Vyjeď s námi do zahraničí

Program ERASMUS+ je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Program Erasmus+ je určen pro studenty, kteří mají zájem studovat a pracovat v zahraničí. Nabízí možnosti vysokoškolského a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Turecko a Makedonie.

Výjezdy studentů

Student/ka musí být zapsán/a minimálně do druhého ročníku bakalářského studia v prezenční i kombinované formě. Musí projít výběrovým řízením a mít řádně splněny všechny studijní povinnosti. Žádost je studentům předána referentkami oddělení pro zahraniční vztahy.

Vyplněnou žádost k výběrovému řízení předá student/ka koordinátorce Erasmus+ na Ústavu fyziologie a patofyziologie. Výběrová řízení probíhají na Ústavu fyziologie a patofyziologie.

Úspěšný/á student/ka se může zúčastnit mobility na partnerské univerzitě, se kterou má LF OU pro bakalářský studijní program Nutriční terapeut uzavřenu smlouvu pro uskutečnění studijního pobytu v rámci Erasmus+. Ve spolupráci s referentkami oddělení pro zahraniční vztahy a koordinátorkou Erasmus+ na Ústavu fyziologie a patofyziologie student/ka volí vhodný kurz (modul) z nabídky univerzity, která studenty ke studijnímu pobytu v rámci Erasmus+ přijme.

Seznam partnerských univerzit

UniverzitaStátObor
Thomas More KempenBelgieNutrition & Dietetics
UC Leuven UniversityBelgieNutrition & Dietetics
Atilim UniversityTureckoNutrition & Dietetics
Opole UniversityPolskoNutrition & Dietetics
Universidad de MurciaŠpanělskoNutrition & Dietetics
Medical University of LublinPolskoNutrition & Dietetics

Úspěšný student/ka získává stipendium, jehož výše je stanovena pro daný akademický rok a je diferencována pro jednotlivé země EU.

V rámci pracovních pobytů Erasmus+ si student přijímající instituci hledá a oslovuje sám.


Příjezdy studentů

Nutrition and Dietetics, BSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2021