Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
553 46 1762
Sekretariát ústavu
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
 
Členové ústavu
Docenti
553 46 1766
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
Asistenti a lektoři
Laboranti