OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jakub Doležel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Jakub Doležel
místnost, podlaží, budova: ZY 329, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1606
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013 – dosudPh.D. (ošetřovatelství), LF OU
2016PaedDr. (učitelství profesních předmětů a praktické přípravy), VŠ DTI
2011 – 2013pedagogické studium pro střední školy a 2. st. základních škol, PdF OU
2008 – 2010Mgr. (ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech), ZSF JU
2005 – 2008Bc. (všeobecná sestra), ZSF JU
2001 – 2005střední odborné vzdělání (všeobecná sestra), SZŠ Nový Jičín

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudodborný asistent, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
2015 – dosudexterní středoškolský učitel, SŠ technická a zemědělská Nový Jičín
2010 – dosudvšeobecná sestra, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
2008 – 2010všeobecná sestra, Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice
2007 – 2008všeobecná sestra, ARO Nemocnice České Budějovice

Odborné zaměření

  • ošetřovatelství
  • ošetřovatelství v interních oborech
  • praxe založená na důkazech
  • klinické doporučené postupy

Další vzdělání, kurzy

2010specializovaná způsobilost Ošetřovatelská péče v interních oborech, MZ ČR
2010specializovaná způsobilost Organizace a řízení ve zdravotnictví, MZ ČR
2010certifikovaný kurz Mentor klinické praxe, MZ ČR

Členství v profesních organizacích

  • Česká kardiologická společnost
  • Evropská kardiologická společnost


Všechny publikace

Doležel, J. Edukace pacientů se srdečním selháním a její význam u nemocných se srdečním selháním. In: Sesterský kurz srdečního selhání s praktickými demonstracemi. Olomouc: FN Olomouc. 2018.
Doležel, J. Edukační činnost sester u pacientů se srdečním selháním. In: Sesterský kurz srdečního selhání s praktickými demonstracemi 2. Olomouc: FN Olomouc. 2018.
Doležel, J., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Nytra, I. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Doležel, J. Od srdce k srdci. Sesterna. 2018, roč. 10, s. 18-19. ISSN 1804-5308.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pa cientů po infarktu myokardu - Přehledová studie. Kardiologická Revue. 2017, č. 19, s. 205-208. ISSN 1212-4540.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu - přehledová studie. Kardiologické revue - Interní medicína. 2017, roč. 19, s. 1-4. ISSN 1212-4540.
Doležel, J. Edukační kurz pro zdravotní sestry zaměřený na srdeční selhání. In: XI. odborně-edukační konference PS KSSP ČKS. Praha: Česká kardiologická společnost. 2017.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační proces u pacientů po infarktu myokardu.. In: XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2017.
Doležel, J. E-learningový kurz pro sestry zaměřený na srdeční selhání. In: XI. kongres kardiologických sester v Ostravě. Ostrava: FN Ostrava. 2017.
Doležel, J. a Doležal, M. Rozhovor s předsedou PS Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti. Sjezdové noviny České kardiologické společnosti. 2017, č. 11, s. 19-19.
Doležel, J. a Jarošová, D. Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu. In: TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník z vedeckej konferencie 2017-05-25 Martin. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 42-50. ISBN 978-80-8187-028-6.
Doležel, J. Edukace pacientů po infarktu myokardu v rámci projektu Contract for Life. In: X. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2016.
Doležel, J. První zkušenosti s edukací v pilotním projektu Contract for Life ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: X. edukačně-odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2016.
Doležel, J. Syndrom vyhoření u středoškolských učitelů odborných předmětů. 2016.
Doležel, J. a Jarošová, D. Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Hodnocení klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XX. kongres Slovenské kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Bratislava: Slovenská kardiologická společnost. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: IX. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXVIII. celostátní seminář prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku. Poděbrady: Česká internistická společnost. 2015.
Doležel, J. Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: VIII. edukačně-odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2014.
Doležel, J. Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: XXXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XXIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XIX. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. Mariánské Lázně: Česká společnost pro hypertenzi. 2014.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2014.
Doležel, J. Spektrum poskytované péče na Kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. In: VIII. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2014.
Doležel, J. Edukace kardiaků na Kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava. In: VII. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2013.
Doležel, J. Edukační centrum pro kardiaky - první zkušenosti. In: II. kardiovaskulární den lékařů a sester. Ostrava: FN Ostrava. 2013.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy v kardiologii. In: VII. edukačně- odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2013.
Doležel, J. Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři. In: XVIII. kongres Slovenské kardiologické společnosti. Bratislava: Slovenská kardiologická společnost. 2013.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub