Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení KRE
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Sekretariát KRE
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Členové ústavu
Profesoří
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Docenti
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Jesenická Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Odborní asistenti
Honzíková Lucie, Ing. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1617
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D.
garant oboru fyzioterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1618
Linzer Michael, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Asistenti a lektoři
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant oboru ergoterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 1621
Fialová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zahutová Eliška, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Externí vyučující
Bialý Lubor, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Cemperová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Čentíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Horsáková Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Grucmanová Daniela, PhDr. e-mail:
telefon:
Guřan Zdeněk, Mgr. e-mail:
telefon:
Fiedorová Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Hrabcová Libuše e-mail:
telefon:
Chválková Daniela e-mail:
telefon:
Chwalková Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Janoštíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Jindřichovská Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaleta Eva, Bc. e-mail:
telefon:
Kalman Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Kondziolková Jolana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Kovalská Silvie, Bc. e-mail:
telefon:
Krawczyk Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Kubinová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kucharčík Petr, RNDr. e-mail:
telefon:
Kvěchová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Libosvárský Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Musilová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Řezáková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: