Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Tereza Kopecká


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Bc. Tereza Kopecká
místnost, podlaží, budova:
ZO 115, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 1622
e-mail:

Vzdělání

2018 – dosud
doktorské studium Kinantropologie ve fyzioterapii FTK Univerzity Palackého v Olomouci
2015 – 2018
nMgr. Ergoterapie na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
2012 – 2015
Bc. Ergoterapie na LF Ostravské univerzity
2008 – 2012
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
 

Další vzdělávání, kurzy

2018
Rahabilitace spastické parézy B
2017
ICF klasifikace 1. část
2017
Rehabilitace spastické parézy A 
2016
Certifikovaný kurz Bazální stimulace
2014
MTC taping koncept
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Fakultní nemocnice v Ostravě, Klinika léčebné rehabilitace HPP
2015 – 2016
Rehabilitační centrum Mudr. Josef Pech s.r.o., Nový Jičín DPČ
2014 – 2016
Nemocnice Valašské Meziříčí člen skupiny Agel a.s., oddělení následné péče, DPČ
 

Odborné zaměření

Terapie spasticity u pacientů po získaném poškození mozku
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Odborný asistent pro výuku ergoterapie
 

Ocenění

3. místo na Studentské vědecké konferenci na LF OU, 7. 5. 2015, kategorie ostatní
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace ergoterapeutů, rozšířený výbor
 

Jazykové znalosti

Angličtina
B1/B2
Němčina
pasivní znalost
 


Tereza Kopecká, K. Raisová, R. Cuberek, Z. Rodová, J. Zatloukal, A. Zetková, Z. Kršáková ... další autoři
Rok: 2023, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Lucie Hoňková, Kateřina Raisová
Rok: 2023, Ergoterapie: teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová, Martin Dvořáček
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Neumannová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Tereza Kopecká, K. Raisová, R. Cuberek, Z. Rodová, J. Zatloukal, A. Zetková, Z. Kršáková ... další autoři
Rok: 2023, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Lucie Hoňková, Kateřina Raisová
Rok: 2023, Ergoterapie: teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová, Martin Dvořáček
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Raisová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tereza Kopecká, Kateřina Neumannová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Horáková Jana
Úrazy jezdců motokrosu a jejich zkušenosti s indikací k ergoterapii
bakalářská
Blizmanová Lenka
Omezení a režimová opatření u dospělých osob s epilepsií
bakalářská
2023
Kubelová Zuzana
Využití robotických zařízení ergoterapeuty v praxi
bakalářská
2023
Poloková Veronika
Možnosti ergoterapie u zlomeniny hlezenního kloubu
bakalářská
2023
Hoňková Lucie
Možnosti využití ergoterapie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
bakalářská
2022
Miovská Marie
Vliv ergoterapeutické intervence na zlepšení kognitivních funkcí u pacientů po covid-19
bakalářská
2022
Ondrašíková Lenka
Resilience u výkonnostních sportovců z pohledu ergoterapeuta
bakalářská
2022
Jeremiášová Kristýna
Spolupráce členů multidisciplinárního týmu z pohledu ergoterapeuta na dětském oddělení
bakalářská
2021
Marková Kateřina
Hodnocení kognitivních funkcí v ergoterapii
bakalářská
2021
Mrakwiová Tereza
Role ergoterapeuta v rehabilitaci kognitivních funkcí u pacientů v akutním stádiu po cévní mozkové příhodě
bakalářská
2021
Mučicová Natálie
Omezení všedních denních činností při revmatoidní artritidě
bakalářská
2021
Nevludová Kateřina
Ergonomie v práci automechanika
bakalářská
2021
Nitschová Nikola
Zoorehabilitace u dětí s poruchou autistického spektra
bakalářská
2021
Škromachová Eliška
Kognitivní trénink v komunitě seniorů z pohledu ergoterapeuta
bakalářská
2020
Hýlová Kateřina
Vliv robotické rehabilitace na kognitivní funkce u pacientů po CMP
bakalářská
2019
Klimentová Sabina
Problémy dostupnosti hipoterapie u dětí
bakalářská
2019
Kubejová Pavla
Rozvoj manipulačních funkcí u seniorů pomocí canisterapie
bakalářská
2019Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub