Kontakty pro veřejnost a partnery

Kontaktní osobou pro řešitele klinických studií se zájmem o využití služeb pracoviště je vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie LF OU:
e-mail:
telefon (sekretariát):
553 46 1771


Kontaktní osoba pro výzkum zaměřený na neurodegenrativní poruchy:
e-mail:
telefon:
553 46 3532


Kontaktní osoba pro výzkum cirkadiánních rytmů:
e-mail:
telefon:
553 46 1777
725 973 174


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2022