OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Eva Češková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:psychiatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 320
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

19762. atestace z psychiatrie
19731. atestace z psychiatrie
1963 – 1969LF MU
1960 – 1963gymnázium (Velká Bíteš)

Kvalifikace

1998profesor psychiatrie (MU Brno)
1983CSc.
1992docent psychiatrie (MU Brno)
1978odborný asistent psychiatrie (PK Brno)
1969sekundární lékař (PK Brno)

Zaměstnání, praxe

1969 – dosudPK FN Brno
1978 – dosudLF MU

Odborné zaměření

Psychiaitrie

Akademické funkce a členství v orgánech

1995 – 2010členka vědecké rady LF MU
Členka oborových rad neurověd, farmakologie, psychiatrie - dosud

Ocenění

Kuffnerova cena za monografie Schizofrenie a její léčba
dvě ocenění za spoluautorství publikace Klinická výživa v Psychiatrii a Psychofarmaka v klinické praxi

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

ČPS, Biologická společnost, ČNPS, ECNP, CINP
Členka redakční rady Čes. a slov. Psychiatrie, Neuroendocrinology letters, The World Journal of Biological Psychiatry, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice

Působení v zahraničí

1981Stipendium SZO zaměřené na klinické zkoušení léků, Nashville, Tennessee, USA

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinapasivní znalost
Němčinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost
Španělštinapasivní znalost


Všechny publikace

Šilhán, P., Uřinovská, R., Kacířová, I., Hýža, M., Grundmann, M. a Češková, E. What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?. Pharmacopsychiatry. 2019, 52(2), s. 78-83. ISSN 0176-3679.
Češková, E. a Přikrylová-Kučerová, H. Kognitivní dysfunkce u deprese. Cognitive dysfunction in depression. 2018, roč. undefined, 62(4), s. 396-404. ISSN 0009-062X.
Češková, E. Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy. Psychiatrie pro praxi. 2018, 19(2), s. 53-56. ISSN 1213-0508.
Češková, E., Sedova, M., Kellnerova, R. a Starobova, O. Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice. Pharmacology. 2018, roč. 102, 102(3-4), s. 206-212. ISSN 0031-7012.
Češková, E. Aripiprazol v klinické praxi. Farmakoterapie - Corpus et Psyché; supplementum. 2017, roč. 8, s. 12-15. ISSN 1804-4921.
Sušilová, L., Češková, E., Hampel, D., Sušil, A. a Šimůnek, J. Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE. 2017, č. 21, s. 112-117. ISSN 1365-1501.
Češková, E. Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí. Psychiatrie pro praxi. 2017, č. 18, s. 60-63. ISSN 1213-0508.
Češková, E. Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2017, č. 113, s. 227-232. ISSN 1212-0383.
Češková, E., Sušilová, L. a Ustohal, L. Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek. Psychiatrie pro praxi. 2017, č. 18, s. 26-29. ISSN 1213-0508.
Češková, E. a Ustohal, L. VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2017, č. 113, s. 123-127. ISSN 1212-0383.
Havelka, D., Přikrylová - Kučerová, H., Přikryl, R. a Češková, E. Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. STRESS. 2016, č. 19, s. 383-389. ISSN 1025-3890.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub