Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení KRE
553 46 1616
553 46 1619
Sekretariát KRE
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
553 46 1617
775 761 570
 
Členové ústavu
Profesoří
Docenti
553 46 1616
553 46 1620
Odborní asistenti
553 46 1617
Asistenti a lektoři
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant praxe pro obor ergoterapie
553 46 1620
553 46 1619
Externí vyučující
597 375 057
 
553 46 1618
 
553 46 1618
558 663 215