Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Irina Chmelová


titul, jméno, příjmení:
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova:
ZO 117, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 1617
e-mail:Nenalezen žádný záznam.článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Yvona Angerova, Pavel Maršálek, Irina Chmelová, Tereza Gueye, Miroslav Barták, Štěpán Uherek, Jan Bříza, Vladimír Rogalewicz ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
A. Kratochvílová, V. Rogalewicz, Y. Angerová, T. Gueye, P. Maršálek, Irina Chmelová, M. Barták ... další autoři
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
J. Chmelo, Irina Chmelová, A.W. Phillips
článek v odborném periodiku
 
Y. Angerova, P. Marsalek, A. Kratochvilova, Irina Chmelová, T. Gueye, J. Briza, V. Rogalewicz ... další autoři
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Yvona Angerová, Pavel MAršálek, Irina Chmelová, Tereza Gueye, Štěpán Uherek, Jan Briza, Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, -Posgraduální medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, -Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Ošmera Martin
Kvalita života dětí s DMO
diplomová
2022
Hašová Tamara
Vliv intenzivní terapie na stav měkkých tkání v oblasti dolní končetiny u jedinců se spasticitou
diplomová
2021
Málková Anna
Zhodnocení hrubých motorických funkcí u dětí s dětskou mozkovou obrnou
diplomová
2017
Vantuchová Renáta
Aktivity a participace u adolescentů s dětskou mozkovou obrnou
diplomová
2014
Chmurová Petra
Efektivita terapie dle Bobath konceptu u dětí s dětskou mozkovou obrnou
diplomová
2013
Halfarová Markéta
Kvalita života onkologických pacientů podstupujících prehabilitační program v průběhu neoadjuvantní terapie
bakalářská
Švrčková Markéta
Srovnání limitů běžných denních činností u dítěte a dospělého s Ehlers-Danlosovým syndromem
bakalářská
Jurečková Michala
Vliv obleku TheraTogs na terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2021
Priviczerová Pavlína
Vliv hipoterapie na úchopovou funkci ruky dětí do 8 let s disabilitou
bakalářská
2021
Vavrušková Monika
Hra u dětí s disabilitou
bakalářská
2020
Hurník Ondřej
Fyzioterapie u osob s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2019
Steblová Denisa
Muskuloskeletální změny u dítěte s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2018
Kantorová Adriana
Využití modifikované Constraint-Induced Movement Therapy u dětí s hemiparézou
bakalářská
2016
Fialová Tereza
Vliv hiporehabilitace na opěrné funkce horní končetiny u dětí s hemiparézou
bakalářská
2015
Balogová Darja
Správné polohování a manipulace s dítětem
bakalářská
2012
Vantuchová Renáta
Vliv canisterapie na jemnou motoriku dětí s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2012
Vlachová Marie
Úloha ergoterapeuta v předoperační a pooperační péči o spastickou ruku
bakalářská
2012
Sikorová Kateřina
Hydrokinezioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2011
Baumová Barbora
Sebesycení u dětí s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2010
Crhová Martina
Strategie a metody kinesioterapie u dětí s vývojovou vadou kyčelního kloubu
bakalářská
2010
Holušová Eva
Využití ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2010
Martynková Aneta
Efekt řízené fyzioterapie u pacienta s DMO v podmínkách ústavní peče na Ukrajině
bakalářská
2009Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub