Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
553 46 1770
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie

553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
553 46 1777
725 973 174
Sekretariát ústavu
Kubátová Ilona
sekretářka – odborná administrativní pracovnice
553 46 1771
736 478 468
 
Členové ústavu
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 1778
553 46 2823
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 1778
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 1774
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: fyziologie
553 46 1770
Odborní asistenti
 
Divák Jan, MUDr., PhD.
činnost: patofyziologie
603 858 619
553 46 3530
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická výživa, intenzivní metabolická péče, patofyziologie
 
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, výživa
553 46 1775
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
činnost: nutriční terapeut, civilizační nemoci, odborné praxe studentů

553 46 1773
Sklienka Peter, MUDr., PhD.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 3530
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D.
činnost: mikrobiologie potravin, potraviny
 
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
činnost: fyziologie, fyziologie práce
553 46 1777
725 973 174
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 3512
Lektoři
Augste Eva, Mgr.
činnost: fyziologie, fyziologie práce, civilizační nemoci
553 46 3532
Borzenko Nadezhda, Mgr.
činnost: nutriční terapeut, výživa a dietetika, civilizační nemoci

731 420 288
553 46 3644
Jarkuliš Vojtěch, MUDr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 1777
Konvička Jan, Mgr. Bc.
činnost: výživa a dietetika, nutriční terapeut

731 420 288
553 46 3525
Mičaník Tomáš, Mgr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
553 46 1779
Michalčák Tomáš, MUDr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
 
Pelíšek Ondřej, MUDr.
činnost: fyziologie
 
Sobotka Martin, MUDr.
činnost: fyziologie
 
Škarková Pavla, Mgr., DiS.
katederní koordinátor Erasmus+
činnost: výživa a dietetika
553 46 1776
Externisté
Rulíšek Patrik, MUDr.
činnost: preventivní lékařství
553 46 1773
Nutriční poradna
Borzenko Nadezhda, Mgr.
činnost: nutriční terapeut, výživa a dietetika, civilizační nemoci

731 420 288
553 46 3644
Konvička Jan, Mgr. Bc.
činnost: výživa a dietetika, nutriční terapeut

731 420 288
553 46 3525
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
činnost: nutriční terapeut, civilizační nemoci, odborné praxe studentů

553 46 1773