Projekty a granty
Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I.
Id projektuMSK_indiv 01_2021
Hlavní řešiteldoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceNeurodegenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence a další) postihují významnou část starší populace, vedou i invalidizaci a zhoršení kvality života. Automatické zobrazení specifických jader a center mozku umožnuje analyzovat obrazy získané pomocí neurozobrazovacích metod včetně ultrazvuku a tím pomoci při stanovení diagnózy jednotlivých neurodegenerativních onemocnění. Analyzovaná jádra a centra jsou intrakraniálně (uvnitř lebky) umístěny velmi uniformě. Roboticky lze tedy zacílit ultrazvukovou sondu pozičně správně a následně lze zkontrolovat a potvrdit správnost zobrazení dané struktury analýzou skenovaných ultrazvukových obrazů. V rámci tohoto procesu je třeba vyřešit především analýzu obrazových dat v reálném čase. Z hlediska robotiky je zde potřeba integrace mnoha senzorů pro zajištění stejných podmínek akvizice. V rámci řešení bude provedena modifikace navržených existujících humanoidních robotických platforem/paží, nebo ramen. Tato modifikace zahrnuje návrh modifikace paže, tak aby robot mohl držet ultrazvukovou sondu a monitorovat tlak na pokožku k zajištění akustické zpětné vazby. Robotická paže má větší rozsah pohybu. Druhým řešením bude ?Akviziční helma?, kde bude vymezena malá oblast pro akvizici. Oba dva přístupy mají svá specifika. Nemocnice dnes evidují a léčí mnoho pacientů, kteří mají problémy s páteří. Z důvodů, nedostatku fyzioterapeutů, často pacienti musí cvičit sami doma. V rámci řešení půjde o návrh systému pro dohled a řízení cvičebního/rehabilitačního procesu. Zpětná vazba bude zajištěna RBGD, nebo laserovými kamerami a softwarem analyzujícím pohyb. Tento projekt řeší předimplementační fázi těchto dvou přístupů.