Vyjeď s námi do zahraničí

ERASMUS+

Program ERASMUS+ je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Program Erasmus+ je určen pro studenty, kteří mají zájem studovat a pracovat v zahraničí.

Více o programu Erasmus+

Výjezdy studentů studijního programu Nutriční terapie (Bc.)

Student/ka musí být zapsán/a minimálně do druhého ročníku bakalářského studia v prezenční i kombinované formě. Musí projít výběrovým řízením a mít řádně splněny všechny studijní povinnosti.

Žádost k výběrovému řízení je studentům předána referentkami oddělení pro zahraniční vztahy na LF OU.

Vyplněnou žádost k výběrovému řízení předá student/ka koordinátorce Erasmus+, která koordinuje výběrové řízení a další činnosti spojené se studijním pobytem studentů.

Úspěšný/á student/ka se může zúčastnit mobility v rámci Erasmus+ na partnerské univerzitě, se kterou má LF OU pro bakalářský studijní program Nutriční terapie uzavřenu smlouvu. Ve spolupráci s referentkami oddělení pro zahraniční vztahy a koordinátorkou Erasmus+ student/ka volí vhodný kurz (modul) z nabídky univerzity, která studenty ke studijnímu pobytu v rámci Erasmus+ přijme. V rámci pracovních pobytů Erasmus+ si student přijímající instituci hledá a oslovuje sám.

Seznam partnerských univerzit

Partnerské univerzity pro studijní program Nutriční terapie
Univerzita
Stát
Obor
Thomas More Kempen
Belgie
Nutrition & Dietetics
UC Leuven University
Belgie
Nutrition & Dietetics
Atilim University
Turecko
Nutrition & Dietetics
Opole University
Polsko
Nutrition & Dietetics
Universidad de Murcia
Španělsko
Nutrition & Dietetics
Medical University of Lublin
Polsko
Nutrition & Dietetics

Úspěšný student/ka získává stipendium, jehož výše je stanovena pro daný akademický rok a je diferencována pro jednotlivé země EU.

Nabídka předmětů pro zahraniční studenty

Předměty jsou nabízeny především pro studenty, kteří studují obory zaměřené na výživu, výživu člověka a dietetiku

VIA

Informace na webu Ostravské univerzity

OU Aid

Informace na webu Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 04. 2022