OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení UFY
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1774
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Sekretariát UFY
Ritzová Zuzana, Bc.
sekretářka, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1774
Docenti
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon:
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 3530
Odborní asistenti
Bužga Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, fyziologie práce
e-mail:
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Jansová Pavla, Mgr., DiS.
činnost: výživa a klinická výživa
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Jarkuliš Vojtěch, MUDr.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1777
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická výživa a intenzivní metabolická péče
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Mičaník Tomáš, Mgr.
činnost: patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, výživa
e-mail:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, katederní koordinátor Erasmus+
činnost: výživa a dietetika
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
činnost: fyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1777
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS.
činnost: fyziologie a patofyziologie
e-mail:
telefon:
Závodná Eva, MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie, patofyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 1779
Odborní laboranti
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Vědečtí pracovníci
Horká Veronika, DiS.
činnost: výživa a dietetika
e-mail:
telefon: 553 46 3525
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1778
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3512
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Externisté
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D.
činnost: mikrobiologie potravin
e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub