Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
597 375 057
 
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant praxe pro obor ergoterapie
553 46 1620
553 46 1617
553 46 1620
553 46 1618
 
Pilchová Ivana
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
553 46 1619
553 46 1618
558 663 215