OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Erika Hajnová Fukasová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelská péče v onkologii, ošetřovatelská péče o ženu v onkologii
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Bužgová, R., Špatenková, N., Hajnová Fukasová, E. a Feltl, D. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care. 2016, roč. 25, s. 592-599. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Jarošová, D. a Hajnová Fukasová, E. Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing. 2015, roč. 19, s. 667-672. ISSN 1462-3889.
Hajnová Fukasová, E., Bužgová, R. a Feltl, D. Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Hajnová, E., Feltl, D. a STOLIČKA, M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, roč. 110, s. 243-249. ISSN 1212-0383.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie. Klinická onkologie. 2013, roč. 2013, č. 26, s. 404-408. ISSN 0862-495X.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, č. 4, s. 708-714. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 117-121. ISSN 1211-7579.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.. In: 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deň ošetrovateľstva. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. s. 50-52. ISBN 97-80-89542-16-1.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deń ošetrovatelstva. Snina. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Spirituální potřeby. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. DTO Ostrava. 2012.
Hajnová, E. Hospicová starostlivosť v Ostrave. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2011.
Hajnová, E. Hospicová starostlivosť v Ostrave. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2011. Jesseniova lekárska fakulta, 2011. s. 46-55. ISBN 978-80-89544-00-4.


AutorNázev práceTypRok
Valiašková TatianaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s karcinomem plicbakalářská 2018 
Krejčí MarieSpirituální potřeby u pacientů s onkologickým onemocněnímbakalářská 2014 
Krejčířová IvetaProblematika bolesti u onkologicky nemocných pacientůbakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub