Personální složení

Vedení centra
553 46 1616
 
Členové centra
Kontaktní osoba
Pracovníci
 
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika léčebné rehabilitace
Pracovníci
Baníková Šárka, MUDr.
Daňková Šárka, MUDr.
 
Lázně Darkov, Odborný léčebný ústav
Pracovníci
Svižalová Simona
Kufa Bohdan, MUDr.
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Pracovníci
Jašek Roman, prof. Mgr., Ph.D.
576 035 376
 
VR LIFE s.r.o.
Pracovníci
Trdá Jana, Mgr., Ph.D.
777 612 879
 
Slezská Universita Opava, Fakulta přírodních věd
Pracovníci
Čermák Petr, doc. Ing., Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 07. 2023