Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie

Pavol Švorc


titul, jméno, příjmení:RNDr. Pavol Švorc, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 167, budova ZY
funkce:zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
obor činnosti:fyziologie, fyziologie práce
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1777
725 973 174
e-mail:

Vzdělání

2006 – 2008
Mgr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Přírodovědecká fakulta, Košice, obor: Všeobecní ekologie a ekologie jedince a populace.
2003 – 2006
Bc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Přírodovědecká fakulta, Košice, obor: Environmentální ekologie.
 

Kvalifikace

2012
Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lékařská fakulta, Košice, obor: Normální a patologická fyziologie.
 

Další vzdělávání, kurzy

2013 – dosud
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti podle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Odborný asistent s vědeckou hodností, Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava
2011 – 2012
Odborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava
 

Odborné zaměření

Fyziologie člověka
Fyziologie rostlin a živočichů
Patofyziologie
Biofyzika
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

SFyS - Slovenská fyziologická společnost
ČFS - Česká fyziologická společnost
SVLZ - Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
mírně pokročilý
Maďarština
mírně pokročilý
 


Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms
P. Svorc, Pavol Švorc, I. Bacova, S. Gresova
Rok: 2016, ACTA PHYSIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Zoletil anaesthesia in chronobiological studies
Pavol Svorc, Ivana Bacová, Pavol Švorc, Monika Nováková, Soňa Gresová
Rok: 2016, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Rok: 2015, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bacova, Pavol Švorc, Monika Novakova, Alexander Marossy
Rok: 2014, InTech
kapitola v odborné knize

Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Novakova, I. Bacova, Z. Jurasova, A. Marossy ... další autoři
Rok: 2014, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
článek v odborném periodiku

FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Rok: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Alexander Marossy, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2013, Nova Science Publishers, Inc.
kapitola v odborné knize

General Anesthesia and electrocardiographic parameters in in vivo experiments involving rats
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2022, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Study on Heart rate Variability and Heart Rate under General Anesthesia in Rats of Both Sexes
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
Rok: 2022,
odborná kniha

The Autonomic Nervous System, Sex Differences, and Chronobiology under General Anesthesia in In Vivo Experiments Involving Rats
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2021, IntechOpen Limited
kapitola v odborné knize

Heart rate variability and heart rate under general anesthesia in rats of both sexes
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
Rok: 2020, Trends in Medicine
článek v odborném periodiku

Chronobiological study of sex differences in the internal environment in zoletil-anaesthetized rats
Pavol Švorc, Darina Petrasová, Pavol Švorc
Rok: 2020, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Sex Differences in HRV Under General Anesthesia in Rat Model
Pavol Švorc, Darina Petrášková, Pavol Švorc
Rok: 2020, Anesthesia & Pain Research
článek v odborném periodiku

Arterial pH and Blood Gas Values in Rats Under Three Types of General Anesthesia: a Chronobiological Study
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavel Švorc st.
Rok: 2018, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of general anesthesia in rat myocardial electrophysiology
Pavol Švorc
Rok: 2017
stať ve sborníku

Chronobiological perspectives on myocardial electrophysiological parameters under three types of general anaesthesia in a rat model
P. Svorc, I. Bacova, S. Gresova, Pavol Švorc
Rok: 2017, Biological rhythm research
článek v odborném periodiku

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of CHAMBER-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Tomáš Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber rest 2015-1016
Marek Malůš, Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Ondřej Černocký, Tomáš Michalčák, Martin Kempný, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms
P. Svorc, Pavol Švorc, I. Bacova, S. Gresova
Rok: 2016, ACTA PHYSIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Zoletil anaesthesia in chronobiological studies
Pavol Svorc, Ivana Bacová, Pavol Švorc, Monika Nováková, Soňa Gresová
Rok: 2016, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidemiological study of bone density in male and female medical students in Ostrava
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ketamín/xylazínová anestézia v chronobiologickckých štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Nováková, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Myoracdial electrophysiology and the acide.base balance in the rat chronobiological studies using pentobarbital anesthesia
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, internacional journal of innovations in biological and chemical sciences
článek v odborném periodiku

Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Rok: 2015, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku

Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?
Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš , Eliška Franková, Pavol Švorc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bacova, Pavol Švorc, Monika Novakova, Alexander Marossy
Rok: 2014, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of Preconditioning by systemic Asphyxia - Endogenous Cardioprotection?
Pavol Švorc, Pavol Švorc
Rok: 2014, BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB)
článek v odborném periodiku

Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Novakova, I. Bacova, Z. Jurasova, A. Marossy ... další autoři
Rok: 2014, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku

Ketamine/xylazine anesthesia in chronobiological cardiovascular studies
Pavol Švorc, I Bačová, Pavol Švorc, Monika Nováková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, A. Marossy
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Autonomic nervous system under ketamine/ xylazine and pentobarbital anaesthesia in a Wistar rat model: a chronobiological view
Pavol Švorc, I. Bačová, P. Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
článek v odborném periodiku

FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?
Peter Patlevič, František Dorko, Pavol Švorc, Janka Vašková, Ladislav Vaško
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Rok: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
článek v odborném periodiku

Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Alexander Marossy, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2013, Nova Science Publishers, Inc.
kapitola v odborné knize

Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z fyziologie I.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats
Pavol Švorc, A. Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Rok: 2012
stať ve sborníku

Effect of reoxygenation on heart rate variability after apnoic episode in Wistar rats.
Pavol Švorc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Benjamin L. Fulton
Rok: 2011, Trendsin Comparative Biochem & Physiol
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1FZF1Fyziologie 1 - cvičení
1FZS1Fyziologie 1 - přednáška
2FZR2Fyziologie 2 - cvičení
2FZS2Fyziologie 2 - přednáška
4IHPEFifisiologia del lavoro ed ergonomia
AFY1LPhysiology I.
AFY2LPhysiology II.
CPSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYELFFyziologie práce a ergonomie
FYVM1Fyziologie 1
FYVM2Fyziologie 2
FYVZ1Fyziologie 1
FYVZ2Fyziologie 2
FYZO1Fyziologie 1
FYZO2Fyziologie 2
FYZRAFyziologie
FYZRKFyziologie
FYZSPFyziologie
FY1LFFyziologie I.
FY2LFFyziologie II.
FZGKSFyziologie
FZGVPFyziologie
FZRE1Fyziologie 1 - cvičení
FZRE2Fyziologie 2 - cvičení
FZRF1Fyziologie 1 - cvičení
FZRF2Fyziologie 2 - cvičení
FZRS1Fyziologie 1 - přednáška
FZRS2Fyziologie 2 - přednáška
FZVP1Fyziologie 1
FZVP2Fyziologie 2
FZZZ1Fyziologie 1
FZZZ2Fyziologie 2
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
PPFVZOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
PSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
XFYBCFyziologie a patol. fyziologie pro BT
XFYBMFyziologie a patol. fyziologie pro BT
XFYBTFyziologie a patol. fyziologie pro BT
YFY1LPhysiology I.
YFY2LPhysiology II.
0FYBCFyziologie a patol. fyziologie pro BT
0IFA1Fyziologie 1 - přednáška
0IFA2Fyziologie 2 - přednáška
0IFB1Fyziologie 1 - přednáška
0IFB2Fyziologie 2 - přednáška
0IFC1Fyziologie 1 - cvičení
0IFC2Fyziologie 2 - cvičení
0IFD1Fyziologie 1 - cvičení
0IFD2Fyziologie 2 - cvičení
0IFE1Fyziologie 1 - cvičení
0IFE2Fyziologie 2 - cvičení
0IFF1Fyziologie 1 - cvičení
0IFF2Fyziologie 2 - cvičení
0IFG1Fyziologie 1 - cvičení
0IFG2Fyziologie 2 - cvičení
0IFH1Fyziologie 1 - cvičení
0IFH2Fyziologie 2 - cvičení
0IFI1Fyziologie 1 - cvičení
0IFI2Fyziologie 2 - cvičení
0IFJ1Fyziologie 1 - cvičení
0IFJ2Fyziologie 2 - cvičení
0IFL1Fyziologie 1 - cvičení
0IFL2Fyziologie 2 - cvičení
0IFM1Základy fyziologie a neurofyziologie
0IFN1Fyziologie 1 - přednáška
0IFO1Fyziologie 1 - přednáška
0IFO2Fyziologie 2 - přednáška
0IFPRFyziologie práce a ergonomie
0IFP1Fyziologie 1 - přednáška
0IFP2Fyziologie 2 - přednáška
0IFS1Fyziologie 1 - cvičení
0IFS2Fyziologie 2 - cvičení
0IFT1Fyziologie 1 - cvičení
0IFT2Fyziologie 2 - cvičení
0IFU1Fyziologie 1 - cvičení
0IFU2Fyziologie 2 - cvičení
0IFW1Fyziologie 1 - přednáška
0IFW2Fyziologie 2 - přednáška
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0IPFNPatologická fyziologie
0IPFOPatologická fyziologie
0ISVMSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
1IFQ1Fyziologie 1 - přednáška
1IFU1Fyziologie 1 - cvičení
10FP1Fyziologie 1 - přednáška
10FT1Fyziologie 1 - cvičení
2IFU2Fyziologie 2 - cvičení
20FP2Fyziologie 2 - přednáška
20FT2Fyziologie 2 - cvičení
6NSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
9FY1LFyziologie I.
9FY2LFyziologie II.
V1FN1Fyziologie 1 - přednáška
V2FN2Fyziologie 2 - přednáška


AutorNázev práceTypRok
Klímková MichaelaPosouzení stavu kostní denzity mužů ve věku 18 - 24 letbakalářská 2013 
Matulová LuciePosouzení stavu kostní denzity u žen ve věku 18 - 24 letbakalářská 2013 


Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním a senzorickém systému. (Doplňující studie)
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním, senzorickém a endoktinním systému
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období8/2014 - 12/2016
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub