OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Karol Korhelík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:radiodiagnostika
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 172
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.korhelik.czNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Korhelík, K. a Švec, J. Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod. Praktická radiologie. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-5053.
Korhelík, K. a Novobilský, P. Analýza příčin úrazu při sjezdovém lyžování a snowboardingu. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Korhelík, K., Mayerová, Š., Navrátil, J. a Božek, F. Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou. In: Ostrava v urgentní péči: 2016-03-18 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2016. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2016.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Príčiny smrti v snehových lavínach. In: 2015-04-10 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2015. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-733-8.
Korhelík, K. a Novobilský, P. Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod. In: 4. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava. 2014.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE. In: Ostrava v urgentní péči 2014 Sborník přednášek.
Korhelík, K., Vašková, A., Bučková, Z., Plačková, H. a Novobilský, P. Přesnost měření cév v 3D CT angiografii. Praktická radiologie. 2014, roč. 2014, s. 4-6. ISSN 1211-5053.
Korhelík, K. Autorské právo a férové používanie informácií pri publikovaní vedeckých a odborných článkov. Praktická radiologie. 2013, roč. 18, s. 14-15.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva. Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků. 2013, s. 217-223.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Metódy výuky prvej pomoci pri lavínovej nehode. In: Ostrava v urgentní péči. Ostrava. 2013.

Všechny publikace

Kubíček, J., Penhaker, M., Černý, M., Vodáková, A., Oczka, D. a Korhelík, K. Analysis and Modeling of Secondary X-ray Effect on Structure of Skiagraphy Images. Biodevices. 2018, roč. 2018,
Korhelík, K. Využitie analýzy zásahov v preventívnej činnosti horskej záchrannej služby. In: Ostrava v urgentní péči: Ostrava v urgentní péči 2018-04-27 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7464-907-3.
Korhelík, K. Airbag systémy v lavínovej záchrane. In: 2017 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2017. s. 28-31. ISBN ISBN: 978-80-7464-907-3.
Procházka, V., Novobílský, P., Pleva, L., Capulič, I., Čížek, V., Czerný, D., Gargašová, S., Havelka, J., Havránek, P., Hrbáč, T., Chalachan, P., Jalůvka, F., Jonszta, T., Kamarytová, J., Kolářová, M., Korhelík, K., Krajča, J., Krupa, P., Křivánková, K. a Kusinová, P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Jessenius, 2017. 640 s. ISBN 978-80-7345-472-2.
Procházka, V., Novobilský, P. a Korhelík, K. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. In: Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-472-2.
Duszek, J. a Korhelík, K. Motivační faktory pro výběr profese radiologický asistent. 2017, roč. 2017, s. 8-10. ISSN 1211-5053.
Duszek, J. a Korhelík, K. Motivační faktory pro výběr profese Radiologický asistent. In: Jarní sympozium radiologických asistentů. Ostravice. 2017.
Korhelík, K. a Švec, J. Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod. Praktická radiologie. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-5053.
Korhelík, K. Tematické zaměření bakalářských prací v oboru Radiologický asistent na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.. 2017.
Korhelík, K. Úrazy pri zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. In: Pelikánův seminář horské medicíny. Vrátna. 2017.
Tomkiv, L. a Korhelík, K. Vliv zvoleného modu zobrazení na radiační zátěž při angiografickém vyšetření. In: Jarní sympozium radiologických asistentů. Ostravice. 2017.
Cábová, H. a Korhelík, K. Využití dozimetru Isotrak v radiační ochraně. 2017, roč. 2017, s. 18-21. ISSN 1211-5053.
Korhelík, K. a Novobilský, P. Analýza příčin úrazu při sjezdovém lyžování a snowboardingu. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Šulyová, B. a Korhelík, K. Funkční vyšetření pánevního dna a konečníku - přehledová studie. Praktická radiologie. 2016, roč. 2016, s. 18-24. ISSN 12115053.
Korhelík, K., Mayerová, Š., Navrátil, J. a Božek, F. Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou. In: Ostrava v urgentní péči: 2016-03-18 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2016. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2016.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Príčiny smrti v snehových lavínach. In: 2015-04-10 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2015. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-733-8.
Mošová, M. a Korhelík, K. Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu. Praktická radiologie. 2015, roč. 2015, s. 18-23. ISSN 12115053.
Vašková, A. a Korhelík, K. Zobrazování cizích těles ve výpočetní tomografii. 2015, roč. 2015, s. 8-14. ISSN 12115053.
Plačková, H. a Korhelík, K. Angiografické stanovení mozkové smrti. In: 4. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava: Ústav zobrazovacích metod LF OU. 2014.
Korhelík, K. a Novobilský, P. Datová bezpečnost a archivace dat v radiologii. In: 4. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava. 2014.
Korhelík, K. a Novobilský, P. Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod. In: 4. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava. 2014.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE. In: Ostrava v urgentní péči 2014 Sborník přednášek.
Korhelík, K., Vašková, A., Bučková, Z., Plačková, H. a Novobilský, P. Přesnost měření cév v 3D CT angiografii. Praktická radiologie. 2014, roč. 2014, s. 4-6. ISSN 1211-5053.
Mošová, M. a Korhelík, K. Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu. In: 4. Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava: Ústav zobrazovacích metod LF OU. 2014.
Korhelík, K. Autorské právo a férové používanie informácií pri publikovaní vedeckých a odborných článkov. Praktická radiologie. 2013, roč. 18, s. 14-15.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva. Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků. 2013, s. 217-223.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Metódy výuky prvej pomoci pri lavínovej nehode. In: Ostrava v urgentní péči. Ostrava. 2013.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Efektivita lavínovej záchrany. In: Ostrava v urgentní péči. Ostrava. 2012.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín. In: Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě. Ostrava. 2012.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Profesionálna horská záchrana v Čechách a na Slovensku. Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků. 2012, s. 201-206.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Vzdelávanie verejnosti v lavínovej záchrane. In: Bezpečnostní management a společnost - mezinárodní konference CATE. Brno. 2012.
Korhelík, K. Možnosti hodnocení studijních výsledků v odborném zdravotnickém vzdělávání. In: 3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí. Ostrava. 2011.
Korhelík, K., Navrátil, J., Božek, F. a Peťo, J. Súčasné možnosti lokalizácie osob v snehových lavínach. In: Bezpečnostní management a společnost - mezinárodní konference CATE. Brno. 2011.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU. In: XXVIII.Dny lékařské biofyziky-sborník abstrakt. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34-34. ISBN 80-210-3695-8.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 203-205. ISBN 80-7368-081-5.
Korhelík, K. Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě. Praktická radiologie. 2004, roč. 9, č. 3, s. 11-.
Korhelík, K. CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu. Praktická radiologie. 2003, roč. 8, č. 6, s. 23-24.


AutorNázev práceTypRok
Šulganová DankaVyužitie zobrazovacích metód pri aplikácii ozónoterapiebakalářská 2018 
Cábová HanaVyužití osobního dozimetru Isotrak v radiační ochraněbakalářská 2017 
Duszek JakubMotivační faktory pro výběr profese Radiologicky asistent,bakalářská 2017 
Tomkiv LukášVliv zvoleného módu zobrazení na radiační zátěž při angiografických vyšetřeníchbakalářská 2017 
Šulyová BarboraSkiaskopická vyšetření gastrointestinálního traktubakalářská 2016 
Mošová MichaelaTrvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazubakalářská 2015 
Plačková HanaAngiografické stanovení mozkové smrtibakalářská 2015 
Vašková AndreaZobrazení cizích těles ve výpočetní tomografii."bakalářská 2015 
Czudek JakubFaktory ovlivňující přesnost měření stenóz v angiografiibakalářská 2014 
Ligocká KristýnaPřipravenost radiologických asistentů pro poskytování první pomocibakalářská 2014 
Špaňhelová EliškaSubjektivní příznaky spojené s aplikací jódových kontrastních látekbakalářská 2014 
Troszoková EditaHistorie vzdělávání radiologických asistentů v České republicebakalářská 2013 
Konečný LukášHodnocení radiační zátěže pacienta při endoskopické retrográdní cholangio-pankreatografiibakalářská 2012 
Hučko RadimTelemedicína aplikovaná v radiologiibakalářská 2011 
Nebesník ĽubošAnalýza opakovaných snímků a aplikace získaných poznatků při snižování radiační zátěže.bakalářská 2010 
Zapletal MilanDatová bezpečnost a současné možnosti zálohování radiologických obrazůbakalářská 2010 
Migulski JanVyužití volně přístupného software pro správu a úpravu DICOM radiologických obrazůbakalářská 2009 
Tichý LiborRemote control v radiologiibakalářská 2009 


Počítačová podpora výuky zobrazovacích metod gastrointestinálního traktu
Hlavní řešitelIng. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub