Personální složení

abecední členění

Vedení kliniky
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice kliniky, pedagogický poradce pro obory fyzioterapie, aplikovaná fyzioterapie a ergoterapie
553 46 1619
Sekretariát kliniky
Pilchová Ivana
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
 
Členové kliniky
Profesoří
Docenti
Jesenická Radana, doc. PhDr., Ph.D.
garant oborů fyzioterapie a aplikovaná fyzioterapie
553 46 1620
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr., Ph.D.
garant oboru ergoterapie
553 46 1620
Asistenti a lektoři
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice kliniky, pedagogický poradce pro obory fyzioterapie, aplikovaná fyzioterapie a ergoterapie
553 46 1619
Externí vyučující
597 375 057
 
553 46 1618
558 663 215