OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Blanka Kořístková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:farmakologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav klinické farmakologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 289
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1990 – 1995Mgr., Univerzita Karlova, obor farmacie

Kvalifikace

2002atestace z klinické farmacie
2001PharmDr.
2001Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2013 – dosudLékařská fakulta, Ostravská univerzita
1995 – dosudOddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice Ostrava
1999 – 2003Zdravotně–Sociální (nyní Lékařská) fakulta Ostravská univerzita
1995 – 1996lékárna Fakultní nemocnice Ostrava

Odborné zaměření

farmakologie
klinická farmacie

Ocenění

2011Cena České společnosti klinické farmakologie za nejlepší publikaci v kategorii klinická farmakologie (KORISTKOVA, B. – GRUNDMANN, M. – SUCHY, D. – PERINOVA, I. – BROZMANOVA, H. – MAYER, O. Cyclosporine A area–under–time–concentration–curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best? Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49 (5): 311–320
GRUNDMANN, M. – KORISTKOVA, B. – BROZMANOVA, H. – PERINOVA, I. – SAFARCIK, K. The possibility of using the specific RIA method for the area–under–time–concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporine A despite a large post–dose overestimation. Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49 (1): 30–37)
Cena děkana Lékařské fakulty OU za nejlepší publikaci v kategorii pracovníků do 35 let (KORISTKOVA, B. – GRUNDMANN, M. – BROZMANOVA, H. – PERINOVA, I. – SAFARCIK, K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine A area under the concentration–time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method. Ther Drug Monit 2010; 32 (5): 586–593)
2010Cena České společnosti klinické farmakologie za nejlepší publikaci v kategorii klinická farmakologie (KORISTKOVA, B. – GRUNDMANN, M. – BROZMANOVA, H. – PERINOVA, I. – SAFARCIK, K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine A area under the concentration–time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method. Ther Drug Monit 2010; 32 (5): 586–593)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost klinické farmakologie, Sekce klinické farmakologie, Sekce TDM, Sekce DURG (Drug utilization research group) Czech Republic, člen
DURG Czech Republic, člen
Klinická farmakologie a farmacie, Solen, Česká republika, recenzent

Působení v zahraničí

9/2000 – 12/2000Dept. Clin. Pharmacol., University Hospital, Stockholm–Huddinge, Sweden, školitelé: Prof. Ulf Bergmann, M.D., Ph.D., Prof. Folke Sjöquist, M.D., Ph.D.
12/19971 týden Ústav klinické farmakologie Lékařské fakulty Slezské Univerzity v Katowicích, Polsko, školitel Prof. M. Zieliński, M.D., Ph.D.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Porubän, T., Kořístková, B., Grundmann, M. a Kacířová, I. Comparison of mw-pharm 3:30 and MW-Pharm ++ -a windows version of pharmacokinetic software for PK/PD moniatoring. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeuatics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Drug interaction between clarithromycin and tacrolimus - a case report. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Improved clinical outcomes in paediatric epileptic patients on lamotrigine therapy after implementation of therapeutic drug monitoring. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. 2017, č. 39, s. 543-549. ISSN 0163-4356.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I., Bergman, U. a Sjöqvist, F. Therapeutic drug monitoring data-a valuable source for drug utilization analysis [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Suchý, D., Peřinová, I., Brozmanová, H. a Mayer, O. Cyclosporine A area-under-time-concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best?. INT J CLIN PHARM TH. 2011, roč. 49, č. 49, s. 311-320. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INT J CLIN PHARM TH. 2011, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. 2011, roč. 49, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006. Česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 4, s. 172-178. ISSN 1210-7816.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Šalounová, D. Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic. Česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 59, s. 23-30. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Šafarčík, K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. INT J CLIN PHARM TH. 2010, č. 48, s. 87-92. ISSN 0946-1965.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method. THER DRUG MONIT. 2010, roč. 32, s. 586-593. ISSN 0163-4356.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Šuláková, T. a Kořístková, B. Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury. Časopis lékařů českých. 2009, s. 493-496. ISSN 0008-7335.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 96-96.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 62-62.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. DDD of Antiepileptics and TDM. s. 28-28. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení. s. 25-25. ISBN 978-80-7368-511-9.
Komzáková, I., Ďuricová, J., Kořístková, B. a Kacířová, I. Phenotypization of Carbamezepine in Adults - CBZ-E/CBZ metabolic ratio.. In: Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. s. 79-79.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Kacířová, I. Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2007, č. Suppl. 1, s. 79-79.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM digoxinu po studii DIG. s. 29-29. ISBN 978-80-7368-333-7.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation. In: 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice. 2007.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.. INT J CLIN PHARM TH. 2006, roč. 44, s. 438-442. ISSN 0946-1965.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Metodika studia spotřeb léků.. Klinická farmakologie a farmacie. 2006, roč. 20, s. 219-222. ISSN 1212-7973.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.. Čes. slov. Farm.. 2006, roč. 55, s. 18-23. ISSN 1210-7816.
Kořístková, B., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Bergman, U. The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.. THER DRUG MONIT. 2006, roč. 28, s. 594-598. ISSN 0163-4356.
Kořístková, B., Bergman, U., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Sjöqvist, F. Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.. THER DRUG MONIT. 2006, roč. 28, s. 594-598. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 220-220.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii. Česká a slovenská farmacie. 2005, roč. 54, s. 130-136. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 219-220.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experience with the TDM of topiramate . In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experiences with the TDM of topiramate. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A56-A57.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: Sborník: World Conference on Dosing Antiinfectives. s. A-68-A-68.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: World Conference on Dosing Antiinfectives. Nürnberg. 2004.
Brozmanová, H., Uhřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A57-A57.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 83-87. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. a Kořístková, B. Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 20-20. ISBN 80-7045-347-1.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 7-11. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A. In: Sborník Konference k X. výročí založení Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Porovnání spotřeby antiepileptik v ČR a v zahraničí. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 33-33. ISBN 80-7045-347-1.
Kořístková, B., Grundmann, M., Bergman, U. a Sjöqvist, F. The Comparison of Pharmacology of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden. In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Kořístková, B., Grundmann, M., Bergman, U. a Sjöqvist, F. The Comparison of Pharmacotherapy of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy.. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 48-48. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Development and Rational Drug Therapy. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 115-115. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation. In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu. Čs. fyziol.. 2003, s. A 8-A 8. ISSN 1210-6313.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DUR, IV.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 20-20. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků: Abstrakta IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 21-21. ISBN 80-7042-337-4.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu. In: 52. farmakoloigické dni. Martin. 2002.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Our experience with TDM of lamotrigine. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 307-307. ISSN 0006-9248.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.. Bratislavské lékařské listy. 2002, č. 12, s. 318-318. ISSN 0006-9248.
Komzáková, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM of theophylline in elderly. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-317. ISSN 0006-9248.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-318. ISSN 0006-9248.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients. Bratisl. lek. Listy. 2002, s. 314-314. ISSN 0007-0920.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Změny ve spotřebě antiinfektiv ve FNsP Ostrava v posledních šesti letech. In: Sborník IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 22-22. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Změny ve spotřebě antiinfektiv ve velké nemocnici. In: VI. pracovní konference DURG: Abstrakt VI. pracovní konference DURG 17.10.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 22-22. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F. a Grundmann, M. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics . In: V. Congress EURODURG. Praha: Galén, 2001. Galén, 2001. s. 67-67.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactins between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. In: 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Grundmann, M., Dedík , L., Ďuriš, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adult. Pharmacol Toxicol. 2001, roč. 12, s. 76-76.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-76. ISSN 0901-9928.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th International epilepsy congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. Epilepsia. 2001, s. 94-94. ISSN 0013-9580.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th Inernational Epilepsy Congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric patients with and without valproic comedication. Epilepsia 42. 2001, s. 94-94.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Komzáková, I., Dedík, L., Ďurišová, M. a Kořístková, B. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Grundmann, M., Dedík , L., Ďurišová, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Chládek, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Martínková, J. Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy. Acta Med.. 2001, s. 48-48. ISSN 1211-4286.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Kacířová, I. Problémy s podáváním léků ve stáří. In: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie 2001-10-18 Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnov pod Radhoštěm, 2001. Rožnov pod Radhoštěm, 2001. s. 1-1. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří. In: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie 2001-10-18 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 1-1. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 13-13. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin léků (TDM). In: Sborník: V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2001. REPRONIS, 2001. s. 16-16. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Komzáková, I., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 14-14. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. In: 5th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-77. ISSN 0901-9928.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 162-162. ISSN 1210-6313.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Vliv změn lékové formy na spotřebu kyseliny valproové na lůžkových odděleních. Klin. farmak.farmac. 2001, s. 23-25. ISSN 1212-7973.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Vliv změny lékové formy na spotřebu karbamazepinu na lůžkových odděleních. Klinikcá farmakol. farmac. 14. 2001, s. 19-22. ISSN 1212-7973.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Consumption of antiepileptics in big hospital with application drug utilization 90% method. In: VII. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Consumption of antiepiliptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method. B.J. Clin. Pharmacol. 2000, s. 90-90.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kořístková, B., Kmieciak-Kolada, K., Okopieň, B., Zielinskia, A. a Herman, Z. Influence on body weight of chronic treatment with valproic acid in mono and polytherapy. In: VII.pracovní konference o TDM,IV.pracovní konference DURG,II.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 43-44.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků. In: 50. Farmakologické dny: 50. Farmakologické dny 2000-09-03 . Praha: Praha, 2000. Praha, 2000. s. 1-1.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. In: VII. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 106-106. ISSN 0306-5251.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Kacířová, I. TDM a lékové interakce antiepileptik. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 13-13.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R., Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM isepamicinu u dětí. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 33-34.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Analýza farmakoterpaie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM. In: III. konference DURG: Abstrakta III. konference DURG 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 39-39.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S183-S183. ISSN 1388-2457.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S184-S184. ISSN 1388-2457.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 39-39.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987. In: III. konference DURG: Abstrakta: III. konference DURG 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 38-38.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995. In: V. pracovní konference TDM: Abstrakta: V. pracovní konference TDM . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1998. Rožnov p. Radhoštěm, 1998. s. 15-15.


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub