OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie

Karin Petřeková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 150, budova ZY
funkce:tajemnice ústavu, pedagogický poradce, katederní koordinátor Erasmus+
obor činnosti:výživa a dietetika
registrovaná nutriční terapeutka se specializací v oboru poruchy výživy a výměny látek
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
Výzkumné obezitologické centrum (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1773
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – dosudPh.D. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Obor: Veřejné zdraví
2001 – 2007Mgr., Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie. Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
1999 – 2000IDVPZ Brno. Pomaturitní specializační studium. Obor: Dietní sestra – Poruchy výživy a výměny látek
1983 – 1987Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno. Obor: Dietní sestra

Kvalifikace

2007Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

2001 – 2015Certifikované kurzy: OU SYNERGIE – terciární vzdělávání, výzkum a rozvoj: Mikrobi a člověk (40 hodin); Problematika rozvoje osobnosti dospělého jedince (40 hodin); Marketing, komunikace a propagace školy (40 hodin); Sociální fobie (40 hodin)
2001 – 2015Kurzy s osvědčením: NIDV Ostrava – vzdělávací program pro střední školy v každodenní praxi (4 hodiny)
2001 – 2015OU další vzdělávání učitelů: Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol (4 hodiny); Komunikace a asertivita ve škole (4 hodiny)

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, odborná asistentka
2016 – dosudPraxe Nutričního terapeuta Domov pro seniory Pohoda, Orlová
2017 – dosudPraxe Nutričního terapeuta Charitní domov Opava
2016 – 2017Praxe Nutričního terapeuta Domov pro seniory Zlaté Slunce Ostrava-Výškovice
2014 – 2017Praxe Nutričního terapeuta Jesle Frýdek-Místek
2000 – 2016Praxe Nutričního terapeuta Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel
2000 – 2016Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, odborná vyučující
1992 – 1998 Městská poliklinika Moravská Ostrava, diabetologická ambulance, dietní sestra
1987 – 1992Krajský ústav národního zdraví v Ostravě-Porubě, Oddělení Léčebné výživy a stravování, dietní sestra

Odborné zaměření

Fyziologie výživy
Výživa člověka
Léčebná výživa (dietetika)

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosud Tajemník Ústavu fyziologie a patofyziologie
2016 – dosud Referent pro poradenskou činnost Ústav fyziologie a patofyziologie
2016 – dosud Katederní koordinátor Erasmus+

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Členství v Sekci Nutričních terapeutů ČR
Členství ve Společnosti pro výživu ČR
Členka pracovní skupiny pro tvorbu doporučení výživy dětí do 3 let, spolupráce SZU Praha 2016-2017

Působení v zahraničí

5. – 7. 10. 2017Central European Congress On Obesity, 15 th Slovak Congres On Obesity (přednáška)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Ruský jazyk


Vybrané publikace

Petřeková, K. a Duxová, J. Civilizační nemoci z pohledu nutričního terapeuta. In: Slezské dny preventivní medicíny 2018. Ostravice: Ostravská univerzita, Lékařská Fakulta a Nemocnice Frýdek-Místek. 2018.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. a Sovadinová, Z. Klíčení semen ke konzumaci: výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Petřeková, K. Jak na stravování dětí v jeslích?. Výživa a potraviny. 2016, roč. 71, č. 4/2016, s. 52-55. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Zemanová, D. Jak na stravování dětí v jeslích, aneb pohled do praxe v zařízení Jesle Frýdek-Místek. Výživa a potraviny. 2016, roč. 2016, s. 66-68. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Hrnčířová, D., Johanidesová, O., Košťálová, A., Křečková, J., Niklová, A., Packová, A., Petřeková, K., Spáčilová, J. a Suchodolová, V. Rádce školní jídelny 3. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016. 66 s. ISBN 978-80-7071-358-7.

Všechny publikace

Petřeková, K. a Duxová, J. Civilizační nemoci z pohledu nutričního terapeuta. In: Slezské dny preventivní medicíny 2018. Ostravice: Ostravská univerzita, Lékařská Fakulta a Nemocnice Frýdek-Místek. 2018.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. Tradiční a netradiční zpracování luštěnin. In: KONFERENCE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2018. Pardubice: Společnost pro výživu, a.s. 2018.
Lörincziová, P., Petřeková, K., Hýsková, P. a Balíková, M. Výživové opatření při Crohnově chorobě.. Výživa a potraviny. 2018, roč. 2018, č. 3, s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Bužga, M., Petřeková, K., Holéczy, P. a Machytka, E. Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study. In: The 6th Central European Congress on Obesity. Bratislava. 2017.
Petřeková, K. a Sovadinová, Z. Klíčení semen ke konzumaci: výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. Předběžná srovnávací analýza změn tělesného složení bariatrických pacientů po chirurgické a endoskopické plikaci žaludku.. In: Odborné setkání studentů lékařských fakult. Kardiovaskulární oddělení FNO: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Horká, V. a Petřeková, K. Předoperační a pooperační výživa zaměřena na bariatrické pacienty. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy 2017. Hotel Duo, Horní Bečva: Ostravská univerzita. 2017.
Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Petřeková, K. Jak na stravování dětí v jeslích?. Výživa a potraviny. 2016, roč. 71, č. 4/2016, s. 52-55. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Zemanová, D. Jak na stravování dětí v jeslích, aneb pohled do praxe v zařízení Jesle Frýdek-Místek. Výživa a potraviny. 2016, roč. 2016, s. 66-68. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Nutriční terapeuti 2016. Ráby: sekce NT, ČAS. 2016.
Petřeková, K., Macháčková, J. a Neníčková, M. A. Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby. In: XI. Ostravské dny léčebné výživy. Horní Bečva, Hotel DUO: Vítkovická nemocnice. 2016.
Hrnčířová, D., Johanidesová, O., Košťálová, A., Křečková, J., Niklová, A., Packová, A., Petřeková, K., Spáčilová, J. a Suchodolová, V. Rádce školní jídelny 3. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016. 66 s. ISBN 978-80-7071-358-7.
Bužga, M. a Petřeková, K. Vitamin D u bariatrických operací. In: Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR. Zlín. 2016.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Kardiokongres 2015, II. Odborné setkání studentů lékařských fakult. Ostrava: OU LF a FNO. 2015.


ZkratkaNázev předmětu
2FZE2Fyziologie 2 - cvičení
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT1Praxe - bakalářská práce 1
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
CINPHCivilizační nemoci
CINZKCivilizační nemoci
CIVKSCivilizační nemoci a podpora zdraví
CIVPZCivilizační nemoci a podpora zdraví
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYVZ2Fyziologie 2
FZRE2Fyziologie 2 - cvičení
FZVP1Fyziologie 1
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
LCNK1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNK2Léčebná výživa 2 - cvičení
LCNT1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNT2Léčebná výživa 2 - cvičení
LVNK1Léčebná výživa 1 - přednáška
LVNT1Léčebná výživa 1 - přednáška
NPNK1Nauka o potravinách 1
NPNK2Nauka o potravinách 2
NPNT1Nauka o potravinách 1
NPNT2Nauka o potravinách 2
NUTENutriční terapie
PPFVZOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
PRAK1Praxe - Provoz stravovacích zař.
PRAK2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
PRAK3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
PRAK4Praxe - Léčebná výživa 1
PRAK5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAK6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAK7Praxe - Výživové poradenství
PRAX1Praxe - Provoz stravovacích zař.
PRAX2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
PRAX3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
PRAX4Praxe - Léčebná výživa 1
PRAX5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAX6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAX7Praxe - Výživové poradenství
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
SZNK2SZZK - Nutriční obory
SZNK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
TPPNKTechnologie přípravy pokrmů
TPPNTTechnologie přípravy pokrmů
VONK1Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
VONK2Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
VONT1Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
VONT2Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
VYNK1Výživa 1 - Úvod do výživy
VYNT1Výživa 1 - Úvod do výživy
VYZLFVýživa v prevenci a základy dietologie
XCNBTCivilizační nemoci pro BT
1NKCICivilizační nemoci a podpora zdraví
1NKNPNauka o potravinách 1
1NKVYVýživa 1 - Úvod do výživy
2NKNPNauka o potravinách 2
2NKP3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
2NKVOVýživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
2VYZIVýchova ke zdravé výživě
3FYVYFyziologie výživy
3NKP2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
3NKTPTechnologie přípravy pokrmů
3NKVOVýživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
3PCINCivilizační nemoci
3ZCINCivilizační nemoci
4NKLCLéčebná výživa 1 - cvičení
4NKLPLéčebná výživa 1 - přednáška
4NKP1Praxe - Provoz stravovacích zař.
4NKP4Praxe - Léčebná výživa 1


AutorNázev práceTypRok
Chromková KamilaAlternativní výživové směry vyskytující se u dětíbakalářská 2018 
Havlíček ŠtěpánVýchova ke zdraví na základních školách, projekt Zdravá školabakalářská 2018 
Kopecká ZuzanaStravovací návyky, pitný režim a pohybová aktivita u dětíbakalářská 2018 


Studie hodnocení bezpečnosti a účinnosti Endoskopické terapie morbidně obézních pacientů.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub