OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Zuzana Čermáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 134, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:transfúzní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Vyšetřovací metody v transfúzní službě 1, 2
 • Klinická laboratorní praxe 1, 2
 • Předdiplomová praxe

Vzdělání

 • 1982 – 1988 LF UP Olomouc
 • 1992 I. atestace z oboru vnitřního lékařství
 • 1996 Specializační atestace z oboru hematologie a transfúzního lékařství
 • 2006 Doktorandské studium na LF UP Olomouc, Ústav Imunologie, Obor – lékařská imunologie, téma disertační práce: Polymorfismus chemokinových receptorů u vybraných zánětlivých onemocnění
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hematologie, specializace transfúzní služba a HLA a specializace paternitní spory metodou analýzy DNA

Praxe

 • 1988 – 2001 Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, III. interní oddělení – lékař, Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, OKH - lékař
 • 2001 – dosud FN Ostrava, Krevní centrum – vedoucí lékař HLA a DNA laboratoří, primář KC FNO
 • 2005 – dosud Odborný asistent na ZSF OSU, Katedra vyšetřovacích metod

Účast na projektech

 • 2005 FRVŠ F3/a - Projekt 1521/2005 – Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody (spoluřešitel)

Členství v odborných společnostech

 • Výbor Společnosti pro transfuzní lékařství


Všechny publikace

Čermáková, Z., Cvek, J., Janoutová, J., Konvalinka, D., Demel, I., Adamcová, L. a Hurník, P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Onkologie. 2018, roč. 20, 2(20), s. 158-164. ISSN 1212-4184.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Sporková, M., Štembírek, J., Buchtová, M., Čermáková, Z. a Dvořáčková, J. Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Maluskova, A., Mrazek, F., Pauliskova, M., Kovarova, P., Koristka, M., Jindra, P. a Čermáková, Z. Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population. VOX SANG. 2017, 112(2), s. 156-162. ISSN 0042-9007.
Jelínek, T., Kořístka, M., Čermáková, Z. a Hájek, R. Daratumumab - Naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře. Klinicka Onkologie. 2017, č. 30, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Blahutová, Š., Kořístka, M., Šinovská, K., Kubačková, Z. a Čermáková, Z. Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava. In: 10. Střešovický transfuzní den - "KLINICKÁ TRANSFUZIOLOGIE". kongresové centrum ÚVN-VoFN Praha. 2016.
Kovářová, P., Čermáková, Z., Hrdličková, R., Blahutová, Š. a Hovinga, J. K. Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone). In: XXII. Pařízkovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava: Klinika hematoonkologie FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Kukutschová, J., Peikertová, P., Filip, P., Zeleník, K., Komínek, P., Uvírová, M., Pradna, J., Čermáková, Z. a Dvořáček, I. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. BIOMEDICAL PAPERS. 2015, roč. 159, s. 87-92. ISSN 1804-7521.
Hrdličková, R., Blahutová, Š. a Čermáková, Z. Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky. remedia. 2015, roč. 25, s. 1-3.
Hrdlickova, R., Blahutova, S., Hájek, R. a Čermáková, Z. Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience. Journal of Blood Disorders & Transfusion. 2014, roč. 5, s. 1-3. ISSN 2155-9864.
Čermáková, Z. Transfuziologie. 2014.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Čermáková, Z., Blahutová, Š., Papajík, T., Galuszková, D., Hubáček, J. a Sommerová, M. Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Čermáková, Z., Blahutová, Š., Kořístka, M. a Hrdličková, R. První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury. Transfuze a hematologie dnes. 2012, č. 18, s. 161-163. ISSN 1803-6597.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Blahutová, Š., Dvořáčková, J., Brát, R., Valkovský, I. a Hrdličková, R. Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, s. 294-298. ISSN 1214-6994.
Čermáková, Z., Hrdličková, R. a Blahutová, Š. Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení. Lekarsky obzor. 2012, č. 61, s. 294-298. ISSN 0457-4214.
Čermáková, Z., Hrdličková, R., Blahutová, Š., Šimetka, O. a Zuchnická, J. Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 18, s. 164-167. ISSN 1803-6597.
Čermáková, Z., Kovářová, P., Malušková, A., Paulišková, M. a Fizková, D. Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu. Česká gynekologie. 2011, roč. 3, s. 239-242.
Čermáková, Z. a Kořístka, M. Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy. In: 12. pracovní dny v transfuzním lékařství. Olomouc. 2009.
Čermáková, Z. a Kořístka, M. Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation. In: XIX. kongres ISBT. Káhira. 2009.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Šuláková, T. a Kořístková, B. Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury. Časopis lékařů českých. 2009, s. 493-496. ISSN 0008-7335.
Čermáková, Z. Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision. In: XIX. kongres ISBT. Káhira. 2009.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Šuláková, T. Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia). Prague Medical Report. 2009, č. 110, s. 239-244. ISSN 1214-6994.
Čermáková, Z. Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS. VOX SANGUINIS. 2008, č. 95, s. 249-250.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Malušková, A. Imunohematologie I.díl 2008. 2008.
Šuláková, T., Čermáková, Z., Kuhn, T., Hrachovincová, I., Pták, J., Ptoszková, H. a Slaný, J. Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care. PEDIATRIC NEPHROLOGY. 2008, roč. 23, č. 9, s. 1657-1657. ISSN 0931-041X.
Čermáková, Z. Levels of quality management of blood transfusion services in Europe. VOX SANG. 2008, roč. 3, č. 95, s. 54-62. ISSN 0042-9007.
Čermáková, Z. Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report. In: 61st Annual Meeting of the American-Association-of-Blood-Banks and TXPO. Montreal. 2008.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Lochman, I. Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report. VOX SANG. 2008, roč. 3, č. 95, s. 74-74. ISSN 0042-9007.
Kořístka, M., Čermáková, Z., Kalabisová, H., Borovcová, D., Horáčková, D., Nováčková, J. a Přečková, M. Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005. In: XI. pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství. s. 18-18. ISBN 80-239-7765-2.
Čermáková, Z. Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion. VOX SANG. 2006, č. 8, s. 155-155. ISSN 0042-9007.
Němec, R., Buček, T. a Čermáková, Z. Hodnocení spokojenosti dárců krve. In: XI. pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství. s. -1. ISBN 80-239-7765-2.
Petrková, J., Petrek, M. a Čermáková, Z. Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.. In: 11th Annual Meeting of the European-Council- for Cardiovascular Reseach. Nice. 2006.
Malušková, A., Černá, B., Paulišková, M., Barešová, J., Kolářová, S. a Čermáková, Z. Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin. In: I. Český transplantační kongers. s. 28-28. ISBN 80-239-8022-X.
Čermáková, Z. AABB Annual Meeting and TXPO 2005.
Čermáková, Z., Petrková, J., Lukl, J. a Petrek, M. CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction. JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. 2005, č. 257, s. 564-566. ISSN 0954-6820.
Čermáková, Z., Marcalíková, A., Stachelová, M. a Lakotová, O. Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.. In: XIV. Slovensko-český hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. ISBN 80-968685-9-4.
Čermáková, Z. a Marcalíková, A. Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis. In: AABB Annual Meeting. Washington. 2005.
Němec, R., Stachelová, M. a Čermáková, Z. Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality. In: XVth ISBT Europen Regional Cenference. . 2005.
Kořístka, M., Fizková, D., Smetanová, M., Nahlíková, Z. a Čermáková, Z. Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.. Vox Sanguinis. 2005,
Kořístka, M., Fizková, D., Smetanová, M., Nahlíková, Z. a Čermáková, Z. Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.. In: Vox Sanguinis.
Čermáková, Z. a Lakotová, O. SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.. In: XIV. Slovensko-český hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. ISBN 80968685-9-4.
Čermáková, Z., Petrková, J., Arakelyan, A., Drábek, J., Mrázek, F., Lukl, J. a Petrek, M. The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in Czech population. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS,. 2005, roč. 32, č. 10, s. 315-318. ISSN 1744-3121.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Förstl, M., Čermák, P., Čermáková, Z., Pellantová, V., Kamarád, V., Tollarová, V. a Dlhý, J. Roup dětský. Pediatrie pro praxi. 2002, s. 111-113.


AutorNázev práceTypRok
Bednářová EvaAspekty výroby granulocytových koncentrátůdiplomová 2009 
Furmančíková AdélaPlicní komplikace krevní transfuzebakalářská 2015 
Pohanková LucieMěření čistoty a koncentrace DNA ve vzorcích izolovaných různými separačními technikamibakalářská 2015 
Kolašínová JohanaAnalýza nežádoucích reakcí u dárců krve a krevních složek bakalářská 2013 
Musiolová RadkaRetrospektivní analýza genotypizace antigenních systémů erytrocytů v DNA laboratoři KCbakalářská 2013 
Kocurová KláraVýroba poolovaných trombocytů (TBSD)bakalářská 2012 
Sihlovcová RenátaImunohematologický analyzátor Techno TwinStationbakalářská 2011 
Michálková KláraAnalýza databáze dárců Krevního centra Fakultní nemocnice Ostravabakalářská 2010 
Slívová MichaelaParametry kvality trombocytů z aferézybakalářská 2009 
Wodecká LibušeVýroba trombocytárních transfuzních přípravků ošetřených systémem INTERCEPTbakalářská 2007 


Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období8/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biomedicínských oborů, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období5/2016 - 5/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období3/2015 - 6/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub