Výzkum zaměřený na neurodegenerativní poruchy

Prodromální stádium Parkinsonovy nemoci

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění charakteristické motorickými systémovými poruchami – tremor, rigidita, bradykineze a také nemotorickými symptomy jako ztráta čichu, poruchy trávení, abnormální pohyby ve spánku a poruchy kognitivních funkcí. Nejčastěji jsou zasaženi lidé mezi 55–62 rokem, nicméně první symptomy se mohou vyskytnout již mnohem dříve a toto prodromální stádium se stále nedaří včas podchytit.

Cílem projektu je vypracovat systematický postup jednoduchého testování a včasného záchytu jedinců v prodromálním stádiu, vytvoření algoritmu pro stanovení rizika vzniku onemocnění Parkinsonovou nemocí, navržení a otestování biochemických a molekulárních markerů. U podchycených jedinců stanovit riziko propuknutí Parkinsonovy nemoci. Pro každou rizikovou skupinu poté nabídnout protektivní opatření vhodná pro daný prodromální stav, který by mohl rozvolnit progresi či odsunout propuknutí nemoci.

Více informací
Informační brožura soubor pdf 0,68 MB

Kontakty pro veřejnost a partnery
Jak se k nám dostanete?


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2022