OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Eva Zacharová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 116, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1626
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1995Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, učitelství odborných předmětů pro SZŠ
1987Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, rigorózní zkouška
1977 – 1981Pedagogická fakulta, Hradec Králové
1970 – 1974Střední zdravotnická škola, Nový Jičín

Kvalifikace

2009VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava – habilitační řízení, obor ošetřovatelství, Doc.
2004Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě – dizertační zkouška, Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

1997 - 2000Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, Postgraduální kurz pro vyučující předmětu psychologie

Zaměstnání, praxe

2013 – 2014Slezská univerzita v Opavě, FVP, Ústav ošetřovatelství, Opava
2011 – dosudVŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
1998 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, od r. 2005 Fakulta zdravotnických studií, od. r. 2010 Lékařská fakulta
2006 – 2013Mendelova střední škola, Nový Jičín
1990 – 2005Střední zdravotnická škola, Nový Jičín
1974 – 1986OÚNZ, Nový Jičín

Odborné zaměření

Zdravotnická psychologie
Komunikace v ošetřovatelství

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Odborný časopis Sestra pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Praha
Odborný časopis Zdravotnictví a medicína, měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví, farmacii a ošetřovatelství, Praha

Jazykové znalosti

Ruský jazykpasivní znalost


Všechny publikace

Bartošovič, I. a Zacharová, E. Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia. CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION. 2017, č. 8, s. 7-14. ISSN 2222-386X.
Zacharová, E. Zdravotnická psychologie-2. vydání. Praha: Grada, 2017. 16012. 264 s. ISBN 978-80-271-0155-9.
Zacharová, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2016. 16013. 128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.
Korintušová, M., Kozon, V. a Zacharová, E. Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation. CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION. 2016, č. 7, s. 70-80. ISSN 2222-386X.
Zacharová, E. a Bartošovič, I. Mobbing experienced by nurses in health care facilities. CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION. 2016, č. 7, s. 50-61. ISSN 2222-386X.
Kozon, V. a Zacharová, E. Stress factors in the work of nurses. CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION. 2016, č. 7, s. 105-115. ISSN 2222-386X.
Zacharová, E. Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče?. Interni Medicina pro Praxi. 2014, č. 15, s. 243-243. ISSN 12127299.
Zacharová, E. Mobbing experienced by nurses in health care facilities. University Review. 2014, roč. 8, s. 41-50. ISSN 1337-6047.
Zacharová, E. a Římovská, Z. Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině. Pediatrie pro Praxi. 2014, č. 15, s. 55-56. ISSN 12130494.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Zacharová, E. Zvládání bolesti u onkologických pacientů v ošetřovatelské péči. Onkologie. 2014, č. 8, s. 44-46. ISSN 18024475.
Zacharová, E. a Haluzíková, J. Bolest a její zvládání v ošetřovatelské péči. Interni Medicina pro Praxi. 2013, č. 15, s. 372-374. ISSN 12127299.
Zacharová, E. Dětský pacient v interakci se zdravotníkem. In: Nové trendy vo vzdelávani a praxi v ošetrovatelstve a porodnej asistencii. Ružomberok. 2012.
Zacharová, E. Empatie jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče. In: Jihlavské zdravotnické dny 2O12. II. ročník. Jihlava. 2012.
Zacharová, E. Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí. s. 24-24. ISBN 978-80-7464-182-4.
Zacharová, E. Psychosociální přístup k pacientům na JIP. Sestra. 2012, roč. 22, č. -, ISSN 1210-0404.
Zacharová, E. Úloha komunikace v ošetřovatelské péči. In: Jihlavské zdravotnické dny 2O12. II. ročník. Jihlava. 2012.
Zacharová, E. Význam psychologie ve vzdělávacím procesu zdravotnockých pracovníků. In: Mezinárodní vědecká konference - " Podíl zdavotnických pracovníků na zdraví obyvatelstva. Bratislava. 2012.
Zacharová, E. Změny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík. In: Mezinárodní konference - Ružomberské zdravotnické dni 2O12. VII.ročník. Ružomerok. 2012.
Zacharová, E. Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství. Odborný časopis Zdravotnícke štúdie. 2011, roč. 4, ISSN 1337-723x.
Zacharová, E. Psychosociální aspekty při ošetřování onkologického pacienta. Sestra. 2011, roč. 21, ISSN 1210-0404.
Zacharová, E. Psychosociální přístup k pacientům na JIP. Sestra. 2011, roč. 21, ISSN 1210-0404.
Zacharová, E. a Šimíčková-Čížková, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 278 s. ISBN 978-80-247-4062-1.
Zacharová, E., Šimíčková-Čížková, J. a Littva, V. Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi. 2010.
Zacharová, E. Komunikace v ošetřovatelské péči. Interní medicína pro praxi. 2010, s. 29-30. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 334-335. ISSN 1213-0494.
Zacharová, E. Sdělování pravdy o zdravotním stavu. Urologie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 106-107. ISSN 1213-1768.
Zacharová, E. Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků. Interní medicína pro praxi. 2009, s. 471-471. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Celoživotní vzdělávání sester - potřeba současnosti. In: IV. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. In: III. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí: Výchova a vzdelávanie v ošetrovatelstve zamerané na kvalitu. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, s. 67-68. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Dopady chronické bolesti na kvalitu života pacienta. In: VI. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Empatie v ošetřovatelské praxi. Interní medicína pro praxi. 2009, s. 65-66. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Faktory ovlivňující zdraví sestry. In: Ošetrovatelstvo a zdravie III.. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty. In: I. Mezinárodní konference ,,Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. Zlín. 2009.
Zacharová, E. Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči. In: VII. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Komunikační dovednosti. Ošetrovatelský obzor. 2009, roč. 6, č. 2, ISSN 1336-5606.
Zacharová, E. Komunitní ošetřovatelství. In: VIII. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum. In: IV. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty. In: I. Mezinárodní konference ,,Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. Zlín. 2009.
Zacharová, E. Pravda u lůžka. Interní medicína pro praxi. 2009, č. 2, s. 55-55. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Prieskum konzumácie alkoholu u adolescentnej mládeže. In: VI. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Prieskum postojov sestier k vysokoškolskemu vzdelávaniu. In: III. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí: Výchova a vzdelávanie v ošetrovatelstve zamerané na kvalitu. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Prieskum rizikových faktorov vertebrogenych problémov u sestier. In: Ošetrovatelstvo a zdravie III.. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně. In: IV. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně. Diagnóza. 2009, roč. 5, č. 5, ISSN 1801-1349.
Zacharová, E. Psychosociální zátěž v sesterském povolání. In: V. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu. In: VIII. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Sdělování pravdy o zdravotním stavu. Interní medicína pro praxi. 2009, č. 34, s. 261-262. ISSN 1212-7299.
Zacharová, E. Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči. -Zdravotnické noviny. 2009, roč. 58, č. 33-34, ISSN 0044-1996.
Zacharová, E. Sestra v moderní společnosti. In: V. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry. In: III. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí: Výchova a vzdelávanie v ošetrovatelstve zamerané na kvalitu. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry. Zdravotnické noviny. 2009, roč. 58, č. 35-36, ISSN 0044-1996.
Zacharová, E. Stres v práci sestry. In: IX. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Syndrom vyhoření - realita dneška. In: IV. Slezská vědecká konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava. 2009.
Zacharová, E. Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem. In: IV. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Úroveň informovanosti pacientov s glaukomovým ochorebím - prieskum. In: VI. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Vplyv životného štýlu na vznik ochorenia osteoporoza. In: V. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Vplyv životosprávy na zdravý stav pacienta s ateroslerozou. In: Oštrovatelstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2009.
Zacharová, E. Vplýva životospráva na zdravotý stav paienta s aterosklerózou?. Sestra a lekár v praxi. 2009, č. 9-10, ISSN 1335-9444.
Zacharová, E. Význam sociální komunikace v dětském lékařství. Sestra a lekár v praxi. 2009, č. 11-12, ISSN 1335-9444.
Zacharová, E. Vzdělávání budoucích sester a jeho vliv na kvalitu života. In: III. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí: Výchova a vzdelávanie v ošetrovatelstve zamerané na kvalitu. Trenčín. 2009.
Zacharová, E. Vzdělávání zdravotických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením. In: IV. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Znají pacienti svá práva?. In: VI. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. Znalost psychologie - neopomenutelná součást odborné vybavenosti zdravtoníků. In: Dialóg ako cesta spolužitia. Ružomberok. 2009.
Zacharová, E. Životní styl studentů ošetřovatelství. In: IX. Vědecká konference pedagogických pracovníků s mezinárodní účastí. Skalica. 2009.
Zacharová, E. II. mezinárodní konference nelékařských profesí. ISBN 978-80-7013-469-6.
Zacharová, E. Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči. In: Vědecká konference. Trenčín. 2008.
Zacharová, E. Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.. In: II. Vědecká konference pedagogických pracovníků v ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Trenčín. 2008.
Zacharová, E. Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.. In: II. vědecká konference pedagogických pracovníků v ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Trenčín. 2008.
Zacharová, E. Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.. In: Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství. ISBN 978-80-8075-263-1.
Zacharová, E. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.. In: II. Vědecká konference pedagogických pracovníků v ošetřovatelství s mezinárodní účast. Trenčín. 2008.
Zacharová, E. Úloha psychologie při vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Zacharová, E. Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství. ISBN 978-80-8075-263-1.
Zacharová, E. Význam východy ke zdraví ve výuce studentů. In: Vědecká konference. Trenčín. 2008.
Zacharová, E. Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření. In: Abstrakt časopis: "Zdravotníctvo a sociálna práca". ISBN ISSN: 1336-9326.
Zacharová, E. Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření. In: 3. vědecká odborná konference s mezinárodní účastí. Prešov. 2007.
Zacharová, E. a Šimíčková-Čížková, J. Psychologie pro zdravotnické obory. 2007.
Zacharová, E. Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání. In: 2. mezinárodní vědecká konference. Nitra. 2007.
Zacharová, E. Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání. In: Ošetrovatěĺstvo 21.storočia v procese zmien II.. ISBN 978-80-8094-185-7.
Zacharová, E. Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb. In: Abstrakt. ISBN 978-80-02-01969-5.
Zacharová, E. Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory. In: XI. Gerontologické dny. ISBN 978-80-02-01967-1.
Zacharová, E. Význam sociální interakce při prevenci syndromu vyhoření. In: Nové trendy v ošetřovatelství. ISBN 978-80-7040-992-3.
Zacharová, E. Význam sociální komunikace v práci zdravotníka s dětským pacientem. In: Abstrakt pediatrie pro praxi. ISBN ISSN 1213-0494.
Zacharová, E., Hermanová, M. a Šrámková, J. Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení.. 1. vyd. Praha: Grada: Grada Publishing, 2007. 229 s. ISBN 978-80-247-2068-5.
Zacharová, E. Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými. In: V. Jihočeské ošetřovatelské dny "Nové trendy v ošetřovatelství V.". ISBN 80-7040-884-7.
Zacharová, E. Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči. In: Deficit starostlivosti o sebe a jeho vliv na zdraví. ISBN ISSN 80-9696-11-0-1.
Zacharová, E. Komunikace jako předpoklad úspěšného vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a klientem. ISBN 80-02-01831-1.
Zacharová, E. Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. In: Vzdělávání sester: současnost a očekávání. ISBN 80-7262-434-2.
Jarošová, D. a Zacharová, E. Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 231-235. ISBN 80-244-1424-4.
Zacharová, E. Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. ISBN 80-244-1424-4.
Zacharová, E. Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka. In: Abstrakt v časopise Zdravotníctvo a sociálna práca. ISBN ISSN 1336-9326.
Zacharová, E. Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi. In: II. vědecká odborná konference s mezinárodní účastí. Prešov. 2006.
Zacharová, E. Sociální komunikace u nemocných seniorů. ISBN 80-02-01830-3.
Zacharová, E. Sociální komunikace u nemocných seniorů. ISBN 80-02-01830-3.
Zacharová, E. Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu. In: X. Gerontologické dny Ostrava. ISBN 80-02-01850-8.
Zacharová, E. Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. ISBN 80-244-1424-4.
Zacharová, E. Význam sociální komunikace ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. In: Trendy v ošetřovatelství IV. ISBN 80-7368-182-x.
Zacharová, E. Sociální aspekty stáří. In: Sborník kofnerence IX. Gerontologických dnů Ostrava. ISBN 80-02-01757-9.
Zacharová, E. Sociální aspekty stáří. In: Sborník IX. Gerontologické dny Ostrava. ISBN 80-02-01757-9.
Zacharová, E. Úvod do studia zdravotnické psychologie 2. 2005.
Zacharová, E. Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta. In: Sborník 1. mezinárodní vědecké konference Nitra. ISBN 80-8050-886-0.
Zacharová, E. Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta. In: Ošetrovaťelstvo 21. storočia v procese zmien. ISBN 80-8050-886-0.
Zacharová, E. Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta. In: 1. Mezinárodní vědecká konference Nitra. Nitra. 2005.
Zacharová, E. Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením . 2005.
Zacharová, E. Senioři a problematika stárnoucí populace. In: Sborník VIII.Gerontologické dny Ostrava. ISBN 80-02-01670-x.
Zacharová, E. Senioři a problematika stárnoucí populace. In: Sborník kongresu VIII. Gerontologických dnů Ostrava. ISBN 80-02-01670-X.
Jarošová, D. a Zacharová, E. Možnosti péče o seniory – informovanost občanů. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 14-15. ISBN 80-86225-24-0.
Zacharová, E. Úvod do studia zdravotnické psychologie. 2002.


AutorNázev práceTypRok
Opravilová DanaRole ergoterapeuta ve zlepšení kvality života u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2014 
Kubinová MartinaPůsobení ergoterapeuta v oblasti psychomotorických funkcí u dětí s kombinovanou vadoubakalářská 2013 
Kretková ZuzanaProblematika stresu u ergoterapeutů a fyzioterapeutů při výkonu profesebakalářská 2012 
Solánská LenkaProfesní příprava a uplatnění dětí a mládeže s mentálním postižením v Ostravěbakalářská 2011 
Škobránková TerezaZměny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozíkbakalářská 2011 
Hahnová VeronikaVyužití her v ergoterapiibakalářská 2010 
Mašlaňová PetraPéče o klienty s Alzheimerovou chorobou ve vytypovaném zařízeníbakalářská 2010 
Pacherová LucieTrénink paměti u seniorů s ohledem na jejich biopsychosociální stránku životabakalářská 2010 
Udvarosová MichaelaVyužití volného času mládeže ve vytipované střední školebakalářská 2010 
Kubienová KateřinaErgoterapeut a zrakově postižený klientbakalářská 2009 
Stachová JanaPsychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postiženímbakalářská 2009 
Baďuříková JanaAdaptace seniorů na pobyt v Domově důchodcůbakalářská 2006 
Bocviňoková EvaSociální aspekty zrakového postiženíbakalářská 2006 
Fördösová MartinaProblematika komunikace mezi klientem a zdravotnickým pracovníkembakalářská 2006 
Hrdinová GabrielaÚroveň ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2006 
Odlerová AndreaPohled na stáří očima mladé generace.bakalářská 2006 
Orlová AnitaMožnosti poskytované péče mentálně postiženým ve vybraném sociálním zařízeníbakalářská 2006 
Richterová VandaPohled veřejnosti na umírání a smrtbakalářská 2006 
Stuchlíková PetraStav informovanosti adolescentů o problematice AIDSbakalářská 2006 
Witková ŠárkaRakovina ženského prsu, velká zrádná propast.bakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub