Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jakub Doležel


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 329, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1606
777 101 985
e-mail:
osobní WWW stránka:

Kvalifikace

2013 – 2019Ph.D. (ošetřovatelství), LF OU
2016PaedDr. (učitelství profesních předmětů a praktické přípravy), VŠ DTI
2011 – 2013pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol, PdF OU
2008 – 2010Mgr. (ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech), ZSF JU
2005 – 2008Bc. (všeobecná sestra), ZSF JU
2001 – 2005střední odborné vzdělání (všeobecná sestra), SZŠ Nový Jičín

Specializace

2011specializovaná způsobilost - ošetřovatelská péče v interních oborech
2010specializovaná způsobilost - organizace a řízení ve zdravotnictví
2010specializovaná způsobilost - ošetřovatelská péče o pacienty s kardiovaskulárním onem
2010mentor klinické praxe v ošetřovatelství

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudodborný asistent, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
2010 – dosudvšeobecná sestra, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
2008 – 2010všeobecná sestra, Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice
2007 – 2008všeobecná sestra, ARO Nemocnice České Budějovice

Projekty

2020-2022Erasmus+ projekt: Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People (2020-1-CY01-KA202-065962)
2019-2022Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 (Simulace-Inovace-Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU)
2018-2021Erasmus+ projekt: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum (2018-1-ES01-KA203-050216)
2016-2018Erasmus+ projekt: Multicultural Care in European Intensive Care Units (2016-1-PL01-KA202-026615)
2014-2017Mezinárodní projekt Contract4Life – pro život po infarktu myokardu, iniciativa Stent4Life, aliance ESC/EAPCI a EuroPCR

Působení v zahraničí

04. – 06. 09. 2019Medical University of Warsaw, Polsko
23. – 26. 06. 2019Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovensko
11. - 13. 11. 2018University of Modena, Itálie
12. - 14. 09. 2018Academic Medical Centre, Nizozemí
17. - 22. 06. 2018University of Valencia, Španělsko
03. - 06. 10. 2017European federation of Critical Care Nurses associations, Německo

Odborné zaměření

ošetřovatelství v interních oborech
praxe založená na důkazech
klinické doporučené postupy
edukace v ošetřovatelství

Členství v profesních organizacích

Česká kardiologická společnost
Evropská kardiologická společnost

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

ORCID ID

0000-0003-3335-5150


Educational Process in Patients after Myocardial Infarction
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu - přehledová studie
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2017, Kardiologické revue - Interní medicína
článek v odborném periodiku

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

TVORBA VZDĚLÁVACÍCHO PROGRAMU PRO SESTRY ZAMĚŘENÉHO NA ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ
Miroslava Kachlová, Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XI. International Nursing Symposium. Nursing Research and Evidence Based Practice.
Darja Jarošová, Radka Kozáková, Jakub Doležel
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Educational Interventions for Teaching Evidence-Based Practice to Undergraduate Nursing Students: A Scoping Review
A.E. Pateralou, E. A. Mechili, M. Ruzafa-Martinez, Jakub Doležel, J. Gotlib, B. Skela-Savič, A. Jesús Ramos-Morcillo, S. Finotto, Darja Jarošová, M. Smodiš, D. Mecugni, M. Panczyk, E. Patelarou ... další autoři
Rok: 2020, International journal of environmental research and public health
článek v odborném periodiku

Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum (EBP e-Toolkit): Project rationale and design
Evridiki Patelarou, Konstantinos Vlasiadis, Mariusz Panczyk, Jakub Doležel, Darja Jarošová, Joanna Gotlib, Brigita Skela-Savič, Daniela Mecugni, Stefano Finotto, Maria Ruzafa-Martinez, Antonio Jesús-Morcillo, Athina Petelarou ... další autoři
Rok: 2020, Population Medicine
článek v odborném periodiku

Teaching evidence-based practice (EBP) in nursing curricula in six European countries-A descriptive study
Brigita Skela-Savič, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Athina E. Patelarou, Urban Bole, Antonio Jesús Ramos-Morcillo, Stefano Finotto, Daniela Mecugni, Darja Jarošová, Evridiki Patelarou, Jakub Doležel, Maria Ruzafa-Martínez ... další autoři
Rok: 2020, NURSE EDUCATION TODAY
článek v odborném periodiku

Educational Process in Patients after Myocardial Infarction
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Tvorba a ověření ošetřovatelského standardu edukace pacientů po infarktu myokardu
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2019, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Edukace pacientů se srdečním selháním a její význam u nemocných se srdečním selháním
Jakub Doležel
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační činnost sester u pacientů se srdečním selháním
Jakub Doležel
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units
Jakub Doležel, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ivana Nytra
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od srdce k srdci
Jakub Doležel
Rok: 2018, Sesterna
článek v odborném periodiku

Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu - přehledová studie
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2017, Kardiologické revue - Interní medicína
článek v odborném periodiku

Edukační kurz pro zdravotní sestry zaměřený na srdeční selhání
Jakub Doležel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační proces u pacientů po infarktu myokardu.
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

E-learningový kurz pro sestry zaměřený na srdeční selhání
Jakub Doležel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace pacientů po infarktu myokardu v rámci projektu Contract for Life
Jakub Doležel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti s edukací v pilotním projektu Contract for Life ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření u středoškolských učitelů odborných předmětů
Jakub Doležel
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinické doporučené postupy prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava
Jakub Doležel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrum poskytované péče na Kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Jakub Doležel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace kardiaků na Kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava
Jakub Doležel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační centrum pro kardiaky - první zkušenosti
Jakub Doležel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinické doporučené postupy v kardiologii
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři
Jakub Doležel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EBNVSOšetřovatelství založené na důkazech
EDUKSEdukace v ošetřovatelství
EDUNKEdukace v práci nutričního terapeuta
GSEKSpecifika edukace v geriatrii
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
MSTVPManagement studia
OPIPAOšetřovatelská péče v interních oborech
OPKS1Odborná praxe 1
OPKS2Odborná praxe 2
OPKS3Odborná praxe 3
OPKS4Odborná praxe 4
OPKS5Odborná praxe 5
OPRLFOšetřovatelská praxe
OPVS1Odborná praxe1
OPVS2Odborná praxe 2
OPVS3Odborná praxe 3
OPVS4Odborná praxe 4
OPVS5Odborná praxe 5
OPVS6Odborná praxe 6
O1OP1Odborná praxe 1
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O2OP2Odborná praxe 2
O2PI1Odborná praxe individuální 1
O3OIOOšetřov. péče v interních oborech
O3OP3Odborná praxe 3
O4OP4Odborná praxe 4
PDVS2Potřeby člověka a ošetř. diagnózy 2
PIKS2Odborná praxe individuální 2
PIVS1Odborná praxe individuální 1
PIVS2Odborná praxe individuální 2
PPZPZdravotní výchova v prevenci závislostí
SPZDKPraxe založená na důkazech
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
V1E19Odborná praxe 1
V1PZWPodpora zdraví
V2D19Individuální praxe 1
V2E29Odborná praxe 2
V3E39Odborná praxe 3
V4D29Individuální praxe 2
V4E49Odborná praxe 4
YOPRLNursing practice
YZONLBasics of nursing of patients
ZDSVPZdravý životní styl
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID19Individuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0ID29Individuální praxe 2
0IED9Edukace v ošetřovatelství
0IE1OOdborná praxe 1
0IE19Odborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE29Odborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE39Odborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE49Odborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE59Odborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0IE69Odborná praxe 6
0IIN9Ošetřovatelská péče v interních oborech
0II1OOšetř. péče v interních oborech 1
0II2OOšetř. péče v interních oborech 2
0IOIPOšetřovatelská péče v interních oborech
0IOPROšetřovatelská prázdninová praxe
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IPZWPodpora zdraví
0IPZXPodpora zdraví
0I1OPOdborná praxe 1
3NKEDEdukace v práci nutričního terapeuta
9ZONLZáklady ošetřování nemocných


AutorNázev práceTypRok
Wolská KamilaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetes mellituszávěrečná  
Janišová JarmilaVýukové strategie k předmětu Ošetřovatelství založené na důkazech - přehledová studiediplomová 2021 
Schrötterová MartinaKvalita života seniorů s ischemickou chorobou dolních končetindiplomová 2020 
Stošková VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s astma bronchialebakalářská  
Bordovská MagdalenaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním selháním ledvinbakalářská 2021 
Kalíšková AnnaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s cholecystitidoubakalářská 2021 
Konetzná TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2021 
Novotná NelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2021 
Pastrňáková RenátaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s jaterní cirhózoubakalářská 2021 
Stillerová NatálieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s cirhózou jaterbakalářská 2021 
Vrublová KarolínaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kolorektálním karcinomembakalářská 2021 
Wolská KamilaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetes mellitusbakalářská 2021 
Bednárková MarieOšetřovatelský proces v péči u pacienta s karcinomem prostatybakalářská 2020 
Dostálová KláraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliíbakalářská 2020 
Hasalíková EvaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zhoubným nádorem tlustého střevabakalářská 2020 
Hranická JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po aortokoronárním bypassubakalářská 2020 
Kaločová VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hypertenzíbakalářská 2020 
Kantorová KornélieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po bariatrickém výkonubakalářská 2020 
Kopečková IvetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se srdečním selhánímbakalářská 2020 
Beňovičová NinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se srdečním selhánímbakalářská 2019 
Klosová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kardiostimulátorembakalářská 2019 
Kudělásková DenisaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hypertenzíbakalářská 2019 
Marekwicova JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta indikovaného k elektrické kardioverzibakalářská 2019 
Michalisková MarcelaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta s akútnou formou perikarditídybakalářská 2019 
Milatová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s myasthenií gravisbakalářská 2019 
Rozehnal LadislavOšetřovatelský proces v péči o pacienta s tracheostomiíbakalářská 2019 
Rusnáková AdélaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po implantaci aortální chlopně metodou TAVIbakalářská 2019 
Urdzíková LenkaProblematika smrti a umírání na jednotkách intenzivní péčebakalářská 2019 
Wicherková EditaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s chronickým pravostranným srdečním selhánímbakalářská 2019 
Žáčková BarboraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s pankreatitidoubakalářská 2019 


Vzdělávací dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti u zdravotních sester pracujících se staršími lidmi
Hlavní řešitelPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Období10/2020 - 9/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub