Personální složení

abecední členění

Ústav histologie a embryologie
Vedení ÚHE
553 46 1762
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
 
Členové ústavu
Docenti
553 46 1766
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
Asistenti a lektoři
Laboranti