Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie

Marek Bužga


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí centra
obor činnosti:fyziologie a patofyziologie
vědecký pracovník v oblasti fyziologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum nutričního výzkumu a obezitologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2592
553 46 1778
e-mail:

Vzdělání

2002 – 2004
Mgr., Ostravská univerzita, specializace ve zdravotnictví: Ochrana veřejného zdraví
1993 – 1997
Bc., Ostravská univerzita, obor Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví
1989 – 1993
Gymnázium Fr. Živného, Bohumín
 

Kvalifikace

2012
Ph.D., Univerzita Palackého, doktorský studijní program, Hygiena a preventivní lékařství
 

Další vzdělávání, kurzy

2011
Kurz radiační ochrany pro dozorující pracovníky RTG pracovišť
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
vědecký pracovník, Katedra biomedicínského inženýrství a kybernetiky, FEI VŠB-TU, Ostrava
2015 – 2017
vedoucí ústavu, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2014 – dosud
vedoucí, Výzkumné obezitologické centrum UFY LF OU, Ostrava
2003 – dosud
odborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2001 – dosud
odborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2000 – 2003
Zdravotní Ústav Ostrava, Centrum pracovního lékařství, Laboratoř funkční diagnostiky, odborný pracovník
1999 – 2002
odborný laborant, Funkční a metabolická laboratoř, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU
 

Odborné zaměření

Fyziologie a patofyziologie zažívacího traktu
Metabolismus
Experimentální endokrinologie a metabolická chirurgie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – 2017
člen stipendijní komise LF OU
2013 – 2017
předseda akademického senátu LF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosud
IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders)
2015 – dosud
Česká obezitologická společnost
2014 – dosud
Česká fyziologická společnost
2011 – dosud
Česká společnost pracovního lékařství
Guest editor Disease Markers (IF 2,348) (Adipokines as biomarkers in health and disease)
 

Působení v zahraničí

2017
Lyon In: IInd New technologies and expert International meeting. Přednáška: Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures: Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures.
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý / B2
 


Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Jitka Macháčková
Rok: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Visceral fat and insulin resistance-what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2018, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study
Marek Bužga, Karin Petřeková, Pavol Holéczy, Evžen Machytka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study.
E. Machytka, S. Gaur, R. Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, A. Giannakou, K. Ioannis, E. Mathus-Vliegen, S. Levy, I. Raftopoulos ... další autoři
Rok: 2017, ENDOSCOPY
článek v odborném periodiku

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Hana Tomášková, K. Hauptman, Pavol Holéczy
Rok: 2017, OBESITY SURGERY
článek v odborném periodiku

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Karel Hauptman, Zdeněk Švagera
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes
Evžen Machytka, Marek Bužga, Pavel Zonča, D.B. Lautz, M. Ryou, D.C. Simonson, C.C. Thompson ... další autoři
Rok: 2017, GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
článek v odborném periodiku

Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study
P. Adamczyk, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Z. Švangera, Pavel Zonča, H. Sievänen, W. Pluskiewicz ... další autoři
Rok: 2015, HORMONE AND METABOLIC RESEARCH
článek v odborném periodiku

Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavel Zonča
Rok: 2015, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2014, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Proteomic Signatures of Human Visceral and Subcutaneous Adipocytes
Pavel Hruška, Jan Kučera, Matěj Pekař, Pavol Holéczy, Miloslav Mazur, Marek Bužga, Daniela Kuruczová, Peter Lenart, Jana Fialová, David Potešil, Zbyněk Zdráhal, Julie Bienertová-Vašků ... další autoři
Rok: 2022, J CLIN ENDOCR METAB
článek v odborném periodiku

Adjustable gastric balloons for weight loss - A higher yield of responders compared to non-adjustable gastric balloons
Adam Vašura, E. Machytka, V. Puig-Divi, F. Saenger, R. Sorio, Marek Bužga, J. Brooks ... další autoři
Rok: 2021, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Endoscopic Treatment of Obesity and Nutritional Aspects of Bariatric Endoscopy
Jan Král, Evžen Machytka, Veronika Horká, Jana Selucká, Filip Doleček, Julius Špičák, Viktorie Kovářová, Martin Haluzík, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2021, Nutrients
článek v odborném periodiku

Hodnocení vybraných biochemických markerů metabolického syndromu a tukové tkáně u pacientů po bariatrickém výkonu
Veronika Horká, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Jan Urbaczka
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutritional consequences of endoluminal gastroplasty in the treatment of morbidly obese patients
Zdeněk Švagera, Evžen Machytka, Jitka Machačková, Martin Blaho, Adam Vasura, David Stejskal, Vincent Huberty, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2021, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

The Effect of Regular Physical Activity on Muscle and Adipose Tissue in Premenopausal Women
Petr Kutáč, Marek Bužga, Steriani Elavsky, Václav Bunc, Daniel Jandačka, Miroslav Krajcigr ... další autoři
Rok: 2021, Applied Sciences
článek v odborném periodiku

Adjustable gastric balloons for weight loss - A higher yield of responders compared to non-adjustable gastric balloons
Adam Vašura, Evžen Machytka, V Puig-Divi, F Saenger, R Sorio, Marek Bužga, Jeffrey Brooks ... další autoři
Rok: 2020, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

The risk of sarcopenia 24 months after bariatric surgery - assessment by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA): a prospective study
Matej Pekař, Anna Pekařová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Marek Šoltes
Rok: 2020, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Oral Appliance Effectiveness and Patient Satisfaction with Obstructive Sleep Apnea Treatment in Adults
Markéta Skalná, Vilém Novák, Marek Bužga, Pavel Skalný, Jaroslava Hybášková, Jiří Stránský, Jan Stembirek ... další autoři
Rok: 2019, MEDICAL SCIENCE MONITOR
článek v odborném periodiku

Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Jitka Macháčková
Rok: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Parciální magnetická jejuno-ileální diverze (PMJD) - čtyřleté sledování pacienta
Jitka Macháčková, Veronika Horká, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavol Holéczy
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současnost a budoucnost metabolické chirurgie
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Evžen Machytka
Rok: 2019, Rozhledy v chirurgii : mesicnik Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti
článek v odborném periodiku

Visceral fat and insulin resistance - what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2019, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Adipokines as Biomarkers in Health and Disease
J. Bienertova-Vasku, M. Vinciguerra, Marek Bužga, F. Villaroya
Rok: 2018, DISEASE MARKERS
článek v odborném periodiku

Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci
Karin Petřeková, Pavla Svrčinová, Veronika Horká, Jana Janoutová, Marek Bužga
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek, Aleš Foltys
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LGCP po 7 letech. Jak dál?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek, Aleš Foltys
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolický syndrom
Marek Bužga, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Obezitologie I
Marek Bužga, Karin Petřeková, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parciální jejunální diverze - technické aspekty a počáteční zkušenosti
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Rok: 2018, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PARTIAL JEJUNAL DIVERSION - NOVEL PROCEDURE IN METABOLIC SURGERY - TECHNICAL ASPECT AND PRELIMINARY RESULTS
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M. Bolek, J. Macháčková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci
Veronika Horká, Markéta Skalná, Jitka Macháčková, Marek Bužga, Jan Štembírek, Vilém Novák, Jaroslava Hybášková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY
Marek Bužga, P. Marešová, Karin Petřeková, Pavol Holéczy, K. Kuča
Rok: 2018, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík ... další autoři
Rok: 2018, MEDYCYNA PRACY
článek v odborném periodiku

Visceral fat and insulin resistance-what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2018, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

ASPIRATION THERAPY AS A TOOL TO TREAT OBESITY: One to four year results in a 160-patient multi-center post-market registry study
Evžen Machytka, Marek Bužga, Henrik Forssell, Pier Alberto Testoni, Ignace Jenssen, Erik Norén, Jesus Turro, Jorge Espinos, Brigitta Vallin, Maribel Sanches, Leyre Armengod ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.
Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Pavol Holéczy
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA
Markéta Skalná, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Jan Štembírek, Vilém Novák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study
Marek Bužga, Karin Petřeková, Pavol Holéczy, Evžen Machytka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study.
E. Machytka, S. Gaur, R. Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, A. Giannakou, K. Ioannis, E. Mathus-Vliegen, S. Levy, I. Raftopoulos ... další autoři
Rok: 2017, ENDOSCOPY
článek v odborném periodiku

Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.
Daniela Stanikova, Marek Bužga, Patrik Krumpolec, Martina Skopkova, Martina Surova, Barbara Ukropcova, Lubica Ticha, Miroslava Petrasova, Dominika Gabcova, Miroslava Huckova, Lucie Piskorova, Jan Bozensky, Marian Mokan, Jozef Ukropec, Ivona Závacká, Iwar Klimes, Juraj Stanik, Daniela Gasperikova ... další autoři
Rok: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga
Jan Štembírek, Vilém Novák, Markéta Skalná, Jaroslava Hybášková, Marek Bužga, Radomír Hodan, Jiří Stránský ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures
Marek Bužga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Hana Tomášková, K. Hauptman, Pavol Holéczy
Rok: 2017, OBESITY SURGERY
článek v odborném periodiku

Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Karel Hauptman, Zdeněk Švagera
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes
Evžen Machytka, Marek Bužga, Pavel Zonča, D.B. Lautz, M. Ryou, D.C. Simonson, C.C. Thompson ... další autoři
Rok: 2017, GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
článek v odborném periodiku

Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů
Jitka Macháčková, Markéta Skalná, Marek Bužga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová, Evžen Machytka
Rok: 2017, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Bone metabolism changes after laparoscopic greater curvature plication. A one-year study
A.O. Nykonenko, Ye.I. Haidarzhi, Marek Bužga
Rok: 2016, ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL
článek v odborném periodiku

Diverze tenkého střeva a jeho dopady na pacienty s diabetem II. Typu
Marek Bužga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elipse (TM), a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur ... další autoři
Rok: 2016, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Pavel Zonča
Rok: 2016, Bariatric Surgical Practice and Patient Care
článek v odborném periodiku

Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie
Markéta Skalná, Jitka Macháčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jejuno-ileální diverze pomocí magnetického systému GIW v léčbě obezity a diabetu: výsledky po 12 měsících
Marek Bužga, Evžen Machytka, Zdeněk Švagera, CC Thompson, M Ryou, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti terapie DM II pomocí bypassu na tenkém střevu - sci-fi nebo realita?
Marek Bužga, Evžen Machytka, Christopher Thompson
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací
Karin Petřeková, Marek Bužga, Jana Janoutová
Rok: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů
Karin Petřeková, Marek Bužga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Porovnání laparoskopické tubulizace žaludku a gastrické plikace ? 18 měsíční prospektivní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Karel Hauptman, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restriktivní bariatrické zákroky - dlouhodobé srovnání LSG vers LGCP
Marek Bužga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko hypovitaminóz po restrikčních bariatrických operacích
Marek Bužga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity
Marek Bužga, Tomáš Kupka, Milan Siroky, Habib Narwan, Evžen Machytka, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2016, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Současná bariatricko-metabolická chirurgie
Pavol Holéczy, Marek Bužga
Rok: 2016, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus
Marek Bužga, Petra Maresova, Adéla Seidlerová, Pavel Zonča, Pavol Holéczy, Kamil Kuča ... další autoři
Rok: 2016, THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

Vitamin D u bariatrických operací
Marek Bužga, Karin Petřeková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum a bariatrická léčba obezity: Kam dnes kráčíme
Marek Bužga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Review of the Total Synthesis of (+)-Lactacystin and its Analogs
Dávid Maliňák, Jozef Gonda, Jan Korabecny, Rafael Dolezal, Jan Honegr, Ondřej Soukup, Marek Bužga, Kamil Kuča ... další autoři
Rok: 2015, ARCH CARDIOVASC DIS
článek v odborném periodiku

Age of obesity onset in MC4R mutation carriers 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova ... další autoři
Rok: 2015, Endocrine Regulations
článek v odborném periodiku

Aspiration Therapy In Super Obese Patients - Pilot Trial
Evžen Machytka, Roman Turro, Vincent Huberty, Espinez Perez, Mostafa Ibrahim, Marek Bužga, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Jacques Deviere ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study
P. Adamczyk, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Z. Švangera, Pavel Zonča, H. Sievänen, W. Pluskiewicz ... další autoři
Rok: 2015, HORMONE AND METABOLIC RESEARCH
článek v odborném periodiku

Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study
Piotr Adamczyk, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Vít Šmajstrla, Pavel Zonča, Wojciech Pluskiewicz ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Elipse (Tm): a Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur ... další autoři
Rok: 2015, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Elipse (Tm): The First Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss
Evžen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, Kathryn Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Enterální bypass pomocí magnetické komprese - endoskopicko/laparoskopický přístup
Marek Bužga, Christopher Thomson, Marvin Ryou, Evžen Machytka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Michaela Trlicová ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Occupational Medicine
článek v odborném periodiku

Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích
Karolína KŘENKOVÁ, Michal Haluzík, Marek Bužga, Alexandra Lochmanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavel Zonča
Rok: 2015, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Martin Bolek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus
Marek Bužga
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů
Karin Petřeková, Marek Bužga
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Rok: 2015, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Raouf F. Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau
Evžen Machytka, Gerge Marinos, Rouf Kerdahi, E.D. Srivastava, Abed Al Lehibi, John Mason, Marek Bužga, Jeffrey Brooks ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Radka Bužgová
Rok: 2015, Wulfenia
článek v odborném periodiku

Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu
Vladislava Mizerová, Marek Bužga, Evžen Machytka, Adéla Seidlerová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Could it be even worse? Case report of comlications after gastric plication and sleeve gastrectomy
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Aleš Foltys, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2014, OBES SURG
článek v odborném periodiku

First human experience with the elipse: a novel, swallowed, self-emptying, and excreted intragastric balloon for weight loss.
Evžen Machytka, Martina Bojková, Tomáš Kupka, Marek Bužga, K Stecco, Samuel Levy, Shantanu Gaur ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2014, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
článek v odborném periodiku

Izolace mononukleárních buněk metodou Ficcol-Paque z periferní krve pacientů po bariatrických operacích
Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Laparoscopic greater curvature plication impact of technique on results.
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Martin Bolek, Lucia Havrlentová, J Kristof, A Navrátilová, J Gazdicko ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Martin Bolek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Comment on 'Changes in Bone Mineral Density in Women Following 1-year Gastric Bypass Surgery' Published by Casagrande DS et al.
Wojciech Pluskiewicz, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vít Šmajstrla, Piotr Adamczyk
Rok: 2013, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění
Jaroslava Chyliková, R. Lichnovská, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Autonomic nervous system under ketamine/ xylazine and pentobarbital anaesthesia in a Wistar rat model: a chronobiological view
Pavol Švorc, I. Bačová, P. Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Biliopankretická diverzia - definitivne riešenie obezity a diabetu?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová ... další autoři
Rok: 2013, Revista Argentina de Anatomía Clínica
článek v odborném periodiku

Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dietary Intake and Body Composition Following a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, M Bolek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Vít Šmajstrla
Rok: 2013, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
článek v odborném periodiku

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová ... další autoři
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Alexander Marossy, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2013, Nova Science Publishers, Inc.
kapitola v odborné knize

Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoscopic Greater Curvature Plication: As Good as Gold?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Kristof, J Ševčíková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii I
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii II.
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Our experience with laparoscopic greater curvature plication
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z fyziologie I.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z fyziologie II.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Světla a stíny minigastrického bypassu
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Evžen Machytka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy
Pavel Zonča, Marek Bužga, Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky bariatrických/metabolických reoperací
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bone Mineral Changes in Spine and Proximal Femur in Individual Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Short-Term Study
Wojciech Pluskiewicz, Marek Bužga, Pavol Holéczy, L. Bortlík, V. Šmajstrla, Piotr Adamczyk ... další autoři
Rok: 2012, Obesity Surgery
článek v odborném periodiku

Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complications After LGCP
Pavol Holéczy, M Bolek, Marek Bužga, L Pasnisin, L Havrlentová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complications After LGCP
Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2012
stať ve sborníku

Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková ... další autoři
Rok: 2012, Hygiena
článek v odborném periodiku

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
stať ve sborníku

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy ... další autoři
Rok: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů
Marek Bužga
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Vývoj kostní denzity u pacientek užívající gestagenní antikoncepci
Vít ŠMAJSTRLA, Marek Bužga, L. Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní antikoncepci
Marek Bužga, Vít Šmajstrla, Ladislav Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Rok: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

White adipose tissue morphology in morbid obesity
Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

White adipose tissue morphology in morbid obesity.
Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

Změny kostní minerální denzity u pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny kostrní denzity u pacientů po bariatrickém výkonu (Sleeve gastrektomii)
Marek Bužga, Vít ŠMAJSTRLA, Pavol Holéczy, L. Bortlík, Adéla Chroboková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Pavol Holéczy, Roman Végh
Rok: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Lubomír Martínek, M. Bolek
Rok: 2011, Obesity Surgery
článek v odborném periodiku

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, L. Martínek, M. Bolek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Porovnání metod měření tělesného složení obézních pacientů před a po sleeve resekci žaludku - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Adéla Chroboková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Surprisingly low bone density at the lumbar spine in morbidly obese patients
Marek Bužga, V. Šmajstrla, Aleš Foltys, P. Holéczy, Adéla Chroboková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study
Marek Bužga, Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Denzitometrické nálezy u žen uží vajících gestagenní hormonální antikoncepci
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, E. Eberová, M. Rozbroj, C. Dvořáček, M. Ledvinková, J. Měch, R. Pomahač, H. Fousková, O. Kempný ... další autoři
Rok: 2009, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Kamila Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Marek Bužga, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2009, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2008, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2007, Journal of health sciences management and public health
článek v odborném periodiku

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, .. A Kol.
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Zdeněk Jirák, Leslie H. Cizmas, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Martin Rydlo, Ondřej Urban, Marek Bužga
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziologie a psychologie práce
Zdeněk Jirák, Bohumil Vašina, Marek Bužga
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Hana Tomášková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, A Kolektiv
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Effect of  physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Effect of  physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Lubomír Dobiáš, Marek Bužga
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003, Cardio 3
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2002, Cor et Vasa supplementum
článek v odborném periodiku

Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2002, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Grabková HanaVliv aspirační terapie na změny vybraných hormonů u extrémně obézních adolescentůdiplomová 2021 
Šiška MartinTělesná aktivita a zdravá výživa v prevenci obezity u dětí (přehledová studie)diplomová 2021 
Habernalová JanaStravovací zvyklosti pacientů po bariatrických výkonechdiplomová 2018 
Dorociaková MichaelaLázeňská léčba obezity u dětídiplomová 2017 
Čuboková SoňaSledování úbytku kostní hmoty v průběhu užívání gestagenní hormonální antikoncepcediplomová 2012 
Fojtíková VeronikaMožnosti léčby u osob s morbidní obezitou v Ostravském regionudiplomová 2011 
Oršulíková IvaSledování vývoje kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní kontracepcidiplomová 2010 
Píchová PetraKostní minerální denzita u pacientů s celiakiídiplomová 2010 
Honajzrová ZuzanaVliv pohybové aktivity na úbytek hmotnosti a tělesné složení obézních pacientů po bariatrické operacibakalářská 2021 
Čížková IvetaMožnosti stravování a poskytování léčebné výživy obviněným a odsouzeným osobám v zařízení Vězeňské služby ČR.bakalářská 2019 
Grabková HanaStudie změn hladin mikro a makronutrientů u osob s vysokým stupněm obezitybakalářská 2019 
Horká VeronikaVliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověkabakalářská 2019 
Sovadinová ZuzanaÚroveň výživy u veganů, vegetariánů a omnivorůbakalářská 2019 
Habernalová JanaStravovací zvyklosti dětí předškolního a školního věkubakalářská 2016 
Witoszová VeronikaVýživa a stravovací návyky žen v těhotenstvíbakalářská 2016 
Baslová MiroslavaPříjem vitamínu D u pacientů po laparoskopické tubulizaci žaludkubakalářská 2013 
Davidová RomanaHodnocení kvalitativního a kvantitativního složení stravy biatlonistůbakalářská 2013 
Kopkášová MartinaHodnocení příjmu vápníku v potravě po sleeve resekci žaludkubakalářská 2013 
Koutníková PavlínaRiziko kardiovaskulárních onemocnění u pracovníků zdravotní záchranné službybakalářská 2013 
Růžičková DanielaKvalitativní a kvantitativní složení stravy profesionálních zdravotnických záchranářůbakalářská 2013 
Vítková MartinaVýživový stav pacientů s intragastrickým balónembakalářská 2013 
Chroboková AdélaRizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylubakalářská 2009 
Hanáčková MarkétaHodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazíchbakalářská 2009 
Jiřišta VladimírFyzická zátěž u záchranné službybakalářská 2007 


Vývoj pokročilých endoluminálních technologií v léčbě extrémní obezity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2018
PoskytovatelÚstav fyziologie a patofyziologie, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Nutriční deficience u pacientů po restriktivním bariatrickém výkonu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech - II. etapa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Posouzení vlivu sleeve resekce žaludku na metabolismus kostní a tukové tkáně
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelDěkanát LF, Specifický VŠ výzkum
Stavukončený
Posouzení vlivu bariatrické léčby u obézních pacientů na metabolismus tukové tkáně - pilotní prováděcí studie pro IGA MZ ČR
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Epidemiologická studie zdravotního stavu a fyzické zátěže pracovníků ÚSZS MSK
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Pilotní projekt - Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub