OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Miroslav Rozložník

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Rozložník, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:vědecko-výzkumná činnost v oblasti hyperbaroxie (hyperbarické medicíny)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Kuzma, J. Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment. In: CEEM 2019 - Central European Emergency Medicine. Jelenia Gora: Polish Society for Emergency Medicine. 2019.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A., Kuzma, J. a Klugar, M. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2019, 71(1), s. 42-51. ISSN 0032-6291.
Kuzma, J., Chmelař, D., Hájek, M., Lochmanová, A., Čižnár, I., Rozložník, M. a Klugar, J. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma. Folia Microbiologica. 2019, č. 18. 4. 2019,
Chmelař, D., Kašíková, A., Martineková, P., Hájek, M., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. Folia Microbiologica. 2018, roč. 63, 3(5/2018), s. 283-290. ISSN 0015-5632.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, 2018. s. 49-56. ISBN 978-80-7464-994-3.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Chmelař, D., Rozložník, M., Hladíková, S. H. a Kociánová, J. Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.. 2018.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 156-158. ISSN 0032-6291.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic: retrospective analysis. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Meeting: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 106-106.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.: Treatment of CNS disorders. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine, Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO. In: IX. KONFERENCE AKUTNE.CZ. Brno: LF MU Brno. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi. Abstrakta Valašsko-lašské neurologické sympozium 2017-11-03 Karolinka. Olomouc: Solen, 2017. s. 18-19. ISBN 978-80-7471-209-8.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium. Karolinka: FN Ostrava. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. Zdravotnícke listy. 2017, roč. 5, č. 1, s. 11-18. ISSN 1339-3022.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. In: III. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Beran, V., Jahodová, N., Buršík, D., Lochmanová, A. a Rozložník, M. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie. In: Čo nového v mikrobiológii - konference pro mladé mikrobiology. Demänovská dolina. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 58-63. ISBN 978-80-7464-817-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Meeting of EUBS: Proceedings of 42nd Annual Meeting of EUBS 2016-09-13 Ženeva.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: : Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Scientific Meeting of EUBS. 15.9.2016: EUBS. 2016.
Rozložník, M. To heat or not to heat?: An insight from Arctic diving.. In: 42nd Annual Meeting of EUBS: Proceedings of 42nd Annual Meeting of EUBS 2016-09-13 Geneve. s. 98-98.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 51-57. ISBN 978-80-7464-817-5.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ústav patologie FNO a LF OU, Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, CGB Laboratoř a.s. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů: Program se sborníkem abstrakt, 23. sjezd českých a slovenských patologů 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: Hanzo Production, 2016. s. 29-31. ISBN 978-80-906205-5-1.
Rozložník, M. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS TERÉNNEHO POTÁPAČSKÉHO VÝSKUMU. In: XXI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. s. 47-49. ISBN 978-80-7464-734-5.
Rozložník, M., Stebelova, K., Pudil, R., Papadopoulou, V., Tillmans , F., Hájek, M., Zeman, M. a Balestra, C. Extreme hormonal stress reaction to an underwater life-threatening event during SCUBA diving: a case report.: submitted. PSYCHONEUROENDOCRINO. 2015, ISSN 0306-4530.
Rozložník, M. From depth to Mars.. In: Humans in Space. Praha: IAA and CSO - Czech Space Office. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: Treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.: 2015-11-19 Dead Sea, Israel. Tel Aviv: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. s. 8-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.. Dead Sea: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center. 2015.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Beran, V., Novomeský, F., Sázel, M., Hrnčíř, E. a Pudil, R. Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 59-66. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. s. 33-37. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Maršálková, J. a Neuwirtová, I. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky. In: Zimní seminář otolaryngologické kliniky. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran. In: VI. ostravské angiodny 2015. Ostrava: Vítkovická nemocnice Ostrava. 2015.
Rozložník, M. Smyslové vnímání a potápění.. Medicina Sportiva Bohemica &Slovaca. 2015, č. 24, s. 134-134. ISSN 1210-5481.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. In: III.Hirschův den. Olomouc: LF UP Olomouc. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. Olomouc: FN Olomouc, 2015. FN Olomouc, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-260-4214-3.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu. In: XXI.Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. LF OU v Ostravě, 2015. s. 13-20. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Klugar, M., Novomeský, F., Zonča, P., Hrnčíř, E. a Beran, V. Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 3-4, s. 106-114. ISSN 0032-6291.
Balestra, C., Blatteau, J., Gempp, E. a Rozložník, M. Preconditioning as a tool to improve diving safety. In: The Science of Diving. Lambert Academic Press, 2014. s. 160-180. ISBN 978- -3-659-66233-1.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus. In: Konference "Tiché nebezpečí v našem okolí". Ostrava: Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2014.


AutorNázev práceTypRok
Beková RenátaMožnosti detekce apoptózy v in vitro modelu hyperbaroxiebakalářská 2019 


Vývoj in vitro modelu pre štúduium antimikrobiálných vlastností hyperbarickej oxygenoterapie
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Rozložník, PhD.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub