Výzkumné směry a služby

Pracovníci ústavu se ve své výzkumné činnosti věnují zejména třem okruhům. Dva z nich se týkají souvislostí výživy a civilizačních nemocí, metabolického syndromu, třetí je spojen s neurovědami:

  1. Problémy výživy a s nimi spojené poruchy zdraví;
  2. Problematika nutričního a senzorického složení potravin.
  3. Studium cirkadiánních rytmů, spánková a senzorická deprivace.

Výzkumná činnost se realizuje v návaznosti na spolupráci jednak s klinickými pracovišti regionu, jednak s veřejností.

Ve výzkumu používáme moderní techniky umožňující analýzu složení těla, funkce orgánů, metabolismu tkání, genetického základu a měření klidového metabolismu. Pracovníci ústavu mají výzkumné kontakty s vybranými pracovišti jinde v republice i v zahraničí.

Výzkumná činnost je kriticky závislá na grantové podpoře výzkumných projektů.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2019