OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jana Vavrošová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Vavrošová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 122, budova ZY
funkce:
obor činnosti:anglický jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1504
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Lehocká, H., Závacká, I., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic. Reviews on Environmental Health. 2017, roč. 32, s. 185-188. ISSN 0048-7554.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Blahutová, P. Migrace a zdraví. In: MOLISA 2016-11-28 . Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016. s. 236-240. ISBN 978-80-555-1666-0.
Vavrošová, J. Zdravotní stav cizinců registrovaných u praktických lékařů v Ostravě. In: Ostrava v urgentní péči 2016: Ostrava v urgentní péči 2016 2016-03-18 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 21-21. ISBN 978-80-7464-816-8.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Psennerová, S. Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků. In: MOLISA. s. 248-254. ISBN 978-80-555-1288-4.
Vavrošová, J. Analýza poskytování zdravotní péče cizincům v ostravském regionu. 2015.
Vavrošová, J., PETŘÍKOVÁ, S. a Tomášková, H. Cizinci registrovní u praktických lékařů v Ostravě. In: Sborník abstrakt: Globální problémy veřejného zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita,Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita,Lékařská fakulta, 2015. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-739-0.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Streitová, D., Zoubková, R., Hašová, K., Vylíčilová, A. a Vavrošová, J. Sepsis preventiv bundle. In: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015: 2. postgraduální kurz sester v intenzívní péči Sepse 2015 2015-01-27 Ostrava. Ostrava: KARIM FN, 2015. s. 108-109. ISBN 978-80-905684-7-1.
Streitová, D., Zoubková, R., Chwalková, I., Cvernová, K., Vavrošová, J., Glac, T., Vylíčilová, A., Neiser, J. a Issufi, L. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 164 s. ISBN 978-80-247-5215-0.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Lapčíková, E., Vavrošová, J., Blahutová, P. a Závacká, I. Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava. In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 72-73. ISBN 978-80-7464-508-2.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Basal Stimulation In ICU. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Lapčíková, E., Vavrošová, J. a Zoubková, R. Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Streitová, D., Zoubková, R. a Vavrošová, J. Sepsis Prevention Bundle. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Zoubková, R., Vavrošová, J., Streitová, D. a Lapčíková, E. Why to study in the Czech Republic ?. In: International Days. Geel: Thomas More Kempen. 2014.
Vavrošová, J. Proč se zabývat komunikací s cizincem v češtině?. Ostrava: Lékařská fakulta, 2013. Lékařská fakulta, 2013. s. 77-77. ISBN 978-80-7464-261-6.
Vavrošová, J., Závacká, I., Psennerová, S. a Lapčíková, E. Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR. In: MOLISA. s. 174-177. ISBN 978-80-555-1041-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer). In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. brno: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. s. 5-5. ISBN 978-80-970128-8-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer). In: Genetic Toxicology and cancer Prevention. Bratislava. 2013.
Lapčíková, E., Koutná, M. a Vavrošová, J. Tonutí na Oddělení pediatrické resuscitační péče. In: XX. kongres ČSARIM. Brno. 2013.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33-37. ISSN 1802-6281.
Vavrošová, J. Cvičební příručka jazykových odborných zdravotnických výrazů pro studenty zdravotnických nelékařských oborů. 2012.
Vavrošová, J. Dopravní nehoda. 2012.
Vavrošová, J. Komunikace s postiženým. 2012.
Vavrošová, J. Krvácení. 2012.
Vavrošová, J. Neurazové stavy. 2012.
Vavrošová, J. Šok. 2012.
Vavrošová, J. Zlomeniny. 2012.
Vavrošová, J. Anglický jazyk pro pracovníky IZS. 2011.
Vavrošová, J. CIZINCI A LÉKAŘSKÁ PÉČĚ V ČR. ISBN 978-80-7368-805-9.
Vavrošová, J. a Brozda, J. Dopravní nehoda I.. 2011.
Vavrošová, J. a Brozda, J. Dopravní nehoda II.. 2011.
Veselá, I. a Vavrošová, J. OŠETŘENÍ CIZINCE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI V ČR. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2011. s. 80-82. ISBN 978-80-7368-805-9.
Vavrošová, J. Anglický jazyk pro začátečníky. 2010.
Vavrošová, J. Jazyková bariéra problémem poskytování první pomoci. ISBN 978-80-7368-664-2.


ZkratkaNázev předmětu
AJCAMCambridge Course 1
AJCA2Cambridge Course 2
AJKZZAnglický jazyk - konverzace
AJNK1Anglický jazyk 1
AJNK2Anglický jazyk 2
AJNT1Anglický jazyk 1
AJNT2Anglický jazyk 2
AJPHAnglický jazyk
AJRA1Anglický jazyk a konverzace 1
AJRA2Anglický jazyk a konverzace 2
AJRA3Anglický jazyk a konverzace 3
AJRK1Anglický jazyk a konverzace 1
AJRK2Anglický jazyk a konverzace 2
AJRK3Anglický jazyk a konverzace 3
AJVP1Anglický jazyk 1
AJVP2Anglický jazyk 2
AJVZ1Anglický jazyk 1
AJVZ2Anglický jazyk 2
AJVZ3Anglický jazyk 3
AJVZ4Anglický jazyk 4
AJZK1Anglický jazyk 1
AJZK2Anglický jazyk 2
AJZZ1Anglický jazyk 1
AJZZ2Anglický jazyk 2
AKIKAnglický jazyk - konverzace
AKPHAnglický jazyk - konverzace
ANGL1Jazyk anglický 1
ANGL2Jazyk anglický 2
DSPH1Diplomový seminář 1
DSPH2Diplomový seminář 2
EPCPHEdukace a přednášková činnost
KAZK1Anglický jazyk - konverzace 1
KAZK2Anglický jazyk - konverzace 2
KAZZ1Anglický jazyk - konverzace 1
KAZZ2Anglický jazyk - konverzace 2
1IAKAnglický jazyk - konverzace
1NKAJAnglický jazyk 1
1PAJAnglický jazyk
1ZAJ1Anglický jazyk 1
2NKAJAnglický jazyk 2
2ZAJ2Anglický jazyk 2
3ZKA1Anglický jazyk - konverzace 1
4PAKAnglický jazyk - konverzace
4ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
4ZKA2Anglický jazyk - konverzace 2
E4KACForeign Language
44KACCizí jazyk
44PACCizí jazyk
KONHOKonzultační hodiny
AKRHAnglická konverzace
2OAE2Odborná angličtina ERG2
2OAR2Odborná angličtina 2
4AKRHAnglická konverzace
ANGDKAnglický jazyk
ANGDPAnglický jazyk
EENNEnglish in Nursing
1JRK1Anglický jazyk a konverzace 1
1JRP1Anglický jazyk a konverzace 1
2JRK2Anglický jazyk a konverzace 2


AutorNázev práceTypRok
Chmiel PetrVliv nepravidelné pracovní doby na kvalitu života u příslušníků Policie České republikybakalářská 2018 
Dřeza BronislavZkušenosti studentů středních škol s kouřenímbakalářská 2018 
Nikolov TomiZkušenosti žáků základních škol s kouřením a osobní hygienou.bakalářská 2018 
Skála BohdanKomunikační dovednosti zdravotnických záchranářů při komunikaci se sluchově postiženými.bakalářská 2018 
Svitálek RomanKrize krizového interventabakalářská 2017 
Gattnar PavelJazyková bariéra při výkonu povolání v Hasičském záchranném sboru Moravskoslezského krajebakalářská 2015 
Popelková BoženaZnalosti anglického jazyka u pracovníků Zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském krajibakalářská 2015 
Výmola VladimírJazyková vybavenost Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republikybakalářská 2015 
Buchta PetrJazyková vybavenost policistů Dopravní policiebakalářská 2014 
Burda PavelJazyková vybavenost strážníků Městské policie Ostravabakalářská 2014 
Kocián LukášSchopnost komunikace příslušníků Integrovaného záchranného systémubakalářská 2014 
Kurek MichalČerpání zdravotní péče cizinci na Zdravotnické záchranné službě v Moravskoslezském krajibakalářská 2014 
Pribula MarekJazyková bariéra při poskytování zdravotní péče na Karvinskubakalářská 2014 
Kučera MiroslavKomunikace s pacienty polské národnosti, a pacienty s nářečím blízkým polskému jazyku u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Matějka SlavomírJazyková vybavenost policistů hlídkové službybakalářská 2013 
Šablaturová MarcelaPreventivní výchova dětí a volání na tísňové linky Integrovaného záchranného systémubakalářská 2013 
Božek MichalJazyková vybavenost u zdravotnické záchranné služby MSKbakalářská 2012 
Král JanJazyková vybavenost pracovníků RLP, RZP v Libereckém krajibakalářská 2012 
Muržínová MarieJazyková vybavenost pracovníků ZZS v Jihomoravském krajibakalářská 2011 
Rennerová Denisajazyková vybavenost operátorů tísňových linekbakalářská 2011 


Inovace předmětů Anglický jazyk pro zdravotnické nelékařské obory
Hlavní řešitelMgr. Jana Vavrošová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub