OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Adéla Seidlerová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Adéla Seidlerová
místnost, podlaží, budova: ZY 150, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1771
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Bužga, M., Maresova, P., Seidlerová, A., Zonča, P., Holéczy, P. a Kuča, K. The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus. THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT. 2016, roč. 12, s. 599-605. ISSN 1178-203X.
Mizerová, V., Bužga, M., Machytka, E. a Seidlerová, A. Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 276-279. ISSN 0032-6739.
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A. a Machytka, E. Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem. In: Obezitologie a bariatrie 2013. Hradec Králové. 2013.
Bužga, M., ŠMAJSTRLA, V., Holéczy, P., Bortlík, L. a Chroboková, A. Změny kostrní denzity u pacientů po bariatrickém výkonu (Sleeve gastrektomii). In: 15. kongres slovenských a českých osteológov. Tále. 2012.
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A., Holéczy, P. a Végh, R. Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku: pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 6, s. 444-449. ISSN 1804-7874.
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z. a Chroboková, A. Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie. Praktický lékař. 2011, roč. 2011, č. 91, s. 723-726. ISSN 0032-6739.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Foltys, A., Holéczy, P. a Chroboková, A. Surprisingly low bone density at the lumbar spine in morbidly obese patients. In: 87. Fyziologické dni. Bratislava. 2011.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub