Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení UFY
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
e-mail:
telefon: 553 46 1777
725 973 174
Sekretariát UFY
Kubátová Ilona
sekretářka – odborná administrativní pracovnice
e-mail:
telefon: 553 46 1771
724 118 087
Členové ústavu
Profesoři
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon:
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 2592
553 46 1778
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1778
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1774
Švorc Pavol, prof. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Odborní asistenti
Bakoš Ján, doc. RNDr., PhD.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD.
činnost: patofyziologie
e-mail:
telefon: 603 858 619
553 46 3530
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická výživa, intenzivní metabolická péče, patofyziologie
e-mail:
telefon:
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, výživa
e-mail:
telefon: 553 46 1775
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
činnost: nutriční terapeut, civilizační nemoci, odborné praxe studentů
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Sklienka Peter, MUDr., PhD.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 3530
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
činnost: fyziologie, fyziologie práce
e-mail:
telefon: 553 46 1777
725 973 174
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 3512
Lektoři
Augste Eva, Mgr.
činnost: fyziologie, fyziologie práce, civilizační nemoci
e-mail:
telefon: 553 46 3532
Borzenko Nadezhda, Mgr.
činnost: nutriční terapeut, výživa a dietetika, civilizační nemoci
e-mail:
telefon: 731 420 288
553 46 3525
Jarkuliš Vojtěch, MUDr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1777
Mičaník Tomáš, Mgr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1779
Michalčák Tomáš, MUDr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon:
Škarková Pavla, Mgr., DiS.
katederní koordinátor Erasmus+
činnost: výživa a dietetika
e-mail:
telefon: 553 46 1776
Externisté
Jansová Pavla, Mgr., DiS.
činnost: výživa a klinická výživa
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D.
činnost: mikrobiologie potravin, potraviny
e-mail:
telefon:
Nutriční poradna
Borzenko Nadezhda, Mgr.
činnost: nutriční terapeut, výživa a dietetika, civilizační nemoci
e-mail:
telefon: 731 420 288
553 46 3525
Konvička Jan, Bc.
činnost: nutriční terapeut
e-mail:
telefon: 731 420 288
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie
činnost: nutriční terapeut, civilizační nemoci, odborné praxe studentů
e-mail:
telefon: 553 46 1773