Odborná praxe

Spolupráce s praxí je pro studijní program Nutriční terapie (Bc.) stěžejní, neboť vychovává budoucí Nutriční terapeuty, jakožto odborníky se zdravotnickým vzděláním pro praxi.

Všechny SP (studijní plány) LF OU mají ve svých požadavcích – profilových předmětech (oborech) dané legislativou MZ ČR – nutnost absolvování praktické výuky a praxe mimo „školské laboratoře a odborné učebny”. Totéž platí pro studijní program Nutriční terapie.

Praxe je zajištována na Ústavu fyziologie a patofyziologie LF OU, tj. na pracovišti, které garantuje daný studijní program. Je určen garant praxe/garant SP pro komunikaci se zdravotnickým zařízením a studentem a administrativní pracovník určený pro zajištění agendy související s uskutečněním praktické výuky/praxe mimo LF OU.

Garant pro smluvní zajištění odborné praxe:
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Ústav fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon:
553 46 1773

Administrativní podpora pro studenty při zajišťování odborné praxe:
Ilona Kubátová
sekretariát Ústavu fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon:
553 46 1771


LF OU spolupracuje v rámci zajištění praktické výuky, praxe (souvislé, individuální, řízené mentorované a další) se zdravotnickými a sociálními zařízeními (ambulantního typu, lůžkového typu, soukromého sektoru, veřejného sektoru) celého MSK – nejvýznamnější partneři (Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice a.s.) a další. S těmito zařízeními má LF OU uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci k zajištění praxe studentů. Praxe v zařízeních, se kterými má LF OU uzavřenu rámcovou smlouvu je doplněna vždy dodatkem k rámcové smlouvě.

Individuální praxe pro studijní program Nutriční terapie jsou zajišťovány napříč celou ČR (především pro studenty kombinované formy studia, kde souvislé praxe jsou umožněny v místě bydliště studenta). Studijní program mimo zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální péči, zahrnuje také praxi ve školských či lázeňských zařízeních. Není-li s daným zařízením pro výkon praxe uzavřena smlouva rámcová, jsou pro tyto praxe uzavírány individuální smlouvy, jejichž součástí je dodatek k individuální smlouvě.

Dodatek k rámcové nebo individuální smlouvě specifikuje typ praxe, rozsah a termíny praxe, hodnocení, mentora/školitele/ garanta praxe.

Plnění odborné praxe studenti evidují v logbooku odborné praxe po celou dobu studia.

Plán oborných praxí – prezenční forma studia

NUTRIČNÍ TERAPIE – prezenční
PRAXE počet hodin/týdnůročníksemestr (zakončení)
kredity
PRAXE 1 - Školní stravování, průběžná40/1 1LS/Zp/2
PRAXE 2 - OLVS, souvislá40/11LS/Zp/2
PRAXE 3 - Výživa v podpoře a ochr. veřejného zdr., průběžná, souvislá80/22ZS/Zp/4
PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná80/22LS/Zp/4
PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, prázdninová160/42LS/Zp/6
PRAXE 6 - Bakalářská práce, souvislá80/23ZS/Zp/3
PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná80/23LS/Zp/4
PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá120/33LS/Zp/5
PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá120/33LS/Zp/4
celkem800/20  

Plán odborných praxí – kombinovaná forma studia

NUTRIČNÍ TERAPIE – prezenční
PRAXEpočet hodin/týdnů*ročníksemestr (zakončení)
kredity
PRAXE 1 - Školní stravování, průběžná40/1241LS/Zp/1
PRAXE 2 - OLVS, souvislá80/2481LS/Zp/3
PRAXE 3 - Výživa v prevenci, průběžná, souvislá160/4962ZS/Zp/6
PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná120/3722LS/Zp/4
PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, prázdninová160/4962LS/Zp/5
PRAXE 6 - Bakalářská práce, souvislá80/2483ZS/Zp/3
PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná120/3723LS/Zp/4
PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá120/3723LS/Zp/5
PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá120/3723LS/Zp/4
celkem1000/25600  

* Uznání odborné praxe studentům pracujícím v oboru na pozici Nutričního terapeuta v uvedeném rozsahu hodin (absolventi VOŠ)

Spolupráce s odborníky

Nutriční terapeut pomáhá svým pacientům a klientům sestavit jídelníček na míru jeho nutričním potřebám a s ohledem na jeho zdravotní stav. Jídelníček musí být vyvážený, plnohodnotný a bezpečný. Musí obsahovat nejen optimální množství energie, ale komplexně všech živin, včetně mikronutrientů. Proto je důležitou součástí odborné nutriční praxe propočítání a vyhodnocení jídelníčků pomocí profesionálního nutričního softwaru.

Právě takovéto nutriční softwary nám pro studenty poskytují významní partneři. Ceníme si spolupráce a možnosti využívat jejich produkty pro výuku studentů oboru Nutriční terapie.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2023