Výzkumná činnost - hlavní zaměření

  • Vědeckovýzkumné zaměření ústavu se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích.
  • Pracovníci ústavu se podílí na vypracování standardů fyzioterapeutické péče.
  • Ústav rehabilitace spolupracuje s Univerzitou T. Bati ve Zlíně na řešení problematiky robotické rehabilitace.
  • Pracovníci Ústavu rehabilitace se zabývají výzkumnými otázkami souvisejícími s nošením zdravé obuvi (barefoot).
  • Ve spolupráci s FTK UP v Olomouci jsou prováděny biomechanické analýzy základních pohybových činností u osob s amputací, v nichž jsou využívány moderní postupy z oblasti kinematického a dynamického vyšetřování pohybu.
  • Aplikace biomechanických metod (dynamický chodník zebris, EMG a videoanalýza pomocí systému noraxon, silová plošina Kistler, pedobarografická plošina emed) v rámci objektivizace rehabilitačních technik.
  • Další sledovanou oblastí vědeckého výzkumu je problematika nohy (např. valgozita paty, hallux valgus, paretická noha apod.).

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2020