Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra klinických neurověd

Michal Bar


titul, jméno, příjmení:
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
neurologie
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
597 375 601
e-mail:

Vzdělání

1995
Atestace druhého stupně v oboru neurologie
1992
Atestace prvního stupně v oboru neurologie
1984 – 1989
Lékařská fakulta University Palackého
1979 – 1983
Gymnásium Opava
 

Kvalifikace

2015
Držitel funkční odbornosti v elektroencephalografii
2015
Držitel funkční odbornosti v neurosonologii
2012
Obhajoba habilitační práce, jmenování docentem, LF MU Brno
2012
Držitel licence primáře zdravotnického zařízení ČLK
2005
Absolvent doktorandského studia v oboru neurologie, LF UP Olomouc, disertační práce na téma: Prediktivní význam transkraniální duplexní sonografie odloženého ischemického deficitu u pacientů po SAH.
1995
Držitel oprávnění l. stupně v myoskeletální medicíně
2022 Obhajoba jmenovacího řízení , jmenování profesorem UK Praha
Specializace: neurologie atestace 1. st. 1992, 2. st. 1995
 

Další vzdělávání, kurzy

2010
Absolvent Salzburg Weil Cornell Medical Collegue Seminar in Neurology
2006
Absolvent postgraduálního kurzu v epileptologii - Expert Workshop (prof. C.E. Engel Vienna)
1999
Absolvent postgraduálního kurzu European Stroke Organisation - 3rd European stroke summer school (prof. Charles Warlow - Edinburg)
 

Zaměstnání, praxe

2006 – dosud
přednosta neurologické kliniky, FN Ostrava
2001 – 2006
zástupce přednosty neurologické kliniky pro LP, FN Ostrava
1996 – 2000
staniční lékař neurologické kliniky, FN Ostrava
1990 – 1995
sekundární lékař, FN Ostrava (Krajská nemocnice Ostrava -Zábřeh)
 

Odborné zaměření

Neurologie
 

Ocenění

Laureát Výroční ceny Českého literárního fondu (Literární cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v České republice za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D., Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
Laureát Haškovcovy ceny Nadačního fondu Paula Janssena za  nejlepší publikaci v  oboru neurologie za  rok 2003 za  monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
Laureát Hennerovy ceny za nejlepší odbornou práci v oboru neurologie za rok 2010 za původní práci: Bar M, Mikulik R, SkoloudikD et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897-900. ISSN 0022-3085. (IF 2010 2.739)
Lauerát ceny The best poster presentation za práci Bartová P, Skoloudik D, Bar M, Kraft B Transcranial Sonography and 1231FP-CIT SPECT in Movement Disorders. 5th World Congress on Controversies in Neurology, Bejing 13-16.10.2011.
Držitel ocenění Paul Dudley White International Scholar Award - nejlepší abstrakt z ČR na International Stroke Conference 2021
Držitel stříbrné medaile za přínos pro rozvoj LF OU, 2022
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2022 – dosud
profesor LF OU
2021 – dosud
člen akademického senátu OU
2020 – dosud
školitel doktorandského studia, obor klinické neurovědy, LF OU
2018 – dosud
školitel doktorandského studia, obor neurovědy 1. LF KU Praha
2016 – dosud
vedoucí Katedry klinických neurověd, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2012 – dosud
školitel doktorandského studia, LF MU Brno
2012 – 2022
docent LF OU
2010 – 2013
člen Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské University
2010 – 2012
člen Vědecké rady Lékařské Fakulty Ostravské University
2010 – 2011
odborný asistent LF OU
2009 – 2012
odborný asistent LF Masarykova universita
Člen výboru České neurologické společnosti - ČNS ČLS JEP
Člen výboru cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Člen širší redakční rady neurologie pro praxi
Člen redakční rady České a slovenské neurologie a neurochirurgie
Fellow Member of European Stroke Organization, FESO
Member of Stroke Unit accreditation committee of European Stroke Organization
The member of the Neurosonology panel of  EAN
Člen The Neurosonology Research Group of The World Federation of Neurology
Členem Panelu 04 AZV ČR
 

Publikační aktivita

Autor nebo spoluautor 76 publikací v časopisech s IF, 33 v recenzovaných časopisech bez IF, autor (spolueditor) monografie Neurosonologie , autor devíti kapitol v odborných monografiích, dvou učebnicových textů H index 16 , WOS citace 634 (bez autocitací a klinických studií) ORCID ID 0000-0002-5049-5844
 


Kamila Žondra Revendová, Krystof Svub, Radovan Bunganič, Ondrej Pelisek, Ondřej Volný, Aravind Ganesh, Michal Bar, David Zeman, Pavlína Kušnierová ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jana Janoutova, Ondřej Machaczka, Martina Kovalová, Anna Zatloukalova, Petr Ambroz, Veronika Koutná, Eva Mrázková, Michal Bar, Martin Roubec, Petra Bártová, Richard Novobilský, Martin Sabela, Pavlína Kušnierová, David Stejskal, Lucie Faldynová, Sylwia Walczysková, Martin Vališ, Lukáš Školoudík, Petra Šolínová, David Školoudík, Vladimír Janout ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Kamila Žondra Revendová, Chiara Starvaggi Cucuzza, Ali Manouchehrinia, Mohsen Khademi, Michal Bar, David Leppert, Elisabeth Sandberg, Russell Ouellette, Tobias Granberg, Fredrik Piehl ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Vera Bril, Robert D. M. Hadden, Thomas H. Brannagan, Michal Bar, Elisabeth Chroni, Konrad Rejdak, Alberto Rivero, Henning Andersen, Norman Latov, Todd Levine, Mamatha Pasnoor, Sabrina Sacconi, Nizar Souayah, Colin Anderson-Smits, Kim Duff, Erin Greco, Shabbir Hasan, Zhaoyang Li, Leman Yel, Hakan Ay ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
L. Hosák, Michal Bar, I. Rektor, E. Růžička, M. Smrčka, J. Vevera ... další autoři
Rok: 2023, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Tomas Klail, Petra Sedova, Jan F. Vinklarek, Ingrid Kovacova, Michal Bar, Filip Cihlar, David Cernik, Lubomir Koci, Rene Jura, Roman Herzig, Jakub Husty, Martin Kocher, Martin Kovar, Miroslava Nevsimalova, Jan Raupach, Miloslav Rocek, Daniel Šaňák, Petr Sevcik, David Školoudík, Martin Sramek, Jiri Vanicek, Peter Vasko, Daniel Václavík, Ales Tomek, Robert Mikulik ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Paula M. Janssen, Katrine van Overhagen, Jan Vinklarek, Bob Roozenbeek, H. Bart van der Worp, Charles B. Majoie, Michal Bar, David Cernik, Roman Herzig, Lubomir Jurak, Svatopluk Ostry, Robert Mikulik, Hester F. Lingsma, Diederik W. J. Dippel ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Daniel Václavík, Ondřej Volný, Petra Cimflova, Krystof Svub, Katerina Dvornikova, Michal Bar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Radovan Bunganič, S. Blahutova, Kamila Revendová, Olga Zapletalová, Pavel Hradílek, R. Hrdlickova, A. Ganesh, Z. Cermakova, Michal Bar, Ondřej Volný ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Linda Kasickova, Katie Lin, Ondřej Volný, Martin Cabal, David Holes, Michael D. Hill, Michal Bar, Robert Mikulik ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Jiří Neumann, Daniel Šaňák, Aleš Tomek, Michal Bar, Roman Herzig, Martin Kovář, Robert Mikulík, Petra Reková, Dagmar Součková, Ondřej Škoda, David Školoudík, Martin Šrámek ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Pavel Hradílek, Radovan Bunganič, David Zeman, Michal Bar ... další autoři
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Petra Cimflova, Jiri Kral, Ondrej Volny, MacKenzie Horn, Piyush Ojha, Martin Cabal, Linda Kasickova, Jaroslav Havelka, Tomas Jonszta, Michal Bar, Wu Qiu ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Martin Cabal, Linda Machova, Daniel Václavík, Petr Jasso, David Holes, Ondrej Volny, Michal Bar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Kamila Revendová, Ondřej Volný, Jana Junkerová, I. Woznicova, Jana Slonková, R. Mazanec, Michal Bar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Michal Harsany, Michal Bar, David Cernik, Roman Herzig, Rene Jura, Lubomir Jurak, Jiri Neumann, Daniel Sanak, Svatopluk Ostry, Petr Sevcik, Ondrej Skoda, David Skoloudik, Daniel Vaclavik, Ales Tomek, Robert Mikulik ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
R. Mikulik, Michal Bar, D. Cernik, R. Herzig, R. Jura, L. Jurak, J. Neumann, D. Sanak, S. Ostry, P. Sevcik, O. Skoda, D. Skoloudik, D. Vaclavik, A. Tomek ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Iva Fiedorová, I. Chmelova, P. Hanzlikova, P. Elias, D. Salounova, Michal Bar, R. Licenik, Ondřej Volný ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Iva Fiedorová, I. Chmelova, P. Hanzlikova, P. Elias, D. Salounova, Michal Bar, R. Licenik, Ondřej Volný ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dagmar Krajíčková, Jiří Král, Ludovít Klzo, Antonín Krajina, Jaroslav Havelka, Libor Šimůnek, Oldřich Vyšata, Tran Van Quang, Michal Bar, Martin Vališ ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Jiří Král, Linda Kašičková, Jaroslav Havelka, Tomáš Jonszta, Ondřej Volný, Michal Bar ... další autoři
Rok: 2020, Neuroradiology
článek v odborném periodiku
 
Radovan Bunganič, Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Pavel Hradílek, Michal Bar, David Stejskal, David Zeman ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Michal Bar, Aleš Tomek
článek v odborném periodiku
 
Ondrej Volny, Charlotte Zerna, Ales Tomek, Michal Bar, Miloslav Rocek, Radek Padr, Filip Cihlar, Miroslava Nevsimalova, Lubomir Jurak, Roman Havlicek, Martin Kovar, Petr Sevcik, Vladimir Rohan, Jan Fiksa, David Cernik, Rene Jura, Daniel Vaclavik, Petra Cimflova, Josep Puig, Dar Dowlatshahi, Alexander Khaw, Enrico Fainardi, Mohamed Najm, Andrew M. Demchuk, Bijoy K. Menon, Robert Mikulik, Michael D. Hill ... další autoři
Rok: 2020, Neurology
článek v odborném periodiku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radim Ličeník, Josef Bednařík, Aleš Tomek, Michal Bar, Jiří Neumann, Daniel Sanák, Tomáš Nečas, Petra Buřilová, Jitka Klugarová, Andrea Pokorná, Miloslav Klugar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
D. Saňák, R. Mikulík, A. Tomek, Michal Bar, D. Školoudík, D. Václavík, M. Roček, A. Krajina, M. Kocher, F. Charvát, R. Pádr, F. Cihlář ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Nova Science Publisher, Inc.
kapitola v odborné knize
 
D. Holeš, Jiří Král, M. Cabal, D. Václavík, L. Klecka, R. Mikulík, P. Jasso, Michal Bar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jarmila Kušnírová, Petr Ridzoň, Michal Bar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
O. Volny, A. Krajina, S. Belaskova, Michal Bar, P. Cimflova, R. Herzig, D. Sanak, A. Tomek, M. Kocher, M. Rocek, R. Padr, F. Cihlar, M. Nevsimalova, L. Jurak, R. Havlicek, M. Kovar, P. Sevcik, V. Rohan, J. Fiksa, BK Menon, R. Mikulik ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
MV Mazya, C. Cooray, KR Lees, D. Toni, GA Ford, Michal Bar, S. Frol, T. Moreira, L. Sekaran, V. Svigelj, N. Wahlgren, N. Ahmed ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Daniel Václavík, Michal Bar, L. Klečka, D. Holeš, M. Čábal, R. Mikulík ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha, R. Mikulik ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
J. Slonkova, Michal Bar, P. Nilius, D. Berankova, D. Salounova, K. Sonka ... další autoři
Rok: 2017, SLEEP MED
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
O. Volný, Michal Bar, A. Krajina, P. Cimflová, L. Kašičková, R. Herzig, D. Šaňák, O. Škoda, A. Tomek, David Školoudík, Daniel Václavík, J. Neumann, M. Köcher, M. Roček, R. Pádr, F. Cihlář, R. Mikulík ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
D. Šaňák, J. Neumann, A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, M. Roček, A. Krajina, M. Köcher, F. Charvát, R. Pádr, F. Cihlář ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
O. Škoda, R. Herzig, R. Mikulík, J. Neumann, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
O. Volný, A. Krajina, Michal Bar, R. Herzig, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík, F. Charvát, Daniel Václavík, J. Neumann, O. Škoda, R. Mikulík ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, J. Neumann, D. Šaňák, R. Mikulík, Daniel Václavík, R. Herzig, Michal Bar ... další autoři
Rok: 2016, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Dagmar Beránková, P. Krulová, M. Mračková, I. Eliášová, M. Košťálová, E. Janoušová, I. Stehnová, Michal Bar, Pavel Ressner, P. Nilius, Martina Tomagová, I. Rektorová ... další autoři
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
D. Beránková, P. Krulová, M. Mračková, I. Eliášová, M. Košťálová, E. Janoušová, I. Stehnová, P. Nilius, Pavel Ressner, Michal Bar, Hana Zákopčanová Srovnalová, K. Rektorová, K. Coufalová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
J. Král, V. Procházka, M. Kuliha, Michal Bar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Král, V. Procházka, M. Kuliha, Michal Bar
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Pavel Ressner, P. Nilius, D. Beránková, Hana Zákopčanová Srovnalová, Petra Bártová, P. Krulová, Michal Bar ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Neumann, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, D. Šaňák ... další autoři
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Petr Buzrla, Jakub Cvek, Jan Čáp, Martin Formánek, Martin Chovanec, Naďa Jirásková, Tomáš Krejčí, Radim Lipina, Petr Matoušek, Jan Mejzlík, Petr Vacek, Richard Salzman, Martin Sičák, Jan Žižka, Michal Bar, Lenka Čábalová, Petr Čelakovský, Tomáš Česák, Jitka Dvořáková, Jaroslav Fabčin, David Feltl, Břetislav Gál, Jiří Hoza, Tomáš Hrbáč, Viktor Chrobok, Jan Kastner, Pavel Komínek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, Slavomír Potičný, Arnošt Pellant, Štefan Reguli, Jana Škvrňáková, Miloš Šteffl, Pavel Štrympl, Karol Zeleník, Francesco Zegna ... další autoři
Rok: 2014, Tobiáš
odborná kniha
 
V. Weiss, P. Kadlecová, R. Mikulík, Michal Bar
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, B. Kurková, B. Kopecká, M. Kaniová, A. Goldirová, K. Zeleník ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
J. Král, T. Jonszta, V. Marcián, M. Kuliha, Michal Bar
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
J. Slonková, Petr Hon, V. Marcián, Michal Bar
Rok: 2014, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Tobiáš
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
J. Slonková, Petr Hon, V. Marcian, Michal Bar
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, ČeskoSlovenská neurologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Maxdorf
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Tobiáš
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská universita
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Omar Šerý, J. Štěpánová, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, V. Pavuková, Omar Šerý ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Michal Bar, R. Mikulík, Tomáš Jonszta, A. Krajina, M. Roubec, David Školoudík, Václav Procházka ... další autoři
Rok: 2012, AM J NEURORADIOL
článek v odborném periodiku
 
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, V. Pavuková, Omar Šerý, Hana Tomášková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2012, Biomed Pap Med
článek v odborném periodiku
 
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Michal Bar, Hana Tomášková, V. Pavuková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
GL. Krauss, Michal Bar, V. Biton, JA. Klapper, N. Vaiciene-Magistris, D. Squillacote, D. Kumar, I. Rektor ... další autoři
Rok: 2012, ACTA NEUROL SCAND
článek v odborném periodiku
 
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, Daniel Czerný, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec, R. Brzezny, V. Juráň ... další autoři
Rok: 2011, J NEUROL
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2011, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, -Posgraduální medicína
článek v odborném periodiku
 
P. Ressner, P. Bártová, Petr Nilius, D. Beránková, P. Szajterová, Michal Bar, David Školoudík ... další autoři
Rok: 2011, -Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Ressner, P. Bártová, Petr Nilius, D. Beránková, P. Szajterová, Michal Bar, David Školoudík ... další autoři
Rok: 2011, -Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, P. Sandercock, David Školoudík, V. Procházka
Rok: 2011, J NEURAL TRANSM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
R. Mikulík, D Václavík, D. Šaňák, Michal Bar, P. Ševčík, Z. Kalita, N. Wahlgren ... další autoři
Rok: 2010, J NEUROL
článek v odborném periodiku
 
J. Brichta, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, M. Reif, R. Mikulík ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, Michal Bar, D. Šaňák, P. Bardoň, M. Roubec, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010, J THROMB THROMBOLYS
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku
 
M. Roubec, David Školoudík, M. Kuliha, Michal Bar, V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerny, J. Krajča ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Herzig, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
David Školoudík, T. Fadrná, M. Roubec, Michal Bar, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, P. Bardoň, D. Šaňák, P. Kaňovský, R. Herzig ... další autoři
Rok: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, L. Klečka, V. Juráň, J. Mraček, D. Vondráčková, L. Hrabálek, R. Brzezny, J. Dienelt ... další autoři
Rok: 2010, J NEUROSURG
článek v odborném periodiku
 
J. Slonková, Vilém Novák, Michal Bar
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, -Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku
 
J. Brichta, R. Mikulík, D. Holmes, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, S. Asirvatham, M. Reif ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Bar, David Školoudík, M. Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, Daniel Czerný, V. Procházka, K. Langová, R. Herzig ... další autoři
Rok: 2010, J NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku
 
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, I. Vlachová, Michal Bar, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Hradílek, P. Šťourač, Michal Bar, Olga Zapletalová, David Školoudík
Rok: 2009, ACTA OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, Olga Zapletalová, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, D. Šaňák, M. Král, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2009, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Neurologia
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, J Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, D. Czerny, V. Procházka, K Langová, R. Herzig ... další autoři
Rok: 2008, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku
 
Petra Bártová, David Školoudík, Michal Bar, P Ressner, P. Hluštík, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2008, Biomed Papers
článek v odborném periodiku
 
Petra Bártová, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Kaňovský
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Olga Zapletalová, Michal Bar, .. A Kol.
Rok: 2007, J Tromb Tromb
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, D Václavík, O Škoda, J Korsa, P. Hradílek, K Šimíčková, V Kosek, V Ploticová, K Urbancová, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, D. Václavík, O. Škoda, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P. Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2007, Neurológia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Neurologia
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, O Škoda, D Václavík, P. Hradílek, K Langová, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006, Neuro 3
článek v odborném periodiku
 
J. Slonková, Michal Bar, David Školoudík, Olga Zapletalová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Rok: 2006, Ces a Slov Neurol a Neurochir
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský, J. Allendorfer
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol a Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kolektiv
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, A Kolektiv
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Michal Bar, David Školoudík, .. A Kol.
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík, A Kol.
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Rok: 2006, Ces a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Rok: 2006, NEURO3
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, T. Fadrná, M Sedláková, P Ressner, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský ... další autoři
Rok: 2006, NEURO3
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kol.
Rok: 2006, Neurológia
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, Slonková J
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Václavík
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Cor Vasa
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský
Rok: 2005, Neuro3
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek ... další autoři
Rok: 2005, Ces a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michal Bar
Rok: 2005, Psychiatrie
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek ... další autoři
Rok: 2004, NEURO3
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Hromada, Milan Grundmann, B. Vlčková, Hana Brozmanová
Rok: 1998
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Žondra Revendová Kamila
Laboratorní biomarkery roztroušené sklerózy
disertační
2024
Kročilová Michaela
Mysthenia gravis-akutní péče v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2011Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub