OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Martin Kolek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Martin Kolek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:kardiologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 108
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kolek, M. a Brát, R. Echocardiography-guided pericardiocentesis as the method of choice for treatment of significant pericardial effusion following cardiac surgery: a 12-year single-center experience. Minerva Cardioangiologica. 2017, roč. 2017, č. 65, s. 336-347. ISSN 0026-4725.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Hrudíková, E., Uřinovská, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. Forensic Science International. 2017, roč. 2017, č. 278, s. e34-e40. ISSN 0379-0738.
Kuliha, M., Roubec, M., Goldírová, A., Hurtíková, E., Krajča, J., Procházka, V., Kolek, M., Herzig, R. a Školoudík, D. Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě - pilotní studie.. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 541-545. ISSN 1210-7859.
Kolek, M. Effusive-constrictive pericarditis post surgical revision for iatrogenic hemopericardium.. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2011, roč. 2011, č. 155, s. 71-74. ISSN 1213-8118.
Kolek, M. a Brát, R. Cardiac rhythm and atrial transport function after surgical ablation of atrial fibrillation using cryoenergy: predictors and effectiveness of the procedure.. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2010, roč. 2010, č. 154, s. 55-68. ISSN 1213-8118.
Kolek, M. Posouzení efektu kryoablace levé síně (maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní.. 2008.
Kolek, M., Žaloudíková, B., Freiberger, T. a Brát, R. Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2007, roč. 2007, č. 13, s. 213-216. ISSN 1211-264X.
Kolek, M. a Brát, R. Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti.. Časopis lékařů českých. 2006, roč. 2006, č. 145, s. 718-724. ISSN 0008-7335.

Všechny publikace

Kolek, M. a Brát, R. Echocardiography-guided pericardiocentesis as the method of choice for treatment of significant pericardial effusion following cardiac surgery: a 12-year single-center experience. Minerva Cardioangiologica. 2017, roč. 2017, č. 65, s. 336-347. ISSN 0026-4725.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kolek, M. Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Hrudíková, E., Uřinovská, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. Forensic Science International. 2017, roč. 2017, č. 278, s. e34-e40. ISSN 0379-0738.
Kuliha, M., Roubec, M., Goldírová, A., Hurtíková, E., Krajča, J., Procházka, V., Kolek, M., Herzig, R. a Školoudík, D. Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě - pilotní studie.. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 541-545. ISSN 1210-7859.
Bárta, J., Brát, R., Gaj, J., Kolek, M., Novobílský, K. a Porzer, M. Immediate coronary artery bypass graft surgery for acute coronary syndrome - Outcomes and trends over the past eight years. Cor et Vasa. 2015, roč. 2015, č. 57, s. E63-E69. ISSN 0010-8650.
Kolek, M. Effusive-constrictive pericarditis post surgical revision for iatrogenic hemopericardium.. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2011, roč. 2011, č. 155, s. 71-74. ISSN 1213-8118.
Fismol, J., Nykl, I., Pleva, M., Zeman, K., Kolek, M. a Branny, M. Případ recidivující tako-tsubo kardiomyopatie.. Cor et Vasa. 2011, roč. 2011, č. 53, s. 496-500. ISSN 0010-8650.
Kolek, M. a Brát, R. Cardiac rhythm and atrial transport function after surgical ablation of atrial fibrillation using cryoenergy: predictors and effectiveness of the procedure.. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2010, roč. 2010, č. 154, s. 55-68. ISSN 1213-8118.
Gaj, J., Brát, R., Kolek, M., Daněk, T. a Šalounová, D. Výhody kanylace arteria axillaris dextra při operacích disekcí hrudní aorty postihujících aortální oblouk.. Cor Vasa. 2009, roč. 2009, č. 51, s. 491-498. ISSN 0010-8650.
Kolek, M. a Brát, R. Efektivita chirurgické ablace fibrilace síní: srdeční rytmus a transportní funkce levé síně.. In: XIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Bratislava. 2008.
Kolek, M. a Brát, R. Perikardiocentéza po srdeční operaci - naše zkušenosti.. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 2008, č. 54, s. 334-340. ISSN 0042-773X.
Kolek, M. Posouzení efektu kryoablace levé síně (maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní.. 2008.
Kolek, M. a Brát, R. Efekt chirurgické léčby fibrilace síní na dosažení a udržení sinusového rytmu u nemocných podstupujících sdružený kardiochirurgický výkon - krátkodobé výsledky.. Časopis lékařů českých. 2007, roč. 2007, č. 146, s. 383-392. ISSN 0008-7335.
Kolek, M., Žaloudíková, B., Freiberger, T. a Brát, R. Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2007, roč. 2007, č. 13, s. 213-216. ISSN 1211-264X.
Kolek, M., Brát, R. a Samlík, J. Transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie.. Časopis lékařů českých. 2007, roč. 2007, č. 146, s. 687-698. ISSN 0008-7335.
Kolek, M. a Brát, R. Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti.. Časopis lékařů českých. 2006, roč. 2006, č. 145, s. 718-724. ISSN 0008-7335.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub