OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav histologie a embryologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚHE
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
pověřený vedením ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Členové ústavu
Profesoři
Adamkov Marian, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1762
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Externisté
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub