OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1)
Krátkodobé programy a kurzy (2)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nutriční terapeut – kombinovaná forma
Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Odborné semináře
Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.

Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
Absolvent kurzu se orientuje v nových poznatcích při praktickém plánování vyvážených jídelníčků dle Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 2015 a 2016. Dokonale zvládá jídelníčky pestré a respektující doporučené denní dávky pro děti v rámci předškolního a školního stravování. Dále je proškolen (teoreticky i prakticky) v oblasti dietního stravování (diabetická dieta, šetřící dieta, strava při celiakii a u potravinových alergií) v podmínkách školního stravování. Poznatky jsou přednášeny v souladu s platnou legislativou, vztahující se na školní stravování. Uplatnění absolventů spočívá ve zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí v oblasti teorie a praxe dietního stravování a výživy dětí od 1 roku věku.

facebook
rss
social hub