Specializovaná výuková laboratoř

Praktická výuka v oboru fyziologie vyžaduje, aby absolventi lékařských i zdravotnických oborů získali kvalitní jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti nezbytné pro samostatnou práci na svých budoucích pracovištích. Z těchto důvodů v naší laboratoři využíváme laboratorní systém firmy AD Instruments PowerLab a systém pro řízení výuky LMS Moodle.

Jednotlivé laboratorní úlohy jsou zpracovávány v softwarovém prostředí LabTutor v celé šíři témat oboru fyziologie, počínaje kardiovaskulárním systémem, pokračující přes zažívací trakt až po složitější neurofyziologické úlohy. Výhodou systému je dlouhodobá práce se stejným laboratorním vybavením. Všechny požadované informace a nástroje mají studenti předpřipraveny v rámci experimentů a to i včetně nastavení měřících přístrojů. Díky tomu se studenti mohou zaměřit na řešení úlohy, analýzu a následnou interpretaci.

Studenti jsou po celý dvousemestrální kurz rozděleni na malé pracovní skupiny tak, aby mohli praktické úkoly zpracovávat nejvýše ve trojicích, a tím zajišťujeme maximální možnou aktivní účast studentů při výuce. Veškeré studijní materiály a také zadání jednotlivých úloh jsou studentům s předstihem dostupné v systému Moodle před termínem výuky. Naleznou tak všechny potřebné studijní materiály na jednom místě.

Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř
Specializovaná výuková laboratoř

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2017