Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Miroslav Janura


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
místnost, podlaží, budova: ZO 108, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Lékařská fakulta)
Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1619
e-mail:

Vzdělání

1976 – 1981
Mgr., Univerzita Palackého, obor učitelství pro střední školy...
1972 – 1976
Gymnázium Jilemnice
 

Kvalifikace

2009
Profesor v oboru kinantropologie UP
2001
Docent v oboru kinantropologie UP
1997
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
vedoucí Katedry přírodních věd v kinantropologii FTK UP
2003 – 2010
proděkan pro vědecko-badatelskou činnost a zahraniční vztahy na FTK UP
1997 – 2003
vedoucí Katedry biomechaniky a technické kybernetiky FTK UP
1994 – 1997
odborný asistent na FTK UP
1990 – 1994
samostatný odborný pracovník-specialista - zaměření biomechanika, FTK UP
1982 – 1990
učitel na Sportovní škole, Ostrava-Zábřeh
 

Odborné zaměření

Biomechanická analýza základní lokomoce různých populačních a profesních skupin
Řešení obecných metodologických problémů (hipoterapie, posturální stabilita, protetika)
Hodnocení úrovně pohybových schopností s využitím biomechanických laboratorních testů
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosud
oborová rada PF
2008 – 2010
vědecká rada LF
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kineziologická společnost
Česká národní společnost Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku ISPO (předseda)
International Committee Representatives ISPO
Česká kinantropologická společnost
Česká společnost pro biomechaniku (člen výboru)
Šéfredaktor časopisu Acta Gymnica
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Vliv kineziotejpování a kinezioterapie na dynamické parametry chůze u dětí s hyperpronačním syndromem
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Barbora Kočišová, Miroslav Janura, Eliška Kuboňová, T. Barot ... další autoři
Rok: 2022, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Biomechanical Laboratory at the Department of Rehabilitation of the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití fyzioterapie a regeneračních prostředků ve vrcholovém florbalu žen v České Republice
Petra Dobešová, Kamila Paloncyová, Miroslav Janura, Lucie Honzíková
Rok: 2019, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board
Lucia Bizovska, Miroslav Janura, Zdenek Svoboda, Martin Černý, Jana Krohová, Maros Smondrk ... další autoři
Rok: 2017, MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
článek v odborném periodiku

Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board
Lucia Bizovska, Miroslav Janura, Zdenek Svoboda, Martin Černý, Jana Krohová, Maros Smondrk ... další autoři
Rok: 2017, MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklérozou - srovnávací studie
Miroslav Janura
Rok: 2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie
Jarmila Kristiníková, Leopold Pleva, Miroslav Janura, Kateřina Polášková
Rok: 2016, rehabilitace a Fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu
Jan RATAJ, Miroslav Janura, Z. Svobodová, Zdeňka Krhutová, M. Elfmark
Rok: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Comparison of kinematic parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and hydraulic knee - case study
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, Roman Farana, David Zahradník, Miroslav Janura
Rok: 2015
stať ve sborníku

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
článek v odborném periodiku

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Rok: 2015, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Kinematic gait analysis in children with valgus deformity of the hindfoot
Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Miroslav Janura, Tabata Vidal, Eliška Martinásková
Rok: 2014, Acta of Bioengineering and Biomechanics
článek v odborném periodiku

Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Eliška Martinásková
Rok: 2013, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Biomechanika I
Miroslav Janura
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biomechanika II
Miroslav Janura
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bionic knees allow of symmetrical temporal-spatial parameters of gait compared to mechanically passive knees designs
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, David Zahradník, Roman Farana, Miroslav Janura
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hodnocení variabilty dynamických parametrů chůze
Miroslav Janura, Daniel Jandačka, Milan Elfmark, Jaroslav Uchytil, Magdaléna Chorvátová, Zdeněk Svoboda ... další autoři
Rok: 2012, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Kinetics of the Take-off in Ski Jumping
Miroslav Janura, Daniel Jandačka
Rok: 2012, Palacký University
kapitola v odborné knize

The Effect of Exercise on Bone Mineral Density, Bone Markers and Postural Stability in Subjects with Osteoporosis
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Z. Svoboda, Pavel Novosad
Rok: 2012, InTech Design Team
kapitola v odborné knize

THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, Miroslav Janura, Roman Farana
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Rok: 2010, Osteologický Bulletin
článek v odborném periodiku

An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Rok: 2009, HUM MOVEMENT SCI
článek v odborném periodiku

Analýza pohybu působiště reakční síly (COP) na kontaktní ploše těla jezdce a koně v hipoterapii - pilotní studie.
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use.
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, M. Elfmark, I. Nedvědová
Rok: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii.
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
stať ve sborníku

Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees.
Miroslav Janura, P. Hlaváčková, J. Fristios, N. Pinsault, R. Cuisinier, N. Vuillerme ... další autoři
Rok: 2009, ARCH PHYS MED REHAB
článek v odborném periodiku

Functional categorization of the individual morphology of the scapula
Miroslav Janura, A. Krobot, M. Elfmark
Rok: 2009, MED BIOL ENG COMPUT
článek v odborném periodiku

Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, B. Paráková
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematický a biomechanický přístup k noze.
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu
Miroslav Janura
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Rok: 2009, Soudní inženýrství
článek v odborném periodiku

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
stať ve sborníku

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski dumping.
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematicka pooperačního pahýlu u pacientů s transtibiální amputací pohledem fyzioterapeuta, biomechanika a prostetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství
D. Kozáková, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Rok: 2009, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2009, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
stať ve sborníku

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Rok: 2009
stať ve sborníku

Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava
Jarmila Kristiníková, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Petr Krawczyk
Rok: 2008
stať ve sborníku

A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fyzikální základ biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Rok: 2007
stať ve sborníku

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Rok: 2007
stať ve sborníku

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Rok: 2007, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Rok: 2007, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Rok: 2007, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Rok: 2007, Rehabilitáia
článek v odborném periodiku

Ski jump flight as an optimization task
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2007
stať ve sborníku

The assessment of take-off symmetry in ski jumping
Miroslav Janura, M. Elfmark, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping.
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The measurement of pressure forces at contact of a rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The measurement of pressure forces created by the conatct of a rider´s body on tehe horse´s byck during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007, Journal of Biomechanics
článek v odborném periodiku

The measurement of pressure forces created by the contact of rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007, Journal of Biomechanics
článek v odborném periodiku

The use of pressure forces measurement in prosthetics
Miroslav Janura
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2007
stať ve sborníku

Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě
Miroslav Janura, V. Porada, R. Rak
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Anna Gregorková, M. Elfmark, D. Petrová
Rok: 2007, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
článek v odborném periodiku

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2006
stať ve sborníku

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Rok: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Rok: 2006, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Náhled na pohybový dialog koně a jezdce - biomechanické hledisko
Miroslav Janura, Ch. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark, Z. Svoboda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

The assessment of the pressure distribution while walking with trans-tibial prosthesis.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Rok: 2006, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.
Miroslav Janura
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of various types of trans-tibial prosthesis on the dynamic parameters of human gait.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Evaluation of the stability of sit-to-stand.
Miroslav Janura, P. Gaul Aláčová, M. Míková, P. Hanáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky
Miroslav Janura, M. Míková, A. Krobot
Rok: 2004, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hiporepie
Miroslav Janura, T. Dvořáková, Z. Svoboda
Rok: 2004, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Využití biomechaniky při analýze pohybu koně
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters.
Miroslav Janura, M. Máčala, František Vaverka, J. Kratochvíl, M. Lehnert
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interindividual differences in the maximal number of repetitions in strength training - a basis for the optimisation of the load
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Lehnert
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2003
stať ve sborníku

Určení středu kyčelního kloubu při kinematické analýze pohybu.
Miroslav Janura, P. Bastlová
Rok: 2003, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Využití biomechaniky v kinezioterapii.
Miroslav Janura, M. Míková
Rok: 2003, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice
Miroslav Janura, Anna Gregorková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Využitie biomechnických metód v hippoterapii.
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Analýza smečového podání
Miroslav Janura, P. Stromšík, M. Lehnert, P. Háp
Rok: 2002, Metodický spravodaj Asociácie trenérov volejbalu na Slovensku
článek v odborném periodiku

Assessment of spike serve toss stability-presumption of the training process control
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Rok: 2002, Physical Education and Sport
článek v odborném periodiku

Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control.
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
Miroslav Janura, František Vaverka, M. Havelková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Havelková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Havelková
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matematika na dlani
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2002
stať ve sborníku

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Take-offf optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between the surface electromyographic signal and force
František Vaverka, D. Rodová, Miroslav Janura
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between the surface electromyographic signal and force
František Vaverka, Miroslav Janura, D. Rodová
Rok: 2002
stať ve sborníku

The relationship between the surface elektromyographic signal and force
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku

What is best: to have only one or more models for the take-off in ski-jumping?
František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2002
stať ve sborníku

What ist best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping?
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku

700 + 1 otázka z biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

An analysis of ski jumping - Junior World Ski Championship Strbske Pleso 2000
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová, V. Seidl
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of take-off (on-line).
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off.
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2001
stať ve sborníku

Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne´s test
František Vaverka, M. Sípalová, A. Krobot, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu
Anna Gregorková, D. Sýkora, Miroslav Janura
Rok: 2001
stať ve sborníku

3D analysis of blocking in volleyball
František Vaverka, M. Lehnert, P. Stromšík, Miroslav Janura
Rok: 2001
stať ve sborníku

3D analysis of blocking in volleyball
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Stromšík
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Jana Vyskotová, Miroslav Janura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Miroslav Janura, Jana Vyskotová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reliability of parameters measured on force plates
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reliability of parameters measured on force plates
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of isometric and dynamic methods of strength training program
František Vaverka, Miroslav Janura, B. Jošt, J. Salinger
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability
František Vaverka, Miroslav Janura, J. Salinger
Rok: 1999
stať ve sborníku

The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability
František Vaverka, Miroslav Janura, J. Salinger
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Němcová AnežkaPorovnání svalové aktivity horních a dolních fixátorů lopatek u vybraných cvičení s pomůckami Daflex a Therabanddiplomová 2022 
Kotalová TerezaHodnocení variability dynamických parametrů při chůzi se senzomotorickou stélkoudiplomová 2018 
Sladká ZuzanaVliv reoperace totální endoprotézy kyčelního kloubu na kinematiku chůzediplomová 2018 
Štrosová ZuzanaSymetrie zatížení dolních končetin při chůzi u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubudiplomová 2017 
Dušková ŠárkaHodnocení zatížení dolních končetin při chůzi u pacientů po revizní náhradě kyčelního kloubudiplomová 2016 
Siudová LucieVliv odlehčující ortézy na dynamické parametry stojné fáze chůze u pacientů s gonartrózoudiplomová 2016 
Zděblová KristýnaVliv speciálního tréninku na stabilitu kolenního kloubu u závodníků alpského lyžovánídiplomová 2016 
Antošíková LucieDynamické parametry chůze u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubudiplomová 2015 
Marešová MonikaVliv jízdy na koni na variabilitu srdeční frekvencediplomová 2015 
Sedláčková IvaVliv revizní TEP kyčle na symetrii zatížení dolních končetin při chůzidiplomová 2015 
Komínková LenkaVliv tréninku na zatížení nohy při chůzi u vrcholových tanečníků latinskoamerických tancůdiplomová 2014 
Horáková KateřinaBiomechanická analýza motorického vzoru u předčasně narozených dětí - Pohyb horních končetindiplomová 2013 
Nemcová NinaKinematická analýza pohybu trupu u predčasne narodených detídiplomová 2013 
Hradečná MartinaHipoterapie u dětí s rizikovou anamnézoubakalářská 2019 
Hermanová LudmilaMožnosti kinezioterapie u diagnózy pes planovalgusbakalářská 2017 
Vyroubalová KarolínaVliv obuvi na zatížení pohybového systémubakalářská 2017 
Plešek OndřejVliv obuvi na zatížení dolní končetiny při běhubakalářská 2015 
Rataj JakubZatížení kolenních kloubů u brankářů ve florbalubakalářská 2015 
Javůrek FilipMožnosti využití technik bojových umění ve fyzioterapiibakalářská 2013 
Zgarbová PavlaVliv jízdy na koni na lidský organismus - fyziologické hlediskobakalářská 2009 
Válková VladimíraHodnocení stavu nohy s hallux valgus při různých operačních postupechbakalářská 2007 
Canal DavidAnalýza pádů, jejich následky a prevencebakalářská 2006 
Capová LucieVliv negativních emocí na motoriku jezdce při hipoterapiibakalářská 2006 
Kohutiar DanielVliv valgózního halluxu na rozdíly v rozložení tlakových sil na kontaktu nohy s podložkoubakalářská 2006 
Myšička LukášZměny v rozložení tlakových sil na kontaktu nohy s podložkou před a po operačním zákroku (hallux valgus)bakalářská 2006 


Národní laboratoř výuky biomechatroniky - společná laboratoř ČVUT, VŠB-TU a OU
Hlavní řešitelprof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Období1/2008 - 12/2009
PoskytovatelLékařská fakulta, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub