Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladislava Mizerová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vladislava Mizerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 150, budova ZY
funkce:
obor činnosti:fyziologie, výživa
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1775
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2014
Bc., LF MU Brno, obor Nutriční terapeut
2007 – 2012
Ph.D., LF UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2000 – 2002
Mgr., LF MU Brno, obor Zdravotní vědy - pedagogická specializace výživa člověka
1997 – 2000
Bc., LF MU Brno, obor Výživa člověka
1993 – 1997
Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a
 

Kvalifikace

2012
Ph.D., LF UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
kurz v rámci OU - "Angličtina pro vědecké účely"
2010
kurz pořádaný společností STOB - "Výcvik lektorů v kognitivně-behaviorální terapii obezity"
2007
program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínají pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005 – 2007
kurz anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce"
2003
Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

6/2015 – dosud
registrovaný Nutriční terapeut
2010 – dosud
LF OU, Ústav fyziologie a patofyziologie, odborný asistent
2004 – 2010
FZS OU, Ústav fyziologie a patofyziologie, odborný asistent
2002 – 2004
ZSF OU, Ústav fyziologie a patofyziologie, odborný laborant
 

Odborné zaměření

Fyziologie
Výživa
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2011 – 2016
České fyziologické společnosti ČLS JEP
2010 – 2016
České obezitologické společnosti ČLS JEP
2009 – 2016
Společnosti pro výživu
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pasivní znalost
 


Léčebná výživa a postupy nutriční péče v praxi
Karin Petřeková, Vladislava Mizerová, Pavla Škarková, Nadezhda Borzenko
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Michaela Trlicová ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Occupational Medicine
článek v odborném periodiku

Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu
Vladislava Mizerová, Marek Bužga, Evžen Machytka, Adéla Seidlerová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Aleš Foltys, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance
Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavel Klvaňa, Tomáš Kupka, Vladislava Zavadilová, Pavel Zonča, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2014, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Dietary Intake and Body Composition Following a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Pavol Holéczy, M Bolek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Zdeněk Švagera, Pavol Švorc, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, VIDEOSURGERY MINIINV
článek v odborném periodiku

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii I
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii II.
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obezita u dětí ve školním věku
Gabriela Gongolová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Evžen Machytka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výživa a zdraví
Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výživa II - Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví
Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výživa v podpoře a ochraně veřejného zdraví - cvičení. E-learningový kurz.
Vladislava Zavadilová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková ... další autoři
Rok: 2012, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Pavol Holéczy, Roman Végh
Rok: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Porovnání metod měření tělesného složení obézních pacientů před a po sleeve resekci žaludku - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Adéla Chroboková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study
Marek Bužga, Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Kamila Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Marek Bužga, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní ergometrie v diagnostice a prognostice kardiovaskulárních onemocnění
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Znalosti vysokoškoláků o civilizačních onemocněních
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obesity as Determinant of Health - Intervention individidual reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Obesity as Determinant of Health - Intervention Individual Reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Civilizační nemoci. Vybrané kapitoly pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Časná repolarizace: jak odlišit od elevace ST na EKG u akutní koronární ischémie
Vladislava Zavadilová, Jaroslav Šimíček
Rok: 2006, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Zdeněk Jirák, Leslie H. Cizmas, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Patologická vs. fyziologická elevace úseku ST: kdy zbytečně neintervenovat?
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Rok: 2006, Cor et Vasa Supplementum
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Rok: 2004, EUROREHAB
článek v odborném periodiku

Rekreační tenis zabíjí muže se skrytou koronární nemocí
Jaroslav Šimíček, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladislava Zavadilová
Rok: 2004, Cor et Vasa Supplementum
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
2VYZIVýchova ke zdravé výživě
3FYVYFyziologie výživy
1FZF1Fyziologie 1 - cvičení
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
CIVPZCivilizační nemoci a podpora zdraví
ECNTCurative nutrition
ENC1Planning of the nutrition process care 1
ENC2Practice of the curative nutrition
ETFPTechnology of food preparation
NPNK2Nauka o potravinách 2
NUTENutriční terapie
PRAK1Praxe - Provoz stravovacích zař.
SZNK1SZZK - Teoretický základ
SZZK1SZZK - Teoretický základ
VONT1Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
VONT2Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
0ICINCivilizační nemoci
0ICIZCivilizační nemoci
0IENKEdukace a nutriční softwary
0IENSEdukace a nutriční softwary
0IFL1Fyziologie 1 - cvičení
0IFPRFyziologie práce a ergonomie
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0INK1Nauka o potravinách 1
0INK2Nauka o potravinách 2
0INP1Nauka o potravinách 1
0INP2Nauka o potravinách 2
0INTFNutriční terapie
0IPKLPlánování a příprava Léčebné výživy
0IPLVPlánování a příprava Léčebné výživy
0IPR1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPR2PRAXE 2 - OLVS souvislá
0IPR3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPR6PRAXE 6 - bakalářská práce, souvislá
0IPR7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPR8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPR9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0IPX1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPX2PRAXE 2 - OLVS souvislá
0IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPX6PRAXE 6 - bakalářská práce, souvislá
0IPX7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPX8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPX9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0ISK1Stáž a kazuistické semináře
0IST1Stáž a kazuistické semináře
0ISZ2SZZK - Nutriční obory
0ISZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0ISZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0ITK1Technologie přípravy pokrmů
0ITP1Technologie přípravy pokrmů
0IVDFVýživa a dietologie
0IVDZVýživa a dietologie
0IVK1Výživa člověka
0IVPZCivilizační nemoci a podpora zdraví
0IVY1Výživa člověka
0IZZ2SZZK - Nutriční obory
0IZZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0IZZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
1ITKTTechnologie přípravy pokrmů
1ITK1Technologie přípravy pokrmů
1IVK1Výživa člověka
2INK1Nauka o potravinách 1
2IPKLPlánování a příprava Léčebné výživy
2IPX2PRAXE 2 - OLVS souvislá
3INK2Nauka o potravinách 2
3IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
3IVOKVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
3NKTPTechnologie přípravy pokrmů
30CINCivilizační nemoci
4IPLKPreventivní lékařství
4NKP1Praxe - Provoz stravovacích zař.


AutorNázev práceTypRok
Bačíková EliškaOvěření účinnosti preparátu JUWIM v prevenci infekčních onemocněnídiplomová 2016 
Kutálková KateřinaHodnocení účinnosti navrženého redukčního režimu u skupiny žen s nadváhou a obezitou.diplomová 2015 
Maděrová EvaHodnocení výživového stavu sportovců se zaměřením na agilitydiplomová 2014 
Gongolová GabrielaObezita u dětí ve školním věkudiplomová 2012 
Bílovská MagdaSledování somatického vývoje předškolních dětí v závislosti na stravovacích návycích, pohybové aktivitě a životním stylu rodinydiplomová 2008 
Grünspanová MarkétaSledování somatického vývoje školních dětí v závislosti na stravovacích návycích, pohybové aktivitě a životním stylu rodinydiplomová 2008 
Schubert DanielVýživa a pohybová aktivita středoškolákůbakalářská  
Bollogová NatálieStravovací návyky současné populacebakalářská 2021 
Dančáková JanaZjištění konzumace probiotik u dospělýchbakalářská 2021 
Ostárková EsterAlternativní výživové směry v těhotenstvíbakalářská 2021 
Šteffková SofiePotravinová neofobie u dětíbakalářská 2021 
Koutňáková ŠárkaHodnocení kvalitativního složení stravy u makrobiotické výživybakalářská 2013 
Šop VojtěchNutriční poradenství programu redukce hmotnosti pomocí přístroje VacuShapebakalářská 2013 
Krejčí JakubHodnocení výživového stavu sportovců se zaměřením na závodní florbalbakalářská 2011 
Pencková VladimíraVýživa a pohybová aktivita dětí na 1. stupni základní školybakalářská 2011 
Sýkorová MichaelaObezita u dětíbakalářská 2011 


Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu ? II. etapa
Hlavní řešitelMgr. Vladislava Mizerová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub