OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Martina Kovalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 361, budova ZY
funkce:zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1787
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009 – 2011Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
2006 – 2009Bc., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ochrana veřejného zdraví
2002 – 2006Gymnázium a střední odborná škola, Frýdek – Místek

Kvalifikace

2011 – 2016 Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Veřejné zdravotnictví

Další vzdělávání, kurzy

2014Tvorba odborného textu, využití zásad topografie a odborné citace
2013Hodnocení zdravotních rizik
2013Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
2013Praktické užití epidemiologických metod v pracovním lékařství
2012Tvorba moderních WWW stránek
2012Biologický monitoring
2007Zdravotník zotavovacích akcí

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudOdborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na epidemiologii životního prostředí, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
2013 – 2016Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii životního prostředí, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
2013 – 2015Vědecký pracovník, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
2012 – dosudStředisko vzdělávání s.r.o., Přednášková činnost v rámci kurzů pořádaných Střediskem vzdělávání s.r.o. pro sociální pracovníky: Základy hygieny, Psychosociální aspekty chronických neinfekčních onemocnění
2012 – dosudSekretářka Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Odborné zaměření

Veřejné zdravotnictví

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudČlen akademického senátu LF OU

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapokročilý
Španělštinapasivní znalost

Spolupráce na grantových projektech jako člen řešitelského týmu

IGA MZ ČR NT12246–5/2011 Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad (2011–2015)
IGA MZ ČR NT14501/2013 Epidemiologie a genetika schizofrenie (2013–2015)
IGA MZ ČR NT14608/2013 Výskyt respiračních obtíží u astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě (2013–2015)
GP MZ ČR 16–29900A Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy (2016–2019)


Všechny publikace

Janoutová, J., Ambroz, P., Kovalová, M., Machaczka, O., Vařechová, K., Zatloukalová, A., Mrázková, E., Košta, O., Hálová, A., Hosák, L. a Janout, V. Epidemiology of mild cognitive impairment. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, 114(3), s. 284-289. ISSN 1210-7859.
Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Sachová, P., Hrabovicova, M., Kovalová, M., Vojkovská, K., Povová, J., Ambroz, P., Janout, V., Tomášková, H., Kunc, D., Zathurecky, E., Molinkova, P., Stavova, J., Prokopova, A., Schnirch, J., Rafcik, P., Adamcova, K., Turonova, M. a Bardonova, L. Effect of cigarette smoking on the quality of hearing.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Manoušková, M., Mrázková, E., Kovalová, M., Vařechová, K. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015: Global Public Health Issues 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H. a Povová, J. Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-34. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Kovalová, M., Povová, J., Tomášková, H., Janout, V., Zathurecký, E., Molinková, P., Hrabovcinova, M., Slezakova, Z., Stavova, J. a Prokopova, A. Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-739-0.
Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Povová, J., Zlámalová, R., Hozák, A., Martínková, I., Matějková, M. a Janout, V. Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, roč. 63, s. 285-288. ISSN 1210-7913.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Global Public Health Issues 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Povová, J., Pastucha, D., Šerý, O., Matějková, M. a Janout, V. Is cardiovascular disease a risk factor for Alzheimer's disease?. Experimental & Clinical Cardiology. 2014, roč. 20, č. 10, s. 6537-6541. ISSN 1205-6626.
Matějková, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J. a Janout, V. Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-509-9.
Mrázková, E., Matějková, M., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šťávová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Adamcová, K., Rafčík, P. a Kunc, D. Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku. In: Global Public Health Issues 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-509-9.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Matějková, M., Vařechová, K., Tomášková, H. a Hosák, L. Výzkumný projekt Epidemiologie a genetika schizofrenie. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-263-0.
Matějková, M., Mrázková, E., Richterová, K., Sachová, P. a Janout, V. Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 2-3, s. 78-85. ISSN 0032-6291.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
ALRLFAlergologie
HYVLFÚvod do hygieny výživ a předmětů....
MPPVZVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
MVPHMetody výzkumu
MZVVZMetodologie zdrav. výzkumu 1
PLVZ1Hyg. práce a prac. lékařství 1
PLVZ2Hyg. práce a prac. lékařství 2
PPDVZPrávní problematika dozoru
SBPVZMetodologie zdrav. výzk. 2- semin. k Bc.
SZDNTStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
UPLLFÚvod do pracovního lékařství
VMPLPVyš. metody v prac. lék. péči
XHEBTHygiena a epidemiologie
ZBMVZZáklady biostatistiky
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
0IALRAlergologie
0IEP1Epidemiologie I.
0IHP1Hyg. práce a prac. lékařství 1
0IHP2Hyg. práce a prac. lékařství 2
0IHV1Hygiena výživy
0IMZVMetodologie zdrav. výzkumu 1
0IPB1Hygiena PBU,zdrav.prostř.,och.spotřeb.
0IPMVMetody výzkumu
0IPPDPrávní problematika dozoru
0ISBPMetodologie zdrav. výzk. 2- semin. k Bc.
0ISDKStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0ISZDStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0ISZKStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0IÚHVÚvod do hygieny výživ a předmětů....
0IUPLÚvod do pracovního lékařství
0IVMLVyš. metody v prac. lék. péči
0IVMPVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
0IXHEHygiena a epidemiologie
0IZBMZáklady biostatistiky
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
0I4HEHygiena a epidemiologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
4ZZHEHygiena a epidemiologie
3ZHEMHygiena a epidemiologie
O4ZHEHygiena a epidemiologie


AutorNázev práceTypRok
Hermanová BarbaraStravování vysokoškolských studentůdiplomová 2017 
Stanovská MarkétaSmrtelné pracovní úrazy v MSK a jejich prevencebakalářská 2019 
Mašková MartinaAlternativní směry ve výživěbakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub