OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jaroslava Chyliková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jaroslava Chyliková
místnost, podlaží, budova: ZU 206, budova ZU
funkce:tajemnice ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav histologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1763
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012 – dosudLékařská fakulta UP v Olomouci, Doktorské studium v programu: Anatomie, histologie a embryologie
2004 – 2006Zdravotně sociální fakulta OU v Ostravě, obor: Laboratorní vyš. metody v ochraně veř. zdraví, titul: Mgr.
1994 – 1997Zdravotně sociální fakulta OU v Ostravě, obor: Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví, titul: Bc.
1990 – 1994Matiční gymnázium v Ostravě, obor: přírodovědný, zakončeno maturitní zkouškou

Další vzdělávání, kurzy

1997 – 1998Škola gynekologické cytodiagnostiky, Ostrava, specializační zkouška

Zaměstnání, praxe

2011 – dosudÚstav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborný asistent
2007 – 2011Ústav patologické anatomie, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, odborný asistent
2000 – 2006Cytobioptická laboratoř, Fakultní nemocnice Ostrava, zdravotnická laborantka
1997 – 2007Ústav patologické anatomie, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, odborná laborantka

Odborné zaměření

Histologie
Embryologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudčlen AS LF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká anatomická společnost

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.

Všechny publikace

Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.
Chyliková, J., Kamarád, V., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. COMPARISON OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE MORPHOLOGY USING STANDARD SURGICAL EXCISION AND CORE NEEDLE BIOPSY. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 2204-2206. ISSN 2395-6429.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017. Plzeň. 2017.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. s. 79-79. ISBN 978-80-263-1315-1.
Adamkov, M., Drahošová, S., Chyliková, J. a Výbohová, D. Survivin in breast lesions: immunohistochemical analysis of 196 cases. Polish Journal of Pathology. 2017, č. 68, s. 297-305. ISSN 1233-9687.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016. Bratislava. 2016.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016: MORPHOLOGY 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 44-44. ISBN 978-80-223-4171-4.
Dorko, F., Výborná, E., Holibka, V., Tokarčík, J., Chyliková, J. a Horňaková, Ľ. Autonomic innervation of renal haemolymph node in rats.: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 8-8. ISSN 1213-8118.
Furjelová, M., Kovalská, M., Jurková, K., Chyliková, J., Mestanova, V. a Adamkov, M. Correlation of carbonic anhydrase IX expression with clinico-morphological parameters, hormonal receptor status and HER-2 expression in breast cancer. NEOPLASMA. 2015, roč. 62, s. 88-97. ISSN 0028-2685.
Adamkov, M., Výbohová, D., Tupá, V., Chyliková, J., Horáček, J. a Benčat, M. Expression and significance of survivin in colorectal high grade and low grade adenomas. ACTA HISTOCHEM. 2015, roč. 117, s. 590-594. ISSN 0065-1281.
Výborná, E., Dorko, F., Holibka, V., Tokarčík, J. a Chyliková, J. Historical overview of morphological studies of palatine tonsil: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 41-42. ISSN 1213-8118.
Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E., Chyliková, J. a Bražina, D. Interactive 3D Models: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 38-39. ISSN 1213-8118.
Chyliková, J., Kamarad, V., Výborná, E., Dvořáčková, J. a Holeczy, P. M1/M2 Macrophages polarization in white adipose tissue of morbid obese patients: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 44-44. ISSN 1213-8118.
Kamarád, V., Palla, V., Chyliková, J. a Keprt, A. Adipocyte Size Determination. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Chyliková, J., Lichnovská, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění. In: 2. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku II 2013-09-03 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-7464-364-4.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Jurková, K., Furjelová, M., Kovalská, M., Chyliková, J. a Adamkov, M. Expression of Tumor Supressor p53 Protein and Anti-Apoptotic Protein Survivin in Prostate Cancer. In: III Congreso Argentino de Anatomía Clínica. Mendoza. 2013.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. s. 160-161. ISBN 978-80-7464-364-4.
Jurková, K., Varga, I., Polák, Š., Furjelová, M., Kovalská, M., Chyliková, J. a Adamkov, M. Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami. Revue medicíny v praxi. 2013, roč. 11, s. 32-36. ISSN 1336-202X.
Chyliková, J., Carbolová, T. a Kamarád, V. Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty. 2013.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012. s. 39-39.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity. In: Morphology 2012. s. 73-73.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012: Morphology 2012 2012-09-09 Hradec Králové. s. 65-65.


Nenalezen žádný záznam.Role makrofágů v tukové tkáni patologicky obézních
Hlavní řešitelMgr. Jaroslava Chyliková
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub