OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Michal Filip

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 117, budova ZO
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1/2001Licence České lékařské komory pro vedoucího lékaře - primáře zdravotnického zařízení
12/1994Atestace z neurochirurgie
11/1987Atestace I stupně z chirurgie
1984Promoce na Lékařské fakultě UJEP, Brno
1978Maturita gymnasium Dr Šmerala (nyní Matiční) Ostrava 1

Kvalifikace

6/2015Obhajoba docentské práce na LF SZU Bratislava titul Doc.
5/2005Obhajoba doktorandské práce na LF MU Brno- titul Ph.D

Další vzdělávání, kurzy

Konference UR LF OU Rehabilitace v psychiatrii 2017 - hlavní organizátor
Konference UR LF OU Robotická rehabilitace 2017 - hlavní organizátor
Celostátní operační kurz: neurochirurgická sonografie 2015 - hlavní organizátor
Akreditované mezioborové neurochirurgické semináře lékařské komory zlínského regionu (2010,2011,2012, 2014,2016) - hlavní organizátor
Odborné neurochirurgické večery společnosti UJEP ve Zlíně ( 2008, 2009) - hlavní organizátor
2007 – Školící centrum miniinvazivní spondylochirurgie pro střední a východní Evropu (Johnson, Medtronic) 4 -5 lékařů ročně z tohoto regionu (2008 – dosud)

Zaměstnání, praxe

4/2006 - dosudvedoucí lékař neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve Zlíně
2004 – 2006zástupce přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost Neurochirurgické kliniky FN Ostrava
1995 – 2005vedoucí lékař NCH JIP FN Ostrava Poruba
1988 – 1995samostatně pracující lékař Neurochirurgická klinika FN Ostrava Poruba
1984 – 1988Chirurgická klinika FN Ostrava Poruba (sekundární a samostatně pracující lékař traumatologického oddělení)

Odborné zaměření

Neurochirurgie

Akademické funkce a členství v orgánech

11/2016předseda zdravotního výboru zastupitelstva zlínského kraje
9/2016Vedoucí ústavu rehabilitace LF OU
6/2008soudní znalec Krajského soudu v Ostravě pro neurochirurgii, neurotraumatologii a spondylochirurgii
3/2002 - dosudVýuka na Fakultě zdravotních studií Ostravské university (nyní Ostravská lékařská fakulta) – Předmět Vybrané kapitoly z neurochirurgie (pravidelně každý školní rok).

Ocenění

Autor kapitoly v publikace oceněné jako publikace roku ve zdravotnictví: Filip, M.: Organizace péče o pacienty s poraněním mozku .v : Smrčka, M..: Poranění mozku. Praha : Grada 2002, p.91 – 95
Autor kapitoly v publikace oceněné jako publikace roku ve zdravotnictví: Filip, M.: Ultrazvukový monitoring operační léčby maligních mozkových nádorů (navigace kraniotomie,peroperační kontrola radikality). v : Školoudík,D.,Škoda,O.,Bar, M.,Brozman, M., Václavík, D. Neurosonologie. Praha : Galén 2004, p. 230- 235.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

1990Česká lékařská komora
1991Česká neurochirurgická společnost
1993Čestný člen společnosti ISMISS (International Society for Mininvasive Spine Society)
2001Člen společnosti pro telemedicinu ČR
2004Člen společnosti CNS (Congress of Neurological Surgeons)
2013Předseda revizní komise výboru české nch společnosti

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost
Němčinapasivní znalost


Všechny publikace

FILIP, M., Linzer, P. a Strnad, J. Development of bioactive implants for PLIF (glassceramics, biotitanium, biopeek)- from 1992 for today. In: PCS MENA Neuroscience Summit -2017. Amman. 2017.
Holinka, M., Gallo, J., Tozzi, I., Zvonař, M., FILIP, M., Kristiníková, J. a Pavličný, R. Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, roč. 24, s. 83-97. ISSN 1211-2658.
FILIP, M., Linzer, P. a Jurek, P. Využití ultrazvuku pro navigaci v neurochirurgii. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 627-637. ISSN 1210-7859.
Samal, F., Staněk, L., FILIP, M., Haninec, P. a kol., a. Complete diagnostics and clinical approach for a female patient with unusual glioblastoma: A case study.. Molecular and clinical oncology. 2016, č. 5, s. 161-164. ISSN 2049-9450.
Linzer, P., FILIP, M., Šámal, F., Jurek, P., Šálek, L., Gajdoš, M. a Jarkovský, J. Comparison of Biochemical Markers of Muscle Damage and Inflammatory Response between the Open Discectomy, Microsurgical Discectomy, and Microsurgical Discectomy Using Tubular Retractor. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SURGERY PART A-CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY. 2015, č. 76, s. 384-391. ISSN 2193-6315.
Linzer, P., Šámal, F., Jurek, P., Šálek, L., Gajdoš, M., Jarkovský, J. a FILIP, M. Comparison of biochemical response between the minimally invasive and standard open posterior lumbar interbody fusion. NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA. 2015, č. 50, s. 16-23. ISSN 0028-3843.
Kristiníková, J., Kývalová, I. a FILIP, M. Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu. In: V. sympozium rehabilitační a lízeňské medicíny. Rehabilitační sanatorium Karviná. 2012.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub