OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Martin Havel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Martin Havel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:zobrazovací metody
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013 – 2017Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorské studium, obor - zobrazovací metody (Ph.D.)
2015Atestační zkouška v oboru nukleární medicína
2001 – 2007Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, studijní program - všeobecné lékařství,obor - všeobecné lékařství, ukončil s vyznamenáním (MUDr.)

Klinická, výuková a profesní činnost

2013 – dosudVědecký pracovník, odborný asistent na katedře zobrazovacích metod LF OSU Ostrava
2008 – dosudlékař KNM FN Ostrava
2007lékař Ústavu patologie FN Ostrava

Zahraniční pobyty a aktivity

2006Oddělení pro nefrologii a hypertenzi, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA – 7-9/2006

Členství a funkce v odborných společnostech

Člen ČSNM ČLS JEP, od r. 2014 ve funkci předsedy rady sekce rady klinické sekce ČSNM ČLS JEP
Člen ČLK – držitel licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru nukleární medicína, licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru

Ocenění

2012Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2012 v kategorii lékař v ambulanci
2007Cena děkana Lékařské Fakulty v Hradci Králové, držitel bronzové plakety LF UK v Hradci Králové
200551. Studentská vědecká konference, Hradec Králové – 1. místo v preklinických oborech – spoluautor: Jizvení myokardiálních rukávců plicních žil – jeho vztah k fibrilaci síní a koronární ateroskleróze

Jazykové znalosti

Angličtinaaktivně
Němčinapasivně
Polštinapasivně


Všechny publikace

Širůček, P., Havel, M., Koscielnik, P. a Mrůzek, M. Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle. První linie. 2015, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1804-9028.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 34-36. ISSN 1805-1146.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. In: X. festival kazuistik. Luhačovice. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. ISBN 978-80-87735-11-4.
Širůček, P., Havel, M. a Bukovanský, K. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína. 2014, roč. 3, s. 74-76. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Kolacek, M., Kaminek, M., Dedek, V., Kraft, O. a Širůček, P. Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2014, roč. 17, s. 203-200. ISSN 1790-5427.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Srovnalová, J. a Bartoš, V. Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Kraft, O. a Havel, M. Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences. In: International konference on integrated medical imaging in cardiovascular diseases (IMIC 2013). Vídeň. 2013.
Havel, M. a Bártová, J. FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu. In: Setkání uživatelů DaTSCAN Kurdějov. Kurdějov. 2013.
Kraft, O. a Havel, M. Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2013, roč. 2013, č. 16, s. 17-25. ISSN 1506-9680.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. NuklMed 2013. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 6-6. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. In: 50. Dny nukleární medicíny Příbram. Příbram. 2013.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI. Journal of Biomedical Graphics and Computing. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 11-22. ISSN 1925-4008.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2012, roč. 2012, č. 21, s. 47-55. ISSN 2146-1414.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O., Dočkalová, Š. a Olšanská, R. Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I. Nukleární medicína. 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-52. ISSN 1805-1146.


ZkratkaNázev předmětu
NUKLFNukleární medicína
PCTLFPET/CT


AutorNázev práceTypRok
Panská JanaTerapie v nukleární medicíně. Prognostický význam vstupní hladiny tyreoglobulinubakalářská 2016 
Brevčinská PetraVyužití hybridních systémů SPECT/CT v onkologické diagnosticebakalářská 2015 
Erbenová LucieRadiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientůbakalářská 2015 
Tejkl RadekZobrazovací metody ve vyšetřování kardiovaskulárního systémubakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub