Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
597 375 057
 
Dabrowská Marcela, Mgr., Ph.D.
garant oboru ergoterapie
553 46 1620
Jesenická Radana, doc. PhDr., Ph.D.
garant oborů fyzioterapie a aplikovaná fyzioterapie
553 46 1620
553 46 1618
 
Pilchová Ivana
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice kliniky, pedagogický poradce pro obory fyzioterapie, aplikovaná fyzioterapie a ergoterapie
553 46 1619
553 46 1618
558 663 215