacientů s akutním mozkovým infarktem léčených intravenózní trombolýzou v ČR a SR. CESK SLOV NEUROL N. 2014, ISSN 1210-7859.
Bar, M., Kurková, B., Kopecká, B., Kaniová, M., Goldirová, A. a Zeleník, K. Incidence of dysphagia in acute stroke patiens.
Král, J., Jonszta, T., Marcián, V., Kuliha, M. a Bar, M. Inter-rater Variability of CT Angiography Evaluation between Neurologist and Neuroradiologist in Acute Stroke Patients.
Slonková, J., Hon, P., Marcián, V. a Bar, M. Klaustrum a superrefrakterní status epilepticus - naše dvojitá zkušenost s diagnózou NORSE. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 31-31. ISSN 1213-1814.
Bar, M. Komplikace cévních mozkových příhod a jejich management. In: 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava. 2014.
Bar, M. Neurologická symptomatologie onemocnění selární oblasti. In: Endoskopická chirurgie selární krajiny. Tobiáš, 2014. s. 99-103. ISBN 978-80-7311-139-7.
Bar, M. Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014. Neurologie pro praxi. 2014,
Bar, M. Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem - verze 2014. In: Valašsko-lašské sympozium. Karolinka. 2014.
Slonková, J., Hon, P., Marcian, V. a Bar, M. SUPER REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS OF ?NORSE ? TYPE, CONSEQUENCES OF APPEARANCE,PROGRESS AND OUTCOME-OUR DOUBLE EXPERIENCE. In: Book of abstract.
Bar, M., Král, J., Jonszta, T., Marcian, V. a Kuliha, M. Velmi dobrá míra shody mezi intervenčním radiologem a neurologem v hodnocení okluze intrakraniální cévy. CESK SLOV NEUROL N. 2014, s. 75-75. ISSN 1210-7859.
Bar, M., Král, J., Jonszta, T., Marcian, V. a Kuliha, M. Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem. In: Neurovaskulární kongres. Mikulov. 2014.
Bar, M., Král, J., Jonszta, T., Marcian, V. a Kuliha, M. Velmi dobrá míra shody v hodnocení CT angiografie mezi intervenčním radiologem a nespecializovaným neurologem u pacientů s akutním mozkovým infarktem. CESK SLOV NEUROL N. 2014, ISSN 1210-7859.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. In: Životne podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Bar, M. Bezpečnost a účinnost nového schématu dávkování trombolýzy - pilotní studie. ČeskoSlovenská neurologie. 2013, s. 76-80.
Bar, M. Cévní mozkové příhody, epidemiologie , rizikové faktory. In: II. Kardiovaskulární den. Ostrava. 2013.
Bar, M., Ressner, P., Bártová, P. a Zákopčanová Srovnalová, H. Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation in Stroke and Alzheimer?s Disease - a Pilot Study. In: 23rd meeting of ENS. Barcelona. 2013.
Bar, M. Dekompresní kraniektomie. Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-360-2.
Bar, M. Etiologická klasi? kace iCMP - minimální diagnostický Algoritmus. In: 27. český a slovenský neurologický sjezd. Praha. 2013.
Bar, M. Inter-rater Agreement in Carotid Atherosclerotic Plaque Evaluation by 3D Ultrasound. In: European Stroke Conference. Londýn. 2013.
Bar, M. Intraarteriální terapie akutní okluze velké mozkové tepny- kontroverze proti. In: XI Cerebrovaskulární seminář. Kunětická Hora. 2013.
Bar, M. Is IV tPA the definite treatment in acute large artery occlusion. In: The VII World Congress of Contoversies in Neurology. Istanbul. 2013.
Bar, M. Neurologická symptomatologie onemocnění selární oblasti. Tobiáš, 2013.
Ressner, P., Bar, M. a Novák, V. Neurologie-Obrazový atlas. 2013.
Bar, M. NEW ONSET REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS- ?NORSE?-A CASE REPORT. In: 30th International Epilepsy congress. Montreal. 2013.
Bar, M. a Ressner, P. Obrazový atlas neurologie. Ostrava: Ostravská universita, 2013.
Bar, M. Organizace léčby akutní CMP v České republice. In: Ostravské angiodny. Ostrava. 2013.
Bar, M. Predictors of Symptomatic Intracerebral Hemorhage after Thrombolysis in Nation wide Sample. In: European Stroke Conference. Londýn. 2013.
Bar, M. Stačí před IV trombolýzou pouze vyšetření glykemie? Kontroverze. In: Neurovaskulární kongres 2013. Štrbské pleso. 2013.
Bar, M. Transkraniální duplexní sonografie v akutní medicíně. In: Multioborové neurochirurgicko-neurologicko-radiodiagnostické sympozium. Soláň. 2013.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O., Štěpánová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. Praktický lékař. 2013, roč. 93, č. 2, s. 59-62. ISSN 0032-6739.
Bar, M. Výborná shoda mezi dvěma vyšetřovateli v hodnocení ultrazvukových parametrů stability a velikosti karotického aterosklerotického plátu. In: Neurovaskulární kongres 2013. Štrbské pleso. 2013.
Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Bar, M., Pavuková, V. a Šerý, O. Alzheimerova choroba-vaskulární a psychosociální rizikové faktory. In: Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdraví 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 46-46. ISBN 978-80-7368-805-9.
Bar, M., Mikulík, R., Jonszta, T., Krajina, A., Roubec, M., Školoudík, D. a Procházka, V. Diagnosis of Recanalization of the Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Reliability. AM J NEURORADIOL. 2012, roč. 33, s. 972-974. ISSN 0195-6108.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Pavuková, V., Šerý, O., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiological of and risk factors for Alzheimer's disease: a reviev. Biomed Pap Med. 2012, roč. 156, č. 2, s. 108-114. ISSN 1213-8118.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H., Pavuková, V. a Janout, V. Genetické aspekty Alzheimerovy choroby. In: Životné podmienky a zdravie Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. s. 78-81. ISBN 978-80-7159-211-2.
Krauss, G., Bar, M., Biton, V., Klapper, J., Vaiciene-Magistris, N., Squillacote, D., Kumar, D. a Rektor, I. Tolerability and safety of perampanel: Two randomized dose-escalation studies. ACTA NEUROL SCAND. 2012, roč. 125, s. 8-15. ISSN 0001-6314.
Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt Slezské dny preventivní medicíny. Ostrava: Ostrava, 2012. Ostrava, 2012.
Bar, M., Mikulík, R., Školoudík, D., Czerný, D., Lipina, R., Sameš, M., Choc, M., Novák, Z., Starý, M., Beneš, V., Smrčka, M., Filip, M., Vondráčková, D., Chlouba, V., Suchomel, P., Haninec, P., Brzezny, R. a Juráň, V. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. J NEUROL. 2011, roč. 258, s. 1689-1694. ISSN 0340-5354.
Školoudík, D., Herzig, R., Fadrná, T., Bar, M., Hradílek, P., Roubec, M., Jelínková, M., Šaňák, D., Král, M., Chmelová, J., Herman, M., Langová, K. a Kaňovský, P. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. BRIT J OPHTHALMOL. 2011, roč. 95, s. 217-221. ISSN 0007-1161.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 300-303. ISBN 978-80-7159-208-2.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V., Štika, J. a Tomášková, H. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 41-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V., Štika, J., Tomášková, H. a Janout, V. Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt.
Bar, M. a Chmelová, I. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. -Posgraduální medicína. 2011, roč. 13, s. 28-35. ISSN 1212-4184.
Ressner, P., Bártová, P., Nilius, P., Beránková, D., Szajterová, P., Bar, M. a Školoudík, D. Porucha chování a nálady u demencí. -Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, s. 98-103. ISSN 1213-1814.
Ressner, P., Bártová, P., Nilius, P., Beránková, D., Szajterová, P., Bar, M. a Školoudík, D. Porucha chování a nálady u demencí. -Psychiatrie pro praxi. 2011, roč. 12, s. 98-103. ISSN 1213-0508.
Bar, M., Sandercock, P., Školoudík, D. a Procházka, V. Should mechanical embolectomy devices be used in routine clinical practise?. J NEURAL TRANSM. 2011, roč. 118, s. 1131-1138. ISSN 0300-9564.
Bar, M., Školoudík, D. a A Kol., Speciální neurologie. 2011.
Mikulík, R., Václavík, D., Šaňák, D., Bar, M., Ševčík, P., Kalita, Z. a Wahlgren, N. A nationwide study on topography and efficacy of the stroke treatment network in the Czech republic.. J NEUROL. 2010, roč. 257, s. 31-37. ISSN 0340-5354.
Brichta, J., Goldemund, D., Kára, T., Bar, M., Reif, M. a Mikulík, R. Acute stroke study of optimized TPA dosing in correlation with artery status.. In: 19th European Stroke Conference. Barcelona. 2010.
Herzig, R., Školoudík, D., Král, M., Šaňák, D., Roubec, M., Škoda, O., Bachleda, P., Utíkal, P., Havránek, P., Hrbáč, T., Fučík, M., Zapletalová, J., Veverka, T., Bartkova, A., Mareš, J., Hluštík, P., Bar, M. a Kaňovský, P. Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy. In: 62nd AAN Annual Meeting. Toronto. 2010.
Herzig, R., Školoudík, D., Král, M., Šaňák, D., Roubec, M., Škoda, O., Bachleda, P., Utíkal, P., Havránek, P., Hrbáč, T., Fučík, M., Zapletalová, J., Veverka, T., Bartkova, A., Mareš, J., Hluštík, P., Bar, M. a Kaňovský, P. Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy. In: 19th European Stroke Conference. Barcelona. 2010.
Herzig, R., Školoudík, D., Král, M., Šaňák, D., Roubec, M., Škoda, O., Bachleda, P., Utíkal, P., Havránek, P., Hrbáč, T., Fučík, M., Zapletalová, J., Veverka, T., Bartkova, A., Mareš, J., Hluštík, P., Bar, M. a Kaňovský, P. akutní ischemický iktus na podkladě akutní okluze vnitřní krkavice - faktory podmiňující lepší výsledný klinický stav pacientů podstupující akutní karotickou dezobliteraci. In: 24. český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové. 2010.
Školoudík, D., Bar, M., Šaňák, D., Bardoň, P., Roubec, M., Langová, K., Herzig, R. a Kaňovský, P. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization.. J THROMB THROMBOLYS. 2010, roč. 29, s. 477-482. ISSN 0929-5305.
Bar, M., Mikulík, R., Školoudík, D., Czerny, D., Lipina, R., Sameš, M., Choc, M., Novák, Z., Starý, M., Beneš, V., Smrčka, M., Filip, M., Vondráčková, D., Chlouba, V., Suchomel, P. a Haninec, P. Dekompresní hemikraniektomie u maligní nozkové ischemie - srovnávací celostátní studie v letech 2006 a 2009. In: 24. český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové. 2010.
Školoudík, D., Herzig, R., Fadrná, T., Bar, M., Hradílek, P., Roubec, M., Jelínková, M., Šaňák, D., Král, M., Chmelová, J., Herman, M., Langová, K. a Kaňovský, P. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. BRIT J OPHTHALMOL. 2010, roč. 95, s. 217-221. ISSN 0007-1161.
Roubec, M., Školoudík, D., Kuliha, M., Bar, M., Procházka, V., Jonszta, T., Czerny, D. a Krajča, J. EKOS - rekanalizace akutního uzávěru intrakraniální tepny pomocí intravskulárního ultrazvuku. In: Neurovaskulární kongres 2010. Olomouc. 2010.
Bar, M., Školoudík, D. a Procházka, V. Endovacular approaches to acute ischemic stroke. In: Neurovaskulární kongres 2010. Olomouc. 2010.
Herzig, R., Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M., Hradílek, P., Roubec, M., Jelínková, M., Šaňák, D., Král, M., Chmelová, J., Herman, M., Langová, K. a Kaňovský, P. enlargement of distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage. In: 62nd AAN Annual Meeting. Toronto. 2010.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 20-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 15-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Školoudík, D., Fadrná, T., Roubec, M., Bar, M., Zapletal, O., Blatný, J., Langová, K., Bardoň, P., Šaňák, D., Kaňovský, P. a Herzig, R. Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe.. ULTRASOUND MED BIOL. 2010, roč. 36, s. 1052-1059. ISSN 0301-5629.
Bar, M., Mikulík, R., Školoudík, D., Czerny, D., Lipina, R., Klečka, L., Juráň, V., Mraček, J., Vondráčková, D., Hrabálek, L., Brzezny, R. a Dienelt, J. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Clinical article.. J NEUROSURG. 2010, roč. 113, s. 897-9000. ISSN 0022-3085.
Slonková, J., Novák, V. a Bar, M. Noční záchvaty, spánek, nadměrná denní spavost a kvalita života.. In: VII. slovensko-český kongres spánkovej medicíny s mezinárodní účastí. Bratislava. 2010.
Bar, M. a Chmelová, I. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. -Postgraduální medicína. 2010, roč. 13, s. 128-135. ISSN 1212-4184.
Brichta, J., Mikulík, R., Holmes, D., Goldemund, D., Kára, T., Bar, M., Asirvatham, S. a Reif, M. Studie na optimalizasi tPA dávky v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem - průběžné výsledky. In: Neurovaskulární kongres. Olomouc. 2010.
Bar, M., Školoudík, D., Roubec, M., Hradílek, P., Chmelová, J., Czerný, D., Procházka, V., Langová, K. a Herzig, R. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients.. J NEUROIMAGING. 2010, roč. 20, s. 240-245. ISSN 1051-2284.
Herzig, R., Školoudík, D., Král, M., Šaňák, D., Roubec, M., Škoda, O., Bachleda, P., Utíkal, P., Havránek, P., Hrbáč, T., Fučík, M., Zapletalová, J., Veverka, T., Bartkova, A., Mareš, J., Hluštík, P., Vlachová, I., Bar, M. a Kaňovský, P. Which patients with an acute ischemic caused by and acute ICA occlusion would mostly benefit from emergent cea?. In: World Stroke Congress 2010. Seoul. 2010.
Hradílek, P., Šťourač, P., Bar, M., Zapletalová, O. a Školoudík, D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.. ACTA OPHTHALMOL. 2009, č. 87, s. 65-70. ISSN 1755-375X.
Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M., Zapletalová, O., Zapletal, O., Blatný, J., Langová, K., Šaňák, D., Král, M., Herzig, R. a Kaňovský, P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. CESK SLOV NEUROL N. 2009, č. 72, s. 446-452. ISSN 1210-7859.
Školoudík, D., Bar, M. a Herzig, R. Terapeutické využití transkarniální sonografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou-sono-trombotripse,sono-trombolýza. Neurologia. 2008, s. 138-142.
Bar, M., Školoudík, D., Roubec, J., Hradílek, P., Chmelová, J., Czerny, D., Procházka, V., Langová, K. a Herzig, R. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. J Neuroimaging. 2008,
Bártová, P., Školoudík, D., Bar, M., Ressner, P., Hluštík, P., Herzig, R. a Kaňovský, P. Trnascranial sonography in movement disorders. Biomed Papers. 2008, č. 152, s. 138-142.
Bártová, P., Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M. a Kaňovský, P. . Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy. Ces Slov Neurol N. 2007, s. 521-525.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 375-379.
Školoudík, D., Zapletalová, O., Bar, M. a A Kol., .. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Tromb. 2007,
Školoudík, D., Bar, M., Václavík, D., Škoda, O., Korsa, J., Hradílek, P., Šimíčková, K., Kosek, V., Ploticová, V., Urbancová, K., Herzig, R. a Kaňovský, P. Riziko vzniku vaskulárí příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Ces Slov Neurol N. 2007, roč. 70, č. 103, s. 163-167.
Školoudík, D., Bar, M., Václavík, D., Škoda, O. a A Kol., .. Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 163-167.
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu. Neurológia. 2007,
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu. Neurologia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 114-117.
Školoudík, D., Bar, M., Škoda, O., Václavík, D., Hradílek, P., Langová, K., Herzig, R. a Kaňovský, P. Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Ces Slov Neurol N. 2007, roč. 3, č. 103, s. 248-252.
Školoudík, D., Bar, M., Škoda, O. a A Kol., .. Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny.. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 248-252.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Fadrná, T. a A Kol., .. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 382-387.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Školoudík, D. a Bar, M. Colour Doppler Imaging evaluation of Blood Flow Parameters in the Ophtalmic Artery in Acute and Chronic Neuritis in Multiple Sclerosis. 2006,
Bar, M., Školoudík, D., Chmelová, J. a Czerny, D. Comparison od transcaranial color coded sonography and CT angiography in patiens with acute stroke treated by thrombolysis /abstract/. 2006,
Bar, M., Školoudík, D., Chmelová, J. a Czerny, D. Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA. Neuro 3. 2006,
Bar, M., Školoudík, D., Chmelová, J. a Czerny, D. Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006,
Slonková, J., Bar, M., Školoudík, D. a Zapletalová, O. Depression and epilepsy. In: abstrakt book P355.
Školoudík, D., Bar, M. a A Kol., .. Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Ces a Slov Neurol a Neurochir. 2006, s. 151-156.
Bar, M. a Školoudík, D. Early measurement of the Resistence Index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke pateints.. Düseldorf,SRN. 2006.
Školoudík, D., Bar, M., Herzig, R., Kaňovský, P. a Allendorfer, J. Early measurement of the resistence index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke patients /abstract/. Čes a Slov Neurol a Neurochir. 2006,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study /abstract/. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kolektiv, Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - pilot study.
Školoudík, D., Bar, M., Škoda, O. a A Kolektiv, Efficacy of sonothrombotripsy versus sonothrombolysis in recanalization of intracranial arteries..
Bar, M., Školoudík, D. a A Kol., .. Is time window crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occlusion, who undergo an urgent carotid desobliteration. In: slovenský a český neurologický sjezd. Košice, Slovensko. 2006.
Školoudík, D., Bar, M. a A Kol., .. Mechanical recanaluzation of intracranuial arteries in acute ischemic stroke. . JAR, Kapské Město. 2006.
Školoudík, D., Bar, M. a A Kol., Neurologická ultrazvuková studie - výsledky fáze II.. In: česko-slovenské neurovaskulární sympozium. Zlín. 2006.
Bar, M., Školoudík, D., Václavík, D. a A Kol., Přídatný efekt rtPA k ultrazvukové akceleraci rekanalizace mozkové tepny u pacientů s akutní okluzí a cerebri media /abstract/. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006,
Školoudík, D., Bar, M. a A Kol., Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.. Ces a Slov Neurol Neurochir. 2006, s. 355-359.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou. NEURO3. 2006, s. 01-A01.
Školoudík, D., Fadrná, T., Sedláková, M., Ressner, P., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. NEURO3. 2006, roč. 1,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Neurológia. 2006, s. 21-24.
Bar, M. a J, S. The influence of number and type of seizures on the quality of life. . In: 7th european congerss on epiloptology.
Bar, M., Školoudík, D. a Václavík, D. The vessels findings in patiens with acute stroke efore the treatment by intravenous thrombolysis /abstract/. 2006, ISSN 1(Suppl 1):131.
Bar, M., Školoudík, D., Chmelová, J. a Václavík, D. Význam akutního cévního vyšetření u pacientů léčených systémovou trombolýzou.. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006, s. 69-102.
Školoudík, D., Bar, M. a Václavík, D. Ovlivnění progrese pokročilé aterosklerózy v karotické bifurkaci a rizika vaskúlárních příhod léčbou fluvastatinem a fenofibrítem-výsledky Neurologické ultrazvukové studie (NUS). Cor Vasa. 2005, č. 47, s. 147-155.
Školoudík, D., Bar, M., Herzig, R. a Kaňovský, P. Pohyb aterosklerotického plátu-kazuistika. Neuro3. 2005, roč. 03,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Ces a Slov Neurol Neurochir. 2005, roč. 4, s. 212-217.
Václavík, M., Šilhán, P. a Bar, M. Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.. Psychiatrie. 2005, s. 53-53.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Paleček, T. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.. Neurologie pro praxi. 2004,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. NEURO3. 2004,


AutorNázev práceTypRok
Kročilová MichaelaMysthenia gravis-akutní péče v Moravskoslezském krajibakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub