OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Věda a výzkum

Výzkumná činnost Ústavu fyziologie a patofyziologie

Vědecko - výzkumná činnost ústavu je zaměřena na tyto oblasti:

 1. Vliv hormonů a cytokinů tukové tkáně ve vztahu ke kostnímu metabolismu a dynamice kostních markerů v souvislosti s redukcí tělesné hmotnosti u osob po bariatrických výkonech
 2. Nutriční deficity u pacientů po bariatrických výkonech
 3. Monogenní typy obezity se zaměřením na dětskou populaci
 4. Experimentální endoskopické metody léčby obezity
 5. Fyzická zdatnost a zdravotní stav pracovníků záchranných sborů (hasiči, důlní záchranáři zdravotnický záchranář)
 6. Reakce organismu na tepelnou a chladovou zátěž
 7. Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním, senzorickém a endokrinním systému

Spolupráce s významnými pracovišti daných oborů v ČR:

Zahraniční spolupráce:

 • Ústav experimentálnej endorinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
 • Bariatrické centrum Friedrich-Wilhelm Universität Bonn, Německo
 • Interní endokrinologická klinika Šlaski Uniwersytet Medyczny, Polsko
 • Harvard Medical School Boston, USA

Expertizní činnost ústavu je zaměřena na:

 • Výživové poradenství při snižování nadváhy a obezity
 • Měření a hodnocení tělesného složení
 • Konzultace v oblasti pracovně tepelné zátěže
 • Konzultace a hodnocení v oblasti fyzické zátěže.
facebook
rss
social hub