OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Dedek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:nukleární medicína
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1983 – 1989MUDr. , Všeobecné Lékařství, LF UP Olomouc
1979 – 1983Gymnázium, Šmeralova ul. Ostrava 1

Kvalifikace

2011Ph.D., obor Radiologie, LF MU Brno
1995Nástavbová atestace, Nukleární medicína
19921. atestace, Vnitřní lékařství

Další vzdělávání, kurzy

19951st Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Waršava
19965th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Budapest
19987th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Budapest
19989th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Brdo
199913th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Ostravice
200014th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Gdaňsk
200118th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Budapest
200120th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Bratislava
200221th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Praha
200532th Seminar of Europian school of nuclear medicine (ESNM) – Bratislava
2003IAEA Regional training course on application of radionuclide techniques in nephrourology practice – Limassol
2003IAEA Regional training course on clinical applications of SPECT and PET – Neapol
2004IAEA Regional training course on cardiovascular nuclear medicine – Bratislava
Pravidelné vzdělávací akce s aktivní účastí – Dny nukleární medicíny od r. 1996 do r. 2017
Aktivní účasti na mezinárodních kongresech EANM 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016
2014Státní úřad pro jadernou bezpečnost – Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

Zaměstnání, praxe

2003 – dosudzástupce přednosty pro léčebnou péči na Klinice nukleární medicíny FNO
1992 – dosudlékař na Klinice nukleární medicíny (FNsP, FNO)
1989 – 1992lékař na Interní klinice v O.–Zábřehu (KÚNZ, SNsP)

Odborné zaměření

Nukleární medicína

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudčlen Revizní komise České společnosti nukleární medicíny

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM)
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
Evropská asociace nukleární medicíny (EANM)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub