Výzkumné cíle, aktivity a výsledky

  • Vědeckovýzkumné zaměření kliniky se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích.
  • Pracovníci kliniky se podílí na vypracování standardů fyzioterapeutické péče.
  • Pracovníci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství se zabývají výzkumnými otázkami souvisejícími s nošením zdravé obuvi (barefoot).
  • Ve spolupráci s FTK UP v Olomouci jsou prováděny biomechanické analýzy základních pohybových činností u osob s amputací, v nichž jsou využívány moderní postupy z oblasti kinematického a dynamického vyšetřování pohybu.
  • Aplikace biomechanických metod (dynamický chodník zebris, EMG a videoanalýza pomocí systému noraxon, silová plošina Kistler, pedobarografická plošina emed) v rámci objektivizace rehabilitačních technik.
  • Další sledovanou oblastí vědeckého výzkumu je problematika nohy (např. valgozita paty, hallux valgus, paretická noha apod.).
  • Mezioborová spolupráce – spolupráce na projektech s obory traum.atologie, ortopedie, nutriční terapie, neurologie a neurochirurgie.
  • Neurorehabilitace s využitím umělé inteligence s cílem vyvíjet nové aplikační technologie pro výuku a klinickou praxi se zaměřením hlavně na pacienty s postižením centrálního a periferního nervového systému hledáním souvislostí a objektivizací výsledků v léčbě nervové tkáně ve virtuální realitě,humoidním robotem a sledováním plasticity mozkové tkáně technologií BCI (Brain Computer Interface).

Současné aktivity – zapojení do projektů:

Memorandum mozková rehabilitace (FN Ostrava, LF Ostrava, UTB Zlín, Lázně Darkov,VR Life,Slezská Univ (6/2020)

Další realizované projekty:


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2022