Personální složení

abecední členění

Vedení kliniky
553 46 1619
Sekretariát kliniky
Pilchová Ivana
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
 
Členové kliniky
Profesoří
Docenti
553 46 1620
Odborní asistenti
553 46 1617
Asistenti a lektoři
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant praxe pro obor ergoterapie
553 46 1620
553 46 1619
Externí vyučující
553 46 1618
558 663 215