Výzkumná činnost Ústavu fyziologie a patofyziologie

Spolupráce s významnými pracovišti daných oborů v ČR:

Zahraniční spolupráce:

Expertizní činnost ústavu je zaměřena na:

  • Výživové poradenství při snižování nadváhy a obezity
  • Měření a hodnocení tělesného složení

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2019