Projekty a granty
Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů
Id projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026654
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období7/2021 - 5/2023
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je aplikace metod umělé inteligence (tzv. hlubokého učení) pro automatickou detekci a vyhodnocení vybraných oblastí mozku na snímcích magnetické rezonance (MRI) mozku, výpočetní tomografie (CT) mozku a transkraniální sonografie. V rámci projektu navrhneme způsob použití neuronových sítí pro ohraničení vybraných mozkových struktur, následnou obrazovou analýzu a vyhodnocení míry intenzity/denzity/echogenity dané struktury. Výstupy budou následně porovnány s vizuálním hodnocením odborníka, popřípadě histologickými nálezy. Pokud budou výsledky srovnatelné s hodnocením odborníka z praxe, mohou radiologové použít tyto metody jako podpůrný nástroj pro časnou diagnostiku a sledování progrese neurodegenerativních onemocnění. Výstupem projektu bude software. Projekt bude realizován v účinné spolupráci žadatele (společnosti TESCO SW a.s.) a výzkumné organizace (Ostravská univerzita: Centrum zdravotnického výzkumu Lékařské fakulty OU a Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování).