Vyjeď s námi do zahraničí

Studenti Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství se mohou přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci, s níž je v rámci programu Erasmus+ podepsána bilaterální smlouva. Student musí být zapsán minimálně do 2. ročníku bakalářského studia nebo do magisterského studia. Před výjezdem musí úspěšně vykonat jazykovou zkoušku, absolvovat motivační pohovor a mít splněny všechny studijní povinnosti. Student získává na svůj studijní pobyt stipendium, které je diferencované pro jednotlivé země EU a stanovuje se pro daný akademický rok.

Podrobné informace

Aktuální seznam zahraničních partnerských univerzit

V současné době má Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství uzavřeny bilaterální smlouvy s následujícími zahraničními univerzitami:

místo
stát
obor
Španělsko
fyzioterapie
Španělsko
fyzioterapie
Estonsko
ergoterapie
Norsko
ergoterapie
Španělsko
fyzioterapie
Polsko
ergoterapie i fyzioterapie
Polsko
fyzioterapie
Polsko
fyzioterapie


Za uplynulých pět let se výměnných pobytů zúčastnilo 27 studentů.

Tallinn Health Care College (Estonsko)
8 studentek
ergoterapie
Savonia Polytechnic Kuopio (Finsko)
4 studenti
fyzioterapie
University of the Balearic Islands (Španělsko)
5 studentů
fyzioterapie
University of Valencia (Španělsko)
10 studentů
fyzioterapie


Mimo bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus+ je také možnost využít celouniverzitní programy OU Aid a ToBeIn, které umožňují vycestovat za studiem do celého světa. V posledních letech vycestovaly 2 naše studentky do USA a 1 vyhrála výběrové řízení na Filipíny.

Ze zahraničí přijížděli studenti nejčastěji ze Španělska, jeden student přicestoval z Itálie:

University of the Balearic Islands
5 studentů
fyzioterapie
University of Valencia
12 studentů
fyzioterapie
University of Murcia
1 student
fyzioterapie
Uninversity of L´Aquila
1 student
ergoterapie


Katederní koordinátorka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství:
e-mail:
telefon:
553 46 1619
 
Koordinátorka Lékařské fakulty OU:
e-mail:
telefon:
553 46 1724


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023


Zkušenosti studentek ergoterapie z Tallinn Health Care College

V prosinci roku 2017, když jsme byly ve 2. ročníku, jsme se zúčastnily výběrového řízení na Erasmus a byly jsme vybrány na univerzitu ve Finsku, ale to bohužel nevyšlo a musely jsme se rozhodnout mezi Itálií a Estonskem. Rozhodly jsme se pro univerzitu v estonském Tallinnu a rozhodně to byla ta nejlepší volba.

Zkušenosti studentů fyzioterapie z University of Valencia

Rád bych všem zájemcům o Erasmus pobyt ve Valencii sepsal pár užitečných rad a informací o tom, co vše můžou očekávat od tohoto pobytu.