OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Milan Grundmann

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
místnost, podlaží, budova: X 400, budova X
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:farmakologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav klinické farmakologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1520
597 374 389
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.clinpharm-ostrava.cz

Vzdělání

1980Atestace nástavbová, klinická farmakologie
1977Atestace I. stupně, vnitřní lékařství
1962MUDr., všeobecné lékařství, LF UP Olomouc

Kvalifikace

2017Profesura, lékařská farmakologie, LF UP Olomouc
1991Habilitace, lékařská farmakologie, LF UP Olomouc
1977CSc., lékařská farmakologie, FF UK Hradec Králové

Další vzdělávání, kurzy

2001Clinical European Hypertension Specialist

Zaměstnání, praxe

2002 – dosudPřednosta Ústavu klinické farmakologie LF OU Ostrava(dříve FZS)
2009 – 2011Zástupce přednosty ÚKF FN Ostrava pro vědeckou činnost
2002 – 2004Náměstek ředitele FN Ostrava pro vědecko–výzkumnou činnost
1991 – 2009Přednosta Ústavu klinické farmakologie (ÚKF) FN Ostrava
1991 – 2011Docent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1982 – 1990rimář Oddělení klinické farmakologie KN Ostrava
1978 – 1981Ordinář pro klinickou farmakologii, Interní oddělení, KN Ostrava
1965 – 1978Odborný asistent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1962 – 1965Asistent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1962Laborant Farmakologického ústavu LF UP Olomouc

Odborné zaměření

Klinická farmakologie

Akademické funkce a členství v orgánech

1993 – 2014Člen vědecké rady Lékařské fakulty (dříve FZS) Ostravské univerzity
1991 – 2004Člen vědecké rady Ostravské univerzity
1995 – dosudČlen oborové komise pro farmakologii LFUP v Olomouci
1995 – 2008Člen oborové komise pro farmakologii LFUK v Hradci Králové

Ocenění

2014Čestný člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
2009Čestný člen České společnosti klinické farmakologie
2009Nositel stříbrné medaile Matice Slovenskej
2004Čestný člen České společnosti pro hypertenzi
2004Čestný člen Slovenské společnosti klinické farmakologie
1999Čestný člen České kardiologické společnosti
1999Čestný člen České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie
1999Nositel Stříbrné medaile UP Olomouc

Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2013

Duricova J, Perinova I, Jurckova N, Kacirova I, Grundmann M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. Can Fam Physician 2013;59:373–5.

Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2012

Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107.

Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2011

Grundmann M, Kořístková B, Brozmanová H, Peřinová I, Šafarčík K. The possibility of using the specific RIA method for the area–under–time–concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post–dose overestimation. Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 Jan;49(1):30–7.
Kořístková B, Grundmann M, Suchý D, Peřinová I, Brozmanová H, Mayer O. Cyclosporine A area–under–time– concentration–curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best? Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 May;49(5):311–20.
Suchý D, Dostálek M, Peřinová I, Brozmanová H, Grundmann M, Vyskočil V, Mayer O. Single–dose and steady state pharmacokinetics of CSA and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011 Sep;155(3):269–74.

Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2010

Brozmanová H, Peřinová I, Halvová P, Grundmann M. Liquid chromatography– tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three primary metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J Sep Sci, 2010; 33(15):2287–2293.
Kořístková B, Grundmann M, Brozmanová H, Peřinová I, Šafarčík K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine a area under the concentration–time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method. Ther Drug Monitor 2010, 32(5): 586–593.
Kacířová I, Grundmann M, Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants. Epilepsy Research 2010; 91, 161–165.

Vyzvané přednášky v zahraničí a na evropských konferencích

Grundmann M. Therapeutic drug monitoring and personalised pharmacotherapy. Congress of Russian Society of Clinical Pharmacology, St.Peterburg, Russia, 2015.
Grundmann M. Clinical pharmacology in Czech republic. Congress of Russian Society of Clinical Pharmacology, St.Peterburg, Russia, 2015.
Grundmann M. TDM, phenotyping and genotyping in clinical practise. IATDMCT European Therapeutic Drug Monitoring – Personalised Pharmacotherapy Conference, August 28–30, 2014, Prague.
Grundmann M. Therapeutic drug monitoring. 1st ESPT Summer School on Pharmacogenomics and Theranostics, August 21–26, 2012, Ljubljana, Slovenia.
Grundmann M, Use of drugs in renal and hepatic failure. 4th European Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics, 16.– 20. 9.2006, Vrsac, Serbia.
Grundmann M, Workshop: Therapeutic drug monitoring. 4th European Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics, 16.– 20. 9. 2006, Vrsac, Serbia.
Grundmann M, Development of clinical pharmacology in the Czech Republic. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 25.–29.6.2005, Poznaň, Polsko.
Grundmann M. Therapeutic drug monitoring in clinical practice Conference of Greek Society of Clinical Pharmacology, 2004, Thessalonike, Greece.
Grundmann M. Therapeutic drug monitoring in clinical practice. 2004, Medical faculty of Alexandropoulis, Greece.
Grundmann M. The Practice of TDM – The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. June 24–28, 2003, Istanbul.
Grundmann M. The importance of Drug Metabolites in TDM. 14th IFCC–FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 26. – 31. 5. 2001, Praha.
Grundmann M. Study of the consumption of cardiovascular drugs in the big hospital in Czechoslovakia. World Conference on Cardiology, 14. – 16. 12. 1989, New Delhi, India.

Členství v profesních organizacích

2015 – 2017European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (member of the Executive Committee)
2009 – dosudČeská společnost klinické farmakologie (předseda)
2002 – 2006Spolek lékařů v Ostravě (člen výboru)
1999 – 2011Sekce klinické farmakologie ČSEKFT J.E.Purkyně (předseda)
1999 – 2007European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (counciller)
1993 – 2011Sekce TDM ČSEKFT J.E.Purkyně (předseda)
1990 – 2011Česká společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS J.E.Purkyně (člen výboru)
1991 – 2008Česká společnost pro hypertenzi (člen výboru)
1994 – 2002Spolek lékařů v Ostravě (předseda)
1990 – 1994Spolek lékařů v Ostravě (člen výboru)
1962 – dosudČeská společnost experimentální a klinické farmakologie

Členství v redakčních radách

Klinická farmakologie a farmacie
Interní medicína pro praxi
Hypertenze
Journal of American College of Cardiology (česká verze)

Členství v poradních orgánech

1994 – dosudOborová komise pro klinickou farmakologii České lékařské komory (předseda)
1994 – dosudKomise pro atestace z klinické farmakologie (člen)
2010 – 2015Akreditační komise pro klinickou farmakologii při Ministerstvu zdravotnictví ČR (předseda; 2005 – 2010 místopředseda)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý
Němčinačástečně


Všechny publikace

Hrudíková, E., Kacířová, I., Ďuricová, J., Uřinovská, R. a Grundmann, M. Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Porubän, T., Kořístková, B., Grundmann, M. a Kacířová, I. Comparison of mw-pharm 3:30 and MW-Pharm ++ -a windows version of pharmacokinetic software for PK/PD moniatoring. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeuatics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Drug interaction between clarithromycin and tacrolimus - a case report. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Fenofibrate-induced anemia and neutropenia - a case report [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Improved clinical outcomes in paediatric epileptic patients on lamotrigine therapy after implementation of therapeutic drug monitoring. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. 2017, č. 39, s. 543-549. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kolek, M. Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Vyskocilova-Hrudikova, E., Urinovska, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL. 2017, s. 34-40. ISSN 0379-0738.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Hrudíková, E., Uřinovská, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. Forensic Science International. 2017, roč. 2017, č. 278, s. e34-e40. ISSN 0379-0738.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay). In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT-2017. Praha: EACPT. 2017.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Brozmanová, H., Kacířová, I., Uřinovská, R., Šištík, P. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Brozmanová, H., Kacířová, I., Uřinovská, R., Šištík, P. a Grundmann, M. New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations. CLIN CHIM ACTA. 2017, roč. 469, s. 136-143. ISSN 0009-8981.
Šíbl, A., Hrudíková, E., Kacířová, I. a Grundmann, M. Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Rumpel, E., Kacířová, I. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn - a case report. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine. In: 13th European congres of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM Of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the 7-years monitoring [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM of theophyline and digoxin as an indicator of the quality of medical care: results of the 7-years monitoring [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I., Bergman, U. a Sjöqvist, F. Therapeutic drug monitoring data-a valuable source for drug utilization analysis [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Šeleng, J., Hrudíková, E., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of amiodarone and desethylamiodarone. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Hrudíková, E., Grundmann, M., Ďuricová, J. a Kacířová, I. Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2017, č. 161, s. 134-143. ISSN 1213-8118.
Ďuricová, J., Kacířová, I., Šilhán, P., Šištík, P. a Grundmann, M. Therapeutic monitoring of depot antipsychotics [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Šilhán, M. P. a Brozmanová, H. A case report of clonazepam dependence: utilization of therapeutic drug monitoring during withdrawal period. MEDICINE. 2016, roč. 95, s. 1-5. ISSN 0025-7974.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Concentrations of carbamazepine and carbamazepine-10, 11-epoxide in maternal and umbilical cord blood at birth:Influence of co-administration of valproic or enzyme-unducing antiepileptic drugs. EPILEPSY RES. 2016, roč. 122, s. 84-90. ISSN 0920-1211.
Kacířová, I., Ďuricová, J. a Grundmann, M. Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství. 2016.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady "stará" antiepileptika. Klinická farmakologie a farmacie. 2016, roč. 2016, č. 30, s. 9-15. ISSN 1212-7973.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II.-"nová" antiepileptika, speciální skupiny pacientů. Klinická farmakologie a farmacie. 2016, roč. 2016, č. 20, s. 16-22. ISSN 1212-7973.
Šilhán, P., Kacířová, I., Hýža, M., Uřinovská, R., Češková, CSc., P. M. E. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 2016, č. 17, s. 10-14. ISSN 1213-0508.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy in Moravian-Silesian region of the Czech Republic. Klinická farmakologie a farmacie. 2016, č. 30, s. 23-28. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Nežádoucí účinky léčiv jako příčina selhání farmakoterapie. In: Zlyhanie farmakoterapie možnosti prevencie. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015, 2015. s. 129-157. Zlyhanie farmakoterapie možnosti prevencie. ISBN 97-880-8960-733-4.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Personalizovaná farmakoterapie digoxinem. Vnitřní lékařství. 2015, roč. 2015, č. 61, s. 406-409. ISSN 0042-773X.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi. 1. vyd. Praha 4 - Modřany: nakladatelství Mladá fronta a.s., 2015. s. 18-30. nakladatelství Mladá fronta a.s., publikace 8952. ISBN 97-880-2043-865-2.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight. Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 159, s. 569-575. ISSN 1213-8118.
Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi. In: Budoucnost farmakoterapie v nefrologii. Praha 4 - Modřany: nakladatelství Mladá fronta a.s., 2015. s. 31-39. Mladá fronta a.s.. ISBN 97-880-2043-865-2.
Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM antibiotik v klinické praxi. Kardiologická revue. 2015, č. 17, s. 57-64. ISSN 1212-4540.
Grundmann, M. a Kacířová, I. TDM digoxinu v klinické praci. Kardiologická revue. 2015, roč. 2015, č. 17, s. 65-69. ISSN 1212-4540.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi. Vnitřní lékařství. 2015, č. 61, s. 33-41. ISSN 0042-773X.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Therapeutic monitoring of psychoactive drugs-antidepressants: A review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.. 2015, roč. 2015, č. 159, s. 35-43. ISSN 1213-8118.
Halvová, P., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku. Klinická farmakologie a farmacie. 2015, roč. 2015, č. 29, s. 53-56. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance. In: Zlyhanie farmakoterapie možnosti prevencie. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015, 2015. Zlyhanie farmakoterapie možnosti prevencie. ISBN 97-880-8960-733-4.
Petejová, N., Martínek, A., Ďuricová, J., Zahálková, J., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience. In: Journal of nephrology & therapeutics. s. 79-79. ISSN 2161-0959.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování vankomycinu v rutinní klinické praxi. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 846-851. ISSN 0042-773X.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotic drugs. ACTA PHARMACEUTICA. 2014, roč. 64, s. 387-401. ISSN 1330-0075.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Aktualizace TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Grundmann, M., Halvová, P., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Martínek, A. Blood levels of cyclosporine a and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Duricova, J., Perinova, I., Jurckova, N., Kacirova, I. a Grundmann, M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. CAN FAM PHYSICIAN. 2013, č. 59, s. 373-375. ISSN 0008-350X.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Jurckova, N., Jeziskova, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Cytochrome P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients on long-term therapy with metoprolol. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2013, č. 114, s. 206-212. ISSN 0006-9248.
Urbánek, D. K., Strojil, M. J., Petejová, N., Ďuricová, J., Grundmann, M., Kacířová, I. a Zahálková, J. Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Brozmanová, H., Kacířová, I. a Grundmann, M. První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Šištík, P. TDM of aminoglycoseide antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hoispital Ostrava:results of the 3-years monitoring. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Ďuricová, J., Petejová, N., Urbánek, D. K., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 159, s. 35-43. ISSN 1213-8118.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Halvová, P., Grundmann, M., Brozmanová, H., Ďědochová, J. a Martínek, A. Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Význam terapeutického minitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii. In: XVIII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny Lékové hypersenzitivity. Rožnov pod Radhoštěm: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. 2013.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Grundmann, M., Uřinovská, R., Šilhán, P. a Kacířová, I. Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, roč. 26, s. 90-92. ISSN 1212-7973.
Uřinovská, R., Brozmanová, H., Šištík, P., Šilhán, P., Kacířová, I., Lemr, K. a Grundmann, M. Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. J CHROMATOGR B. 2012, roč. 907, s. 101-107. ISSN 1570-0232.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Uřinovská, R. Obecné zásady terapeutického minitorování hladin psychofarmak. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, roč. 26, s. 131-134. ISSN 1212-7973.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Kořístková, B., Grundmann, M., Suchý, D., Peřinová, I., Brozmanová, H. a Mayer, O. Cyclosporine A area-under-time-concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best?. INT J CLIN PHARM TH. 2011, roč. 49, č. 49, s. 311-320. ISSN 0946-1965.
Zahálková, J., Strojil, J., Petejová, N., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klinická farmakologie a farmacie. 2011, roč. 3, č. 3, s. 111-116. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin. Klinická farmakologie a farmacie. 2011, roč. 25, č. 25, s. 193-198. ISSN 1212-7973.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze. Klinická farmakologie a farmacie. 2011, roč. 2011, č. 25, s. 150-152. ISSN 1212-7973.
Suchý, D., Dostálek, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Grundmann, M., Vyskočil, V. a Mayer, O. Single-dose and steady state pharmacokinetics of csa and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases. Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic. 2011, roč. 3, č. 155, s. 269-274. ISSN 1213-8118.
Suchý, D., Grundmann, M., Vyskočil, V., Loudová, S. a Mayer, O. Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami. Klinická farmakologie a farmacie. 2011, roč. 25, č. 25, s. 112-115. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INT J CLIN PHARM TH. 2011, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. 2011, roč. 49, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5. Česká a Slovenská farmacie. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 276-282. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 60, s. 110-115. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 165-170. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 5, s. 211-218. ISSN 1210-7816.
Uřinovská, R., Turjap, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Analytické metody pro stanovení vybraných psychofarmak. Česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 59, s. 103-111. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Comparison of metoprolol/-hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state. česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 5, s. 222-226. ISSN 1210-7816.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006. Česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 4, s. 172-178. ISSN 1210-7816.
Halvová, P. a Grundmann, M. Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II. Klinická farmakologie a farmacie. 2010, roč. 34, s. 51-56. ISSN 1212-7973.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení. Klinická farmakologie a farmacie. 2010, roč. 24, s. 222-225. ISSN 1212-7973.
Brozmanová, H., Peřinová, I., Halvová, P. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J SEP SCI. 2010, roč. 33, s. 2287-2293. ISSN 1615-9306.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Šalounová, D. Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic. Česká a slovenská farmacie. 2010, roč. 59, s. 23-30. ISSN 1210-7816.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Halvová, P. a Grundmann, M. Možnosti stanovení cyklosporinu A v terapeutickém monitorování léků. Klinická farmakologie a farmacie. 2010, roč. 24, s. 93-97. ISSN 1212-7973.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Porovnanie metabolického pomeru metoprolol/alfa-hydroxymetoprolol po jednorázovom a opakovanom užití. s. 15-15. ISBN 978-80-7368-715-1.
Uřinovská, R., Brozmanová, H. a Grundmann, M. První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS. s. 60-60. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants. EPILEPSIA. 2010, roč. 91, s. 161-165. ISSN 0013-9580.
Grundmann, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Šafarčík, K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. INT J CLIN PHARM TH. 2010, č. 48, s. 87-92. ISSN 0946-1965.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Peřinová, I. a Grundmann, M. Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS. s. 10-10. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kacířová, I., Grundmann, M., Halvová, P. a Peřinová, I. TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. s. 26-26. ISBN 978-80-7368-715-1.
Grundmann, M., Kacířová, I., Halvová, P. a Peřinová, I. TDM digoxinu jako indikátoru kvality léčebné péče ve FN Ostrava. s. 21-21. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kacířová, I., Grundmann, M., Halvová, P. a Brozmanová, H. TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. s. 27-27. ISBN 978-80-7368-715-1.
Grundmann, M., Kacířová, I., Halvová, P. a Peřinová, I. TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. s. 20-20. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method. THER DRUG MONIT. 2010, roč. 32, s. 586-593. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Peřinová, I., Budáková, L. a Grundmann, M. Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv. s. 11-11. ISBN 978-80-7368-715-1.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM. s. 16-16. ISBN 978-80-7368-715-1.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 10, s. 482-487. ISSN 1803-6597.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I., Grundmann, M., Ježíšková, I. a Jurčková, N. A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype. In: Basic Clinical Pharmacology Toxicology. Anglie: Wiley-Blackwell, 2009. Wiley-Blackwell, 2009. s. 75-75.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Beta-blokátory. Česká a slovenská farmacie. 2009, roč. 58, s. 60-66. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Ježíšková, I., Peřinová, I. a Kacířová, I. Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug. In: Abstact book. s. 448-448.
Suchý, D. a Grundmann, M. Cyklosporin A: farmakokinetiky, monitorování a jeho použití v revmatologii. Klinická farmakologie a farmacie. 2009, roč. 23, s. 187-193. ISSN 1212-7973.
Maršálková, P. a Grundmann, M. Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.. Klinická farmakologie a farmacie. 2009, roč. 3, s. 138-141. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I., Ježíšková, I. a Jurčková, N. Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol. In: Basic Clinical Pharmacology Toxicology. Anglie: Wiley - Blackwell, 2009. Wiley - Blackwell, 2009. s. 69-69.
Gumulec, J., Kessler, P., Procházka, V., Brejcha, M., Grundmann, M., Penka, M., Zanger, M., Machytka, E. a Klement, P. Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby: Doporučení odborných společností. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2009, roč. 20, s. 324-331. ISSN 1214-2158.
Dostálek, M., Turjap, M. a Grundmann, M. Lékové interakce antiepileptik, antiparkinsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů. Postgraduální medicína. 2009, roč. 8, s. 859-866. ISSN 1212-4184.
Dostálek, M., Turjap, M. a Grundmann, M. Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů. Postgraduální medicína. 2009, roč. 11, s. 734-742. ISSN 1212-4184.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky v těhotenství a při kojení. s. 13-17. ISBN 978-80-7368-672-7.
Cichý, Z., Weber, M., Kacířová, I. a Grundmann, M. První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim). s. 25-28. ISBN 978-80-7368-672-7.
Cichý, Z., Weber, M., Kacířová, I. a Grundmann, M. První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto - Bayer). s. 29-33. ISBN 978-80-7368-672-7.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Ježíšková, I., Peřinová, I. a Kacířová, I. Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů. s. 64-64.
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 2009, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 103, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 103, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Kacířová, I., Ďuricová, J., Peřinová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy - A case report. In: Basic Clinical Pharmacology Toxicology. Anglie: Wiley-Blackweell, 2009. Wiley-Blackweell, 2009. s. 102-102.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 96-96.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 62-62.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension-a case report. In: Abstract book. s. 230-230.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Ježíšková, I., Jurčková, N., Kacířová, I. a Grundmann, M. Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov. s. 50-54. ISBN 978-80-7368-672-7.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Antiepileptika a kojení. Neurol. pro praxi. 2008, roč. 9, s. 252-257. ISSN 1213-1814.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Antiepileptika a těhotenství. Neurol. pro praxi. 2008, roč. 9, s. 182-188. ISSN 1213-1814.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. DDD of Antiepileptics and TDM. s. 28-28. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report. s. 232-232.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report. In: The 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension nad the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Berlín. 2008.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Elektromigrační metody v terapeutickém monitorování léků. s. 11-11. ISBN 978-80-7368-511-9.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii I. (interaktivní kazuistiky). In: Sborník abstrakt. s. 17-17. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Farmakorezistentní hypetenze - chyby a omyly v terapii II. (interaktivní kazuistiky). s. 24-24. ISBN 978-80-7368-511-9.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Ďuricová, J. a Grundmann, M. HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu. s. 41-41. ISBN 978-80-7368-511-9.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky a kojení. Klin Farmakol Farm. 2008, roč. 22, s. 30-33. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Maršálková, P., Peřinová, I. a Brozmanová, H. Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4. In: Sborník abstrakt. s. 18-18. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Ďuricová, J., Ježíšková, I., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu. s. 14-14. ISBN 978-80-7368-511-9.
Budáková, L., Brozmanová, H., Grundmann, M. a Fischer, J. Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC. In: Journal Separ. Science. 31. vyd. s. 1-8. 1.
Budáková, L., Brozmanová, H., Grundmann, M. a Fischer, J. Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC. J SEP SCI. 2008, roč. 31, s. 1-8. ISSN 1615-9306.
Komzáková, I., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Grundmann, M. Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Čes. slov. Farm. 2008, roč. 57, s. 254-259. ISSN 1210-7816.
Maršálková, P., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Grundmann, M. TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfoctech u stabilních pacientů po transplantaci ledvin. s. 38-38. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení. s. 25-25. ISBN 978-80-7368-511-9.
Budáková, L., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Grundmann, M. Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs. Prague Medical Report. 2008, č. vol. 109, s. 17-18.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Maršálková, P. a Grundmann, M. Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech. s. 42-42. ISBN 978-80-7368-511-9.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6. s. 13-13. ISBN 978-80-7368-511-9.
Ďuricová, J., Komzáková, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?. Prague Medical Report. 2008, č. vol. 109, s. 29-31.
Grundmann, M. a Kacířová, I. "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report. In: The 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Berlín. 2008.
Grundmann, M. a Kacířová, I. "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.. In: Abstract book. s. 506-506.
Grundmann, M. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2008.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. CYP2D6 a jeho klinický význam. Klin Farmakol Farm. 2007, roč. 21, s. 133-135. ISSN 1212-7973.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov. Čes. slov. Farm. 2007, roč. 56, s. 220-224. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M. III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2007.
Grundmann, M. Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek. In: Fakultní nemocnice Praha Motol: Fakultní nemocnice Praha Motol 1998-12-11 . 1998: Praha, 2007. Praha, 2007.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Léčba hypertenze a lékové interakce. Postgrad Med. 2007, roč. 9, s. 661-669. ISSN 1212-4184.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: TRITON, 2007. TRITON, 2007. s. 147-153. ISBN 978-80-7254-962-7.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky a kojení. Klinická farmakologie a farmacie. 2007,
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky a těhotenství. Klin. Farmakol Farm. 2007, roč. 21, s. 137-143. ISSN 1212-7973.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Nesteroidní antirevmatika a léčba hypertenze. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, V. sympozium - sborník přednášek. Praha: TRITON, 2007. TRITON, 2007. s. 147-153. ISBN 978-80-7254-962-7.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Kacířová, I. Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2007, č. Suppl. 1, s. 79-79.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Procorolan - nová možnost ke zpomalení rdeční frekvence. s. 26-26. ISBN 978-80-7368-333-7.
Grundmann, M. Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice. s. 27-27. ISBN 978-80-7368-333-7.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu. s. 28-28. ISBN 978-80-7368-333-7.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí. Čes. slov. Farm. 2007, roč. 56, s. 249-253. ISSN 1210-7816.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy. Chemické listy. 2007,
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení léků pomocí elektromigračních metod. Klin. Farmakol. a Farmac. . 2007,
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM digoxinu po studii DIG. s. 29-29. ISBN 978-80-7368-333-7.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Terapeutické minotorování léků pomocí elektromigračních metod. Klin Farmakol Farm. 2007, roč. 21, s. 79-83. ISSN 1212-7973.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod. In: Klinická farmakologie a farmacie. 21. vyd. s. 79-83. 2.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation. In: 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice. 2007.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.. INT J CLIN PHARM TH. 2006, roč. 44, s. 438-442. ISSN 0946-1965.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Dva důvody farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika. In: Sborní k abstrakt. Praha: GALEN, 2006. GALEN, 2006. s. 59-59. ISBN 80-7262-437-7.
Maršálková, P., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Farmakokinetické monitorování cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Fenotypizace karbamazepinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Kombinační léčba hypertenze.. Interní Med. 2006, roč. 8, s. 68-72. ISSN 1212-7299.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce.. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: TRITON, 2006. TRITON, 2006. s. 113-120. ISBN 80-7254-790-9.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Metodika studia spotřeb léků.. Klinická farmakologie a farmacie. 2006, roč. 20, s. 219-222. ISSN 1212-7973.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika. In: abstrakta na CD.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Pharmacoresistant hypertension - a case report.. In: 16th European Meeting on Hypertension. Madrid. 2006.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Pharmacoresistant hypertension - a case report..
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.. Čes. slov. Farm.. 2006, roč. 55, s. 18-23. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M. TDM in clinical practice [Workshop]. Vrsac, Srbsko. 2006.
Kořístková, B., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Bergman, U. The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.. THER DRUG MONIT. 2006, roč. 28, s. 594-598. ISSN 0163-4356.
Kořístková, B., Bergman, U., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Sjöqvist, F. Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.. THER DRUG MONIT. 2006, roč. 28, s. 594-598. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M. Use of drugs in renal and hepatic failure. In: 4th European Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics. Vrsac. 2006.
Grundmann, M. Workshop: Therapeutic Drug Monitoring. In: 4th Europeav Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics. Vrsac. 2006.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years. Pharmacoepidemiol. Drug Saf.. 2005, roč. vol. 14, s. S16-S16.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years. Pharmacoepidemiol. Drug. Saf.. 2005, roč. vol. 14, s. S16-S16.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years. In: EURODURG Ulster meeting. Coleraine. 2005.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Antiepileptika a těhotenství.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Antiepileptika a těhotenství.. In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Grundmann, M. Development of clinical pharmacology in the Czech Republic. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 129-129.
Grundmann, M. Development of clinical pharmacology in the Czech Republic. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Cífková, R., Horký, K., Widimský Sr., J., Widimský Jr., J., Filipovský, J., Grundmann, M., Monhart, V., Rosolová, H., Souček, M., Špinar, J. a Vítovec, J. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Kardiologická revue. 2005, s. 28-40.
Cífková, R., Horký, K., Widimský Sr., J., Widimský Jr., J., Filipovský, J. a Grundmann, M. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Kardiologická revue. 2005, s. 28-40.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. J. Hypertens. 2005, roč. vol. 23, s. S308-S308.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. In: XVth European Meeting on Hypertension. Milan. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Tehrapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. In: 9th Congress of the International Association of Therapuetic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Louisville. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 220-220.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. Ther. Drug. Monit.. 2005, roč. vol. 27, s. 220-220.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Kombinační léčba hypertenze. Klin. Farmakol. Farm.. 2005, roč. 19, s. 169-173. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Léková interakce amiodaronu s digoxinem. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 18-18.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky a těhotenství.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Léky a těhotenství.. In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice. In: XVth European hypertension in specialized out-patients practice. Milan. 2005.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice. J. Hypertens. 2005, roč. vol. 23, s. S309-S309.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii. Česká a slovenská farmacie. 2005, roč. 54, s. 130-136. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 18-18.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Rozdíky ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Rozdíly ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů. In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Pavlíková, L., Brozmanová, H., Fišer, J., Šešulková, J. a Grundmann, M. Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC. In: sborník: 55. česko-slovenské farmakologické dny . Grafické studio Olga Čermáková, 2005. s. 35-35.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů. In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Kořístková, B. a Grundmann, M. Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiarytmik. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 23-23.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiarytmik a digoxinu. In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiarytmik a digoxinu.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Brozmanová, H., Kleslová, K., Komzáková, I. a Grundmann, M. Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 6-6.
Grundmann, M. Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze. In: Sborník přednášek. TRITON, 2005.
Grundmann, M. Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze. Praha: TRITON, 2005. ISBN 80-7254-644-9.
Sjöqvist, F. a Grundmann, M. Stumbling blocks of development of clinical pharmacology [Konference]. Poznaň, Polská republika. 2005.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. TDM amiodaronu. . In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi. .
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. TDM amiodaronu. . In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Kacířová, I. TDM lamotriginu.. In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. TDM lamotriginu. . In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. TDM of lamotrigin in childhood. In: Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. s. 91-92.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. TDM of lamotrigine in childhood. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. TDM topiramátu.. . In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farm.. Nitra. 2005.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Kořístková, B. TDM topiramátu. . In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi..
Kořístková, B. a Grundmann, M. The comparison of antiepileptic drugs utilization in the Czech Republic, Scandinavian countries and Australia. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 76-77.
Kořístková, B. a Grundmann, M. The comparison of antiepileptic drugs utilization in the Czech Republic, Scandinavian countries and Australia. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 92-92.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. Ther. Drug. Monit.. 2005, roč. vol. 27, s. 219-220.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. In: 9th Congress of the International Association of Therapuetic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Louisville. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 219-220.
Grundmann, M. a Kacířová, I. The mistakes in combination therapy of resistant hypertension. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M. a Kacířová, I. The mistakes in combination therapy of resistant hypertension. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 64-64.
Brozmanová, H., Urinovska, R., Komzáková, I. a Grundmann, M. Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 33-33.
Brozmanová, H., Urinovska, R., Komzáková, I. a Grundmann, M. Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method.. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika. In: Sborník XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS Galen. s. 25-25.
Kacířová, I. a Grundmann, M. VYužití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 20-20.
Sjöqvist, F. a Grundmann, M. Clinical pharmacological principles in therapeutic drug monitoring. In: 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology. Thessaloniki. 2004.
Kacířová, I., Grundmann, M., Šuláková, T. a Bosáková, A. Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension. In: J. Hypertens. s. 256-256.
Kacířová, I., Grundmann, M., Šuláková, T. a Bosáková, A. Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension. In: 14th European Meeting on Hypertension. Paříž. 2004.
Cífková, R., Horký, K., Widimský Sr., J., Widimský Jr., J., Filipovský, J., Grundmann, M., Monhart, V., Rosolová, H., Souček, M. a Špinar, J. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. TRITON, 2004. 117-155 s.
Cífková, R., Horký, K., Widimský Jr., J., Widimský Sr., J., Filipovský, J., Grundmann, M., Monhart, V., Rosolová, H., Souček, M., Špinar, J. a Vítovec, J. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř. Lék.. 2004, s. 709-722.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experience with the TDM of topiramate . In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experiences with the TDM of topiramate. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A56-A57.
Grundmann, M. Léčba hypertenze a lékové interakce. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: TRITON, 2004. TRITON, 2004. s. 108-116. ISBN 80-7254-570-1.
Grundmann, M. Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie. In: XII. konference klinickej farmakológie. Bratislava. 2004.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report. In: 14th european Meeting on Hypertension. Paříž. 2004.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report. J. Hypertens. 2004, s. S380-S380.
Grundmann, M. The Practice of TDM: The Dialogue between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber. In: 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology. Greece: PHARMAKON-Press, 2004. PHARMAKON-Press, 2004. s. 23-24. ISBN 1011-6583.
Grundmann, M. The Practice of Therapeutic Drug Monitoring:- The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Clinician. In: 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology. Thessaloniki. 2004.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: World Conference on Dosing Antiinfectives. Nürnberg. 2004.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: Sborník: World Conference on Dosing Antiinfectives. s. A-68-A-68.
Brozmanová, H., Uhřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A57-A57.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Suchý, D., Komzáková, I. a Grundmann, M. Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv. Klinická farmakologie a farmacie. 2004, roč. 18, s. 90-95. ISSN 1212-7973.
Šuláková, T., Kacířová, I., Bosáková, A. a Grundmann, M. Zkušenosti s holterovským monitorováním tlaku u velmi malých dětí (0-6 let). In: Sborník XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. s. 71-71.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 83-87. ISSN 1212-7973.
Květina, J. a Grundmann, M. Farmakologické interakce. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 17-21. ISSN 1212-7973.
Kacířová, I. a Grundmann, M. Farmakorezistentní hypertenze. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 46-47. ISSN 1212-7973.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 511-511. ISSN 0163-4356.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients . In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug. Basel. 2003.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. Hladiny Cyklosporinu a jeho metabolitů v lymfocytech a v krvi u pacientů s transplantovanými játry. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 31-31. ISBN 80-7045-347-1.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology. Basel. 2003.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 508-508. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M. I. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, XI. konference Slovenské společnosti klinické farmakologie, X. Česká konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VII. Česká konference DURG, V. Česká konference KF [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2003.
Dvořáček, L., Němeček, K., Němec, O., Knedlíková, H. a Grundmann, M. Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 11-11. ISBN 80-7045-347-1.
Dvořáček, L., Němeček, K., Němec, O., Knedlíková, H. a Grundmann, M. Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Rožnov pod Radhoštěm. 2003.
Grundmann, M., Dedík, L., Ďurišová, M., Suchý, D., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Dedík, L., Ďurišová, M., Suchý, D., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology . Basel. 2003.
Grundmann, M. a Kořístková, B. Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 20-20. ISBN 80-7045-347-1.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 7-11. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A. In: Sborník Konference k X. výročí založení Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.
Grundmann, M. Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím. In: Sborník I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 19-19. ISBN 80-7045-347-1.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Porovnání spotřeby antiepileptik v ČR a v zahraničí. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 33-33. ISBN 80-7045-347-1.
Grundmann, M. Poškodenie pečene a obličiek liekmi. In: Odborné sympózium Pečeň a oblička . Bardejovské kúpele. 2003.
Grundmann, M. TDM antiepileptik. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 16-16. ISBN 8/0-7045-347-1.
Grundmann, M. TDM lamotriginu. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 17-17. ISBN 80-7045-347-1.
Grundmann, M. TDM topiramátu. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 18-18. ISBN 80-7045-347-1.
Kořístková, B., Grundmann, M., Bergman, U. a Sjöqvist, F. The Comparison of Pharmacology of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden. In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Kořístková, B., Grundmann, M., Bergman, U. a Sjöqvist, F. The Comparison of Pharmacotherapy of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy.. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 48-48. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Development and Rational Drug Therapy. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 115-115. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation. In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Grundmann, M. The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy.. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 37-37. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M. The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber . In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Grundmann, M. Therapeutic Drug Monitoring [Konference]. Istanbul, Turecká republika. 2003.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu. Čs. fyziol.. 2003, s. A 8-A 8. ISSN 1210-6313.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DUR, IV.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 20-20. ISBN 80-7042-337-4.
Šafarčík, K., Komzáková, I., Bartoš, V. a Grundmann, M. Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Česká a slovenská farmacie. 2002, roč. 51, č. 5, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M. IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2002.
Dedík, L., Ďurišová, M., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léčiv: Abstrakta IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 3-3. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků: Abstrakta IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 21-21. ISBN 80-7042-337-4.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu. In: 52. farmakoloigické dni. Martin. 2002.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Our experience with TDM of lamotrigine. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 307-307. ISSN 0006-9248.
Grundmann, M., Dvořáček, L., Kacířová, I. a Knedlíková, H. Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi. In: VI. pracovní konference DURG: Abstrakt VI. pracovní konference DURG 17.10.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 14-14. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.. Bratislavské lékařské listy. 2002, č. 12, s. 318-318. ISSN 0006-9248.
Brozmanová, H., Komzáková, I. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léčiv: Abstrakta - IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 01-41. ISBN 80-7042-337-4.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 107-111. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M. TDM antibiotik. In: IX. pracovní konference o TDM: Abstrakt IX. pracovní konference o TDM 17.10.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 12-12. ISBN 80-7042-337-4.
Grundmann, M. TDM antibiotik. In: X. konferencia klinickej farmakológie. Nitra . 2002.
Grundmann, M. TDM cyklosporinu A. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léčiv: Abstrakta - IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 01-41. ISBN 80-7042-337-4.
Komzáková, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM of theophylline in elderly. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-317. ISSN 0006-9248.
Komzáková, I., Šafarčík, K., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování cyklosporinu A. Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 159-167. ISSN 1210-7816.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-318. ISSN 0006-9248.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients. Bratisl. lek. Listy. 2002, s. 314-314. ISSN 0007-0920.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Změny ve spotřebě antiinfektiv ve FNsP Ostrava v posledních šesti letech. In: Sborník IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 22-22. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Změny ve spotřebě antiinfektiv ve velké nemocnici. In: VI. pracovní konference DURG: Abstrakt VI. pracovní konference DURG 17.10.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 22-22. ISBN 80-7042-337-4.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F. a Grundmann, M. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics . In: V. Congress EURODURG. Praha: Galén, 2001. Galén, 2001. s. 67-67.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V., Jegorov, A. a Grundmann, M. Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods. Clin. Chim. Acta. 2001, roč. 310, s. 165-171. ISSN 0009-8981.
Grundmann, M. Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods.. 2001, roč. 1, s. 165-165-171.
Grundmann, M. Farmakokinetika v dětském věku. In: Farmaterapie v dětském věku - Medica Moravia. s. 3-9. ISBN 80-7042-327-7.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 2. Blokátory kalciových kanálů I.. Pediatrie pro praxi 2. 2001, s. 142-143. ISSN 1213-0494.
Grundmann, M. a Kacířová, I. Farmakoterapie hypetenze v dětském věku 1. Definice, prevalence a klasifikace hypertenze. Pediatrie pro praxi 1. 2001, s. 40-41. ISSN 1213-0494.
Grundmann, M. Farmakoterapie v dětském věku. In: Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku: Farmakoterapie v dětském věku 2001-00-00 Ostrava. Ostrava: Ostrava, 2001. Ostrava, 2001. s. 3-10. ISBN 80-742-327-7.
Pávek, P., Fendrich, Z., Staud, F., Maláková, J., Brozmanová, H., Lázníček, M., Grundmann, M. a Palička, V. Influence of P-Glycoprotein in the Transplacental Passage of Cyclosporine. J. Pharm. Sci.. 2001, s. 1583-1592. ISSN 0022-3549.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactins between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. In: 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Grundmann, M., Dedík , L., Ďuriš, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adult. Pharmacol Toxicol. 2001, roč. 12, s. 76-76.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-76. ISSN 0901-9928.
Grundmann, M. Klinicky významné interakcie s monitorovanými liečivami. In: IX. konferencia klinickej farmakológie. Bratislava. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th International epilepsy congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. Epilepsia. 2001, s. 94-94. ISSN 0013-9580.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th Inernational Epilepsy Congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric patients with and without valproic comedication. Epilepsia 42. 2001, s. 94-94.
Dvořáček, L., Knedlíková, H., Němec, O. a Grundmann, M. Léčba hypertenze u starší populace v terénní praxi. In: VIII.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků(TDM),V.pracovní konference DURG,III.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 8-8. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M. Léková interakce II. Interná medicína pro praxi 2. 2001, s. 107-108. ISSN 1335-8359.
Grundmann, M. Léková interakce s kofeinem I. Interní medicína pro praxi 4. 2001, s. 187-188. ISSN 1212-7299.
Grundmann, M. Lékové interakce I.. Interná medicína pro praxi 1. 2001, s. 44-45. ISSN 1335-8359.
Grundmann, M. Lékové interakce I.. Interní Med.. 2001, s. 187-188. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Komzáková, I., Dedík, L., Ďurišová, M. a Kořístková, B. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Grundmann, M., Dedík , L., Ďurišová, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit . Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 479-479. ISSN 0163-4356.
Chládek, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Martínková, J. Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy. Acta Med.. 2001, s. 48-48. ISSN 1211-4286.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Dvořáček, L., Kacířová, I. a Knedlíková, H. Preskripce antiastmatik v terénní praxi. In: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 59-59. ISBN 80-7042-327-7.
Grundmann, M., Dvořáček, L., Kacířová, I. a Knedlíková, H. Preskripce antibiotik v terénní praxi. In: Farmakoterapie v dětském věku - Medica Moravia. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 44-45. ISBN 80-7042-327-7.
Kacířová, I., Grundmann, M., Dvořáček, L. a Knedlíková, H. Preskripce antiepileptik v terénní praxi. In: Farmakoterapie v dětském věku - Medica Moravia. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 33-34. ISBN 80-7042-327-7.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Kacířová, I. Problémy s podáváním léků ve stáří. In: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie 2001-10-18 Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnov pod Radhoštěm, 2001. Rožnov pod Radhoštěm, 2001. s. 1-1. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků ve stáří. In: VIII.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků(TDM),V.pracovní konference DURG,III.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 10-10. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří.. Interní Med.. 2001, s. 30-32. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nažádoucí účinky léků.. Interní Med.. 2001, s. 82-83. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance.. Interní Med.. 2001, s. 136-137. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M. Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME. In: VIII.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků(TDM),V.pracovní konference DURG,III.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 11-11. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Grundmann, M. Studie ALLHAT a léčba hyperplazie prostaty. In: VIII.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků(TDM),V.pracovní konference DURG,III.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 12-12. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří. In: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie: VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie 2001-10-18 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 1-1. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 13-13. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin léků (TDM). In: Sborník: V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2001. REPRONIS, 2001. s. 16-16. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Komzáková, I., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 14-14. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M. The Importance of drug metabolites in TDM. Clin. Chem. Lab. Med.. 2001, s. 73-73. ISSN 1434-6621.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. In: 5th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-77. ISSN 0901-9928.
Šafarčík, K., Bartoš, V., Brozmanová, H., Jegorov, A. a Grundmann, M. Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients. Clin. Chem. Lab. Med.. 2001, s. 363-363. ISSN 1434-6621.
Grundmann, M. VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2001.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 162-162. ISSN 1210-6313.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Vliv změn lékové formy na spotřebu kyseliny valproové na lůžkových odděleních. Klin. farmak.farmac. 2001, s. 23-25. ISSN 1212-7973.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Vliv změny lékové formy na spotřebu karbamazepinu na lůžkových odděleních. Klinikcá farmakol. farmac. 14. 2001, s. 19-22. ISSN 1212-7973.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Consumption of antiepileptics in big hospital with application drug utilization 90% method. In: VII. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Consumption of antiepiliptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method. B.J. Clin. Pharmacol. 2000, s. 90-90.
Grundmann, M. Farmakokinetika v dětském věku I. Pediatrie pro praxi. 2000, s. 38-38.
Grundmann, M. Farmakokinetika v dětském věku II. Pediatrie pro praxi. 2000, s. 84-84.
Grundmann, M. Farmakokinetika v dětském věku II.. Pediatrie pro praxi. 2000, s. 84-84.
Grundmann, M. Farmakologické aspekty Ademetionu. In: MEDsport sympozium 2000: MEDsport sympozium 2000 2000-03-15 . Brno: Brno, 2000. Brno, 2000. s. 1-1.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Jegorov, A. High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients. J. Chromatogr. B. 2000, roč. 749, s. 93-100. ISSN 0378-4347.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kořístková, B., Kmieciak-Kolada, K., Okopieň, B., Zielinskia, A. a Herman, Z. Influence on body weight of chronic treatment with valproic acid in mono and polytherapy. In: VII.pracovní konference o TDM,IV.pracovní konference DURG,II.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 43-44.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků. In: 50. Farmakologické dny: 50. Farmakologické dny 2000-09-03 . Praha: Praha, 2000. Praha, 2000. s. 1-1.
Grundmann, M. Interakce léků s potravou. Interní Med.. 2000, s. 350-351. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. In: VII. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 106-106. ISSN 0306-5251.
Grundmann, M. Lékové interakce digitalisových glykosidů. Interní Med.. 2000, s. 286-287. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M. Lékové interakce I.. Interní Med.. 2000, s. 40-41. ISSN 0918-2918.
Grundmann, M. Lékové interakce II. Interní medicína pro praxi. 2000, s. 39-40.
Grundmann, M. Lékové interakce III. Interní medicína pro praxi. 2000, s. 49-50.
Grundmann, M. Lékové interakce-rozdělení, mechanismu, klinický význam. In: 50. Farmakologické dny: 50. Farmakologické dny 2000-09-03 . Praha: Praha, 2000. Praha, 2000. s. 1-1.
Grundmann, M. Léky a kojení. In: Farmakoterapie v těhotenství - Medica Moravia. s. 51-52.
Grundmann, M. Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS. In: Symposium na téma: "Kde jsme na prahu nového tisíciletí v léčbě dyslipidémií": Symposium na téma: "Kde jsme na prahu nového tisíciletí v léčbě dyslipidémií" 2000-02-17 . Ostrava: Ostrava, 2000. Ostrava, 2000. s. 1-1.
Chládek, J., Martínková, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grim, J. Population pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in clinical pharmacology. Acta Med.. 2000, s. 37-37. ISSN 1211-4286.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků v těhotenství. In: Medica Moravia, Ostrava: Medica Moravia, Ostrava 2000-03-28 . Ostrava: Medica Moravia, 2000. Medica Moravia, 2000. s. 1-1.
Grundmann, M., Dvořáček, L. a Knedlíková, H. Spotřeba antiastmatik v okrese Hodonín v letech 1997-1999. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 19-19.
Knedlíková, H., Dvořáček, L., Grundmann, M. a Němec, O. Spotřeba antibiotik u dětí v terénní praxi v okrese Hodonín v letech 1997-1999. In: VII.pracovní konference o TDM,IV.pracovní konference DURG,II.pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 28-29.
Dvořáček, L., Knedlíková, H. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 14-15.
Dvořáček, L., Knedlíková, H. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín v letech 1997-99. In: VII. pracovní konference o TDm, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie: Abstrakta VII. pracovní konference o TDm, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie 2000-09-28 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěn, 2000. Rožnov p. Radhoštěn, 2000. s. 14-15.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Kacířová, I. TDM a lékové interakce antiepileptik. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 13-13.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R., Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM isepamicinu u dětí. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 33-34.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Hrdlička, R. TDM of isepamicin in children. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 105-105. ISSN 0306-5251.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Hrdlička, R. TDM of isepamicin in children. In: VII. Workd Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Grundmann, M. VII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2000.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Matějová, K. Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů. In: 50. Farmakologické dny: 50. Farmakologické dny 2000-09-03 . Praha: Praha, 2000. Praha, 2000. s. 1-1.
Grundmann, M. Významné lékové interakce kardiovaskulárních látek. Medicína v praxi. 2000, s. 38-38.
Grundmann, M. Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - I. Interní medicína pro praxi. 2000, s. 47-48.
Grundmann, M. Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - II. Interní medicína pro praxi. 2000, s. 43-44.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Analýza farmakoterpaie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM. In: III. konference DURG: Abstrakta III. konference DURG 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 39-39.
Chládek, J., Martínková, J., Vlčková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Carbamazepine population pharmacokinetics. Acta med.. 1999, s. 50-50. ISSN 1211-4286.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. In: VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Cairns. 1999.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther Drug Monit. 1999, s. 484-484.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 484-484. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M. Compliance. Klin. Farmakol. Farm.. 1999, s. 3-6. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Souček, M., Špinarová, L., Honka, M., Brozmanová, H. a Dědochová, J. Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin. In: VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie: VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 1-1.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Jegorov, A. HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients. In: VI. world congress of TDM and clinical toxicology. Cairns. 1999.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Jegorov, A. HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 451-451. ISSN 0163-4356.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S183-S183. ISSN 1388-2457.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S184-S184. ISSN 1388-2457.
Grundmann, M. Léčba hypertenze ve stáří. In: Farmakoterapie ve stáří - Medica Moravia. s. 24-29.
Grundmann, M. Lékové interakce sildenafilu - Viagra. Klin. Farmakol. Farm.. 1999, s. 10-11. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 20-20.
Grundmann, M. Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu. In: VI. pracovní konference o TDM: Abstrakta VI. pracovní konference o TDM 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 20-20.
Pávek, P., Fendrich, Z., Štaud, F., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites. In: 8th Southeast Asia - Western Pacific Meeting of Oharmacologists. Taipei. 1999.
Pávek, P., Fendrich, Z., Staud, F., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites. In: 8th Southeast Asia - Western Pacific Meetingof Pharmacologists.
Grundmann, M. Problémy s podáváním léků ve stáří. In: Farmakoterapie ve stáří - Medica Moravia. s. 9-18.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Kabina, M. První zkušenosti s TDM isepamicinu. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 47-47.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 39-39.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987. In: III. konference DURG: Abstrakta: III. konference DURG 1999-09-30 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 38-38.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Jegorov, A. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 18-18.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference TDM: Abstrakta VI. pracovní konference o TDM 1999-09-23 . Rožmov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 25-25.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 25-25.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone. In: VI. world congress of TDM and clinical toxicology. Cairns. 1999.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone . Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 451-451. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M. Trendy v TDM, poznatky z posledního světového sjezdu. In: IV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999.
Grundmann, M. VI. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), III. pracovní konference DURG, I. pracovní konference klinické farmakologie [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 1999.
Grundmann, M. Vývoj klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 30-30.
Grundmann, M. Význam compliance v léčbě hypertenze. Klin. Farmakol. Farm.. 1999, s. 6-9. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M. Biologická dostupnost a bioekvivalence. In: Sborník referátů, přednesených v rámci kursu: "Správná klinická praxe Brno". s. 36-45.
Grundmann, M. Biologická dostupnost a bioekvivalnce. In: kurz "Správná klinická praxe Brno": Sborník referátů, přednesených v rámci kurzu "Správná klinická praxe Brno" 1998-11-25 . Brno: Brno, 1998. Brno, 1998. s. 36-45.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 10-10.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi: XV. konference o arteriální hypertenzi 1998-09-08 . Rožnov: Rožnov, 1998. Rožnov, 1998.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Brozmanová, H. Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi. Čs. Fyziol.. 1998, s. 149-149. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M. Jaká je optimální hodnota diastolického krevního tlaku?. Zpav. klin. Farmakol. Farm.. 1998, s. 13-15. ISSN 1211-166X.
Grundmann, M. Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru. In: Abstrakta XV. konference o arteriální hypertenzi. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 11-11.
Grundmann, M. Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie : XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie 8.10. Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 11-11.
Grundmann, M. Klinicky významné lékové interakce statinů. In: Sympozium o ateroskleróze: Sympozium o ateroskleróze 1998-05-22 . Průhonice: Průhonice, 1998. Průhonice, 1998.
Hromada, J., Bar, J., Grundmann, M., Vlčková, B. a Brozmanová, H. Lékové interakce antiepileptik. Čs. slov. Neurolog. Neurochir.. 1998, s. 76-76. ISSN 0301-0597.
Grundmann, M., Ličková, R. a Vlčková, B. Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem. Čs. Fyziol.. 1998, s. 149-149. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Ličková, R. a Vlčková, B. Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem. In: Farmakologické dny: Farmakologické dny 1998-09-09 . Praha: Praha, 1998. Praha, 1998.
Grundmann, M. Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů. In: VI. výroční sjezd České kardiologické společnosti: Satelitní sympozium "Jak se změnil pohled na statiny?" v rámci VI. výročního sjezdu České kardiologické společnosti .
Grundmann, M. Nové poznatky v léčbě hypertenze. In: Sympozium "Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob": Sympozium "Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob" 1998-03-01 . Ostrava: Ostrava, 1998. Ostrava, 1998.
Grundmann, M. Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze. In: Sborník prací přednesených v rámci sympozia: "Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob". s. 13-25.
Grundmann, M. Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze. In: Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob, Medica Moravia: Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob, Medica Moravia 1998-03-19 Ostrava. Ostrava: Ostrava, 1998. Ostrava, 1998. s. 13-25.
Chládek, J., Vlčková, B., Brozmanová, H., Martínková, J. a Grundmann, M. Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB). Čs. Fyziol.. 1998, s. 150-151. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M. Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků. Klinická farmakologie. 1998, roč. 12, s. 33-34.
Kořístková, B. a Grundmann, M. Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995. In: V. pracovní konference TDM: Abstrakta: V. pracovní konference TDM . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1998. Rožnov p. Radhoštěm, 1998. s. 15-15.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995. In: 48. Farmakologické dny: 48. Farmakologické dny 1998-09-09 . Praha: Praha, 1998. Praha, 1998. s. 1-1.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995. Čs. Fyziol.. 1998, s. 169-169. ISSN 1210-6313.
Brozmanová, H., Šafarčík, K., Jegorov, A., Wasserburgerová, R. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA. Čs. Fyziol.. 1998, ISSN 1210-6313.
Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin digoxinu. In: V. konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM): V. konference o TDM a II. konference DURG 1998-10-22 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 13-13.
Zielinski, M., Grundmann, M., Vlčková, B., Okopieň, B., Zielinska, A. a Herrman, Z. Tolerability of anticonvulsant drugs. Pol. J. Pharmacol.. 1998, s. 267-268. ISSN 1230-6002.
Zielinski, M., Grundmann, M., Vlčková, B., Okopieň, B., Zielinska, A. a Herrman, Z. Tolerability of anticonvulsant drugs. In: XIII. Congress polish pharmacology. Katowice. 1998.
Zielinski, M., Grundmann, M., Vlčková, B., Okopieň, B., Zielinska, A. a Herrman, Z. Tolerability of anticonvulsant drugs. Polish J. Pharmacology. 1998, s. 50-50.
Grundmann, M. Úloha antagonistů AT1 receptoru v léčbě srdečního selhání. In: V. pracovní konference o TDM a II. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 14-14.
Grundmann, M. V. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), II. pracovní konference DURG [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 1998.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů. In: XII. epileptologický sjezd: Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů 1998-11-01 . Brno: Brno, 1998. Brno, 1998.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů. Čes. slov. Neurol. Neurochir.. 1998, s. 77-77. ISSN 0301-0597.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho matebolitů. Čes. slov. neurolog. neurochir. 1998, s. 77-77.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů. In: XII. epileptologický sjezd: XII. epileptologický sjezd 1998-11-01 . Brno: Brno, 1998. Brno, 1998.
Ličková, R., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vybraná kazuistika TDM digoxinu. In: V. pracovní konference o TDM a II. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 16-16.
Grundmann, M. Význam compliance v terapii hypertenze. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 12-12.
Bobčíková, P., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY. Čs. Fyziol.. 1998, s. 145-145. ISSN 1210-6313.
Bobčíková, P., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY. Čs. fyziol.. 1998, s. 146-146.
Grundmann, M. 20 let klinické farmakologie v Ostravě. Zprav. klin. Farmakol. Farm.. 1998, s. 19-24. ISSN 1211-166X.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Antiasmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava. In: Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM): Abstrakta: IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM) 1997-10-23 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1997. Rožnov p. Radhoštěm, 1997.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Antiastmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava. In: Abstrakta IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM) . Ostrava: Repronis, 1997. Repronis, 1997.
Grundmann, M. Blokátor kalciových kanálů typu T mibefradil v léčbě arteriální hypertenze. In: Sympozium "Novinky v léčbě hypertenze": Sympozium "Novinky v léčbě hypertenze" 1997-10-21 . Ostrava: Ostrava, 1997. Ostrava, 1997.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K., Zielinska, A., Okopieň, B. a Herman, Z. Dawkowanie i stezenie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenotoiny u chorych na padaczke. In: VI. dni neuropsychofarmakologiczne: VI. dni neuropsychofarmakologiczne 1997-05-26 Ustroň, Polsko. Ustroň: Poland, 1997. Poland, 1997. s. 26.5.-28.5..
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K., Zielinska, A., Okopieň, B. a Herman, Z. Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke. In: VI. dni neuropsychofarmakologiczne. Ustroň. 1997.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K., Zielinska, A., Okopieň, B. a Herman, Z. Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke. In: Abstraktka VI dni neuropsychofarmakologiczne. Ustroň: VI. dni neuropsychofarmakologiczne, 1997. VI. dni neuropsychofarmakologiczne, 1997.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympdo-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug resistance in leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers. 1997, s. 183-188.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blasticleukemia in children (a pharmacokinetic study) . Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers. 1997, s. 183-188.
Kubica, Z., Grundmann, M. a Vlčková, B. Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%. In: I. pracovní konference DURG: I. pracovní konference DURG 1997-10-23 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1997. Rožnov p. Radhoštěm, 1997. s. 1-1.
Kubica, Z., Grundmann, M. a Vlčková, B. Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%. Ostrava: Repronis, 1997. Repronis, 1997.
Grundmann, M. Kombinační terapie hypertenze. In: Spolek lékařů Přerov: Spolek lékařů Přerov 1997-10-12 . Přerov: Přerov, 1997. Přerov, 1997.
Stika, L., Biba, V., Fikr, V. a Grundmann, M. Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents croup-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures. Praha: Praha, 1997. 52. ISBN 0031-6970.
Štika, L., Bíba, V., Fikr, V., Grundmann, M., Honzáková, L., Kubica, Z., Perlík, F. a Vlčková, B. Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group - C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures. In: II. Congress EURODURG. Berlin. 1997.
Štika, L., Bíba, V., Fikr, V., Grundmann, M., Honzáková, L., Kubica, Z., Perlík, F. a Vlčková, B. Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1997, s. A58-A58. ISSN 0031-6970.
Grundmann, M. Spolupráce farmaceutického průmyslu a klinických pracovišť. In: Pracovní konference Galena: Pracovní konference Galena 1997-06-09 . Zlín: Zlín, 1997. Zlín, 1997.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Srovnání nejuživanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995. In: I. pracovní konference DURG: Abstrakta I. pracovní konference DURG 1997-10-23 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1997. Rožnov p. Radhoštěm, 1997.
Vlčková, B. a Grundmann, M. Srovnání nejužívanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995. In: Abstrakta 1. Pracovní konference DURG. Ostrava: Repronis, 1997. Repronis, 1997.
Brozmanová, H., Jegorov, A., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou. In: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze 1997-05-26 . Znojmo: Znojmo, 1997. Znojmo, 1997. s. 1-1.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava. In: IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladiny léků (TDM): IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladiny léků (TDM) 1997-10-23 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov pů Radhoštěm, 1997. Rožnov pů Radhoštěm, 1997.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava. In: Abstrakta IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM). Ostrava: Repronis, 1997. Repronis, 1997.
Grundmann, M. Terapie hypertenze-význam sympatického nervového systému. In: Spolek lékařů, Ostrava: Spolek lékařů, Ostrava 1997-01-11 . Ostrava: Ostrava, 1997. Ostrava, 1997.
Kubica, Z., Perlík, F., Štika, L., Grundmann, M., Vlčková, B., Wettermark, B. a Bergman, U. Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in realtion to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1997, s. A44-A44. ISSN 0031-6970.
Kubica, Z., Perlík, F., Štika, L., Grundmann, M., Vlčková, B., Wettermark, B. a Bergman, U. Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in relation to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison. In: Intern. Conference EURODURG. Berlin. 1997.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Honka, M. Změny farmakoterapie hypertenze - farmakoekonomický přístup. Čs. Fyziol.. 1997, s. 11-11. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem. In: III. pracovní konference o TDM: III. pracovní konference o TDM . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1996. Rožnov p. Radhoštěm, 1996.
Zielinski, M., Grundmann, M. a Kmieciak-Kolada, K. Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeckich i polskich. In: Praktyczne aspekty oznaczania stezen lekow w plynach ustrojowych: Abstrakt z konference: "Praktyczne aspekty oznaczania stezen lekow w plynach ustrojowych" . Poznan: Poznan, 1996. Poznan, 1996.
Zielinski, M., Grundmann, M. a Kmieciak-Kolada, K. Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich. In: Konferencja naukowa farmakologii klinicznej polskiego towarzystwa farmakologicznego. Poznaň. 1996.
Zielinski, M., Grundmann, M. a Kmieciak-Kolada, K. Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich. In: Abstrakt z konference "Praktyczne aspekty oznaczania stezeň leków w plynach ustrojowych".
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Honka, M. Farmakoekonomicka léčby hypertenze v anbulantní praxi. In: XIII. Pracovní konference o arteriáln hypertenzi: XIII. Pracovní konference o arteriáln hypertenzi . Brno: Brno, 1996. Brno, 1996.
Fendrich, Z., Štaud, F., Lázníček, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. In: XIIIth National Congress of the Turkish: Abstracts from XIIIth National Congress of the Turkish" . Tekirova-Antalya: Turkish, 1996. Turkish, 1996.
Fendrich, Z., Štaud, F., Lázníček, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. In: Abstracts from XIIIth National Congress of the Turkish.
Fendrich, Z., Štaud, F., Lázníček, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. In: XIIIth National Congress of the Turkish Pharmacological Society. Tekirova-Antalya. 1996.
Grundmann, M. Sekundárně a primárně prevtnivní studie s pravastatinem. In: 46. Farmakologické dny: 46. Farmakologické dny . Olomouc: Olomouc, 1996. Olomouc, 1996.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Honka, M. The changes of therapy of hypertension in outpatients - pharmacoeconomic impact. In: Ist Congress of the European Drug Utilization Research Group: Abstract from Ist Congress of the European Drug Utilization Research Group . Hungary: Hungary, 1996. Hungary, 1996.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K., Zielinska, A., Okopieň, B. a Herman, Z. Wplya politerapii na steženie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke. In: Konferencja naukowo-Szkoleniowej TTM: Rola metabolizmu leków w terapii monitorowanej. Warszawa. 1996.
Grundmann, M. a Zielinski, M. Wplyw politerapii na stazenie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke. In: Naukowo-Szkoleniowej TTM-Rola metabolizmu i lekow w terapii monitorowanej: Abstrakt z konference "Naukowo-Szkoleniowej TTM-Rola metabolizmu i lekow w terapii monitorowanej" . Warszawa: Warszava, 1996. Warszava, 1996.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K., Zielinskia, A., Okopieň, B. a Herman, Z. Wplyw politerapii na stezenie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke. In: konference: "Naukowo-Szkoleniowej TTM-Rola metabolizmu lekow w terapii monitorowanej": Abstrakt z konference: "Naukowo-Szkoleniowej TTM-Rola metabolizmu lekow w terapii monitorowanej" . Warszawa: Warszawa, 1996. Warszawa, 1996.
Grundmann, M. a Zielinski, M. Wplyw politerapii na steženie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke. In: Abstrakt z konference "Naukowo-Szkoleniowej TTM-Rola metabolizmu I lekow w terapii monitorowanej".
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Honka, M. Změny terapie hypertenze-farmakoekonomický přístup. In: 46. Farmakologické dny: 46. Farmakologické dny . Olomouc: Olomouc, 1996. Olomouc, 1996.
Grundmann, M. a Zielinska, A. Antiepileptics and pregnancy. In: IV. Polish congress of TDM: Abstracts of IV. Polish congress of TDM . Krakow: Krakow, 1995. Krakow, 1995.
Grundmann, M. a Zielinska, A. Antiepileptics and pregnancy. In: Abstracts of IV. Polish congress of TDM.
Grundmann, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. Antiepileptika v těhotenství. In: 45. Farmakologické dny: 45. Farmakologické dny . Brno: Brno, 1995. Brno, 1995.
Zielinski, M., Grundmann, M., Kmieciak-Kolada, K. a Zielinska, A. Comparison of epilepsi of children in Katowice and Ostrava. In: IVst Conference of Polish sociaty of TDM. Krakow. 1995.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children. In: 2nd Inter. Symp. Drug resistance in leukemie and lymphome. Amsterdam. 1995.
Brozmanová, H. a Grundmann, M. HPLC method for analysis of a small amount of toxerutine in human plasma. Thef Drug Monit. 1995, s. 414-414.
Brozmanová, H. a Grundmann, M. HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma. In: IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Vídeň. 1995.
Zielinski, M., Zielinska, A., Kmieciak-Kolada, K. a Grundmann, M. Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u děti polskich i czeskich. In: Abstracts of IV. Polish congress of TDM .
Zielinski, M., Zielinska, A., Kmieciak-Kolada, K. a Grundmann, M. Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u dětí polskich i czeskich. In: IV. Polish congress of TDM: Abstrakt of IV. Polish congress of TDM . Krakow: Krakow, 1995. Krakow, 1995.
Grundmann, M. a Zielinski, M. TDM during epilepsi. In: IVst Conference of Polish Sociaty of TDM. Krakow. 1995.
Grundmann, M., Zielinski, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. In: Internationla Congress of TDm and Clinical Toxicology: Abstracts IVst International Congree of TDm and Clinical Toxicology . Ther Drug Minit., 1995. s. 405-405.
Grundmann, M., Zielinski, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. In: IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Vídeň. 1995.
Grundmann, M., Zielinski, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Abstracts IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Ther. Drug. Monit. 1995, s. 405-405.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Ličková, R., Zielinski, M., Doležil, D. a Höring, Z. Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik na JIP FNsP Ostrava. In: II. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM): II. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM) . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1995. Rožnov p. Radhoštěm, 1995.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Zielinski, M. a Ličková, R. Antiepileptika v těhotenství. In: 1. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků: 1. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků 1994-10-10 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1994. Rožnov p. Radhoštěm, 1994.
Grundmann, M., Lenardič, A., Brozmanová, H. a Kopitar, Z. Bioequivalence of drugs. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1994, s. 72-72.
Grundmann, M. a Brozmanová, H. HPLC method for analysis a small amount of troxerutine in human plasma. Therapeutic Drug Monitoring. 1994, roč. 17, s. 415-425. ISSN 0163-4356.
Slaný, J. a Grundmann, M. Léčba ALL u dětí s vysokodávkovaným metotrexátem. Čs. pediatrie. 1994, s. 172-175.
Slaný, J. a Grundmann, M. Léčba ALL u dětí vysokodávkovaným metotrexátem. Česko - slovenská pediatrie. 1994, roč. 49, s. 172-175. ISSN 0069-2328.
Slaný, J. a Grundmann, M. Methotrexat v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí. Čs. pediatrie. 1994, s. 125-125.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Ličková, R. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Terapeutic Drug Monitoring. 1994, roč. 17, s. 405-425. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin liečiv dnes a zajtra. In: II. konference klinické farmakologie: II. konference klinické farmakologie 1994-10-06 . Bratislava: IVZ Bratislava, 1994. IVZ Bratislava, 1994.
Grundmann, M. Terapeutické monitorovanie hladin liečiv dnes a zajtra. In: II. konference klinické farmakologie. Bratislava. 1994.
Grundmann, M., Šajnar, J., Ličková, R. a Dušíková, D. Účinek bopindololu u pacientů s esenciální hypertenzí. Kasuální 24-hodi. monitorování krevního tlaku a neinvazivní sledování hemodynamických parametrů. In: XI. pracovní konference o hypertenzi: XI. pracovní konference o hypertenzi 1994-10-12 . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1994. Rožnov p. Radhoštěm, 1994.
Grundmann, M. Bioekvivalence pro-drug látek. In: 43. Farmakologické dny: 43. Farmakologické dny 1993-09-08 . Plzeň: Plzeň, 1993. Plzeň, 1993.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Lišková, R. Comparative evaluation of the biovailability of two preparation of co-trimexazole. 1993.
Grundmann, M. a Brozmanová, H. Comparative evaluation of the biovailability of two preparation oficinnarozine. 1993.
Grundmann, M., Šafarčík, K. a Lišková, R. Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine. 1993.
Grundmann, M., Šafarčík, K. a Lišková, R. Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine. 1993.
Slaný, J. a Grundmann, M. Léčba u dětí vysokodávkovaným methotrexatem. Česko - slovenská pediatrie. 1993, ISSN 0069-2328.
Grundmann, M. a Lišková, R. Metazosin v léčbě hypertenze. 1993.
Grundmann, M. Výuka klinické farmakologie. In: 43. Farmakologické dny: 43. Farmakologické dny 1993-09-08 . Plzeň: Plzeň, 1993. Plzeň, 1993.
Walder, P., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Ličková, R. Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Brozmanová, H. a Grundmann, M. K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů. In: 41. farmakologické dny. Martin. 1991.
Grundmann, M. Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky DH-ergotoxinu. 1991.
Závodná, L., Grundmann, M. a Kabina, M. Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Ličková, R. Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Kabina, M., Grundmann, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Ličková, R. a Grundmann, M. Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K., Čech, M. a Ličková, R. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání. Čs. fyziol.. 1990, s. 133-133.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Bednářová, J. Korelace hladin teofylinu v séru a ve slinách. Čs. fyziol.. 1990, s. 123-123.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 156-156.
Grundmann, M., Mayer, O. a Ličková, R. Metipamide - a new indapamide-like antihypertensive drug.. In: World Conference on Cardiology. New Delhi. 1989.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Wuppertal. 1989.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Abstracts, Dose-Response-Relationship of Drugs. International Satelite Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. and Therapeutics.
Grundmannová, J. a Grundmann, M. Použití Trimepranolu Spofa u nespolupracujících stomatologických pacientů. Čs. fyziol.. 1989, s. 134-134.
Kabina, M., Grundmann, M. a Závodná, L. Preskripce analgetik - antipyretik v ambulancích KNsP Ostrava. Čs. fyziol.. 1989, s. 140-140.
Kabina, M., Grundmann, M. a Kaspříková, J. Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou. Čs. fyziol.. 1989, s. 151-151.
Závodná, L., Grundmann, M. a Kabina, M. Spotřeba analgetik - antipyretik v průběhu 10-ti let na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. Čs. fyziol.. 1989, s. 176-176.
Ličková, R. a Grundmann, M. Srovnání antihypertenzního účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. a Trimepranolem Spofa tabl. . Čs. fyziol.. 1989, s. 150-150.
Dušíková, D., Grundmann, M., Ličková, R. a Šajnar, J. Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. s Trimepranolem Spofa tabl. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků. Čs. fyziol.. 1989, s. 126-126.
Grundmann, M., Kümpel, Q., Staněk, K., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients. In: Abstracts IVth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 136-136.
Grundmann, M. Vliv Labetalolu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků. Čs. fyziol.. 1989, s. 142-142.
Ličková, R., Dušíková, D. a Grundmann, M. Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků. In: VI. pracovní konference "Patogeneze, diagnostika a léčba hypertenze. Starý Smokovec. 1989.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 164-164.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Kabina, M., Grundmann, M. a Kaspříková, J. Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Bednářová, J. Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Bednářová, J. Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií. Čs. fyziol.. 1988, s. 134-134.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Grundmann, M. Vliv labetalolu na spiroergometrické vyšetření hypertoniků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Šajnar, J., Grundmann, M., Ličková, R. a Dušíková, D. Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Šajnar, J., Grundmann, M., Ličková, R. a Dušíková, D. Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků. Čs. fyziol.. 1988, s. 174-174.
Grundmann, M. Vliv na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Grundmann, M., Chmelík, M., Brozmanová, H. a Dvořáčková, R. Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů. Čs. fyziol.. 1987, s. 227-227.
Votroubková, O., Bitter, J., Boudík, F., Cícha, Z. a Grundmann, M. Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrggythmias. In: Abstracts Suppl. 7th International conference on clinical pharmacology . s. 29-29.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockolm. 1986.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1986, s. 22-22.
Kuchejdová, R., Grundmann, M., Lerchová, T. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1986, s. 235-235.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm . 1986.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap.. s. 126-126.
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm. 1986.
Rovanová, T., Grundmann, M. a Ambrozová, T. Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985. Čs. fyziol.. 1986, s. 247-247.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz. Čs. fyziol.. 1986, s. 238-238.
Šafarčík, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Čech, M. Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1985, s. 446-446.
Grundmann, M., Neuwirt, K., Šafarčík, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Závodná, L., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům . Čs. fyziol.. 1985, s. 471-471.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání. Čs. fyziol.. 1985, s. 424-424.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Bednářová, J. a Grundmann, M. Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Rovanová, T., Grundmann, M. a Závodná, L. Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin. In: 35. farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Neuwirt, K. a Grundmann, M. Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP. Čs. fyziol.. 1985, s. 452-452.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz. Čs. fyziol.. 1984, s. 418-418.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků. In: 33. FD. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers. In: Inter. Symposium on Clinical Pharmacology. Berlín. 1983.
Šafarčík, K. a Grundmann, M. RIA metoda stanovení námelových alkaloidů. In: 33. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1983.
Lerchová, T., Grundmann, M. a Závodná, L. Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. In: 33. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1983.
Závodná, L., Grundmann, M. a Lerchová, T. Rozbory terapie na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. In: 33. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Šimíček, J. Hladina digoxinu a digitálisová intoxikace. Čs. fyziol.. 1982, s. 136-136.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení. Čs. fyziol.. 1982, s. 136-136.
Grundmann, M. Interakce kardiotonik. In: Sborník referátů přednesených na V. Čs. farmakoterapeutických dnech v Gottwaldově. s. 37-40.
Grundmann, M. Nifedipine in hypertension. In: Abstract XVI. Congress ISIM. s. 172-172.
Grundmann, M., Říhová, D., Lukášová, D. a Vrublovský, P. Tissue distribution of chloroquine and hydroxychloroquine in rats. Acta Univ., Fac. Med.. 1982, s. 99-105.
Grundmann, M. Intoxikace kardiotoniky. In: Sborník referátů přednesených na IV. Čs. farmakoterapeutických dnech v Gottwaldově 6. a 7.5.1981. s. 85-87.
Grundmann, M. Labetol v léčbě hypertenze. Čs. fyziol.. 1981, s. 40-40.
Grundmann, M., Šimíček, J., Tesař, Z. a Flanderková, E. Labetalol in hypertension. In: Labetalol in hypertension. London. 1980.
Grundmann, M., Šimíček, J., Tesař, Z. a Flanderková, E. Labetalol in hypertension. In: Abstrakta of 1st World Conference on Clin. Pharmacol..
Grundmann, M., Saverová, M. a Sedláčková, E. Poškození stálých dětských zubů tetracykliny. Čs. fyziol.. 1980, s. 46-47.
Grundmann, M. Racionální podklady pro léčbu esenciální hypertenze betalytiky. In: Sborník referátů přednesených na II. Čs. farmakoterapeutických dnech v Gottwaldově . s. 98-99.
Grundmann, M., Říhová, D., Lukášová, D. a Vrublovský, P. Srovnání tkáňové distribuce chlorochinu a hydroxychlorochinu u krys. Čs. fyziol.. 1979, s. 257-257.
Grundmann, M., Saverová, M. a Sedláčková, E. Tetracyclines and children s teeth. A retrospective study. In: Abstrakta of Int. Symposium on Clinical Pharmacol.. s. 93-93.
Grundmann, M. Farmakologie antirevmatik ze skupiny antimalarik. Farmakoterapické zprávy Spofa. 1978, s. 127-168.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Blaha, V. Vliv thiaminu na tkáňovou distribuci chlorochinu u krys. Čs. fyziol.. 1978,
Grundmann, M. Effects of chloroquine on the adrenocortical function. III. Sex differences in concentrations of cholesterol and ascorbic acid in the suprarenal gland after a single administration of chloroquine in the rat. Arzneim.-Forsch. (Drug Res.). 1977, s. 801-804.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers. 1977, s. 183-188.
Žeravová, B. a Grundmann, M. Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s chinokainem. Čs. fyziol.. 1977, s. 219-219.
Lenfeld, J., Kroutil, M., Jezdínský, J. a Grundmann, M. Poznámky k farmakoterapii u rizikových těhotenství na základě rozboru preskripčních karet . In: Sborník referátů přednesených na Čs. farmakoterapeutických dnech v Gottwaldově 31.3. a 1.4.1997. s. 82-86.
Grundmann, M. a Vrublovský, P. Tissue distribution of chloroquine in quinea-pigs. Acta Univ. Olomouc, Fac. med.. 1977, s. 273-279.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Blaha, V. Vliv thiaminu na tkáňovou ditribuci chlorochinu u krys. In: 27. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1977.
Grundmann, M. a Bayer, A. Effects of chloroquine on the adrenocortical function. II. Histological, histochemical and biochemical changes in suprarenal gland of rats. Arzneim.-Forsch. (Drug Res.). 1976, s. 2029-2035.
Grundmann, M. Effects of chloroquine on the adrenocortical function (Review). Acta Univ. Olomouc, Fac. med.. 1976, s. 131-143.
Žeravová, B. a Grundmann, M. Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s prokainem. Čs. fyziol.. 1976, s. 281-281.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Vliv thiaminu na experimentální myopatii vyvolanou chlorochinem u krys. Čs. fyziol.. 1976, s. 250-250.
Grundmann, M., Žeravová, B., Canibal, M. a Jorda, V. Lokálně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí. Čs. fyziol.. 1975, s. 223-224.
Grundmann, M. a Herberová, M. Action of hydroxychloroquine on m. masseter preparation in rats. Arzneim.-Forsch. (Drug Res.). 1974, s. 127-128.
Žeravová, B. a Grundmann, M. Lokálně anestetický účinek hydroxychlorochinu. Čs. fyziol. 1974, s. 376-376.
Grundmann, M., Žeravová, B., Canibal, M. a Jorda, V. Lokáoně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí. In: 24. Farmakologické dny. Martin. 1974.
Grundmann, M., Vrublovský, P., Blaha, V. a Mikulíková, I. Dependence of chloroquine myopathy incidence on the dose, dosage and sex in the rat. In: 2. Int. Congress of Toxicology. Berlín. 1973.
Grundmann, M., Bayer, A., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Effects of chloroquine on the adrenocortical function. I. Concentration of chloroquine and morphological changes in the suprarenal gland of rats on long-term administration of chloroquine. Z. Rheumaforchg.. 1973, s. 306-362.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie v různých svalech krysích samic a samců. I. koncentrace chlorochinu a glykogenu. Čs. fyziol.. 1973, s. 360-361.
Grundmann, M. a Herberová, M. A comparison of hydroxychloroquine and chloroquine effects on masseter preparation in rats. Acta Univ. Olomouc, Fac. Med.. 1972, s. 91-98.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Differences in the development of experimental chloquine myopathy in various muscles of male and female rats. In: Abstracts of the 5th Int. Congress on Pharmacol.. s. 90-90.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats. In: Abstrakta of III. Congress Rheumatol. Intern.. s. 50-50.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats. In: III. Congres. Rheumatol. Intern.. Piešťany. 1972.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats. In: 5th Int. Congress on Pharmacol.. San Francisco. 1972.
Grundmann, M. a Lenfeld, J. Effect of some pyrazolone derivatives upon the neuromuscular transmision. Acta Univ. Olomouc, Fac. med.. 1972, s. 231-233.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie u krysích samců a samic. In: 22. Farmakologické dny. Bratislava. 1972.
Grundmann, M., Vrublovský, P., Demková, V., Mikulíková, I. a Pěgřimová, E. Tissue distribution and urinary excretion of chloroquile in rats. Arzneim.-Forsch. (Drug Res.). 1972, s. 82-88.
Grundmann, M., Mikulíková, I. a Vrublovský, P. Tissue distribution of chloroquine in rats in the course of long-term application. Arch. Int. Pharmacodyn.. 1972, s. 45-52.
Grundmann, M., Mikulíková, I. a Vrublovský, P. Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace. Čas. Lék. čes.. 1972, s. 530-533.
Grundmann, M., Mikulíková, I. a Vrublovský, P. Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace. Čs. fyziol.. 1972, s. 273-273.
Pelikán, V., Vrublovský, P., Seidlová, V. a Grundmann, M. Význam poměru laktát - pyruvát u experimentálního poškození jater u krys. In: Hepatologické dny. Vysoké Tatry. 1972.
Grundmann, M. The influence of long-term administration of chloroquine on the weight or rat s. suprarenal gland. Acta Univ. Olomouc, Fac. med.. 1971, s. 211-218.
Grundmann, M. a Bayer, A. The relation of chloroquine to the adrenocortical function. In: VII. Europ. Rheumatology Congress. Brighton. 1971.
Grundmann, M. a Bayer, A. The relation of chloroquine to the adrenocortical function. In: Abstracts of the VII. Europ. Rheumatology Congress. s. 14-14.
Grundmann, M., Mikulíková, I. a Vrublovský, P. Tissue distribution of subcutaneously administered chloroquine in the rat. Arzneim.-Forsch. (Drug Res.). 1971, s. 573-574.
Bayer, A. a Grundmann, M. Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. Morfologické změny. Čs. fyziol.. 1971, s. 145-145.
Grundmann, M. Vliv chlorochiu na krysí nadledvinku. Biochemické změny . Čs. fyziol.. 1971, s. 154-155.
Grundmann, M. a Herberová, M. Action of hydroxychloroquine on the skeletal muscle in vitro. Experientia. 1970, s. 1236-1236.
Grundmann, M. a Lenfeld, J. Action of chloroquine on the skeletal muscle. I. Effect upon the neuromuscular transmission . Acta Univ. Olomouc, Fac. med.. 1970, s. 5-9.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Tissue distribution of chlotoquine in the rabbit. Arch. Int. Pharmacodyn.. 1970, s. 366-373.
Grundmann, M., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Vliv dlouhodobého podávání chlorochinu na krysí nadledvinku. Čs. fyziol.. 1970, s. 339-339.
Bayer, A. a Grundmann, M. Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. In: 20. Farmakologické dny. Košice. 1970.
Grundmann, M. Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. II. biochemické změny. In: 20. Farmakologické dny. Košice. 1970.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats. In: Abstracts, 4th Inter. Congress on Pharmacology. s. 422-423.
Grundmann, M., Blaha, V., Vrublovský, P. a Mikulíková, I. Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats. In: 4th World Congress on Pharmacology. Basel. 1969.
Grundmann, M., Blaha, V. a Vrublovský, P. Experimentální myopathie vyvolaná chlorochinem u králíků a krys. Čs. fyziol.. 1969, s. 327-328.
Grundmann, M., Vrublovský, P., Demková, V., Mikulíková, I. a Pěgřimová, E. Tissue distribution and urinary excretion of chloroquine in rats. In: Abstracta XII. Congr. Rheumatolog. Internat..
Grundmann, M., Vrublovský, P., Demková, V. a Mikulíková, I. Tissue Distribution and Urinary Excretion of Chloroquine in Rats. In: II. Congress Rheumatol. Intern.. Piešťany. 1969.
Grundmann, M., Vrublovský, P., Demková, V., Mikulíková, I. a Pěgřimová, E. Tkáňová distribuce a vylučování chlorochinu močí u krys . Čs. fyziol.. 1969, s. 327-327.
Kroutil, M., Grundmann, M., Marek, J., Lenfeld, J., Jezdínská, V. a Preiniger, V. K farmakologii mekambrinu. Čs. fyziol.. 1968, s. 137-137.
Kroutil, M., Grundmann, M., Marek, J., Lenfeld, J., Jezdínský, J. a Preiniger, V. K farmakologii mekambrinu. In: 17. Farmakologické dny. Košice. 1967.
Grundmann, M. a Blaha, V. Vliv chlorochinu na histologický obraz kosterního svalu krysí končetiny postižené nocicepčním podrážděnín. Čs. fyziol.. 1967, s. 139-139.
Grundmann, M. a Lenfeld, J. Vliv chloroninu na metabolické změny krysího kosterního svalu u některých experimentálních atrofií. Čs. fyziol.. 1967, s. 138-138.
Grundmann, M. a Lenfeld, J. K účinku některých antirevmatik na nervosvalový preparát. Čs. fyziol.. 1966, s. 46-46.
Grundmann, M. Vliv fenylbutazonu a ketofenylbutazonu na metabolické změny kosterního svalu krysí končetiny, postižené zánětem. Čs. fyziol.. 1966, s. 408-408.
Grundmann, M. a Lenfeld, J. Příspěvek k objasnění antagonismu u některých antirevmatik vůči účinku neostigminu na m. masseter u krys. Čs. fyziol.. 1965, s. 293-293.
Jezdínský, J., Kroutil, M. a Grundmann, M. Metodika hodnocení protizánětlivé účinnosti kortikoidů. Farmakoterap. zprávy Spofa. 1964, s. 95-97.
Lenfeld, J., Sládková, O. a Grundmann, M. K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem a ohledem na serotonin. Čas. lék. čes.. 1963, s. 554-558.
Grundmann, M., Sládková, O. a Lenfeld, J. Účinek antirevmatik Ketazonu a chlorochinu na kosterní svaly tonizované neostigminem. Čs. fyziol.. 1962, s. 235-235.
Lenfeld, J., Sládková, O. a Grundmann, M. K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem s ohledem na serotonin. Čs. fyziol.. 1960, s. 296-296.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Fenotypizace karbamazepinu. Folia Phoenix. roč. 11, ISSN 1804-1063.


AutorNázev práceTypRok
Krásný MartinRehabilitační účinek golfu u pacientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2016 


Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika
Hlavní řešitelprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Období2/2011 - 10/2012
PoskytovatelDěkanát LF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub