OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Cyril Klimeš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZZ 224, budova ZZ
funkce:koordinátor pro projektovou činnost
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 2181
553 46 1721
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

MASÁR, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy Based Audit of Operating Systems. In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014): Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos. Rhodos: American institute of Physics, 2015. American institute of Physics, 2015. s. 5500101-5500104. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Bradáč, V., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. A new way how to assess student's knowledge of the English language in e-learning. In: ICERI2014 Proceedings. Sevila: IATED Academy, 2014. IATED Academy, 2014. s. 1708-1717. ISBN 978-84-617-2484-0.
Bartoš, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy application with expert system for conducting information security risk analysis. In: Proceedings of the 13th European Conference on Cyber Warfare and Security. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 33-41. ISBN 978-1-910309-25-4.
Bartoš, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy tool for conducting information security risk analysis. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 28-33. ISBN 978-1-4799-3528-4.
MASÁR, J., Bartoš, J. a Klimeš, C. Mandatory Access Control Policies Based on Vague Requirements. International Journal of Intelligent Computing Research (IJICR). 2014, č. 5, s. 396-404. ISSN 2042-4655.
Klimeš, C. a Farana, R. Model of the Decision Support System under Condition of Non-determination for Manufacturing Process Support. Applied Mechanics and Materials. 2014, roč. 2014, s. 416-423. ISSN 1660-9336.
Bartoš, J., Walek, B. a Klimeš, C. Audit of virtual systems based on vague inputs. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013. s. 189-193. ISBN 978-147990047-3.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Smolka, P. a MASÁR, J. COMPONENT MODELING WITH CRITERIA PRIORITY UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 245-252. ISBN 978-80-214-4755-4.
MASÁR, J., Bartoš, J. a Klimeš, C. Deployment of Mandatory Access Control Policies of Operating System under Uncertainty. In: WorldCIS-2013 Proceedings. UK: Infonomics Society, 2013. Infonomics Society, 2013. s. 127-131. ISBN 978-1-908320-17-9.
Klimeš, C. a Farana, R. Diplomový projekt. 2013.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Expert system for evaluating courses in distance learning systems. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013. s. 246-251. ISBN 978-147990047-3.
Burianová, E. a Klimeš, C. Inovace informatických předmětů. In: Inovace informatických předmětů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 17-18. ISBN 978-80-7375-834-9.
Klimeš, C. a Kazík, P. Kompetenční model vysokoškolského učitele. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: STUDIA OECONOMICA, 2013. s. 25-82. ISBN 978-80-7248-922-0.
Bradáč, V. a Klimeš, C. Language E-learning Based on Adaptive Decision-Making System. In: Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning. Reading: ACPI, 2013. ACPI, 2013. s. 48-58. ISBN 978-1-909507-84-5.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Process-oriented component modeling under uncertainty: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 940-945. ISSN 2147-5105.
Walek, B., Smolka, P., Bartoš, J. a Klimeš, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 628-633. ISSN 2147-5105.
Smolka, P., Klimeš, C., Bartoš, J., Walek, B. a MASÁR, J. THE PROPOSAL OF MODEL SEARCHING OVER VAGUELY STRUCTURED DOCUMENTS. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 379-384. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. A methodology for creating a conceptual model under uncertainty. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 86-92. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. A methodology for data migration between different database management systems. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 80-85. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. A tool for database testing and optimization. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 262-265. ISSN 2010-3743.
Walek, B., Bartoš, J., Smolka, P., Masár, J., Klimeš, C. a Procházka, J. CREATING COMPONENT MODEL OF INFORMATION SYSTEM UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2012 - 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. s. 221-226. ISBN 978-80-214-4540-6.
Walek, B. a Klimeš, C. Data migration between document-oriented and relational databases. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 1389-1394. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. Expert system for data migration between different database management systems. In: Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. WSEAS Press, 2012. s. 167-172. ISBN 978-1-61804-118-0.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Fuzzy approach for searching in CRM systems. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 235-240. ISBN 978-1-61804-119-7.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Procházka, J., Smolka, P., Masár, J. a PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 732-735. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. Fuzzy tool for conceptual modeling under uncertainty. In: Proceedings of the SPIE, Volume 8349. Washington, USA: SPIE, 2012. SPIE, 2012. s. 83492-83497. ISBN 9780819490254.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Fuzzy tool for reasoning in object relational mapping of information system. In: Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. s. 81-85. ISBN 978-1-4673-1115-1.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí. Nitra: UKF Nitra, 2012. Edícia Prírodovedec č. 491. 202 s. ISBN 978-80-558-0044-8.
Procházka, J. a Klimeš, C. Provozujte IT jinak: Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb. Praha: Grada, 2012. Edice Průvodce. 288 s. ISBN 978-80-247-4137-6.
Walek, B. a Klimeš, C. Reconstruction of the conceptual model from the implemented database. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 266-268. ISSN 2010-3743.
Kindler, E., Křivý, I. a Klimeš, C. Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. International Journal of Information Technologies and System Approach. 2012,
Walek, B. a Klimeš, C. Testing database of information system using conceptual modeling. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 736-742. ISSN 2010-376X.
Bartoš, J., Walek, B. a Klimeš, C. Testing information system under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 241-246. ISBN 978-1-61804-119-7.
Walek, B., Bartoš, J., Masár, J. a Klimeš, C. Visualization of component model created under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 247-252. ISBN 978-1-61804-119-7.
Bartoš, J., Walek, B., Smolka, P., Procházka, J. a Klimeš, C. FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING: FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING. In: Mendel 2011. Brno, Czech Republic: Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. s. 154-161. ISBN 978-80-214-4302-0.
Klimeš, C., Balogh, Z. a Turčáni, M. Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs. In: Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs. Brno: IDET 2011, 2011. IDET 2011, 2011. s. 22-29. ISBN 978-80-7231-695-3.
Smolka, P. a Klimeš, C. Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. In: Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 17-17. ISBN 978-80-248-2496-3.
Klimeš, C. Model of adaptation under infeterminacy. KYBERNETIKA. 2011, roč. 2011, č. 47, s. 355-368. ISSN 0023-5954.
Kindler, E., Klimeš, C., Křivý, I. a Procházka, J. A Contribution of Simulation of Information Systems. In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. Sofia: Europment Press, 2010. Europment Press, 2010. s. 165-170. ISBN 978-954-92600-1-4.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Aplikácia fuzzy Petriho sietí v riadení výučby prostrednictvom LMS. Education With Internet Technology - EWIT. 2010, roč. 2010, č. 2010, s. 79-96. ISSN 1804-2929.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Decision Support System under Indeterminacy and Its Incorporation into LMS. In: DIVAI 2010 - DISTANCE LEARNING IN APPLIED INFORMATICS. Nitra: UKF Nitra, 2010. UKF Nitra, 2010. s. 91-106. ISBN 978-80-8094-691-3.
Bartoš, J., Procházka, J., Klimeš, C., Walek, B. a PEŠL, M. FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY. In: International conference proceedings MENDEL 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. Brno University of Technology, 2010. s. 203-209. ISBN 978-80-214-4120-0.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Managing Educational Process in LMS with Using Petri Nets. In: DIVAI 2010 - DISTANCE LEARNING IN APPLIED INFORMATICS. Nitra: UKF Nitra, 2010. UKF Nitra, 2010. s. 107-116. ISBN 978-80-8094-691-3.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. In: Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. s. 289-292. ISBN 978-972-8939-17-5.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2010.
Klimeš, C. Vědecká škola soft computing. In: Vědecká škola soft computing. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 53-54. ISBN 978-80-7375-394-8.
Klimeš, C. Aplikace neuronových sítí a metody ROC v klasifikačních úlohách ekonomické predikce. 2009.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Model adaptace za neurčitosti. In: Model adaptace za neurčitosti. Nitra: UKF Nitra, 2009. UKF Nitra, 2009. s. 51-58. ISBN 978-80-8094-593-0.
Klimeš, C. Model zvyšování kvality vzdělávání v distančních formách s využitím multimédií. In: Model zvyšování kvality vzdělávání v distančních formách s využitím multimédií. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2009. KONVOJ, spol. s r.o., 2009. s. 40-41. ISBN 978-80-7302-152-8.
Klimeš, C. Modelling of load and response time in information systems. In: Modelling of load and response time in information systems. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 63-67. ISBN 978-80-8094-579-4.
Klimeš, C. Nested models in informatik systems. In: 23rd European Conference on Operation Research. Wiehl: Printaholics GmbH, 2009. Printaholics GmbH, 2009. s. 166-166.
Kindler, E., Křivý, I. a Klimeš, C. Programming languages as tools for structured description and simulation of information systems. In: Proceedings of EMSS 2009 - 21st European Modeling & Simulation Symposium - International Mediterranean and Latin American Modelling Multiconference. La Laguna: Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain, 2009. Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain, 2009. s. 241-246. ISBN 978-84-692-5414-1.
Procházka, J. a Klimeš, C. Reasoning in Software Support and Maintenance. In: Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithm-Decision Making. Praha: DAR - UTIA 2009/3, 2009. DAR - UTIA 2009/3, 2009. s. 6-6.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2009.
Procházka, J. a Klimeš, C. Zpráva ze semináře Optimalizace procesů vývoje software pomocí Teorie omezení (ToC) a Lean Development. 2009.
Klimeš, C. a Šamánek, P. Adaptivní (personalizované) webové systémy - úvod do problematiky. In: ASIS 2008 - Adaptívne siete v informačných systémoch. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 19-24. ISBN 978-80-8094-400-1.
Fojtík, R. a Klimeš, C. Architektura počítačů a základy operačních systémů. 2008.
Klimeš, C. ASIS 2008 - Adaptívne siete v informačných systémoch. 2008.
Klimeš, C. a Švec, P. Distribuované systémy. 2008.
Klimeš, C. DIVAI 2008 [Workshop]. Nitra, Česká republika. 2008.
Klimeš, C. Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination.. Acta Electrotechnica et Informatica. 2008, roč. 2008, č. 8, s. 40-46. ISSN 1335-8243.
Klimeš, C. Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination.. Acta Electrotechnica et Informatica. 2008, roč. 2008, č. 8, s. 40-46. ISSN 1335-8243.
Procházka, J. a Klimeš, C. Informační systémy 1. 2008.
Procházka, J., Vajgl, M. a Klimeš, C. Informační systémy 2. 2008.
Klimeš, C., Turčáni, M. a Balogh, Z. Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. In: Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. Brno: Konvoj, 2008. Konvoj, 2008. s. 103-104. ISBN 978-80-7302-151-1.
Klimeš, C., Turčáni, M. a Balogh, Z. Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. In: Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. s. 103-104. ISBN 978-80-7302-151-1.
Klimeš, C. a Skalka, J. Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky. Nitra: Enigma, 2008. 464 s. ISBN 978-80-89132-71-3.
Klimeš, C. Learning Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics. In: DIVAI 2008. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 190-197. ISBN 978-80-8094-317-2.
Klimeš, C. Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. In: ISKI 2008. Počuvadlo: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. In: ISKI 2008. Počuvadlo: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. In: Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 47-49. ISBN 978-80-8094-351-6.
Klimeš, C. Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. In: Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 47-49. ISBN 978-80-8094-351-6.
Klimeš, C. Model adaptivního webu s využitím časových fuzzy Petriho sítí. In: ASIS 2008 - Adaptívne siete v informačných systémoch. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 115-119. ISBN 978-80-8094-400-1.
Klimeš, C. Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti. In: Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 50-60. ISBN 978-80-8094-351-6.
Klimeš, C. Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti. In: Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 50-60. ISBN 978-80-8094-351-6.
Klimeš, C. Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti. In: ISKI 2008. Počuvadlo: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti. In: ISKI 2008. Počuvadlo: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. Model vzdělávání modulárních studijních programů v distanční formě studia. In: Model vzdělávání modulárních studijních programů v distanční formě studia.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 35-39. ISBN 978-80-7368-438-9.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Modelovanie paralelných procesov v operačných systémoch pomocou Petriho sieti. 2008.
Klimeš, C. Possibility Learning Processes Management Model with Aplication of Petris Nets and Fuzzy Logic. In: DIVAI 2008. Nitra: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Possibility Learning Processes Management Model with Aplication of Petris Nets and Fuzzy Logic. In: Possibility Learning Processes Management Model with Aplication of Petris Nets and Fuzzy Logic. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 92-97.
Klimeš, C. Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics. In: DIVAI 2008. Nitra: UKF Nitra. 2008.
Klimeš, C. Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics. In: Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 190-197.
Kindler, E., Křivý, I. a Klimeš, C. Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. In: Engineering and Management of IT-Based Organisational Systams. Baden-Baden: International Institute for Advanced Studies. 2008.
Kindler, E., Křivý, I. a Klimeš, C. Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. In: Engineering and Management of IT-Based Organisational Systems: A Systems Approach. Tecumseh, Ontario, Canada: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2008. International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2008. s. 1-6. ISBN 978-1-897233-48-1.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2008.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Internacional Journal of Computing Anticipatory Systems. Liege: CHAOS, 2007. CHAOS, 2007. s. 9-9. ISSN 1373-4903.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Proceedings of 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Abstract Book. Liege: CHAOS asbl, 2007. CHAOS asbl, 2007. s. 49-49. ISBN 2-930396-06-7.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Proceedings of 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Abstract Book. Liege: CHAOS asbl, 2007. CHAOS asbl, 2007. s. 49-49. ISBN 2-930396-06-7.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Internacional Journal of Computing Anticipatory Systems. Liege: CHAOS, 2007. CHAOS, 2007. s. 9-9. ISSN 1373-4903.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Liege. 2007.
Klimeš, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Liege. 2007.
Klimeš, C. DIVAI 2007 [Workshop]. Nitra, Česká republika. 2007.
Klimeš, C. a Skalka, J. Informatika. 1. vyd. Nitra: Enigma, 2007. Enigma. 464 s. ISBN 80-89132-49-2.
Procházka, J. a Klimeš, C. Information System Process Management using Petri nets (in Czech). In: Sborník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Zlín: Akademia Centrum, 2007. Akademia Centrum, 2007. s. 127-133. ISBN 80-7318-561-9.
Procházka, J. a Klimeš, C. Information System Process Management using Petri nets (in Czech). In: Sborník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Zlín: Akademia Centrum, 2007. Akademia Centrum, 2007. s. 127-133. ISBN 80-7318-561-9.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Klimeš, C. medziprocesorových komunikácií a synchronizácia pomocou Petriho sietí. In: ISKI 2007. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre , 2007. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre , 2007. s. 2-13. ISBN 978-80-8094-167-3.
Klimeš, C. Měření procesů reálného času v operačním systému RTLinux. 2007.
Procházka, J. a Klimeš, C. Methodical and Application Framework for Process Modeling. In: Proceedings of International Conference on Enterprise Information Systems and Web Technologies. Florida, USA: ISRST, 2007. ISRST, 2007. s. 204-210. ISBN 978-0-9727412-4-8.
Klimeš, C. Metodika vzdáleného monitorování chování plánovače operačních systémů reálného času. 2007.
Klimeš, C. Multimediální výukové opory v E-learningu. In: DIVAI 2007. Nitra. 2007.
Klimeš, C. Multimediální výukové opory v E-learningu. In: DIVAI 2007. Nitra: UKF Nitra, 2007. UKF Nitra, 2007. s. 130-136. ISBN 978-80-8094-123-9.
Klimeš, C. Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration. In: EUNIS 2007. Grenoble. 2007.
Klimeš, C. Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration. In: EUNIS 2007. Grenoble: EUNIS 2007, 2007. EUNIS 2007, 2007. s. 41-57.
Klimeš, C. Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration. In: EUNIS 2007. Grenoble. 2007.
Klimeš, C. Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration. In: EUNIS 2007. Grenoble: EUNIS 2007, 2007. EUNIS 2007, 2007. s. 41-57.
Klimeš, C. Principy výstavby počítačů a operačních systémů. 1. vyd. Ostrava: KOVOSIL, 2007. Informatika. 198 s. ISBN 978-80-903694-1-2.
Klimeš, C. Proč vědecká škola a jak se k ní dostat? . In: ISKI 2007. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre , 2007. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre , 2007. s. 81-88. ISBN 978-80-8094-167-3.
Klimeš, C. Rozpoznání hlasu signálovými procesory v automatizační technice. 2007.
Klimeš, C. Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy [Workshop]. Hradec nad Moravicí, Česká republika. 2007.
Kindler, E., Klimeš, C. a Křivý, I. Simulation Study With Deep Block Structuring. In: MOSIS 07 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2007. MARQ, 2007. s. 26-33. ISBN 978-80-86840-30-7.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2007.
Klimeš, C. Výsledky a výstupy projektu ESF "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace". In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 48-57. ISBN 978-80-7368-396-2.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Využitie Petriho sietí pri implementácii procesov. In: UKF Nitra. Nitra. 2007.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Využitie Petriho sietí pri implementácii procesov. In: DIVAI 2007. Nitra: UKF Nitra, 2007. UKF Nitra, 2007. s. 9-16. ISBN 978-80-8094-123-9.
Klimeš, C. Vzdělávání manažerů škol v oblasti řízení rozvojových projektů. In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 44-47. ISBN 978 - 80 - 7368 - 29.
Klimeš, C. DIVAI 2006 [Workshop]. Nitra, Slovenská republika. 2006.
Klimeš, C. E-learning v dovednostním učení. Technológia vzdelávania. 2006, roč. XIV, č. 5, s. 3-6. ISSN 1335-003X.
Klimeš, C. E-learning v dovednostním učení. In: DIVAI 2006. Nitra. 2006.
Klimeš, C. E-learning v dovednostním učení. In: DIVAI 2006. Nitra: Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006. Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006. s. 14-19. ISBN 80-8050-975-1.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. ACM SIGCSE Bulletin. 2006, roč. 38, č. 9, s. 338-338. ISSN 0097-8418.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. In: 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Bologna. 2006.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. In: Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Bologna, Italy: ACM Press, New York, NY, USA, 2006. ACM Press, New York, NY, USA, 2006. s. 338-338. ISBN 1-59593-055-8.
Klimeš, C. Fuzzy Petriho siete v modelovaní výukových procesov v e-learningu. In: eLearn2006. Žilina. 2006.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Fuzzy Petriho siete v modelovaní výukových procesov v e-learningu. In: eLearn2006. Žilina: Ústav celoživotného vzdelavanie, Žilinská univerzita Žilina, 2006. Ústav celoživotného vzdelavanie, Žilinská univerzita Žilina, 2006. s. 12-17. ISBN 80-8070-505-4.
Telnarová, Z., Zezulková, E. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě. In: Vysokoškolské studium bez bariér?. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 25-27. ISBN 80-7041-462-6.
Klimeš, C. Konfigurovatelná migrujicí architektura v heterogenních distribuovaných systémech. 2006.
Klimeš, C. Model of the decision support system under condition of non determination. Acta Electrotechnica et Informatica. 2006, roč. 6, č. 12, s. 28-37. ISSN 1335-8243.
Klimeš, C. Model of the decision support system under condition of non determination. Acta Electrotechnica et Informatica. 2006, roč. 6, č. 12, s. 28-37. ISSN 1335-8243.
Klimeš, C. Modelování a simulace vzdělávacích procesů pomocí FPN. 2006.
Klimeš, C. Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí. In: UNINFOS 2006. Nitra. 2006.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí. In: UNINFOS 2006. Nitra: Inuverzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Inuverzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 229-234. ISBN 80-8050-976-X.
Klimeš, C. a Procházka, J. New approaches in software development. Acta Electrotechnica et Informatica. 2006, č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-8243.
Klimeš, C. a Procházka, J. New approaches in software development. Acta Electrotechnica et Informatica. 2006, č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-8243.
Klimeš, C. Nové přístupy implementace rozšíření a změny existujícího software. 2006.
Klimeš, C. a Balogh, Z. Riadenie komunikácie študenta v LMS s využitím Petriho sietí. In: DIVAI 2006. Nitra: Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006. Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006. s. 128-133. ISBN 80-8050-975-1.
Klimeš, C. Riadenie komunikácie študenta v LMS s využitím Petriho sietí. In: Katedra informatiky FPV UKF v Nitre. Nitra. 2006.
Klimeš, C. Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Klimeš, C. Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, 2006. Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, 2006. s. 38-46. ISBN 80-7368-200-1.
Klimeš, C. Tvorba učebných materiálov pre operačné systémy typu UNIX. 2006.
Klimeš, C. a Burianová, E. Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 47-53. ISBN 80-7368-200-1.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2006.
Klimeš, C. Univerzitné informačné systémy v náväznosti na portálové technológie. In: UNINFOS 2006. Nitra. 2006.
Klimeš, C. a Turčáni, M. Univerzitné informačné systémy v náväznosti na portálové technológie. In: UNINFOS 2006. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 53-57. ISBN 80-8050-976-X.
Klimeš, C. Úvod do informatiky. 2006.
Klimeš, C. a Knybel, J. Various Process Wizard for Information Systems - FPN. In: ICEIS 2006. Portugal. 2006.
Klimeš, C. a Knybel, J. Various Process Wizard for Information Systems - FPN. In: ICEIS 2006. Portugal. 2006.
Klimeš, C., Knybel, J. a Procházka, J. Various process wizard for information systems - Using fuzzy Petri nets for process definition. In: Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems 2006. Portugal: INSTICC, 2006. INSTICC, 2006. s. 158-164. ISBN 972-8865-42-2.
Klimeš, C., Knybel, J. a Procházka, J. Various process wizard for information systems - Using fuzzy Petri nets for process definition. In: Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems 2006. Portugal: INSTICC, 2006. INSTICC, 2006. s. 158-164. ISBN 972-8865-42-2.
Klimeš, C. Analýza a řízení provozu rozsáhlých počítačových sítí. 2005.
Klimeš, C. a Burianová, E. Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Informatika XVI,2005. Brno: KONVOJ, spol. s r.o. Brno, 2005. KONVOJ, spol. s r.o. Brno, 2005. s. 60-68. ISBN 80-7302-083-1.
Klimeš, C. Distribuované výpočty. 2005.
Klimeš, C. Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete. In: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra. 2005.
Klimeš, C. Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete. In: DIVAI 2005 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 127-134. ISBN 80-8050-828-3.
Procházka, J., Knybel, J. a Klimeš, C. Fuzzy Petri Nets in Modelling Business Processes. In: Proceedings of the International conference The logic of Soft Computing IV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 31-35.
Knybel, J. a Klimeš, C. Fuzzy Petri Nets of Education. In: Conference Proceedings volume 2. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005. Silesian University of Technology, 2005. s. 601-606. ISBN 156-3580.
Knybel, J. a Klimeš, C. Fuzzy Petri Nets of Education. In: Conference Proceedings volume 2. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005. Silesian University of Technology, 2005. s. 601-606. ISBN 156-3580.
Knybel, J. a Klimeš, C. Fuzzy Petri Nets of Education. In: Silesian University of Technology. Gliwice. 2005.
Knybel, J. a Klimeš, C. Fuzzy Petri Nets of Education. In: Silesian University of Technology. Gliwice. 2005.
Klimeš, C. Informační systém SAP. 2005.
Klimeš, C. Modelovanie paralelných procesov pomocou pomocou Petriho siete. Technológia vzdelávania. 2005, roč. XIII, č. 5, s. 13-15. ISSN 1335-003X.
Klimeš, C. Operating systems. 2005.
Klimeš, C. a Šimonek, J. Portal technologies on Czech universities. In: Conference Proceedings volume 2. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005. Silesian University of Technology, 2005. s. 717-721. ISBN 156-3580.
Klimeš, C. Portal technologies on Czech universities. In: Conference Proceedings . Gliwice. 2005.
Klimeš, C. a Turčáni, M. Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS. In: UNINFOS 2005. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s. 115-122. ISBN 80-8083-103-3.
Klimeš, C. Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS. In: UNINFOS 2005. Banská Bystrica. 2005.
Klimeš, C. Principy operačných systémov. 2005.
Klimeš, C. a Turčáni, M. Profil absolventa oboru Aplikovaná informatika a Ostravskej univerzite v Ostrave a na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Technológia vzdelávania. 2005, roč. XIII, č. 5, s. 1-4. ISSN 1335-003X.
Klimeš, C. Rozšiřovatelný komponentní framework pro podporu navrhování řídicích systémů metodou CODARTS. 2005.
Klimeš, C. Studie implementace CRM systému SIEBEL v SME, a.s. Ostrava. 2005.
Klimeš, C. Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání. Technológia vzdelávania. 2005, roč. XIII, č. 5, s. 4-7. ISSN 1335-003X.
Klimeš, C. Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání. In: DIVAI 2005 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 7-15. ISBN 80-8050-828-3.
Klimeš, C. Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání. In: DIVAI 2005 . Nitra. 2005.
Klimeš, C. Univerzita Konštantína filozofa v Nitře. 2005.
Klimeš, C. a Turčáni, M. Úvod do operačných systémov. 2005.
Klimeš, C. Vybrané aplikace z oblasti GIS. 2005.
Klimeš, C. Využití informačních technologií ve výuce s technickým a technologickým zaměřením. 2005.
Klimeš, C. Aspektově orientované programování. In: Svět informačních systémů 8.3.2004 . Zlín: Centrum pro výzkum informačních systémů, 2004. Centrum pro výzkum informačních systémů, 2004. s. 266-271. ISBN 80-7318-166-5.
Klimeš, C. Distribuované systémy. 2004.
Klimeš, C. Ekonomické informační systémy. 2004.
Klimeš, C. E-learningový systém LearningSpace na Ostravské univerzitě. In: BELCOM´04: BELCOM´04 2.2.2004 Praha. Praha: ČVUT v Praze, 2004. ČVUT v Praze, 2004. s. 127-132. ISBN 80-01-02923-9.
Klimeš, C. Extrakce heterogenních dat řídicích systémů. 2004.
Klimeš, C. Informační systémy. 2004.
Klimeš, C. Informační systémy státní a veřejné správy. 2004.
Klimeš, C. LearnigSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. Technológia vzdelávania. 2004, č. 5, s. 9-12. ISSN 1335-003X .
Klimeš, C. LearningSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: DIVAI 2004 - Dištančné vzdelavanie v Aplikovanej informatike: DIVAI 2004 - Dištančné vzdelavanie v Aplikovanej informatike 20.5.2004 Nitra. Nitra: Katedra informatiky FPV UKF v Nitře, 2004. Katedra informatiky FPV UKF v Nitře, 2004. s. 26-35. ISBN 80-8050-691-4.
Klimeš, C. a Burianová, E. LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Jihočeská univerzita Scientific Pedagogical Publishing, 2004. Jihočeská univerzita Scientific Pedagogical Publishing, 2004. s. 517-520. ISBN 80-85645-49-1.
Klimeš, C. Tvorba systémových modulů pro podporu řízení v operačním systému MS Windows NT. 2004.
Klimeš, C. Univerzální metoda návrhu distribuovaných řídicích systémů s programovatelnými automaty. 2004.
Klimeš, C. a Procházka, J. Using MDA for Integrated Development Tool QI Builder (in Czech). In: Tvorba software 2004: Tvorba software 2004 2004-05-26 Ostrava. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2004. TANGER s.r.o. Ostrava, 2004. s. 106-111. ISBN 80-85988-96-8.
Klimeš, C. Úvod do operačních systémů. 2004.
Klimeš, C. Distribuovaný vývoj objektových databázových aplikací CASE nástrojem QI Builder. In: OBJEKTY 2003: OBJEKTY 2003 13.11.2003 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 283-288. ISBN 80-248-0274-0.
Klimeš, C. Informační systém vysoké školy jako součást projektu virtuální univerzity. 2003.
Klimeš, C. Komplexní analýza IT Severomoravské energetiky a.s., Ostrava. 2003.
Klimeš, C. Logické obvody a systémy elektronických počítačů. 2003.
Klimeš, C. Modelování průmyslových sběrnic v distribuovaných systémech řízení. 2003.
Klimeš, C. Operační systémy 1a. 2003.
Klimeš, C. Operační systémy 1b. 2003.
Klimeš, C. a Sochor, T. Počítačové sítě 1. 2003.
Procházka, J. a Klimeš, C. Projektování informačních systémů 1. 2003.
Klimeš, C. Studie informačního systému bytového hospodářství města Ostravy. 2003.
Klimeš, C. Úvod do počítačových sítí. 2003.
Klimeš, C. a Burianová, E. Základní pojmy z operačních systémů. 2003.
Klimeš, C. Model pro dynamickou kompozici distribuovaných komponent s podporou specifikace kvality služby . 2002.
Klimeš, C. Počítačové sítě. 2002.
Klimeš, C. a Burianová, E. Počítačové systémy, periférie, operační systémy. 2002.
Klimeš, C. Principy operačních systémů. 2002.
Klimeš, C. Profil budoucího absolventa oboru informatika. In: Tvorba software 2002: Tvorba software 2002 2002-05-29 Ostrava. Ostrava: TANGER, s.r.o. Ostrava, 2002. TANGER, s.r.o. Ostrava, 2002. s. 93-98. ISBN 80-85988-74-7.
Klimeš, C. Prvky elektronických počítačů. 2002.
Klimeš, C. První elastický informační systém:QI. In: OBJEKTY 2002: OBJEKTY 2002 14.11.2002 Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita Praha, 2002. Česká zemědělská univerzita Praha, 2002. s. 117-122. ISBN 80-213-0947-4.
Klimeš, C. První elastický informační systém:QI. In: Tvorba software 2002: Tvorba software 2002 2002-05-29 Ostrava. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, 2002. Tanger, s.r.o. Ostrava, 2002. s. 88-92. ISBN 80-85988-74-7.
Klimeš, C. Analýza a návrh systému základních funkcí informačního systému ODS – Dopravních staveb Ostrava a.s. 2001.
Klimeš, C. Komunikační a technické prostředky počítačových sítí. 2001.
Klimeš, C. Projekt a tvorba informačního systému MCS 02 SCADA společnosti SEVA CB. 2001.
Klimeš, C. Projektování informačních systémů. 2001.
Klimeš, C. Realizace počítačových systémů. 2001.
Klimeš, C. Analýza informačního systému Tepláren Brno a.s.. 2000.
Klimeš, C. Teoretické a praktické aspekty účetního auditu. 2000.
Klimeš, C. Informační a řídící systémy na bázi metod umělé inteligence v nových podmínkách uhelného hornictví. 1991.
Klimeš, C. Prostředky automatického řízení II A. Počítačové systémy. 1988.
Klimeš, C. Prostředky automatického řízení II B. Mikropočítačové systémy. 1988.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Bradáč VladimírAdaptivní e-learningový systém pro výuku jazykůdisertační 2015 
Masár JurajBezpečnosť operačných systémov s využitím fuzzy prístupudisertační 2015 
Bartoš JiříŘízení bezpečnosti IT/IS za neurčitých informacídisertační 2014 
Smolka PavelDeduktivní vyhledávání na portálech za neurčitostidisertační 2013 
Sehnalová VladimíraAdaptivní LMS systémydisertační 2012 
Walek BogdanVybrané problémy relačních databází a jejich řešení za neurčitostidisertační 2012 
Procházka JaroslavNávrh nástroje pro modelování a automatizaci podnikových procesůdisertační 2007 
Skalka JánTvořivost a praktická zkušenost - základy budování moderní informační gramotnostirigorózní 2013 
Walek BogdanMigrace dat mezi dokumentově orientovanými a relačními databázemi za použití XMLrigorózní 2012 
Maršálek LukášRVP pro základní vzdělávání s využitím herních situacídiplomová 2014 
Sklenák PavelEclipse Rich Client Platformdiplomová 2010 
Veselský JiříSdílení tajemství v Internetudiplomová 2010 
Vojkůvka RadekVliv lidského faktoru na bezpečnost informacídiplomová 2010 
Tesař DanielNávrh a implementace informačního systému pro monitorování meteorologických datdiplomová 2009 
Duciuc MarekUkázkový projekt analýzy, návrhu a implementace informačního systémudiplomová 2007 
Lekeš TomášModerní šifrovací algoritmy a jejich využití k ukládání datdiplomová 2007 
Nebel MojmírWebový systém fotogalerie s možností online editace obrázkůdiplomová 2007 
Dvořáková EvaAutomatizovaný systém integrovaného zpracování výsledků soutěží agilitydiplomová 2006 
Miarka RostislavProgramování webového informačního systémudiplomová 2006 
Špalek VítZpracování projektu a implementace CRM systémudiplomová 2006 
Blahut PřemyslVyhodnocení řídících systémů pro řízení eLearningových výuk a návrh na využití v prostředí OUdiplomová 2005 
Pokluda TomášZpracování projektu a implementace informačního systému autodopravce v prostředí QI Builderdiplomová 2005 
Satinský DavidZpracování projektu a implementace elektronického obchodního systému v prostředí QI Builderdiplomová 2005 
Zeman RadimZpracování návrhu konfiguračního systému učebnydiplomová 2005 
Bartoněk OndřejSrovnání vývoje IS s využitím a bez využití software testováníbakalářská 2011 
Brom OndřejNávrh monitoringu systémů a aplikacíbakalářská 2009 
Fischer DavidMetodika správy počítačů a tiskáren v podnikových sítíchbakalářská 2009 
Gofroj PetrIS pro evidenci zakázek reklamní agenturybakalářská 2009 
Horešovský DanielFakturační program pro neplátce DPHbakalářská 2008 
Kristofčák MartinDiskusní webové fórumbakalářská 2008 
Nitra ZdeněkOchrana citlivých dat ICT ve veřejné správěbakalářská 2008 
Sadovský PetrOdbavovací informační systém celního úřadubakalářská 2008 
Škopík DušanSimulamen: Simulátor chování systémů vyjádřených pomocí lineárních diferenciálních rovnicbakalářská 2008 
Dřizga ZdeněkAudit informačního systémubakalářská 2007 
Klvaňová LenkaNávrh a vytvoření souboru příkladů a testů pro eLearningovou výuku předmětu Základy kódování a kryptografiebakalářská 2007 
Kraina DavidCentrální monitorovací systémbakalářská 2007 
Kuchař JiříNÁVRH A VYTVOŘENÍ SOUBORU PŘÍKLADŮ A TESTŮ PRO E-LEARNINGOVOU VÝUKU PŘEDMĚTU ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮbakalářská 2007 
Moravec RichardNekomerční software v aplikacích pod Windowsbakalářská 2007 
Neveďalová KatarínaNávrh a vytvoření souboru příkladů a testů pro e-learningovou výuku Petriho sítíbakalářská 2007 
Petruška JanRedakční systém pro server vlaksim.czbakalářská 2007 
Vašina JiříAntivirová ochrana pro školybakalářská 2007 
Walek BogdanVyužití XML na webubakalářská 2007 
Zapletal VladislavNávrh a vytvoření souboru příkladů a testů pro e-learningovou výuku předmětu Principy operačních systémůbakalářská 2007 
Melichárek KamilVypracování relačního datového modelu budoucího IS České školní inspekcebakalářská 2006 
Pobucký MichalSbírka příkladů v Assemblerubakalářská 2006 
Brandysová EvaModelování Business procesů s pomocí BPMLbakalářská 2005 
Formánek MartinRedakční systém pro Czech and Slovak official fanclub of Montreal Canadiensbakalářská 2005 
Hruška JanMožnosti využití J2ME v mobilních telefonechbakalářská 2005 
Kovářík RomanVytvoření programového vybavení pro evidenci kontrol a zboží v souvislosti se správou spotřebních daní vykonávanou celními úřadybakalářská 2005 
Langeová SilvieArchivace a zálohování dat na CD a DVDbakalářská 2005 
Němec RadovanNávrh a vytvoření souboru příkladů a testů pro eLearningovou výuku předmětu Počítačové sítěbakalářská 2005 
Pudil RomanVybudování webového portálu pro zajištění technické podpory zákazníkůmbakalářská 2005 


Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období3/2011 - 12/2014
PoskytovatelEUPRO
Stavukončený
Fuzzy modelovací nástroje pro zajištění bezpečnosti komplexních systémů a adaptivní vyhledávání zatížené neurčitostí
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace technologií databázové architektury a specializované učebny pro výuku na Ostravské univerzitě
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Modernizace počítačových učeben informatiky za podpory technologie virtualizace
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Podpora vytváření podmínek pro sdílení kapacit Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období9/2010 - 12/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období5/2009 - 6/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
FM VŠE - Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období5/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA)
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období5/2009 - 4/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Fuzzy modelovací nástroj pro testování informačních systémů realizujících businness procesy
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Specializovaná laboratoř pro výuku soft computingu
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Softwarový nástroj pro fuzzy modelování
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Učebna pro výuku multimediálních aplikací a jazyků
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Mobilní specializovaná učebna pro výuku a řešení softwarově náročných aplikací
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Podpora účasti Ostravské univerzity v Operačním programu VaVpI
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Realizace systému hodnocení hlavních činností univerzity
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačové grafiky
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období10/2005 - 9/2007
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
Inteligentní informační a znalostní systémy a jejich implementace v portálech
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období9/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Stavukončený
Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačových sítí
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub